Często zadawane pytania

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące rozliczeń znajdziesz tutaj.

Obszary robocze i organizacje

Czy należę do obszaru roboczego czy organizacji?

Jeśli korzystasz z firmowej domeny poczty e-mail, należysz do organizacji. Jeśli używasz osobistego adresu e-mail, należysz do obszaru roboczego.

Z poziomu swojego konta w Asanie możesz utworzyć lub dołączyć do tylu organizacji lub obszarów roboczych, ilu chcesz.

Organizacja a obszar roboczy

Organizacje działają w oparciu o firmową lub służbową domenę poczty e-mail. Każda osoba, która zakłada konto w Asanie przy użyciu firmowej domeny mailowej, automatycznie dołączy do organizacji firmy jako jej członek.

Na przykład, jeśli korzystasz z Asany i pracujesz w firmie Acme Co., utworzysz organizację z domeną „acmeco.com”. Pamiętaj, aby dodać swój e-mail służbowy do swojego konta w Asanie.

Wybierz obszar roboczy, jeśli używasz Asany do osobistych celów i zadań lub jeśli Twoja firma nie posiada unikalnej domeny poczty e-mail. Obszary robocze działają jak pojedyncze zespoły.

Czy mogę korzystać z obu opcji?

Tak!

Możesz skorzystać z obu, jeśli używasz Asany w firmie i chcesz wykorzystać ją również do celów osobistych.

Poniższa tabela przedstawia różnice między obszarami roboczymi, zespołami i organizacjami.

Obszar roboczy Zespół Organizacja
Można ją utworzyć używając osobistego adresu e-mail   Należy ją utworzyć używając firmowego adresu e-mail
Pełni rolę jednego zespołu do użytku osobistego lub dla małego zespołu Działa jako jeden zespół w organizacji Obejmuje wiele zespołów
Nie można tworzyć nowych zespołów   Umożliwia tworzenie wielu zespołów
Możesz dodać dowolną osobę jako członka lub członka z ograniczonym dostępem Członkostwo przyznawane jest w oparciu o ustawienia uprawnień zespołu. Członkostwo w organizacji określa domena poczty e-mail firmy. Wszystkie pozostałe osoby dołączą do Twojej organizacji jako goście

Jak przekształcić obszar roboczy w organizację?

Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, dodaj do swojego konta firmowy adres e-mail.  

Po skojarzeniu konta z firmowym adresem e-mail możesz przekształcić jeden ze swoich obszarów roboczych w organizację.  

Jeśli nie widzisz opcji przekształcenia w organizację, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc.

Twój obszar roboczy stanie się pierwszym zespołem w Twojej organizacji. Jeśli zostanie on rozszerzony, Twój zespół również zostanie rozszerzony. Możesz przenieść swoją subskrypcję do poziomu organizacji z zakładki „Rozliczenia”.

Kto jest właścicielem mojego obszaru roboczego lub organizacji?

Obszary robocze i organizacje to współdzielone przestrzenie, które mogą być zarządzane przez wszystkich członków. W darmowej wersji Asany są one zarządzane przez wszystkich członków posiadających do nich dostęp.

Kto jest właścicielem obszaru roboczego lub organizacji na koncie Premium?

W obszarach roboczych i organizacjach Premium wszyscy członkowie mogą zarządzać zadaniami i projektami, ale kwestia rozliczeń spoczywa wyłącznie na osobie zarządzającej rozliczeniami, a zarządzanie członkostwem w organizacji odbywa się za pośrednictwem konsoli administratora.  

Kto może wyświetlić moje obszary robocze lub organizacje?

Tylko członkowie danego obszaru roboczego lub organizacji mogą zobaczyć go na pasku bocznym.

Jeśli jesteś członkiem obszaru roboczego o nazwie „Podróże”, który został utworzony przez Ciebie na własne potrzeby oraz członkiem organizacji „acmeco.com”, żaden z członków organizacji nie zobaczy, że jesteś członkiem obszaru roboczego „Podróże”, chyba że również do niego należy.

Ty również nie zobaczysz obszarów roboczych i organizacji, do których przynależą inne osoby.

Jak mogę zmienić nazwę organizacji?

