Pola i tagi zadań

Okienko szczegółów zadania

Wszystkie pola zadań można znaleźć i zmodyfikować w okienku szczegółów zadania. Kliknij dowolne zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły w okienku szczegółów zadania.

highlight right pane
 

U góry okienka szczegółów zadania możesz:

 1. Oznacz zadanie jako ukończone lub nieukończone
 2. Polub zadanie
 3. Prześlij pliki
 4. Dodaj podzadania
 5. Skopiować adres URL zadania
 6. Zmierz czas spędzony na danym zadaniu
 7. Wyświetlić zadanie na pełnym ekranie
 8. Uzyskać dostęp do dodatkowych opcji zadania

 

highlight task details pane
 

Wypełnij pola zadania:

 1. Edytuj nazwę zadania. Nazwy zadań najczęściej zawierają czynność, którą trzeba wykonać, aby zrealizować zadanie.
 2. Dodaj osobęodpowiedzialną
 3. Ustaw datę wykonania
 4. Dodać zadanie do projektu
 5. Dodaj zależności między zadaniami
 6. Dodaj tagi i wyświetl pola niestandardowe
 7. Dodaj opis, aby dodać więcej kontekstu do zadania
 8. Wyślij komentarz
 9. Dodaj lub usuń współpracowników

Oznaczanie zadań jako ukończone i nieukończone

Oznacz zadanie jako ukończone, aby wskazać, że zostało wykonane.

task complete
 

Możesz oznaczyć zadanie jako ukończone:

 1. Klikając ikonę znacznika wyboru w okienku głównym
 2. Klikając przycisk Oznacz jako ukończone w okienku ze szczegółami zadania

Możesz również ponownie oznaczyć zadanie jako nieukończone, jeśli nie zostało jeszcze wykonane, klikając znacznik wyboru lub przycisk Ukończone.

Domyślnie w sekcji „Moje zadania” i w projektach wyświetlane są tylko nieukończone zadania. Możesz zmienić widok, aby wyświetlić ukończone zadania. Następnie możesz oznaczyć dowolne zadanie jako nieukończone w okienku głównym.

Daty wykonania, czas wykonania i zakresy dat

Ustaw datę wykonania, czas wykonania lub zakres dat, aby powiadomić członków zespołu, kiedy zadanie powinno zostać ukończone.

Dodawanie daty wykonania i czasu wykonania

due date

Aby dodać datę wykonania, przejdź do pola Data wykonania i wprowadź datę lub wybierz ją z kalendarza. Aby dodać czas wykonania, kliknij zegar w kalendarzu i wprowadź czas.

Daty i czas rozpoczęcia

Daty i czas rozpoczęcia są dostępne dla wszystkich klientów planów Asana Premium, Business i Enterprise.

Daty i godziny rozpoczęcia pomagają skoordynować działania zespołu oraz zapobiegają wymykaniu się zadań i zależności spod kontroli. Dowiedz się więcej

 

Daty i czas rozpoczęcia umożliwiają zespołom o złożonych przepływach pracy skuteczne planowanie zadań na przestrzeni kilku dni, a nawet co do minuty.

 

start date and times

Aby dodać datę i godzinę rozpoczęcia:

 1. Kliknij pole Data wykonania 
 2. Wybierz lub wpisz żądaną datę rozpoczęcia i wykonania
 3. Kliknij ikonę Dodaj godzinę u dołu kalendarza, aby wybrać godziny rozpoczęcia i zakończenia

Zakres dat zostanie uwzględniony w zadaniu.

Domyślną datą zadania będzie dzisiejsza data, jeśli:

 1. Ustawiono czas rozpoczęcia bez uprzedniego określenia daty lub czasu wykonania
 2. Ustawiono czas rozpoczęcia i zakończenia bez daty
 3. Usunięto datę wykonania po ustawieniu zakresu czasu
 4. Ustawiono tylko czas rozpoczęcia lub datę rozpoczęcia

Zadania cykliczne lub powtarzające się

Jeśli masz zadanie, które wykonujesz w regularnych odstępach czasu, możesz ustawić je jako zadanie cykliczne.

