Btw

Overzicht

Asana-klanten worden btw of GST aangerekend in bepaalde jurisdicties ten gevolge van de wetgeving die overzeese bedrijven die digitale diensten bieden, zoals Asana, verplicht om btw of GST te innen.

Bepaalde jurisdicties vereisen geen inning van btw of GST wanneer klanten geregistreerd zijn voor btw- of GST-doeleinden. Deze klanten moeten hun btw- of GST-registratienummers aan Asana verstrekken om te verzekeren dat ze geen btw of GST aangerekend worden.

De hier verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als belastingadvies, maar is een algemeen overzicht van de relevante belastingregels en -vereisten. Raadpleeg je professionele belastingadviseur voor belastingadvies op basis van jouw specifieke feiten en omstandigheden.

Je btw-nummer toevoegen

Je btw-ID toevoegen:

 1. Navigeer naar de Beheerdersconsole voor betalende organisaties en afdelingen, of Teaminstellingen voor betalende teams
 2. Klik op het tabblad Facturering 
 3. Selecteer Btw-nummer toevoegen

Btw-nummer toevoegen via het tabblad facturering of de beheerdersconsole, beschikbaar in betalende organisaties en afdelingen.

adding

Btw-nummer toevoegen via het tabblad facturering in teaminstellingen voor betalende teams.

adding-team

Wat moet je doen als je je btw-nummer vergeet in te voeren

Je kunt je btw-nummer op elk moment toevoegen via het tabblad facturering in de beheerdersconsole of teaminstellingen. Wanneer je dit doet, zullen aankomende facturen geen btw bevatten.

Indien je je btw-nummer vergeet in te voeren en je daarna EU-btw werd aangerekend, kun je voor hulp contact opnemen met het ondersteuningsteam van Asana.

Acties die ondersteund worden door het btw-initiatief

Beheerdersconsole

Het is nu mogelijk om je btw-nummer toe te voegen aan je account via het tabblad facturering in de beheerdersconsole voor betalende organisaties en afdelingen, of het tabblad facturering in de teaminstellingen voor betalende teams.

 

Rechtstreeks contact met het ondersteuningsteam van Asana

Dankzij deze update kun je rechtstreeks contact opnemen met het ondersteuningsteam van Asana, dat dan namens jou de btw-ID kan toevoegen.

 

Rechtstreeks contact voor terugbetalingen

Je zult ook de mogelijkheid hebben om rechtstreeks contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Asana wanneer je een terugbetaling wilt aanvragen.

Voordelen van de btw-functie

Met de btw-functie zullen gebruikers buiten de EU btw/GST-vrijstellingen kunnen krijgen. Verschillende landen komen in aanmerking voor verschillende vrijstellingen afhankelijk van hun locatie en btw/GST-verplichtingen.

Sales tax (Verenigde Staten)

Klanten in de VS zijn mogelijk onderhevig aan staats- en lokale verkoop- en gebruiksbelastingen.

Het "Verkocht aan" -adres wordt gebruikt om te bepalen of je factuur aan belasting onderhevig is. Deze informatie wordt gecontroleerd om zeker te zijn dat het adres accuraat is.

Asana-gebruikers die in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling in de VS moeten de documenten van hun belastingvrijstelling (zoals een certificaat van vrijstellingwederverkoopcertificaat of een vergunning voor directe betaling) indienen bij ons ondersteuningsteam.

Deze documenten worden vervolgens gecontroleerd en de belastingvrijstellingsstatus in je account zal overeenkomstig bijgewerkt worden.

Zorg ervoor dat de documenten van je belastingvrijstelling van toepassing zijn op de staat in de VS zoals vermeld in je "Verkocht aan" -adres en dat de entiteitsnaam op het certificaat overeenkomt met de klantnaam in je klantprofiel.

GST (Australië)

Asana is geregistreerd als niet-ingezeten verkoper onder de vereenvoudigde GST-regeling.

Asana is verplicht GST te innen van alle klanten gevestigd in Australië, tenzij ze GST-geregistreerd zijn en een ABN (Australian Business Number) kunnen voorleggen. Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je wel of niet in Australië bent gevestigd.