Tylko superadministratorzy i administratorzy w organizacjach Premium mogą zmienić nazwę organizacji.

Jeśli należysz do darmowej organizacji, jej nazwa będzie taka sama, jak domena pocztowa Twojego firmowego adresu e-mail. Na przykład, jeśli nazwa Twojej firmy to „Acme Co”, a adresem e-mail jest „acme.co”, Twoja organizacja w Asanie będzie nazywała się „acme.co”.

Jak mogę dezaktywować organizację?

Organizacje są współdzielone. Użytkownicy mogą tworzyć w nich prywatne zadania i projekty bez Twojej wiedzy. Z tego powodu, nie istnieje przycisk „usuń wszystko”.

Możesz natomiast wykonać następujące działania:

Organizacje to sposób, w jaki firmy funkcjonują w Asanie. Jeśli wykonasz wszystkie powyższe działania i pozostawisz organizację pustą, nowa osoba zakładająca konto w Asanie przy użyciu firmowego adresu e-mail zostanie automatycznie dołączona do opuszczonej przez Ciebie organizacji.

Jeśli zamiast tego chcesz, abyśmy utworzyli nową organizację dla domeny firmowej poczty e-mail, gdy dołączy nowa osoba, skontaktuj się z nami, a usuniemy firmowy adres e-mail z naszego systemu i zwolnimy domenę.

Nie zalecamy usuwania organizacji na rzecz obszaru roboczego - docelowo będziemy oferować tylko organizacje. Ponadto usunięcie organizacji, aby „rozpocząć od nowa” nie jest konieczne, ponieważ możesz po prostu usunąć z niej zadania i projekty.

Konta

Jak zacząć od nowa z kontem osobistym zamiast firmowego?

Zakładając konto w Asanie tworzysz indywidualne konto, które jest powiązane z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem/adresami e-mail i zdjęciem (jeśli zostało przesłane). W trakcie zakładania konta nie ma możliwości wyboru między kontem służbowym lub osobistym - są one traktowane tak samo.

Jeśli planujesz korzystać z Asany w pracy, utwórz organizację. Jeśli jest to do użytku osobistego, rozważ miejsce do pracy.

Jak przełączyć się z organizacji na obszar roboczy?

Nie ma problemu z przełączeniem się z organizacji na obszar roboczy. Nie dezaktywuj konta - po prostu opuść organizację i utwórz obszar roboczy.

Dezaktywacja konta nie oznacza dezaktywacji organizacji, ale odbiera dostęp do jej zawartości.

Nie możesz opuścić organizacji, chyba że dodasz do swojego konta adres e-mail niepowiązany z organizacją.

Z poziomu konta w Asanie możesz tworzyć i opuszczać wiele organizacji i obszarów roboczych, a także do nich dołączać. Możesz przełączać się między nimi z poziomu ustawień organizacji lub obszaru roboczego, klikając ikonę swojego profilu na górnym pasku.

Moja firma zamierza zmienić domenę poczty e-mail. Co muszę zrobić w Asanie?

Pierwszy krok to dodanie nowego adresu e-mail do swojego konta w Asanie.

Jak zaktualizować domenę organizacji

Po zmianie adresu e-mail, przejdź do Konsoli administratora, a następnie do zakładki „Ustawienia” i kliknij pozycję „Powiązane domeny poczty e-mail”. Z tego miejsca możesz przesłać formularz do naszego zespołu obsługi klienta, który wprowadzi niezbędne zmiany. Pamiętaj, aby zweryfikować nowy adres e-mail przed wysłaniem formularza. Więcej informacji na temat dodawania, usuwania i zmiany domen e-mail znajdziesz tutaj.

Update domain

Możesz łatwo przekształcić swój obszar roboczy w organizację.

Czy darmowe organizacje mogą zmienić domenę poczty e-mail?

Darmowe organizacje mogą również zmienić domenę poczty e-mail za pośrednictwem konsoli administratora.

Opcja zmiany domeny jest dostępna we wszystkich planach.

Dlaczego mój adres e-mail został usunięty z mojego konta w Asanie?

W darmowych organizacjach wszyscy członkowie mogą anulować aprowizację innych członków organizacji.

W organizacjach Premium superadministratorzy mogą anulować aprowizację członków organizacji w celu odebrania im dostępu.

Jeśli chcesz odzyskać dostęp do organizacji, skontaktuj się z jej członkiem lub superadministratorem.

Jak mogę aktywować ponownie zdezaktywowanego użytkownika?

Przywróć dezaktywowanego członka odszukując go w zakładce „Członkowie” w konsoli administratora. Kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Przywróć.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta.

Dlaczego nie mogę wyjść poza ekran tworzenia konta skoro mam już konto?

Jeśli otrzymasz zaproszenie do zespołu na inny adres e-mail niż ten powiązany z Twoim kontem w Asanie, zobaczysz ekran z monitem o utworzenie nowych zespołów. Aby rozwiązać ten problem, zaloguj się do istniejącego konta korzystając z innej przeglądarki lub trybu incognito i dodaj nowy adres e-mail. Pozwoli Ci to uzyskać dostęp do tego zespołu przy użyciu istniejącego konta.

Alternatywnie możesz kliknąć przycisk Kontynuuj znajdujący się poniżej menu tworzenia zespołu, aby przejść do nowego konta. Następnie możesz scalić je z istniejącym kontem. Po scaleniu kont, możesz zalogować się na wybrane konto, używając wybranego adresu e-mail i uzyskać dostęp do wszystkich organizacji i obszarów roboczych, których jesteś członkiem.

Jeśli zazwyczaj korzystasz z logowania jednokrotnego Google lub doświadczasz problemów, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać dalsze wsparcie.

Jak mogę dezaktywować moje konto?

Możesz dezaktywować swoje konto w zakładce „Konto” w sekcji „Moje ustawienia”.

Po dezaktywacji konta nie będziesz mieć już dostępu do żadnych danych konta. Jeśli chcesz ponownie korzystać z Asany, musisz założyć nowe konto.

Dezaktywacja konta spowoduje tylko dezaktywację indywidualnego konta. Nie dezaktywuje żadnego obszaru roboczego ani organizacji, do których należysz. Jeśli chcesz również dezaktywować obszary robocze lub organizacje, których jesteś członkiem, musisz usunąć wszystkie projekty, zadania i członków przed samodzielnym opuszczeniem obszaru. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Zadania i podzadania

Jak mogę wyłączyć zadania o treści „Rozważ aktualizację statusu projektu?”

Jeśli jesteś właścicielem projektu, system przypisze Ci zadanie dotyczące aktualizacji statusu projektu. W opisie zadania znajdziesz linki do odpowiednich projektów, których jesteś właścicielem.

Updated project reminder

Otwórz projekt, przejdź do strony Aktualizacja statusu i włącz lub wyłącz opcję Przypominaj mi o aktualizowaniu w każdy piątek.

Co dzieje się z zadaniami osoby, która opuszcza firmę?

W darmowych organizacjach i obszarach roboczych

Zadania i projekty, które były prywatne dla byłego pracownika, nie będą już możliwe do wyświetlenia. Nadal można będzie uzyskać dostęp do zadań publicznych lub powiązanych ze wspólnym projektem, niemniej jednak ich przypisanie może zostać anulowane.

W płatnej organizacji

Zostanie utworzony projekt prywatny dla administratora, w którym będą znajowały się zadania publiczne i prywatne, należące do byłego pracownika.

Czy nadal możemy zobaczyć ich komentarze ?

Komentarze dodane w zadaniach przez byłego pracownika nadal będą widoczne w obu planach, ale jego zdjęcie profilowe zostanie usunięte, a także nie będzie można kliknąć na jego nazwę użytkownika.

Pracownicy, którym anulowano aprowizację nie będą mogli wyświetlić obszaru roboczego lub organizacji Twojej firmy na górnym pasku swojego konta w Asanie, a także nie będą mieli dostępu do znajdujących się w nich zadań i projektów.

Dlaczego moje podzadania nie wyświetlają się w kalendarzu?

Podzadania nie dziedziczą projektów, tagów, ani osoby odpowiedzialnej z zadania nadrzędnego.

Podzadania funkcjonują niezależnie od swoich zadań nadrzędnych.