Gdy utworzysz zadanie cykliczne, pojawi się ono w Twoim kalendarzu tylko wtedy, gdy zadanie będzie miało termin wykonania, a nie za każdym razem, gdy zadanie będzie miało termin wykonania w przyszłości. Gdy oznaczysz zadanie cykliczne jako wykonanie, zostanie ono automatycznie zduplikowane dla następnego terminu jego wykonania. Nowa data wykonania zostanie określona na podstawie interwału ustawionego dla powtarzania zadania.

Po zduplikowaniu zadania cyklicznego, do nowego zadania kopiowane są wszystkie jego pola (z wyjątkiem komentarzy do zadania) i podzadania.

recurring

 

Aby ustawić zadanie jako zadanie cykliczne:

 1. Kliknij pole Data wykonania.
 2. Wybierz Ustaw, aby powtórzyć
 3. Wybierz dni, w których chcesz, aby zadanie było powtarzane
 4. Możesz ustawić zadania powtarzające się w cyklu tygodniowym, miesięcznym, rocznym, okresowym lub niestandardowym.

Jeśli ustawisz zadanie nadrzędne jako cykliczne, nie ustawiaj powtarzania dla jego podzadań. Spowoduje to, że powtarzające się podzadanie powieli się wykładniczo.

Daty wykonania zadań powtarzających się okresowo są określane na podstawie daty ostatniego ukończenia zadania.

Zadania cykliczne - szybkie wskazówki

 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane w dni robocze, ustaw powtarzanie Co tydzień, a następnie zaznacz pola MTWTF
 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane co kwartał, ustaw powtarzanie co miesiąc i wybierz powtarzanie co 3 miesiące.
 • Jeśli chcesz, aby zadanie było powtarzane dwa razy w roku, ustaw je na powtarzanie co miesiąc i wybierz powtarzanie co 6 miesięcy.

Możesz również zatrzymać zadanie cykliczne klikając opcję usuwania powtarzania. Alternatywnie możesz usunąć datę wykonania zadania, aby zapobiec jego powtarzaniu.

Projekty powiązane z zadaniem

Zadanie może należeć do maksymalnie 20 różnych projektów. Możesz zobaczyć wszystkie projekty, do których należy zadanie w polu projektów w okienku szczegółów zadania.

multihome 1

Projekty powiązane z zadaniem można zobaczyć pod datą wykonania w okienku szczegółów zadania. Możesz także zobaczyć, do której sekcji projektu należy. Aby dodać zadanie do innego projektu, najedź kursorem na nazwę projektu w okienku zadania i kliknij Dodaj do projektów. Aby usunąć zadanie z projektu, kliknij ikonę X obok nazwy projektu.

Zadanie pojawi się we wszystkich powiązanych projektach. Jest to przydatne, gdy zadanie spełnia równoległe cele, a jego data wykonania i ukończenie są istotne dla wielu projektów.

Pamiętaj, że projekty powiązane z zadaniem będą widoczne tylko wtedy, gdy masz do nich dostęp. Na przykład członek z ograniczonym dostępem, który nie ma dostępu do wszystkich projektów w zespole, zobaczy tylko te projekty wymienione w okienku szczegółów zadania, do których ma dostęp. Więcej informacji na temat uprawnień do projektów można znaleźć tutaj.


Zadanie będzie istnieć jednocześnie we wszystkich tych projektach. Nie spowoduje to jednak zduplikowania zadania. Oznacza to, że jeśli ukończysz zadanie w jednym projekcie, zostanie ono ukończone we wszystkich powiązanych projektach.

Naciśnij Tab+P na klawiaturze, aby ustawić kursor w polu „Projekty”.

Opis zadania

Opisy zadań umożliwiają opisywanie zadań, przekazywanie wskazówek lub dodawanie innych informacji kontekstowych do zadania. Pole opisu znajduje się w okienku szczegółów każdego zadania.

Aby edytować opis zadania, kliknij ikonę +, która otwiera pasek narzędzi wielokrotnego wyboru. Możesz sformatować tekst za pomocą akapitów, nagłówków i list. Możesz także dodawać obrazy w tekście i osadzać multimedia z serwisów, takich jak YouTube lub Figma.

Opisy zadań obsługują tekst sformatowany i emoji.

