Asana + miejsce pracy od Meta

Asana dla Workplace umożliwia korzystanie z kluczowych funkcji Asana bez konieczności opuszczania Workplace.

Workplace to uniwersalna platforma do komunikacji biznesowej zaprojektowana przez Meta, która w bezpieczny sposób łączy czat, wideo, grupy oraz sieć intranetową z narzędziami, których już używasz. Przypomina to firmową wersję Facebooka.

Tworzenie zadań w Asanie

Możesz tworzyć zadania w Asanie od zera za pomocą bota Asany w Workplace lub przez publikację posta albo komentarza w Workplace. Umożliwia to zapisanie działań do wykonania bez konieczności otwarcia nowej zakładki i oderwania się od pracy.

task from post

Aby utworzyć zadanie na podstawie posta lub komentarza:

  1. Submit a comment to the post with @asana create or a sub-comment to the comment with @asana create
  2. Link do zadania zostanie opublikowany jako komentarz podrzędny
task from post 2

Z tego miejsca możesz:

  1. Zmień osobę odpowiedzialną
  2. Wybierz datę wykonania
  3. Dodaj do projektów
  4. Napisz opis
  5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone w zadaniu

Po utworzeniu zadania z posta domyślnym tytułem zadania będzie tytuł posta, a osobą odpowiedzialną zostanie twórca zadania.

Jeśli utworzysz zadanie z komentarza, domyślnym tytułem będzie treść komentarza.

Otrzymywanie powiadomień o przypisanych do Ciebie zadaniach

Odbierz powiadomienia o ważnych zmianach i aktualizacjach przypisanych do Ciebie zadań. Ułatwi to sprawdzenie ważnych aktualizacji bezpośrednio w Workplace.

notifications

Odbieranie aktualizacji statusu w grupie Workplace

Odbieraj w Asanie istotne powiadomienia dotyczące aktualizacji statusu projektu oraz kamieni milowych poprzez połączenie grup Workplace z projektami w Asanie.

Aby połączyć projekt z grupą Workplace

asana bot

Kliknij bota Asana, a następnie kliknij „Links” (Linki).

select group

Wybierz grupę „miejsce pracy”, w której chcesz odbierać powiadomienia.

select project

Wybierz projekt, z którym chcesz połączyć miejsce pracy i kliknij Save (Zapisz).

message

Odbierzesz wiadomość od bota Asana informującą o połączeniu projektu z grupą Workplace (miejsce pracy).

updates

Będziesz teraz odbierać przydatne aktualizacje projektu bezpośrednio w grupie Workplace (miejsce pracy).

Odłączanie projektu od grupy Workplace

unlink

Aby odłączyć projekt od grupy Workplace (miejsce pracy):

  1. Kliknij bota Asana.
  2. Kliknij „Links” (Linki)
unlink select group

Wybierz grupę Workplace (miejsce pracy), z którą jest połączony projekt.

unlink select project

Zostanie wyświetlona lista projektów. Kliknij połączony projekt, aby go odłączyć i kliknij Save (Zapisz).

unlink message

Odbierzesz wiadomość od bota Asana informującą o odłączeniu projektu od grupy Workplace (miejsce pracy).