Prywatność i udostępnianie celów

Możesz określić poziom prywatności celu, wybierając między prywatnym i publicznym. Cele mogą być publiczne dla całej Twojej organizacji lub prywatne. Cele prywatne widoczne są wyłącznie dla jego właściciela i członków. Dostępne w planach Asana Advanced, Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise.


Wybór ustawień prywatności dla nowego celu

W trakcie tworzenia nowego celu możesz wybrać, czy będzie on publiczny, czy prywatny. Wybierając Publiczny, decydujesz, że cel będzie widoczny dla całej firmy. Jeżeli wybierzesz Prywatny, będzie to oznaczać, że cel będzie widoczny tylko dla jego właściciela i członków.

privacy setting


Edycja ustawień prywatności istniejącego celu

edit privacy setting

Aby edytować ustawienia prywatności celu:

  1. Kliknij żądany cel w widoku listy celów.
  2. Z tego miejsca kliknij w ikonę udostępniania, znajdującą się w prawym górnym rogu.
  3. Następnie wybierz, czy cel ma być publiczny, czy prywatny.

Cele
tylko do komentowania

Członkowie celów tylko do komentowania mogą dodawać komentarze, ale nie mają dostępu do edytowania. Teraz właściciele celów mogą zdecydować, którzy użytkownicy powinni mieć dostęp do edytowania, a którzy dostęp tylko do komentowania. Opcja dostępu tylko do komentowania pozwala upewnić się, że cele nie zostaną przypadkowo usunięte lub zmienione.


Udostępnianie celu

Udostępniając cel innym użytkownikom, udzielasz im dostępu do celu. Członkowie celu otrzymują również informacje dotyczące zmian statusu celu oraz inne powiadomienia na swoją skrzynkę odbiorczą.

share goal

Aby udostępnić cel:

  1. Kliknij żądany cel
  2. Kliknij Udostępnij.
  3. Wprowadź imiona i nazwiska lub adresy e-mail członków, których chcesz dodać i wybierz pomiędzy Może edytować lub Może komentować
  4. Aby wyświetlić członków celu i ich uprawnienia, kliknij w zakładkę członkowie.


Udostępnianie celu publicznego

Domyślne ustawienie prywatności dla celów publicznych znajduje się na górze listy członków. Ta opcja określa domyślne ustawienie prywatności dla wszystkich osób w Twojej organizacji. Możesz wybrać opcję Może edytować lub Może komentować.

share  public goal

Jeśli poza indywidualnym uprawnieniem Może edytować otrzymasz od firmy uprawnienie Może komentować, faktycznym uprawnieniem będzie to o najwyższym poziomie: Może edytować.


Udostępnianie celu zespołowi

Udostępniaj cele całym zespołom, a nie tylko pojedynczym osobom. Udostępniając cele zespołom, możesz zaoszczędzić czas i upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu są na bieżąco z celem.

Gdy ktoś uzyskuje dostęp do celu za pośrednictwem zespołu, zachowuje ten dostęp tak długo, jak długo zespół jest członkiem celu, a dana osoba pozostaje członkiem zespołu.

adding teams

Aby udostępnić cel zespołowi:

  1. W zakładce Cele zespołowe kliknij +Dodaj zespół
  2. Przejdź do pola „Członkowie”, wpisz nazwę zespołu lub przewiń w dół, aby znaleźć zespół.

Możesz również udostępnić cel na stronie szczegółów celu, klikając przycisk „Udostępnij” i dodając zespół.


Członkowie z uprawnieniami do edycji mogą dodawać lub usuwać zespoły oraz zmieniać swoje uprawnienia do edycji. Członkowie z dostępem do komentarzy mogą usuwać tylko innych członkowie z dostępem do komentarzy i nie mogą zmieniać uprawnień do edycji.


Cele z zespołami odpowiedzialnymi

Podczas tworzenia celu możesz wybrać zespół, który będzie odpowiedzialny za ten cel. Jeśli później zmienisz zespół odpowiedzialny, nie spowoduje to usunięcia zespołu z celu.

accountable team

Na przykład zespół odpowiedzialny „Projektanci produktów” zostaje zastąpiony przez „Menedżerów projektów” jako zespół odpowiedzialny.„ W polu członkowie zobaczysz „ Menedżerowie projektów ”i„ Projektanci produktów ”.

Dostęp do
edytowania a dostęp tylko do komentowania

Poniższa tabela ilustruje różnice pomiędzy dostępem do edytowania, a dostępem tylko  do komentowania.

 

Działanie Edytuj dostęp Dostęp tylko do komentowania
Polub cel
Połącz materiały referencyjne
Kopiuj link do celu
Polub / skomentuj aktualizację statusu
Udostępniaj innym przez okno udostępniania lub zostawiając @ wzmiankę (w przypadku dostępu tylko do komentowania)
Usuń użytkowników mających dostęp do komentowania
Zmień nazwę celu
Połącz wspierającą pracę
Edytuj wskaźnik postępu
Aktualizuj status
Przyznaj innym użytkownikom dostęp do edytowania
Zmień ustawienia prywatności
Zamknij cel
Usuń cel
Edytuj opis celu
Dodaj cele podrzędne
Usuń właściciela lub zespół
Aktualizuj okres

Prywatność
celów - często zadawane pytania

Kto może zobaczyć cel prywatny?

Cel prywatny widoczny jest wyłącznie dla jego właściciela i członków. Członkowie muszą zostać dodani do tego celu.

Kto może edytować cel prywatny?

Tylko członkowie z dostępem do edycji mogą edytować cel prywatny.

Kto może zobaczyć cel publiczny?

Cel publiczny mogą zobaczyć wszystkie osoby w organizacji.

Kto może edytować cel publiczny?

Jeżeli cel ma ustawienie domyślny „Każdy w organizacji może komentować”, wówczas mogą go edytować jedynie członkowie z uprawnieniami do edycji. Jeżeli domyślny parametr to „Każdy w organizacji może edytować”, wówczas każdy może edytować cel.

Jak odzyskać dostęp do celu prywatnego, jeżeli utraciło się do niego dostęp przez przypadek?

Poproś właściciela celu lub innego członka celu, aby ponownie Cię dodał.

Jak odzyskać dostęp do celu prywatnego, jeżeli jego właściciel odszedł z organizacji lub gdy wszyscy członkowie stracili do niego dostęp?

Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Asana. Obsługa klienta wraz z administratorami Twojej organizacji pomogą Ci odzyskać dostęp.

W jaki sposób użytkownik widzi prywatny cel, do którego nie ma dostępu?

Jeśli nie masz dostępu do celu, nie zobaczysz go. Nie będzie on również widoczny w widoku listy, na stronie szczegółów celu (jako cel podrzędny lub nadrzędny), ani na stronie postępu projektu lub portfolio.

Cel nie zostanie uwzględniony w liczbie celów podrzędnych celu nadrzędnego. Nie będzie również możliwe wyszukanie go przez wyszukiwarkę. Jeśli w zadaniu lub komentarzu będzie znajdować się link, zamiast jego nazwy zobaczysz informację „Link prywatny”. Otwarcie linku poprzez skopiowanie i wklejenie go w przeglądarce spowoduje wyświetlenie strony „Odmowa dostępu”.

Rozpoczynasz cele w Asana? Sprawdź Rozpocznij pracę z Asana cele.