Obciążenie portfolio i uniwersalne obciążenie

Obciążenie portfolio pracą

Obciążenie portfolio jest dostępne dla wszystkich klientów planu Asana Business.

Widok obciążenia pracą zapewnia wizualny obraz wydajności Twojego zespołu oraz wgląd w to, nad czym pracuje obecnie w ramach poszczególnych projektów — a wszystko to w jednym miejscu. Identyfikuj konflikty, aby zapobiegać zagrożeniom i utrzymywać realizację projektów na właściwych torach poprzez ponowne przypisywanie zadań lub przekładanie ich na inny termin, w tym samym widoku. Upewnij się, że członkowie zespołu nie mają za dużo, ani za mało zadań i dokonano odpowiedniego przydziału osób do projektów.

Zobacz, jak działa obciążenie pracą w ramach darmowego 30-dniowego okresu próbnego planu Asana Business. Wypróbuj za darmo.


Możesz wyświetlać obciążenie pracą w oparciu o liczbę zadań lub wysiłek, jak np. liczba godzin lub punkty. Dodatkowo, możesz ustawić wydajności dla każdego członka zespołu, aby móc łatwo zobaczyć, kto ma za dużo pracy.

Dowiedz się, jak wykorzystać obciążenie pracą dzięki funkcji raportowania szkoleń wirtualnychZarejestruj się już teraz.

Jak utworzyć portfolio

Aby móc korzystać z widoku obciążenia pracą w portfolio, musisz posiadać istniejące portfolio lub utworzyć nowe.

Create portfolio

Aby utworzyć portfolio:

 1. Kliknij Portfolio na pasku bocznym
 2. Kliknij kafelek Nowe portfolio 
 3. Wprowadź nazwę dla Portfolio i ustaw jego prywatność
 4. Kliknij Utwórz portfolio.
 5. Po utworzeniu portfolio, kliknij „Dodaj projekt”, aby dodać do niego projekt.

Dostęp do widoku obciążenia pracą z poziomu portfolio

Kliknij „Portfolio” na pasku bocznym, wybierz portfolio, a następnie przejdź do zakładki „Obciążenie pracą”.

Portfolios

Listy użytkowników obejmują wszystkie osoby, którym przydzielono zadania w ramach projektów znajdujących się w portfolio.

Utwórz portfolio dla zespołu, aby wyświetlać jego pracę w ramach projektów. Utwórz portfolio obejmujące wiele zespołów, aby wyświetlać ważne, posiadane przez Ciebie projekty, które współdzielisz z wieloma zespołami.

Pola niestandardowe

Ustaw pola niestandardowe w oparciu o priorytet, aby wiedzieć, jaką wagę ma każde zadanie. Jeśli chcesz, możesz również zmienić kolor pola niestandardowego.

custom

Utwórz pola niestandardowe i użyj kolorów w widoku projektu. Następnie, gdy zdefiniujesz wartość pola niestandardowego w zadaniach, kolor ten pojawi się w widoku obciążenia pracą.

Filtruj

Możesz filtrować widok obciążenia pracą według roli i osoby.

filter
 • W widoku obciążenia pracą możesz wyszukiwać i wybierać osoby, które chcesz wyświetlić.
 • Możesz również wyszukiwać według „Roli”.
 • Zachęć zespół do dodania ról do swoich profili w Asanie.

  Możesz też zapisać filtrowany widok jako domyślny dla wszystkich użytkowników. W tym celu wybierz opcję Zapisz układ jako domyślny z menu rozwijanego obok nazwy projektu.

  filter result

  Uniwersalne obciążenie pracą

  Uniwersalne obciążenie pracą jest dostępne dla wszystkich klientów planu Asana Enterprise.​​

  Uniwersalne obciążenie pracą pozwala wyświetlić globalną wydajność zespołu, pobierając dane z zadań i podzadań ze wszystkich projektów do widoku obciążenia pracą.

  Aby zapewnić uniwersalne obciążenie pracą, zadania i podzadania muszą być przypisane, mieć datę wykonania i należeć do projektu, który ma zostać uwzględniony na linii trendu wydajności.

  Uwaga: Nieprzypisana sekcja pojawia się tylko w widoku obciążenia portfolio.

