Importuj dane z innych narzędzi do projektów w Asanie

Importuj w kilku kliknięciach do Asany dane arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi do zarządzania pracą. Rozpocznij

Przenieś swój przepływ pracy do Asany wykorzystując dane z projektów, znajdujących się w innych narzędziach do zarządzania pracą.

Importer CSV umożliwia tworzenie i aktualizowanie projektów w Asanie w oparciu o dane wyeksportowane z innych narzędzi w formie pliku CSV. Po prostu pobierz plik CSV, zawierający dane Twojego projektu, a następnie przekaż go do Asany.

Po pobraniu swoich danych w formie pliku CSV możesz nazwać kolumny w arkuszu kalkulacyjnym tak, jak pola w Asanie

Importowanie danych z monday.com do projektu w Asanie

screen to import table from monday

Możesz użyć importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z monday.com:

 1. Kliknij ikonę menu na tablicy.
 2. Wybierz opcję Eksportuj do Excela.
 3. Otwórz pobrany plik i zapisz główny arkusz jako plik CSV
 4. Użyj importera plików CSV, aby przesłać utworzony plik CSV do Asany

Dane zostaną zmapowane w Asanie na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Możesz zmapować określone informacje za pomocą pól niestandardowych, jeśli masz plan Premium, Business lub Enterprise.

Importowanie danych z Trello do projektu w Asanie

screen to export table from Trello

Użyj importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z Trello, jeśli masz subskrypcję Trello Business Class:

 1. Kliknij menu tablicy na tablicy.
 2. W sekcji „Więcej” wybierz opcję „Drukuj i eksportuj”.
 3. Wybierz Eksportuj jako plik CSV
 4. Użyj importera plików CSV, aby przesłać utworzony plik CSV do Asany

Jeśli nie masz subskrypcji Trello Business Class, możesz użyć narzędzi takich jak rozszerzenie Export for Trello Chrome, aby uzyskać plik CSV.

Dane zostaną zmapowane w Asanie na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Możesz zmapować określone informacje za pomocą pól niestandardowych, jeśli masz plan Premium, Business lub Enterprise.

Importowanie danych z Airtable do projektu w Asanie

screen to export table from Airtable

Możesz użyć importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z Airtable:

 1. Użyj widoku siatki bazy, aby wybrać przycisk menu widoku
 2. Kliknij Pobierz plik CSV.
 3. Użyj importera CSV, aby przesłać utworzony plik CSV do Asany

Dane zostaną zmapowane w Asanie na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Możesz zmapować określone informacje za pomocą pól niestandardowych, jeśli masz plan Premium, Business lub Enterprise.

Importowanie danych ze Smartsheet do projektu w Asanie

screen to export table from smartsheet

Możesz użyć importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV ze Smartsheet:

 1. Kliknij Plik, aby wybrać Eksport > Eksportuj do Microsoft Excel lub Arkuszy Google
 2. Otwórz pobrany plik i zapisz główny arkusz jako plik CSV
 3. Użyj importera plików CSV, aby przesłać utworzony plik CSV do Asany

Przed wyeksportowaniem pliku upewnij się, że arkusz jest sformatowany z nagłówkami kolumn i wierszami zadań.

Dane zostaną zmapowane w Asanie na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Możesz zmapować określone informacje za pomocą pól niestandardowych, jeśli masz plan Premium, Business lub Enterprise.

Importowanie danych z Wrike do projektu w Asanie

screen to export table from Wrike

Możesz użyć importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z aplikacji Wrike:

 1. Z menu projektu wybierz Eksport > Excel
 2. Otwórz pobrany plik i zapisz główny arkusz jako plik CSV
 3. Użyj importera plików CSV, aby przesłać utworzony plik CSV do Asany

Dane zostaną zmapowane w Asanie na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Możesz zmapować określone informacje za pomocą pól niestandardowych, jeśli masz plan Premium, Business lub Enterprise.

Importowanie danych z Arkuszy Google do projektu w Asanie

screen to export table from Google Spreadsheets

Za pomocą importera plików CSV możesz przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z Arkuszy Google:

 1. Kliknij Plik, aby wybrać Pobierz > Wartości oddzielone przecinkami (.csv, bieżący arkusz)
 2. Użyj importera plików CSV, aby zaimportować plik CSV utworzony w Asanie

Dane zostaną zmapowane w Asanie na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Możesz zmapować określone informacje za pomocą pól niestandardowych, jeśli masz plan Premium, Business lub Enterprise.

Importowanie danych z ClickUp do projektu w Asanie

clickup

Możesz użyć importera plików CSV, aby przenieść dane do projektów w Asanie, eksportując plik CSV z ClickUp:

 1. Kliknij ikonę menu.
 2. Wybierz widok eksportu
 3. Wybierz plik CSV dla opcji Format pliku i kliknij przycisk Pobierz.
 4. Użyj importera plików CSV, aby przesłać utworzony plik CSV do Asany

Dane zostaną zmapowane w Asanie na podstawie nazw kolumn w pliku CSV. Możesz zmapować określone informacje za pomocą pól niestandardowych, jeśli masz plan Premium, Business lub Enterprise.

Importuj w kilku kliknięciach do Asany dane arkuszy kalkulacyjnych i innych narzędzi do zarządzania pracą. Rozpocznij

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback