VAT

Informacje ogólne

Klienci Asany zostaną obciążeni podatkiem VAT lub GST w niektórych miejscach w wyniku przepisów, które wymagają od zagranicznych firm, takich jak Asana, świadczących usługi cyfrowe pobierania podatku VAT lub GST.

W niektórych krajach naliczanie podatku VAT lub GST nie jest konieczne, jeśli klient jest zarejestrowany w systemie VAT lub GST. Tacy klienci powinni podać swoje numery rejestracyjne VAT lub GST firmie Asana, aby upewnić się, że nie obciąża się ich podatkiem VAT ani GST.

Należy pamiętać, że podane tutaj informacje stanowią jedynie ogólny przegląd odpowiednich przepisów i wymogów podatkowych i nie powinny być interpretowane jako porady podatkowe. Zasięgnij porady profesjonalnego doradcy podatkowego dotyczącej Twojej konkretnej sytuacji.

Dodawanie numeru VAT

Aby dodać swój numer VAT:

 1. W przypadku płatnych organizacji i działów, przejdź do Konsoli administratora, a w przypadku płatnych zespołów do zakładki Ustawienia zespołu.
 2. Kliknij kartę Rozliczenia.
 3. Wybierz Dodaj numer VAT.

Dodawanie numeru VAT w zakładce „Rozliczenia” w konsoli administratora (opcja dostępna dla płatnych organizacji i działów).

adding

Dodawanie numeru VAT z zakładki „Rozliczenia” w ustawieniach zespołu (opcja dostępna dla płatnych zespołów).

adding-team

Co zrobić, jeśli zapomnisz dodać swój numer VAT

Numer VAT można dodać w dowolnym momencie z zakładki „Rozliczenia” znajdującej się w konsoli administratora lub ustawieniach zespołu. Dzięki temu kolejne faktury nie będą zawierały podatku VAT.

Jeśli zapomnisz podać swój numer VAT i podatek zostanie dodany do Twojej faktury, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Asany.

Działania obsługiwane w ramach inicjatywy VAT

Konsola administratora

Teraz możesz dodać numer VAT do Twojego konta z zakładki „Rozliczenia”, znajdującej się w konsoli administratora (dla płatnych organizacji i działów) lub w ustawieniach zespołu (dla płatnych zespołów).

 

Bezpośredni kontakt z zespołem obsługi klienta Asany

Ta aktualizacja umożliwi Ci bezpośredni kontakt z zespołem obsługi klienta Asany, który będzie mógł w Twoim imieniu dodać numer VAT do konta.

 

Bezpośredni kontakt w przypadku zwrotów

Jeśli chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, również możesz skontaktować się bezpośrednio z zespołem obsługi klienta Asany.

Korzyści wynikające z funkcji VAT

Funkcja podatku VAT umożliwia użytkownikom spoza UE uzyskanie zwolnień z podatku VAT/GST. Zwolnienia te różnią się w zależności od przepisów danego państwa i wymagań VAT/GST.

Podatek od sprzedaży (Stany Zjednoczone)

Klienci znajdujący się w Stanach Zjednoczonych mogą zostać obciążeni stanowymi i lokalnymi podatkami od sprzedaży oraz podatkami od użytkowania.

To, czy Twoja faktura podlega opodatkowaniu zależy od adresu podanego w polu „Nabywca”. Te informacje zostaną potwierdzone w celu upewnienia się, że adres jest poprawny.

Użytkownicy Asany, którzy są zwolnieni z podatku w Stanach Zjednoczonych, powinni przesłać potwierdzające to dokumenty (na przykład certyfikat zwolnienia od podatku, certyfikat powtórnej sprzedaży lub zezwolenie na opłatę bezpośrednią) do naszego zespołu obsługi klienta.

Pracownicy działu obsługi klienta zweryfikują dokumenty i odpowiednio zaktualizują status zwolnienia od podatku na Twoim koncie.

Upewnij się, że dokumentacja dotycząca zwolnienia z podatku pochodzi ze stanu podanego w polu „Nabywca” oraz, że nazwa firmy w certyfikacie odpowiada nazwie klienta w Twoim profilu.

GST (Australia)

Na potrzeby uproszczonego systemu GST Asana zarejestrowana jest jako dostawca nie będący rezydentem.

Asana jest zobowiązana do pobierania podatku GST od wszystkich klientów znajdujących się w Australii, chyba że są oni zarejestrowani w GST i posiadają numer ABN (australijski numer biznesowy). Adres w polu „Nabywca” powiązany z kontem klienta zostanie następnie wykorzystany do ustalenia, czy znajduje się on w Australii.

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Australii, to po dodaniu numeru ABN (australijskiego numeru biznesowego) w Konsoli administratora, podatek GST nie będzie dodawany do kolejnych rachunków. Możliwe jest jednak, że masz obowiązek zgłoszenia tego zakupu w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia. Skonsultuj się z doradcami podatkowymi, aby ustalić, czy jest to konieczne.

Aby dodać swój numer VAT:

 1. W przypadku płatnych organizacji i działów, przejdź do Konsoli administratora, a w przypadku płatnych zespołów do zakładki Ustawienia zespołu.
 2. Kliknij kartę Rozliczenia.
 3. Wybierz Dodaj numer VAT.

Podane informacje, włącznie z adresem nabywcy, mogą podlegać dodatkowej weryfikacji.

VAT w UE

Europejski podatek VAT jest naliczany w zależności od adresu Nabywcy” podanego w profilu klienta.

Obowiązuje on we wszystkich 27 krajach członkowskich UE:

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja (na potrzeby podatku VAT obejmuje również Monako)
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja

Podatek VAT w UE - stawki

Asana jest zarejestrowana jako pojedynczy punkt kompleksowej obsługi spoza Unii Europejskiej „OSS”.

Dlatego też, Asana jest zobowiązana do naliczania podatku VAT w wysokości zależnej od Twojej lokalizacji, chyba, że Twoja firma posiada ważny, wewnątrzwspólnotowy numer VAT w systemie VIES.

Następnie, na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” weryfikujemy, czy klient znajduje się w UE oraz w którym kraju.

 

VAT - zwolnienia

Po pomyślnej weryfikacji numeru w bazie danych systemu VIES podatek VAT nie będzie już naliczany. Możesz jednak mieć obowiązek zgłoszenia zakupu w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek VAT w UE - organizacje charytatywne i non-profit

 

Większość organizacji charytatywnych w UE nie posiada numeru VAT, ponieważ nie prowadzi operacji biznesowych. W takim przypadku do zakupów od firmy Asana będzie naliczany podatek VAT.

Podatek VAT w UE - zwolnienia na podstawie art. 151

 

Artykuł 151 dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej podatku VAT umożliwia zwolnienie z niego wybranych organów międzynarodowych i dyplomatycznych.

Użytkownicy, którzy są zwolnieni z podatku na podstawie tego artykułu otrzymają pisemne potwierdzenie zwolnienia od podatku od instytucji podatkowej w kraju, w którym zarejestrowana jest ich firma. Dokument ten należy przesłać do zespołu obsługi klienta Asany w celu weryfikacji.

Alternatywnie, możesz również kwalifikować się do zwrotu podatku VAT bezpośrednio od lokalnej instytucji podatkowej.

Podatek VAT w Szwajcarii

Szwajcarska Federalna Administracja Podatkowa wymaga, aby firmy mające siedzibę w Szwajcarii lub dostarczające towary bądź świadczące usługi klientom w Szwajcarii podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Wymóg ten dotyczy również spółek z siedzibą za granicą. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących rejestracji podatników VAT niebędących rezydentami podatkowymi w Szwajcarii można znaleźć tutaj. W związku z tym Asana pobiera szwajcarski podatek VAT według obowiązujących stawek od dostaw do wszystkich klientów (B2C i B2B) zlokalizowanych w Szwajcarii.

Ze względu na rejestrację Asany w systemie podatku VAT w Szwajcarii i umowę między Szwajcarią a Księstwem Liechtensteinu dotyczącą przyjęcia szwajcarskich przepisów dotyczących podatku VAT do własnego prawa krajowego, Asana jest również zobowiązana do pobierania podatku VAT od klientów w Liechtensteinie.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów VAT, czy klient znajduje się w Szwajcarii lub Liechtensteinie.

Podatek VAT w Indonezji

Dostawcy towarów i/lub usług niematerialnych niebędący rezydentami podatkowymi za pośrednictwem systemu handlu elektronicznego są zobowiązani do naliczania podatku VAT od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Indonezji. Asana została wyznaczona jako poborca podatku VAT przez Dyrektora Generalnego ds. Podatków (DGT) w Indonezji. Asana pobiera indonezyjski podatek VAT według obowiązujących stawek od dostaw do wszystkich klientów (B2C i B2B) zlokalizowanych w Indonezji.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów VAT, czy klient znajduje się w Indonezji. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Podatek VAT w Indonezji – fakturowanie elektroniczne (e-Faktur Pajak)

 

Asana, jako dostawca niebędący rezydentem podatkowym, nie ma obowiązku wystawiania e-faktur. Zamiast tego Asana wystawia paragony VAT w formie faktur, które mogą służyć jako dowód przy składaniu wniosku o zwrot podatku VAT. Pamiętaj, aby podać nam Asanę, podając ważny 15-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej, pełną zarejestrowaną nazwę oraz adres e-mail (opcjonalnie).

Zapoznaj się z artykułem Dodawanie numeru VAT, aby uzyskać pomoc w dodaniu numeru identyfikacji podatkowej, tak aby pojawiał się na fakturze.

Podatek VAT w RPA

Dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do naliczania podatku VAT od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Republice Południowej Afryki. Asana jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT w RPA. W związku z tym Asana pobiera południowoafrykański podatek VAT według obowiązujących stawek od usług świadczonych drogą elektroniczną dla wszystkich klientów (B2C i B2B) zlokalizowanych w RPA.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów VAT, czy klient znajduje się w Republice Południowej Afryki. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Podatek GST w Singapurze

Dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do rejestracji i pobierania podatku GST od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Singapurze, którzy nie są zarejestrowani do celów GST w Singapurze (tj. wyłącznie dostawy B2C).

W przypadku przekazania Asanie ważnego singapurskiego numeru identyfikacyjnego GST, świadczone usługi będą uważane za usługi B2B i nie będzie naliczany podatek GST w Singapurze. Natomiast w przypadku klienta zlokalizowanego w Singapurze, ale niebędącego zarejestrowanym podatnikiem GST w Singapurze, Asana będzie zobowiązana do naliczenia podatku GST od świadczonych usług.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów GST, czy klient znajduje się w Singapurze.

Klienci B2B mogą mieć obowiązek samodzielnego rozliczania i odprowadzania podatku GST w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek GST w Nowej Zelandii

Dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do rejestracji i pobierania podatku GST od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Nowej Zelandii, którzy nie są zarejestrowani do celów VAT w Nowej Zelandii (tj. wyłącznie dostawy B2C).

W przypadku przekazania Asanie ważnego nowozelandzkiego numeru identyfikacyjnego GST lub numeru biznesowego, świadczone usługi będą uważane za usługi B2B i nie będzie naliczany podatek GST w Nowej Zelandii. Natomiast w przypadku klienta zlokalizowanego w Nowej Zelandii, ale niebędącego zarejestrowanym podatnikiem GST w Nowej Zelandii, Asana będzie zobowiązana do naliczenia podatku GST od świadczonych usług.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów GST, czy klient znajduje się w Nowej Zelandii. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Klienci B2B mogą mieć obowiązek samodzielnego rozliczania i odprowadzania podatku GST w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek VAT w Norwegii

Dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do rejestracji i pobierania podatku VAT od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Norwegii, którzy nie są zarejestrowani do celów VAT w Norwegii (tj. wyłącznie dostawy B2C).

W przypadku przekazania Asanie ważnego norweskiego numeru identyfikacyjnego VAT, świadczone usługi będą uważane za usługi B2B i nie będzie naliczany podatek VAT w Norwegii. Natomiast w przypadku klienta zlokalizowanego w Norwegii, ale niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w Norwegii, Asana będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT od świadczonych usług.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów VAT, czy klient znajduje się w Norwegii. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Klienci B2B mogą mieć obowiązek samodzielnego rozliczania i odprowadzania podatku VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek VAT w Islandii

Dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do rejestracji i pobierania podatku VAT od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Islandii, którzy nie są zarejestrowani do celów VAT w Islandii (tj. wyłącznie dostawy B2C).