Polubienia

Polub zadanie, aby szybko potwierdzić, zatwierdzić lub docenić pracę członka zespołu.

likes

Aby polubić zadanie:

Kliknij ikonę kciuka w górę w okienku szczegółów zadania.

Możesz też polubić zadanie z poziomu powiadomień w Skrzynce odbiorczej.

Polubienie będzie widoczne:

 1. Obok nazwy zadania w głównym okienku
 2. U góry okienka szczegółów zadania

Aby anulować polubienie zadania, wystarczy ponownie kliknąć ikonę kciuka w górę.

Opcja polubienia dostępna jest dla następujących elementów:

 • Zadania
 • Komentarze do zadań
 • Załączniki do zadania
 • Ukończenie zadania

Otrzymasz również powiadomienie o polubieniu na kanale aktywności w Skrzynce odbiorczej.

Tagi

Dodaj tagi dla dodatkowego kontekstu lub w celu pogrupowania podobnych zadań, aby umożliwić ich łatwiejsze przeglądanie. Możesz użyć tagu do śledzenia stanu zadania lub jego kategoryzacji. Tagi dodane do zadania będą widoczne pod sekcją „Projekty”.

Kliknij nazwę tagu, aby wyświetlić pełną listę powiązanych z nim zadań.

add and create tags

Aby dodać tag do zadania:

 1. Kliknij ikonę z trzema kropkami.
 2. Wybierz „Dodaj tagi”.
 3. Wybierz istniejący tag lub utwórz nowy.

Naciśnij klawisze Tab+T na klawiaturze, aby ustawić kursor w polu tagu.

Aby usunąć tag z zadania, kliknij ikonę X, która pojawi się po najechaniu kursorem na nazwę tagu.

Zmiana nazwy lub usuwanie tagu

Kliknij nazwę tagu, aby przejść do strony z listą zadań powiązanych z danym tagiem.

Remove or delete

Aby zmienić nazwę lub usunąć tag:

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej.
 2. Wybierz Zmień nazwę tagu, aby zmienić nazwę
 3. Wybierz Usuń tag do usunięcia

Po usunięciu tagu, wszystkie osoby obserwujące ten tag otrzymają powiadomienie e-mail o jego usunięciu wraz z identyfikatorem tagu. Jeśli tag został usunięty przypadkowo, każda osoba może skontaktować się z nami, podając identyfikator tagu, aby go przywrócić.

Uprawnienia tagów

 • Tagi powiązane z zadaniem prywatnym mogą być wyszukiwane przez osobę odpowiedzialną i współpracowników zadania.
 • Tagi powiązane z zadaniami w projekcie prywatnym mogą być wyszukiwane przez członków tego projektu.
 • Wszystkie tagi można wyszukiwać za pośrednictwem API.

Tagi a pola niestandardowe

Tagi i pola niestandardowe umożliwiają kategoryzowanie, filtrowanie i oznaczanie informacji w Asanie. Zalecamy korzystanie z pól niestandardowych w całej organizacji, ponieważ są bardziej widoczne i niezawodne, podczas gdy tagi są bardziej nieformalne. Oto kilka scenariuszy, które pomogą Ci podjąć decyzję:

Skorzystaj z pól niestandardowych, jeśli:

 • Chcesz dodać konkretne dane do wszystkich zadań w projekcie
 • Chcesz śledzić ustandaryzowane informacje w różnych projektach (np. poziom priorytetu, czas trwania, etap pracy)
 • Chcesz upewnić się, że członkowie zespołu uzupełniają określone informacje dla każdego zadania w projekcie
 • Potrzebujesz posortować lub wyszukać według określonych pól danych

Pola niestandardowe są dostępne wyłącznie dla zespołów i organizacji korzystających z planów Asana Premium, Business oraz Enterprise. Kup plan Premium

Użyj tagów, jeśli:

 • Potrzebujesz szybkiego otagowania, posiadasz nielimitowane opcje lub nie masz pewności, co powinno zostać otagowane w trakcie tworzenia
 • Chcesz widzieć tag na liście „Moje zadania”
 • Tylko kilka zadań wewnątrz projektów wymaga oznaczenia
 • Chcesz oznaczyć zadania szablonu.

Poznaj podstawy zarządzania zadaniami podczas naszego webinaru Rozpoczęcie pracy z AsanąZarejestruj się teraz