Rozszerz plan i rozliczenia

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o cenachAsana PremiumAsana Business i Asana Enterprise. Albo przejdź bezpośrednio do strony z rozszrzeniami planu

Opcje rozszerzenia planu

Decydując się na rozszerzenie konta do płatnego planu, należy wziąć pod uwagę trzy kwestie.

Który z obszarów chcesz rozszerzyć:

Cykl rozliczeniowy:

 • Co miesiąc
 • Roczne

Plany roczne są objęte zniżką odpowiadającą opłacie za dwa miesiące. Szczegółowe informacje dotyczące cennika znajdują się tutaj.

Liczba członków, dla których chcesz rozszerzyć plan:

 • Rozszerzając plan dla obszaru roboczego lub organizacji, musisz uwzględnić w nim wszystkich członków organizacji lub obszaru roboczego.
 • Jeśli rozszerzysz plan dla zespołu w organizacji, zostanie on rozszerzony wyłącznie dla członków tego zespołu.

Czy można rozszerzyć plan dla mniejszego zespołu?

Dla mniejszych zespołów oferujemy plany obejmujące 2, 3, 4, 5 miejsc. Nie oferujemy jednoosobowych płatnych subskrypcji.

Możesz rozszerzyć plan dla pojedynczego zespołu, jeśli nie potrzebujesz dostępu do płatnych funkcji dla całej organizacji. Pamiętaj jednak, że nie jest możliwe przenoszenie subskrypcji pomiędzy oddzielnymi obszarami roboczymi i organizacjami. W przypadku rozszerzenia planu dla niewłaściwego obszaru roboczego, musisz najpierw anulować tę subskrypcję, a następnie ponownie rozszerzyć plan dla właściwego obszaru roboczego.

Płatna organizacja a płatny zespół

Jeżeli należysz do organizacji, musisz określić, czy chcesz uaktualnić plan dla całej organizacji, jednego konkretnego zespołu czy dla grupy zespołów w ramach jednego działu.

Rozszerzenie planu dla całej organizacji wiąże się z koniecznością opłacania konta każdego członka organizacji. Wówczas jednak cała organizacja oraz wszystkie należące do niej zespoły będą mogły korzystać z płatnych funkcji.

Jeśli rozszerzysz plan wyłącznie dla wybranego zespołu, tylko ten jeden zespół zostanie uwzględniony w płatnym planie. Pozostała część organizacji oraz inne zespoły będą nadal korzystać z darmowej wersji Asany (Basic), zachowując jednak możliwość rozszerzenia planu w przyszłości. Jeśli chcesz rozszerzyć plan dla wielu zespołów, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Dowiedz się więcej o różnicach pomiędzy organizacjami i zespołami.

Przejdź na płatny plan

Asana upgrade

Aby rozszerzyć plan, możesz:

 1. Kliknij pomarańczowy przycisk Rozszerz plan z prawej strony górnego paska.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i z menu rozwijanego wybierz opcję Rozszerz plan.

Nastąpi przekierowanie na stronę, na której możesz wybrać poziom subskrypcji, do którego chcesz rozszerzyć obszar roboczy lub organizację. Możesz wybrać plan PremiumBusiness lub Enterprise. W przypadku trudności z rozszerzeniem planu skontaktuj się z naszym zespołem pomocy.

Po wybraniu odpowiedniego poziomu subskrypcji nastąpi przekierowanie na stronę, gdzie możesz wybrać, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu.

Znacznik wyboru wskazuje obszar roboczy lub organizację, dla której zostanie rozszerzony plan.

Plan details

Na stronie „Zmień szczegóły planu” możesz:

 1. Wybierz rodzaj płatnego planu
 2. Wybierz rozliczenie miesięczne lub roczne
 3. Wybierz wielkość planu, do której chcesz rozszerzyć swoje konto za pomocą menu rozwijanego Miejsca 
 4. Zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu

Wszystkie nasze plany są wielopoziomowe. Aktualnie nie oferujemy płatnych planów dla pojedynczego użytkownika.

Po wybraniu wszystkich opcji kliknij przycisk Aktualizuj plan, aby przejść do strony ze szczegółami płatności.

Na stronie z informacjami dotyczącymi rozliczeń możesz wprowadzić szczegóły płatności i adres rozliczeniowy.

Po wybraniu planu i wprowadzeniu szczegółów dotyczących rozliczeń, wybierz pozycję Rozszerz plan

Płatność na podstawie faktury

W przypadku planów rocznych obejmujących 20 lub więcej członków oferujemy opcję płatności na podstawie faktury.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.  

Zarządzaj rozliczeniami

Podczas rozszerzania planu, możesz mianować siebie lub jednego ze swoich współpracowników na osobę zarządzającą rozliczeniami w ramach waszej subskrypcji. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia musi być członkiem obszaru, którego plan ma zostać rozszerzony.

Właściciel rozliczeń:

 • Może aktualizować informacje dotyczące rozliczeń
 • Automatycznie stanie się administratorem organizacji Premium, Business lub Enterprise i będzie mógł mianować innych administratorów
 • Może rozszerzyć, obniżyć lub anulować płatny plan
 • Może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną za rozliczenia innego członka
 • Otrzymuje kopię ostatniej faktury w każdym cyklu rozliczeniowym
 • Może uzyskać dostęp do kopii wcześniejszych faktur.

Osoby zarządzające rozliczeniami mają inne uprawnienia niż administratorzy. Tylko osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą aktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić rodzaj subskrypcji, zmienić osobę zarządzającą rozliczeniami, sprawdzić liczbę wykorzystywanych miejsc oraz pobierać faktury.

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego lub organizacji

Dostęp do strony rozliczeń dla obszaru roboczego lub organizacji można uzyskać za pośrednictwem Konsoli administratora.

Access workspace admin console

Aby uzyskać dostęp do Konsoli administratora

 1. Kliknij ikonę swojego profilu w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Konsola administratora.

Po kliknięciu „Konsola administratora” przejdź do zakładki „Rozliczenia”. Tutaj powinny być widoczne wszystkie faktury.

Zakładka „Rozliczenia” nie jest dostępna dla klientów korzystających z planu Basic (darmowego). Po przejściu na płatny plan zamiast konsoli administratora zobaczysz sekcję O moim obszarze roboczym. Kliknij go, aby przejść do zakładki „Rozliczenia”.

view billing information

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmień rodzaj płatnego planu
 2. Wyświetlić liczbę wykorzystanych miejsc
 3. Zaktualizuj swoje informacje rozliczeniowe
 4. Zmień osobę zarządzającą rozliczeniami
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktuj się z nami

Uzyskaj dostęp do strony rozliczeń dla zespołu

Możesz uzyskać dostęp do strony rozliczeń za pośrednictwem ustawień zespołu.

Team billing

Aby uzyskać dostęp do strony rozliczeń dla zespołu płatnego

 1. Kliknij płatny zespół na pasku bocznym, aby otworzyć stronę główną zespołu
 2. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy zespołu i wybierz Edytuj ustawienia zespołu.
 3. Kliknij zakładkę „Rozliczenia”, aby zarządzać rozliczeniami.

Właściciele rozliczeń w ramach płatnych planów, którzy płacą na podstawie faktur wystawianych ręcznie i chcą zmienić lub anulować swój plan, powinni skontaktować się z działem sprzedaży za pośrednictwem zakładki „Rozliczenia”.

Billing tab

Osoba odpowiedzialna za rozliczenia w ramach Twojego zespołu może anulować plan w ustawieniach zespołu (zakładka „Rozliczenia”).

Uzyskaj dostęp do rozliczeń w Konsoli administratora

Osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach organizacji płatnej, która jest również administratorem, może uzyskać dostęp do rozliczeń za pośrednictwem Konsoli administratora.

view billing information

Z poziomu zakładki „Rozliczenia” możesz:

 1. Zmień rodzaj płatnego planu
 2. Wyświetlić liczbę wykorzystanych miejsc
 3. Zaktualizuj swoje informacje rozliczeniowe
 4. Zmień osobę zarządzającą rozliczeniami
 5. Pobrać ostatnią fakturę
 6. Skontaktuj się z nami

Tylko obecny użytkownik zarządzający rozliczeniami w ramach organizacji może zaktualizować informacje rozliczeniowe, zmienić osobę odpowiedzialną za rozliczenia lub pobrać ostatnią fakturę.

Aktualizuj liczbę miejsc

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą dodawać miejsca z poziomu Konsoli administratora lub ustawień zespołu w przypadku planów zespołowych.

Jeśli Twój plan jest opłacany na podstawie faktury wystawianej ręcznie, musisz skontaktować się z naszym działem sprzedaży, aby wprowadzić w nim zmianę.

Po wybraniu opcji zaktualizowania planu, możesz zmienić rozmiar planu za pomocą menu rozwijanego Miejsca.

Upgrade seat plan

Na stronie „Zmień szczegóły planu” możesz:

 1. Wybierz rodzaj płatnego planu
 2. Wybierz rozliczenie miesięczne lub roczne
 3. Wybierz wielkość planu, do której chcesz rozszerzyć swoje konto za pomocą menu rozwijanego Miejsca 
 4. Zdecydować, czy chcesz rozszerzyć plan dla całej organizacji, czy tylko dla jednego zespołu

Obniż plan do planu darmowego lub zmień rozmiar planu

Aby zmienić lub anulować płatny plan:

 • Kliknij swoje zdjęcie profilowe znajdujące się z prawej strony górnego paska i wybierz Konsola administratora.
 • Przejdź do zakładki „Rozliczenia”.
 • W zakładce „Rozliczenia” wybierz opcję „Anuluj plan/Okres próbny” lub „Edytuj plan”.
Cancel or change

Jeśli korzystasz z planu rocznego i chcesz anulować subskrypcję, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w zasadach anulowania Asany. Po wykonaniu tych kroków subskrypcja zostanie automatycznie anulowana w dniu odnowienia planu.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach dotyczących anulacji i innych opcjach, które są warte rozważenia tutaj.

Kliknij tutaj, aby bezpośrednio przejść do strony rozliczeniowej.

Rozszerzając lub obniżając swój plan, nie utracisz żadnych danych.

Wcześniejsze faktury

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą w dowolnym momencie pobrać ostatnią fakturę z zakładki „Rozliczenia” w ustawieniach swojego obszaru roboczego lub organizacji. Administratorzy organizacji płatnych, którzy zarządzają rozliczeniami w ramach swojego planu, mogą uzyskać dostęp do faktur w zakładce „Rozliczenia” w konsoli administratora.

Po uzyskaniu dostępu do ustawień obszaru roboczego, zespołu lub organizacji:

 1. Przejdź do zakładki „Rozliczenia”.
 2. Kliknij Najnowsza faktura

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do ostatniej faktury dla płatnego zespołu należącego do organizacji, musisz przejść do zakładki „Rozliczenia” z ustawień zespołu.

Zmiana metody płatności

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia mogą zmienić metodę płatności z karty kredytowej na PayPal i odwrotnie z poziomu zakładki „Rozliczenia”.

billing tab

Aby przełączyć metodę płatności:

 1. Następnie, w konsoli administratora lub w ustawieniach zespołu, przejdź do zakładki „Rozliczenia”.
 2. Kliknij Edytuj informacje dotyczące płatności.
 
payment details

Tutaj możesz wybrać żądaną metodę płatności.

Zostanie wyświetlony monit o podanie danych karty kredytowej lub zalogowanie się do konta PayPal. Po pomyślnym dodaniu metody płatności kliknij Gotowe.