Zarządzanie czasem trwania sesji

Dostępne w planach Asana StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise.   Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z cenami.

Funkcja wyboru czasu trwania sesji jest dostępna dla superadministratorów organizacji i działów. Czas trwania sesji określa, jak długo użytkownik może być zalogowany do Asana, zanim zostanie automatycznie wylogowany przez system. Aby uzyskać większą kontrolę i elastyczność, superadministratorzy mogą ustawić czas trwania sesji dla użytkowników aplikacji internetowej i komputerowej Asany. Funkcja kontroli czasu trwania sesji pozwala superadministratorom określić czas trwania sesji zgodnie z wewnętrznymi specyfikacjami firmy, a także ustawić czas trwania sesji użytkowników na 14 dni lub nieskończony (wówczas użytkownicy nigdy nie są automatycznie wylogowywani).

 

Zarządzanie czasem trwania sesji

Superadministratorzy organizacji mogą ustawić czas trwania sesji w następujący sposób:

setting sdc

Superadministratorzy organizacji mogą ustawić czas trwania sesji w następujący sposób:

  1. Nawigacja do konsoli administratora
  2. W konsoli administratora przejdź do sekcji „Bezpieczeństwo” i przewiń w dół do sekcji „Czas trwania sesji”.
  3. Wybierz jedną z dwóch opcji: nigdy nie wylogowuj automatycznie, aby użytkownicy byli stale zalogowani Wyloguj po upływie 14 dni
  4. Po wybraniu jednej z dwóch opcji, kliknij Zapisz konfigurację.

Jeśli jesteś superadministratorem działu i chcesz ustawić czas trwania sesji dla swojego działu, skontaktuj się z obsługą klienta Asana.

Czas trwania sesji dla istniejących użytkowników

Jeśli superadministrator zmodyfikuje czas trwania sesji w organizacji, wszystkie istniejące sesje zostaną przerwane. Po ponownym zalogowaniu się sesje użytkowników zostaną automatycznie dostosowane do nowych ustawień. Przykładowo, jeśli superadministrator wybierze automatyczne wylogowanie po 14 dniach, wszystkie istniejące sesje zostaną natychmiast zakończone, a po ponownym zalogowaniu się sesje użytkowników wygasną po 14 dniach.

Użytkownik korzystający z wielu domen będzie miał ustawiony czas wygaśnięcia na najkrótszy czas trwania sesji we wszystkich domenach.

Jak to działa w przypadku logowania za pomocą SAML

Ustawienie czasu trwania sesji nie dotyczy użytkowników logujących się za pomocą SAML w organizacji. Czas trwania ich sesji będzie w dalszym ciągu określany na podstawie konfiguracji SAML.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback