Obciążenie pracą w ramach portfolio i uniwersalne obciążenie pracą

Obciążenie pracą w ramach portfolio

Obciążenie portfolio jest dostępne na poziomach Asana AdvancedEnterpriseEnterprise+, a także oraz wcześniejsze plany business i legacy Enterprise.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z cenami.

Widok obciążenia pracą zapewnia wizualny obraz wydajności Twojego zespołu oraz wgląd w to, nad czym pracuje obecnie w ramach poszczególnych projektów — a wszystko to w jednym miejscu. Identyfikuj konflikty, aby zapobiegać zagrożeniom i utrzymywać realizację projektów na właściwych torach poprzez ponowne przypisywanie zadań lub przekładanie ich na inny termin, w tym samym widoku. Upewnij się, że członkowie zespołu nie mają za dużo, ani za mało zadań i dokonano odpowiedniego przydziału osób do projektów.

Zobacz obciążenie pracą w praktyce dzięki bezpłatnemu 30-dniowemu okresowi próbnemu Asana. Wypróbuj za darmo.


Możesz wyświetlać obciążenie pracą w oparciu o liczbę zadań lub wysiłek, jak np. liczba godzin lub punkty. Dodatkowo, możesz ustawić wydajności dla każdego członka zespołu, aby móc łatwo zobaczyć, kto ma za dużo pracy.

Dowiedz się, jak wykorzystać obciążenie pracą dzięki funkcji raportowania szkoleń wirtualnychZarejestruj się już teraz.

Jak utworzyć portfolio

Aby móc korzystać z widoku obciążenia pracą w portfolio, musisz posiadać bieżący portfel lub utworzyć nowe.

Create portfolio

Aby utworzyć portfolio:

 1. Kliknij Portfolio na pasku bocznym
 2. Kliknij kafelek Nowe portfolio 
 3. Wprowadź nazwę dla portfolio i ustaw jego prywatność
 4. Kliknij Utwórz portfolio.
 5. Po utworzeniu portfolio, kliknij „Dodaj projekt”, aby dodać do niego portfolio.

Dostęp do widoku obciążenia pracą z poziomu portfolio

Kliknij „Portfolio” na pasku bocznym, wybierz portfolio, a następnie przejdź do zakładki „Obciążenie pracą”.

Portfolios

Listy użytkowników obejmują wszystkie osoby, którym przydzielono zadania w ramach projektów znajdujących się w portfolio.

Utwórz portfolio dla zespołu, aby wyświetlać jego pracę w ramach projektów. Utwórz portfolio obejmujące wiele zespołów, aby wyświetlać ważne, posiadane przez Ciebie projekty, które współdzielisz z wieloma zespołami.

Pola niestandardowe

Ustaw pola niestandardowe w oparciu o priorytet, aby wiedzieć, jaką wagę ma każde zadanie. Jeśli chcesz, możesz również zmienić kolor pola niestandardowego.

custom

Utwórz pola niestandardowe i użyj kolorów w widoku projektu. Następnie, gdy zdefiniujesz wartość pola niestandardowego w zadaniach, kolor ten pojawi się w widoku obciążenia pracą.

Filtruj

Możesz filtrować widok obciążenia pracą według roli i osoby.

filter
 • W widoku obciążenia pracą możesz wyszukiwać i wybierać osoby, które chcesz wyświetlić.
 • Możesz również wyszukiwać według „Roli”.
 • Zachęć zespół do dodania ról do swoich profili w Asana.

  Możesz też zapisać filtrowany widok jako domyślny dla wszystkich użytkowników. W tym celu wybierz opcję Zapisz układ jako domyślny z menu rozwijanego obok nazwy projektu.

  filter result

  Widok obciążenia pracą

  Uniwersalne obciążenie pracą jest dostępne w planach Asana Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany legacy Enterprise.  Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z cenami.​​

  Uniwersalne obciążenie pracą pozwala wyświetlić globalną wydajność zespołu, pobierając dane z zadań i podzadań ze wszystkich projektów do widoku obciążenia pracą.

  Aby zapewnić uniwersalne obciążenie pracą, zadania i podzadania muszą być przypisane, mieć datę wykonania i należeć do projektu, który ma zostać uwzględniony na linii trendu wydajności.

  Uwaga: Nieprzypisana sekcja pojawia się tylko w widoku obciążenia portfolio.

  Stwórz uniwersalne obciążenie pracą

  universal workload

  Z Raportowania:

  1. Kliknij + Utwórz
  2. Dodaj osoby, aby zobaczyć ich obciążenie pracą, i kliknij Dodaj
  3. Edytuj obciążenie, klikając listę rozwijaną obok nazwy i wybierając Edytuj szczegóły obciążenia. Z tego miejsca możesz zmienić nazwę i dodać opis.

  Uwaga: ktokolwiek przegląda widok obciążenia pracą, musi mieć uprawnienia, aby zobaczyć zadanie. Wszystko, czego nie zobaczą w wyszukiwarce Asana (prywatne zadanie, które wykonał dla siebie członek zespołu), nie pojawi się w widoku obciążenia pracą.

  Aby udostępnić swoje uniwersalne obciążenie pracą członkom zespołu, kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu widoku obciążenia pracą.

  Filtry w uniwersalnym obciążeniu

  Aby uzyskać bardziej ukierunkowany widok pracy, którą chcesz zobaczyć, użyj filtrów w uniwersalnym obciążeniu pracą.

   

  Screenshot 2023-08-29 at 10.23.05.png

   

  W widoku obciążenia pracą kliknij opcję Filtruj w prawym górnym rogu i wybierz jeden z wielu filtrów.

  Status ukończenia zadania: Pokaż dowolne zadanie, tylko ukończone zadania lub tylko nieukończone zadania.