Als je GST-geregistreerd bent in Australië en je je ABN (Australian Business Number) toevoegt in de beheerdersconsole, zal er op je aankomende facturen geen GST toegevoegd worden. Het is echter wel mogelijk dat je verplicht bent om de aankoop te rapporteren onder de reverse-charge mechanism (verleggingsregeling). Neem contact op met je belastingadviseurs om te bepalen aan welke verplichtingen je eventueel onderhevig bent.

Je btw-ID toevoegen:

 1. Navigeer naar de Beheerdersconsole voor betalende organisaties en afdelingen, of Teaminstellingen voor betalende teams
 2. Klik op het tabblad Facturering 
 3. Selecteer Btw-nummer toevoegen

Deze informatie, inclusief het "Verkocht aan" -adres, zijn onderhevig aan verificatie en validatie.

EU-btw

EU-btw wordt aangerekend op basis van het Verkocht aan-adres in je klantprofiel.

Dit omvat alle 27 lidstaten van de EU.

 • Oostenrijk
 • België
 • Bulgarije
 • Kroatië
 • Cyprus
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk (inclusief Monaco voor btw-doeleinden)
 • Duitsland
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slowakije
 • Slovenië
 • Spanje
 • Zweden

EU-btw - Tarieven

Asana is geregistreerd onder de Non-Union One Stop Shop “Oss”.

Onder OSS is Asana verplicht om btw te innen volgens het toepasselijke tarief van je locatie, tenzij je een geldig vies btw-nummer intra-community btw-nummer/ID kunt voorleggen.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of een klant gevestigd is in de EU, en zo ja, in welk EU-land.

 

Btw - Vrijstellingen

Zodra bevestigd in de VIES-database en je een geldig btw-nummer voorlegt, zal je geen btw aangerekend worden. Het is echter wel mogelijk dat je verplicht bent om de aankoop te rapporteren onder het reverse-charge mechanism (verleggingsregeling).

 

EU-btw - Liefdadigheidsinstellingen en non-profit organisaties

De meeste liefdadigheidsinstellingen zijn gewoonlijk niet geregistreerd voor EU-btw-doeleinden, aangezien ze geen bedrijfsactiviteiten hebben. Dit betekent dat er voor een organisatie die niet geregistreerd is, mogelijk toch btw aangerekend wordt op aankopen van Asana.

 

EU-btw - Artikel 151 vrijstelling

De EU-btw-richtlijn biedt vrijstelling aan bepaalde internationale en diplomatieke instellingen onder artikel 151 van de richtlijn.

Indien je in aanmerking komt voor de vrijstelling, ontvang je schriftelijke documenten voor de btw-vrijstelling van de belastingdienst in de EU-lidstaat waar je voor de btw geregistreerd bent. Het is noodzakelijk dat je deze documenten ter controle doorstuurt aan het ondersteuningsteam van Asana.

Het is ook mogelijk dat je in aanmerking komt voor een btw-teruggave rechtstreeks van je lokale belastingdienst.

Zwitserland btw

De Zwitserse federale belastingdienst eist dat bedrijven die in Zwitserland gevestigd zijn of die goederen of diensten leveren aan klanten in Zwitserland, btw-plichtig worden. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die in het buitenland zijn gevestigd. Meer informatie over de btw-registratievereisten voor niet-ingezetenen in Zwitserland vind je hier. Als zodanig int Asana de Zwitserse btw tegen de geldende tarieven op leveringen aan alle in Zwitserland gevestigde klanten (B2C en B2B).

Als gevolg van Asana 's btw-registratie in Zwitserland en de juridische overeenkomst tussen Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein met betrekking tot de integratie van de Zwitserse btw-wetgeving in haar eigen wetgeving, is Asana ook verplicht btw te innen bij klanten in Liechtenstein.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Zwitserland of Liechtenstein in verband met de btw.

Indonesië btw

Niet-ingezeten leveranciers van immateriële goederen en/of diensten via een e-commercesysteem zijn verplicht btw in rekening te brengen op hun leveringen aan Indonesische klanten. Asana is door de Director General of Tax (DGT) in Indonesië aangesteld als btw-ontvanger. Asana int de Indonesische btw tegen de geldende tarieven op leveringen aan alle in Indonesië gevestigde klanten (B2C en B2B).