Aby podzadania mogły pojawić się w kalendarzu projektu, muszą mieć ustawioną datę wykonania oraz zostać ręcznie dodane do projektu.

Goście

Jak mogę współpracować z klientami w ramach mojej organizacji?

Możesz zapraszać klientów do swojej organizacji jako gości.  

Członkostwo w organizacji jest określone przez domenę poczty e-mail Twojej organizacji (np.michael@yourco.com” jest członkiem organizacji „yourco.com”). Osoby, które nie mają adresu e-mail w domenie Twojej organizacji mogą zostać zaproszone do niej jako jej goście.    

Co dokładnie mogą zobaczyć goście organizacji?

Uprawnienia są ograniczone.  

Goście posiadają ograniczone uprawnienia w ramach obszaru roboczego lub organizacji, do których zostali zaproszeni i mogą wyświetlić wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

Dlaczego widnieję jako użytkownik prywatny?

Jeśli dwie osoby widzą się wzajemnie jako „użytkownicy prywatni” oznacza to, że są one gośćmi.

Goście posiadają ograniczone uprawnienia w ramach obszaru roboczego lub organizacji, do których zostali zaproszeni i mogą wyświetlić wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

Czy goście mogą zobaczyć nazwy innych gości?

Aby goście mogli zobaczyć nazwy użytkownika innych gości, muszą oni współpracować przynajmniej nad jednym projektem. Wystarczy, że dodasz gości jako członków do tego samego projektu, a zobaczą oni nazwy innych gości.

Dlaczego mimo usunięcia danej osoby, nadal pojawia się ona w sugestiach przy przypisywaniu zadań?

Organizacje mogą składać się z wielu zespołów. Osoba ta została usunięta z zespołu w darmowej organizacji, ale nie z organizacji.

Z tego powodu osoba nie widnieje w żadnych zespołach, ale nadal jest obecna w organizacji i pojawia się w sugerowanych opcjach podczas przypisywania zadań. Aby usunąć tę osobę, musisz zaprosić ją z powrotem do zespołu w celu szybkiego anulowania aprowizacji, co przedstawiono i omówiono w tym artykule w Centrum pomocy.  

Osoby, które usunięto z obszaru roboczego lub organizacji otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem.

Co mam zrobić w przypadku, gdy opuszczam firmę?

 1. Dodaj adres e-mail, który nie jest powiązany z firmą, do swojego konta, aby nie utracić dostępu do Asany.

 2. Przypisz ponownie zadania do osób, które powinny przejąć Twoją pracę. Możesz skorzystać z opcji wyboru wielokrotnego, aby zbiorczo przypisać wiele zadań na raz.

 3. Jeśli zarządzasz rozliczeniami w ramach organizacji, zespołu lub obszaru roboczego Premium, ponownie przypisz tę odpowiedzialność.

 4. Jeśli jesteś administratorem w organizacji Premium, upewnij się, że wyznaczeni są inni administratorzy.

 5. Rozważ usunięcie swoich prywatnych zadań lub ustaw je jako publiczne.

 6. Opuść organizację lub obszar roboczy firmy. W przypadku tej pierwszej, Twoje uprawnienia najprawdopodobniej zostaną odebrane przez administratora.

Przypadkowe usunięcia

Pomocy, nie mogę znaleźć projektu!

Jeśli masz identyfikator projektu to żaden problem.

Jeśli jednak nie, skontaktuj się z osobą, która usunęła projekt, gdyż powinna ona otrzymać e-mail z identyfikatorem projektu i instrukcjami dotyczącymi jego automatycznego przywracania. Poproś tę osobę o skontaktowanie się z nami i podanie identyfikatora projektu.

Jeśli projekt został usunięty przez Ciebie, prześlij nam następujące informacje:

 • Nazwa obszaru roboczego lub organizacji, w których znajdował się projekt
 • Adres URL dowolnego zadania w projekcie (możesz go znaleźć w starych powiadomieniach mailowych dotyczących zadania).

Jak mogę przywrócić zadanie lub podzadanie?

Skontaktuj się z nami, jeśli nie udało Ci się przywrócić zadania lub projektu.