   

  Uwzględnij zadania z: pokaż tylko zadania z określonego projektu, portfolio, zespołu lub całej organizacji.

  Wyklucz zadania z: Wyklucz zadania z określonych zespołów, portfolio, projektów i projektów należących do określonych osób.

  Typ zadania: Pokaż zadanie, kamienie milowe lub zatwierdzenia.

  Filtr podzadań: pokaż podzadania w wynikach lub wyklucz podzadania z wyników.

  Osoby: w widoku obciążenia pracą możesz wybrać osoby, które chcesz wyświetlić, i wyszukiwać według nazwy i roli.

  Ukryj projekty: możesz ukryć niektóre projekty, aby nie pojawiały się w Twoim obciążeniu pracą. Jeśli jednak zadanie zostanie dodane do wielu projektów, nadal będzie się pojawiać.

  Wyklucz zadania z określonych projektów: ten filtr wykluczy wszystkie zadania w wybranym projekcie. Nawet jeśli są one dodawane do wielu projektów, zadania te nie będą widoczne. 

   

  Edytuj wysiłek zespołu

  W widoku obciążenia pracą możesz wyświetlać i edytować wysiłek członków zespołu. Możesz wykorzystać godziny, punkty lub procent jako obciążenie pracą. 

  effort

  Aby edytować wysiłek zespołu:

  1. Kliknij ikonę nakładu pracy.
  2. Kliknij Edytuj nakład pracy.

  Przydzielanie godzin i punktów

  Kiedy wybierasz godziny lub punkty jako wysiłek, są one dzielone równomiernie na wszystkie dni, na które są rozłożone. Jeśli masz zadanie, którego wykonanie zajmuje więcej niż jeden dzień, wysiłek zostanie rozdzielony równomiernie między dni tygodnia (za wyjątkiem weekendów). Na przykład dla 10-godzinnego zadania trwającego dwa dni, na każdy dzień przypadnie 5 godzin. Jeśli zadanie trwa od piątku do poniedziałku, 5 godzin przypadnie na piątek, a następne 5 na poniedziałek.

  Alokacja procentowa

  Dzięki procentowej alokacji możesz zdecydować, jaki procent czasu należy poświęcić na konkretne zadanie i rozdzielić go na dowolną liczbę dni.

  Na przykład, jeśli planujesz pracować nad zadaniem przez 50% swojego czasu w ciągu tygodnia, zadanie to zajmie 50% Twojego czasu przez cały tydzień.

  Użyj dat rozpoczęcia dla zadań, aby uwzględnić zadania, których wykonanie zajmuje więcej niż jeden dzień.

  Weekendy w obciążeniu pracą

  Obciążenie pracą nie rozkłada wysiłku w weekendy, chyba że jest to konieczne. Na przykład, jeśli masz 10-godzinne zadanie z datą rozpoczęcia przypadającą na poniedziałek i datą wykonania przypadającą na niedzielę, zajmie to 2 godziny dziennie w dni powszednie. Jeśli jednak to samo zadanie ma datę rozpoczęcia w sobotę i datę wykonania w niedzielę, zajmie to 5 godzin dziennie.

  Sprawdź statystyki

  Najedź kursorem na wykres dla wybranej osoby, aby zobaczyć ile ma przypisanych zadań na dany dzień.

  hover

  Najedź kursorem na nagłówek kolumny dla określonego dnia, aby wyświetlić całkowitą liczbę zadań, jaką członkowie zespołu mają do wykonania w tym dniu. Najedź kursorem na wybraną osobę, aby zobaczyć liczbę przypisanych jej zadań lub wysiłek w określonym czasie.

  Widok szczegółowy

  Kliknij na strzałkę, aby wyświetlić projekty i zadania według osoby w widoku szczegółowym.

  drill

  Możesz otworzyć okienko statusu projektu klikając na nazwę projektu.

  Przeciągaj i upuszczaj zadania

  Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby przełożyć je na inny termin lub przypisać je ponownie do innej osoby.

  Workload

  • Nie możesz przenieść zadania do innego projektu.
  • Podczas ponownego przypisywania zadań, harmonogram jest zablokowany, aby zapobiegać błędom. Kiedy skończysz przypisywać zadanie ponownie, możesz przeciągnąć je, aby zmienić jego termin.
  • Możesz tworzyć zadania w widoku obciążenia pracą, klikając bezpośrednio na zakładkę „Obciążenie pracą” dla danej osoby odpowiedzialnej, daty lub projektu, w którym chcesz zaplanować zadanie i wpisując nazwę zadania. Następnie, możesz kliknąć szczegóły zadania, aby dodać dodatkowe informacje.

  Zbiorcze przekładanie zadań na inny termin: naciśnij i przytrzymaj klawisz Command/Control, a następnie kliknij wszystkie zadania, które chcesz przełożyć na inny termin i/lub przypisać ponownie.

  Zoom

  zoom

  Aby powiększyć lub pomniejszyć, kliknij przycisk Powiększ, aby wyświetlić dni, tygodnie, miesiące, kwartały, półrocza lub lata. Kliknij Dzisiaj, aby szybko wrócić do dnia bieżącego.

  Użyj powiększania/pomniejszania, aby dostosować widok w oparciu o ramy czasowe planowania i monitorowania.

  Liczba podzadań w widoku obciążenia pracą

  W widoku obciążenia pracą możesz również wyświetlić liczbę podzadań w ramach danego zadania.

  screenshot focusing on subtask count on workload

  Liczba podzadań pojawi się obok nazwy zadania w widoku szczegółowym obciążenia pracą.

   

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj wszystkie funkcje „Obciążenia pracą” w Asanie.