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Zwitserland of Liechtenstein in verband met de btw. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

 

Indonesië btw – E-factuur/e-Faktur Pajak

Asana hoeft als niet-ingezeten dienstverlener geen elektronische factuur te verstrekken. In plaats daarvan verstrekt Asana een btw-bewijs in de vorm van een factuur die kan worden gebruikt om btw-vorderingen te staven. Zorg ervoor dat je Asana voorziet van je geldige fiscaal identificatienummer (15 cijfers lang), volledige geregistreerde naam en e-mailadres (optioneel).

Raadpleeg Je btw-nummer toevoegen voor hulp bij het toevoegen van je fiscaal identificatienummer zodat dit op je factuur verschijnt.

Zuid-Afrika btw

Niet-ingezeten leveranciers van elektronisch geleverde diensten zijn verplicht btw in rekening te brengen op hun leveringen aan Zuid-Afrikaanse klanten. Asana is geregistreerd als btw-verkoper in Zuid-Afrika. Als zodanig int Asana Zuid-Afrikaanse btw tegen de geldende tarieven op haar elektronisch geleverde diensten aan alle in Zuid-Afrika gevestigde klanten (B2C en B2B).

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Zuid-Afrika in verband met de btw. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres en de klant wordt voor btw-doeleinden geacht in Zuid-Afrika te zijn gevestigd.

Singapore GST

Niet-ingezeten leveranciers van elektronisch geleverde diensten (ESS) moeten zich registreren en GST innen op ESS-leveringen aan klanten in Singapore die niet geregistreerd zijn voor Singaporese GST-doeleinden (d.w.z. alleen B2C-leveringen).

Als een klant zijn geldig Singapore GST-registratienummer aan Asana verstrekt, zal Asana geen Singapore GST in rekening brengen omdat deze levering wordt beschouwd als een B2B-levering. Als je niet geregistreerd bent voor GST in Singapore, maar wel in Singapore gevestigd bent, zal Asana Singapore GST in rekening moeten brengen op haar diensten aan jou.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Singapore in verband met de GST.

B2B-afnemers kunnen verplicht zijn de GST zelf aan te geven in het kader van de verleggingsregeling.

Nieuw-Zeeland GST

Niet-ingezeten leveranciers van elektronisch geleverde diensten (ESS) moeten zich registreren en GST innen op ESS-leveringen aan klanten in Nieuw-Zeeland die niet geregistreerd zijn voor Nieuw-Zeelandse GST-doeleinden (d.w.z. alleen B2C-leveringen).

Als een klant zijn geldig Nieuw-Zeelandse GST-registratienummer of zijn bedrijfsnummer in Nieuw-Zeeland aan Asana verstrekt, zal Asana geen Nieuw-Zeelandse GST in rekening brengen omdat deze levering wordt beschouwd als een B2B-levering. Als je niet geregistreerd bent voor GST in Nieuw Zeeland, maar wel in Nieuw-Zeeland gevestigd bent, zal Asana Nieuw-Zeelandse GST in rekening moeten brengen op haar diensten aan jou.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Nieuw-Zeeland in verband met de GST. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

B2B-afnemers kunnen verplicht zijn de GST zelf aan te geven in het kader van de verleggingsregeling.

Noorwegen btw

Niet-ingezeten leveranciers van elektronisch geleverde diensten (ESS) moeten zich registreren en btw innen op ESS-leveringen aan klanten in Noorwegen die niet geregistreerd zijn voor Noorse btw-doeleinden (d.w.z. alleen B2C-leveringen).

Als een klant zijn geldig Noors btw-identificatienummer aan Asana verstrekt, zal Asana geen Noorse btw in rekening brengen aangezien deze levering als een B2B-levering wordt beschouwd. Als je niet geregistreerd bent voor btw in Noorwegen, maar wel in Noorwegen gevestigd bent, zal Asana btw in rekening moeten brengen op haar diensten aan jou.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Noorwegen in verband met de btw. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

B2B-afnemers kunnen verplicht zijn de btw zelf aan te geven in het kader van de verleggingsregeling.