W przypadku przekazania Asanie ważnego islandzkiego numeru identyfikacyjnego VAT, świadczone usługi będą uważane za usługi B2B i nie będzie naliczany podatek VAT w Islandii. Natomiast w przypadku klienta zlokalizowanego w Islandii, ale niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w Islandii, Asana będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT od świadczonych usług.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów VAT, czy klient znajduje się w Islandii. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Klienci B2B mogą mieć obowiązek samodzielnego rozliczania i odprowadzania podatku VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek VAT w Korei Południowej

Dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do rejestracji i pobierania podatku VAT od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Korei Południowej, którzy nie są zarejestrowani do celów VAT w Korei Południowej (tj. wyłącznie dostawy B2C).

W przypadku przekazania Asanie ważnego południowokoreańskiego numeru rejestracyjnego firmy, świadczone usługi będą uważane za usługi B2B i nie będzie naliczany podatek VAT w Korei Południowej. Natomiast w przypadku klienta zlokalizowanego w Korei Południowej, ale niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT w Korei Południowej, Asana będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT od świadczonych usług.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów VAT, czy klient znajduje się w Korei Południowej. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Klienci B2B mogą mieć obowiązek samodzielnego rozliczania i odprowadzania podatku VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek GST/HST w Kanadzie

Dostawcy pewnych określonych towarów i usługi, takich jak licencje na oprogramowanie, niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do naliczania podatku GST/HST od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Kanadzie, którzy nie są zarejestrowani do celów GST/HST w Kanadzie.

W przypadku przekazania Asanie ważnego numeru identyfikacyjnego GST/HST nie będzie naliczany podatek GST/HST. Natomiast w przypadku klienta zlokalizowanego w Kanadzie, ale niebędącego zarejestrowanym podatnikiem GST/HST w Kanadzie, Asana będzie zobowiązana do naliczenia podatku GST/HST od świadczonych usług.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów GST, czy klient znajduje się w Kanadzie, a jeśli tak, jaka stawka GST/HST ma zastosowanie. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Niektórzy klienci mogą mieć obowiązek samodzielnego rozliczania i odprowadzania podatku GST/HST w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek QST w Kanadzie

Dostawcy pewnych określonych towarów i usługi, takich jak licencje na oprogramowanie, niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do naliczania podatku od sprzedaży w Quebecu (QST) od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Quebecu, którzy nie są zarejestrowani do celów QST..

W przypadku przekazania Asanie ważnego numeru identyfikacyjnego QST, nie będzie naliczany podatek QST. Natomiast w przypadku klienta zlokalizowanego w Quebecu, ale niebędącego zarejestrowanym podatnikiem QST, Asana będzie zobowiązana do naliczenia podatku QST od świadczonych usług.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów QST, czy klient znajduje się w Quebecu. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Niektórzy klienci mogą mieć obowiązek samodzielnego rozliczania i odprowadzania podatku QST w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Podatek od sprzedaży w kanadyjskich prowincjach Kolumbia Brytyjska i Saskatchewan

Dostawcy pewnych określonych towarów i usługi, takich jak licencje na oprogramowanie, niebędący rezydentami podatkowymi są zobowiązani do naliczania prowincjonalnego podatku od sprzedaży (PST) od dostaw realizowanych na rzecz klientów w Kolumbii Brytyjskiej lub Saskatchewan.

Na podstawie adresu podanego w polu „Nabywca” w profilu klienta weryfikujemy do celów PST, czy klient znajduje się w Kolumbii Brytyjskiej lub Saskatchewan. Informacje te są sprawdzane, aby upewnić się, że adres jest poprawny.

Mogą istnieć pewne ograniczone zwolnienia z podatku PST, np. w przypadku zakupów w celu odsprzedaży. Prześlij dokumenty dotyczące zwolnienia podatkowego do naszego zespołu obsługi klienta w celu weryfikacji i przetworzenia zwolnienia.