  Stwórz uniwersalne obciążenie pracą

  universal workload

  Z Raportowania:

  1. Kliknij + Utwórz
  2. Dodaj osoby, aby zobaczyć ich obciążenie pracą, i kliknij Dodaj
  3. Edytuj obciążenie, klikając listę rozwijaną obok nazwy i wybierając Edytuj szczegóły obciążenia. Z tego miejsca możesz zmienić nazwę i dodać opis.

  Uwaga: ktokolwiek przegląda widok obciążenia pracą, musi mieć uprawnienia, aby zobaczyć zadanie. Wszystko, czego nie zobaczą w wyszukiwarce Asany (prywatne zadanie, które wykonał dla siebie członek zespołu), nie pojawi się w widoku obciążenia pracą.

  Aby udostępnić swoje uniwersalne obciążenie pracą członkom zespołu, kliknij przycisk Udostępnij w prawym górnym rogu widoku obciążenia pracą.

  Edytuj wysiłek zespołu

  W widoku obciążenia pracą możesz wyświetlać i edytować wysiłek członków zespołu.

  effort

  Aby edytować wysiłek zespołu:

  1. Kliknij ikonę nakładu pracy.
  2. Kliknij Edytuj nakład pracy.

  Daty rozpoczęcia

  Użyj dat rozpoczęcia dla zadań, aby uwzględnić zadania, których wykonanie zajmuje więcej niż jeden dzień.

  W przypadku zadań obejmujących wiele dni, wysiłek zostanie rozdzielony równomiernie między dni tygodnia (za wyjątkiem weekendów). Na przykład dla 10-godzinnego zadania trwającego dwa dni, na każdy dzień przypadnie 5 godzin. Jeśli zadanie trwa od piątku do poniedziałku, 5 godzin przypadnie na piątek, a następne 5 na poniedziałek.

  Sprawdź statystyki

  Najedź kursorem na wykres dla wybranej osoby, aby zobaczyć ile ma przypisanych zadań na dany dzień.

  hover

  Najedź kursorem na nagłówek kolumny dla określonego dnia, aby wyświetlić całkowitą liczbę zadań, jaką członkowie zespołu mają do wykonania w tym dniu. Najedź kursorem na wybraną osobę, aby zobaczyć liczbę przypisanych jej zadań lub wysiłek w określonym czasie.

  Widok szczegółowy

  Kliknij na strzałkę, aby wyświetlić projekty i zadania według osoby w widoku szczegółowym.

  drill

  Możesz otworzyć okienko statusu projektu klikając na nazwę projektu.

  Przeciągaj i upuszczaj zadania

  Przeciągaj i upuszczaj zadania, aby przełożyć je na inny termin lub przypisać je ponownie do innej osoby.

  Workload

  • Nie możesz przenieść zadania do innego projektu.
  • Podczas ponownego przypisywania zadań, harmonogram jest zablokowany, aby zapobiegać błędom. Kiedy skończysz przypisywać zadanie ponownie, możesz przeciągnąć je, aby zmienić jego termin.
  • Możesz tworzyć zadania w widoku obciążenia pracą, klikając bezpośrednio na zakładkę „Obciążenie pracą” dla danej osoby odpowiedzialnej, daty lub projektu, w którym chcesz zaplanować zadanie i wpisując nazwę zadania. Następnie, możesz kliknąć szczegóły zadania, aby dodać dodatkowe informacje.

  Zbiorcze przekładanie zadań na inny termin: naciśnij i przytrzymaj klawisz Command/Control, a następnie kliknij wszystkie zadania, które chcesz przełożyć na inny termin i/lub przypisać ponownie.

  Zoom

  zoom

  Aby powiększyć lub pomniejszyć, kliknij przycisk Powiększ, aby wyświetlić dni, tygodnie, miesiące, kwartały, półrocza lub lata. Kliknij Dzisiaj, aby szybko wrócić do dnia bieżącego.

  Użyj powiększania/pomniejszania, aby dostosować widok w oparciu o ramy czasowe planowania i monitorowania.

  Liczba podzadań w widoku obciążenia pracą

  W widoku obciążenia pracą możesz również wyświetlić liczbę podzadań w ramach danego zadania.

  screenshot focusing on subtask count on workload

  Liczba podzadań pojawi się obok nazwy zadania w widoku szczegółowym obciążenia pracą.