IJsland btw

Niet-ingezeten leveranciers van elektronisch geleverde diensten (ESS) moeten zich registreren en btw innen op ESS-leveringen aan klanten in IJsland die niet geregistreerd zijn voor IJslandse btw-doeleinden (d.w.z. alleen B2C-leveringen).

Als een klant zijn geldig IJslandse btw-identificatienummer aan Asana verstrekt, zal Asana geen IJslandse btw in rekening brengen aangezien deze levering als een B2B-levering wordt beschouwd. Als je niet geregistreerd bent voor btw in IJsland, maar wel in Noorwegen gevestigd bent, zal Asana btw in rekening moeten brengen op haar diensten aan jou.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in IJsland in verband met de btw. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

B2B-afnemers kunnen verplicht zijn de btw zelf aan te geven in het kader van de verleggingsregeling.

Zuid-Korea btw

Niet-ingezeten leveranciers van elektronisch geleverde diensten (ESS) moeten zich registreren en btw innen over ESS-leveringen aan klanten in Zuid-Korea die niet voor Zuid-Koreaanse btw-doeleinden zijn geregistreerd (d.w.z. alleen B2C-leveringen).

Als een klant zijn geldige Zuid-Koreaanse bedrijfsregistratienummer aan Asana verstrekt, zal Asana geen Zuid-Koreaanse btw in rekening brengen, aangezien deze levering zal worden beschouwd als een B2B-levering. Als je niet geregistreerd bent voor btw in Zuid-Korea, maar wel in Zuid-Korea gevestigd bent, zal Asana btw in rekening moeten brengen op haar diensten aan jou.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Zuid-Korea in verband met de btw. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

B2B-afnemers kunnen verplicht zijn de btw zelf aan te geven in het kader van de verleggingsregeling.

Canada GST/HST

Niet-ingezeten leveranciers van bepaalde gespecificeerde leveringen, zoals softwarelicenties, moeten Canadese GST/HST in rekening brengen op hun leveringen aan Canadese klanten die niet voor GST/HST-doeleinden zijn geregistreerd.

Als een klant zijn geldige GST/HST-nummer aan Asana verstrekt, zal Asana geen GST/HST in rekening brengen. Als je niet geregistreerd bent voor GST/HST in Canada, maar wel in Canada gevestigd bent, zal Asana GST/HST in rekening moeten brengen op haar diensten aan jou.

Het adres "Verkocht aan" dat aan de klantenrekening is gekoppeld, wordt vervolgens gebruikt om te bepalen of je al dan niet in Canada bent gevestigd voor GST-doeleinden, en zo ja, welk GST/HST-tarief van toepassing is. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

Bepaalde klanten kunnen verplicht zijn de GST/HST zelf aan te geven in het kader van de verleggingsregeling.

Canada QST

Niet-ingezeten leveranciers van bepaalde specifieke leveringen, zoals softwarelicenties, zijn verplicht Quebec Sales Tax (QST) aan te rekenen op hun leveringen aan klanten in Quebec die niet geregistreerd zijn voor QST-doeleinden.

Indien een klant zijn geldige QST-nummer aan Asana verstrekt, zal Asana geen QST in rekening brengen. Indien je niet geregistreerd bent voor QST doeleinden, maar in Quebec gevestigd bent, zal Asana QST in rekening moeten brengen op haar diensten aan jou.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Quebec in verband met de QST. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

Bepaalde klanten kunnen verplicht zijn de QST zelf aan te geven in het kader van de verleggingsregeling.

Canada - Brits Columbia en Saskatchewan provinciale omzetbelasting

Niet-ingezeten leveranciers van bepaalde diensten, zoals softwarelicenties, moeten provincial sales tax (PST) in rekening brengen op hun leveringen aan klanten die in Brits Columbia of Saskatchewan zijn gevestigd.

Het "Verkocht aan" -adres gekoppeld aan het klantaccount wordt dan gebruikt om te bepalen of je gevestigd bent in Brits Columbia of Saskatchewan in verband met de PST. Deze informatie wordt getoetst op juistheid van het adres.

Sommige beperkte PST-vrijstellingen kunnen beschikbaar zijn voor klanten (bv. aankopen voor wederverkoop). Neem contact op met onze klantenservice met je documentatie om de vrijstelling te laten beoordelen en verwerken.