Usunięcie projektu/zadania/tagu

Odebrano powiadomienie lub zaproszenie dotyczące elementu, który został usunięty.

Dostęp i uprawnienia

Co oznacza komunikat o błędzie „Przepraszamy, nie masz do tego dostępu”?

Przyczyną błędu dostępu może być:

Nieprawidłowy adres e-mail

Możliwe, że posiadasz wiele kont. Być może członek Twojego zespołu zaprosił Cię przy użyciu innego adresu e-mail niż ten użyty do utworzenia Twojego konta.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Wyloguj
 • Zaloguj się ponownie przy użyciu adresu e-mail, na który wysłano zaproszenie lub powiadomienie

Zmiany w uprawnieniach

Odebrano powiadomienie lub zaproszenie dotyczące zadania, które później ustawiono jako prywatne.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Poproś osobę, która posiada dostęp, aby dodała Cię ponownie.

Nieaktualne zakładki

Dodano do zakładek adres URL zadania lub projektu, które już nie istnieją.

Jeśli chcesz mieć łatwy dostęp do Asany, dodaj zakładkę w przeglądarce używając adresu „https://app.asana.com zamiast adresu URL konkretnego zadania lub projektu.

Anulowane zaproszenia

Ktoś przypadkowo zaprosił Cię do projektu i anulował zaproszenie.

Aby rozwiązać ten problem:

 • Poproś osobę, która Cię zaprosiła o ponowne wysłanie zaproszenia lub zignoruj nieważne zaproszenie.

Dostęp do celów

Jeśli otrzymasz link do celu, ale jesteś gościem organizacji, nie uzyskasz do niego dostępu. Goście nie mogą wyświetlać celów, a także nie mogą być ich właścicielami ani współpracownikami.

Odbieranie uprawnień przez użytkowników

Co dzieje się z zadaniami użytkownika dezaktywowanego za pośrednictwem dostawcy tożsamości, takiego jak Okta?

Projekt jest automatycznie generowany dla zadań, które były przypisane do dezaktywowanego użytkownika. Superadministratorzy stają się członkami tego automatycznie wygenerowanego projektu i mają dostęp do zadań dezaktywowanego użytkownika.

Kto zostaje właścicielem projektu?

Właścicielem projektu zostanie jeden z superadministratorów organizacji. Właściciel projektu otrzyma powiadomienie o utworzeniu projektu za pośrednictwem zadania w Asanie.

Nowe ustawienie w konsoli administratora pozwala superadministratorowi organizacji określić, który superadministrator staje się właścicielem projektu zawierającego wcześniej przypisane zadania użytkownika, któremu odebrano aprowizację, po tym jak zostały one odebrane za pośrednictwem SCIM lub API.

Kto otrzymuje powiadomienie po utworzeniu projektu?

Superadministrator, który został wybrany jako właściciel projektu, otrzyma zadanie przeglądu projektu po jego wygenerowaniu.

Co dzieje się z projektami, portfolio i pulpitami nawigacyjnymi należącymi do dezaktywowanych użytkowników, gdy nie ma innych członków?

Dezaktywacja nie przenosi obecnie własności danych dla projektów, portfolio ani pulpitów nawigacyjnych.

Poruszanie się po Asanie

Gdzie znajdę zarchiwizowane projekty?

Na pasku bocznym kliknij swój zespół, aby wyświetlić stronę przeglądu. W sekcji Projekty kliknij Filtruj, aby wyświetlić wszystkie zarchiwizowane projekty w zespole.

Gdzie mogę znaleźć cele, portfolio i/lub raporty?

 • Znajdziesz je na pasku bocznym w sekcji Statystyki. Może być konieczne przewinięcie w dół, aby zobaczyć tę sekcję.
 • Jeśli chcesz mieć łatwiejszy dostęp do tych funkcji, przeciągnij i upuść sekcję u góry paska bocznego.
 • Możesz również oznaczać poszczególne cele, portfolio i raporty gwiazdką, aby przypiąć je w sekcji Oznaczone gwiazdką.

Gdzie znajdę usunięte zadania?

Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie otwórz menu rozwijane. Rozwiń opcję menu Więcej i poszukaj opcji Wyświetl moje usunięte zadania i wiadomości.

Sekcja Projekty na moim pasku bocznym ciągle się zmienia - jak mogę to powstrzymać?

 • Twoje projekty mogą być ustawione na ostatnie. Możesz zmienić to ustawienie na najlepsze projekty.
 • Możesz również oznaczać projekty gwiazdkami, aby utworzyć listę zadań. Projekty te pojawią się w sekcji Oznaczone gwiazdką.

Jak mogę dodawać lub usuwać projekty do sekcji Projekty na pasku bocznym?

 • Nie możesz ręcznie dodawać ani usuwać projektów do tej sekcji, ponieważ wyświetla ona Twoje najlepsze lub ostatnie projekty.
 • Aby ręcznie dodawać projekty do paska bocznego, możesz dodać je do sekcji Oznaczone gwiazdką.

Gdzie znajdę zapisane wyszukiwania?

 • Domyślnie zapisane wyszukiwania zostały usunięte z paska bocznego. Jednak kliknięcie paska wyszukiwania spowoduje wyświetlenie trzech zapisanych wyszukiwań: zadań, które utworzyłem/am, zadań, które przypisałem/am innym, oraz ostatnio ukończonych zadań.
 • Możesz również zobaczyć zapisane wyszukiwania w sekcji oznaczonej gwiazdką, jeśli masz jakiekolwiek wcześniej dodane do ulubionych.
 • Możesz również stworzyć więcej, wyszukując to, czego szukasz, a następnie oznaczając stronę wyszukiwania gwiazdką.

Co oznacza symbol blokady (klocka)?

Symbol kłódki oznacza prywatny projekt lub portfolio.

Inne często zadawane pytania

W jaki sposób inne firmy korzystają z Asany?

Sugestie sposobów, w jakie zespoły mogą używać Asany w połączeniu ze swoimi przepływami pracy znajdziesz w sekcji Przykłady oraz na forum społeczności Asany.

Czy Asana jest dostępna w innych językach niż angielski?

Asana jest aktualnie dostępna w języku angielskim, chińskim tradycyjnym, rosyjskim, niderlandzkim, polskim, włoskim, szwedzkim, koreańskim, francuskim, niemieckim, portugalskim, hiszpańskim i japońskim. Możesz zmienić język w zakładce „Wyświetlanie” w sekcji „Moje ustawienia”.

Jak mogę zmienić widok kalendarza, aby poniedziałek był pierwszym dniem tygodnia?

Jeśli chcesz dostosować widok kalendarza tak, aby poniedziałek był pierwszym dniem tygodnia, przejdź do sekcji „Moje ustawienia” i zakładki „Wyświetlanie”, a następnie wybierz „Poniedziałek” z listy rozwijanej.

calendar-start-day

Gdzie w Asanie mogę dodać linki tekstowe?

Można dodać łącze do opisu zadania za pomocą przycisku „Wstaw link”, a w komentarzu do zadania za pomocą przycisku tekstu sformatowanego.

Jak mogę zmienić strefę czasową w Asanie?

Zegar w Asanie jest skorelowany z ustawieniem strefy czasowej Twojego komputera. Oznacza to, że w przypadku zagranicznych podróży lub wakacji, które wiążą się ze zmianą strefy czasowej komputera, zmieni się również strefa czasowa w Asanie.

Co z przypomnieniami mailowymi?

Aktualnie nie można zmienić ustawień czasu dla wiadomości e-mail. Aktualnie oparte są o strefę czasową PST (czas pacyficzny). To 8 godzin w tył względem uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

Jaka jest polityka RODO w Asanie?

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organizacje, które gromadzą, przechowują, używają lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe obywateli Unii Europejskiej (bez względu na lokalizację organizacji) muszą wdrożyć określone zabezpieczenia w zakresie prywatności i bezpieczeństwa tych danych. Asana posiada kompleksowy program zgodności z RODO. Przeczytaj więcej o znaczących krokach, jakie podjęła Asana w celu dostosowania swoich praktyk do RODO.

 

Znajdź odpowiedzi na więcej pytań na forum społeczności Asany.

Zobacz Społeczność