Zarządzanie kampanią

Jak utworzyć projekt kampanii marketingowej w Asanie

Projekt kampanii można utworzyć na kilka sposobów. Aby szybko rozpocząć:

 1. Zacznij od naszego szablonu kampanii i dostosuj go do potrzeb swojego zespołu.
 2. Zaimportuj istniejący arkusz kalkulacyjny, w którym aktualnie śledzisz prace związane z kampanią.

Jak uzyskać dostęp do wszystkich szablonów Asany

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Jeśli korzystasz z darmowej wersji Asany, wolisz utworzyć własny projekt kampanii od podstaw lub chcesz poznać ogólne, najlepsze praktyki dotyczące projektów w Asanie, rozpocznij od tych wskazówek.

Zaproś agencje, z którymi współpracujesz jako gości

Jeśli chcesz, aby cała kampania, włącznie z jej inauguracją, przebiegała bezproblemowo, rozważ zaproszenie agencji, z którymi współpracujesz, jako gości. W ten sposób umożliwisz im dostęp do planów kampanii oraz jasno określisz terminy i produkty końcowe projektu, aby wszystko zostało wykonane na czas.

Obejrzyj ten krótki samouczek, aby dowiedzieć się, jak zaprosić Gości do Asany.

Wskazówki dotyczące prowadzenia prac związanych z kampanią marketingową i zarządzania nimi

Jeśli masz już gotowy projekt swojej kampanii marketingowej, możesz skorzystać z tych wskazówek, aby nim zarządzać w miarę realizacji zadań.

1. Rozpocznij kampanię od jasnego określenia jej briefu i zakresu obowiązków

SCREENSHOT of Overview view showing project brief and roles for a marketing campaign project

Każda osoba pracująca nad kampanią zazwyczaj stale sprawdza brief, aby mieć pewność, że jej działania przyczyniają się do realizacji ogólnego celu, a treść jest zgodna z przekazem kampanii. Umieszczenie briefu w zakładce Przegląd  projektu sprawia, że jest on łatwo dostępny w dowolnym momencie, co pozwala uniknąć ciągłych pytań o to, gdzie można go znaleźć.

Określ role w zakładce Przegląd, aby każdy wiedział, z kim należy się skontaktować, aby otrzymać zatwierdzenie lub odpowiedź na pytania.

2. Zaplanuj swój projekt, używając widoku Osi czasu i modyfikuj go w razie potrzeby

Skuteczne kampanie marketingowe mają wiele ważnych terminów i zależności składających się na premierę. Widok osi czasu pozwala na ich wyznaczenie przed rozpoczęciem prac, aby mieć pewność, że wszystkie elementy tworzą spójną całość.

GIF of project plan creation with Asana Timeline feature

Jak utworzyć projekt kampanii marketingowej korzystając z Osi czasu:

 1. Utwórz zadania dla wszystkich elementów w widoku listy.
 2. Kliknij zakładkę Oś czasu znajdującą się u góry projektu, aby przełączyć się na widok Osi czasu.
 3. Przeciągaj i upuszczaj zadania na osi czasu, aby je zaplanować. Jeśli wykryjesz konflikty czasowe, po prostu ponownie przeciągnij i upuść zadanie, aby przełożyć je na inny termin.
 4. Wydłuż zakres dat w zadaniu, aby przypisana do niego osoba mogła łatwiej oszacować czas i terminowo zrealizować prace.
 5. Jeśli zadania muszą być wykonane w określonej kolejności, wyznacz zależności przeciągając ikonę kropki, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, do powiązanego z nim zadania.

W miarę postępów kampanii, widok osi czasu pozwala również na szybkie wykrycie i rozwiązanie konfliktów, zanim opóźnią one cały projekt. Na przykład, jeśli utworzenie stron produktowych kampanii zajmuje więcej, niż zaplanowano, możesz zmienić daty wykonania zadań, które są od nich zależne, za pomocą Osi czasu. Przypisane do danych zadań osoby otrzymają automatyczne powiadomienie o tym, że daty wykonania uległy zmianie. Dzięki temu, prace mogą rozpocząć się we właściwym momencie, bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań czy ryzyka, że coś zostanie przeoczone.

3. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne szczegóły, by móc szybko przystąpić do pracy dzięki formularzom

O ile briefy kreatywne pomagają zespołom marketingowym zrozumieć ważne szczegóły dotyczące celów, odbiorców i wymagań danego zadania, niewłaściwie wypełnione lub zagubione w dokumentach mogą spowolnić proces twórczy. Zamiast tego utwórz formularz do przesyłania briefów kreatywnych, który będzie bezpośrednio połączony z projektem kampanii, aby upewnić się, że Twój zespół rozpocznie pracę mając pod ręką wszystkie niezbędne informacje.

SCREENSHOT of a campaign brief form created in Asana

Formularze mogą być przesyłane przez wszystkich, nawet jeśli nie używają oni Asany, za pomocą linku do formularza. Po przesłaniu, formularz staje się zadaniem w projekcie kampanii, dzięki czemu możesz nadać mu priorytet.

Utwórz formularz, wykonując kroki zawarte w tej instrukcji.

4. Unikaj powielania pracy, śledząc to samo zadanie w więcej niż jednym projekcie

Prace związane z kampanią często powiązana są z innymi czynnościami marketingowymi, takimi jak premiera produktu lub rekrutacja. Dzięki Asanie zespoły mogą śledzić zadania w innych projektach i inicjatywach, aby uniknąć powielania pracy i spędzać mniej czasu na jej koordynacji.

GIF multihome the same task into multiple Asana projects for content calendar and launch project

 1. Wpisz Tab + P oraz nazwę dodatkowych projektów, do których chcesz dodać dane zadanie.

Dodaj zadania do wielu projektów, aby uniknąć powielania pracy i konieczności zarządzania nią w różnych miejscach, a tym samym zaoszczędzić czas. To samo zadanie będzie widoczne we wszystkich projektach, do którego zostanie dodane, łącznie z wszystkimi plikami i komentarzami, a poszczególni interesariusze zobaczą je w odpowiednim kontekście.

5. Dotrzymuj terminów dzięki jaśniejszym przeglądom i zatwierdzeniom

Łatwiejsze przesyłanie i uwzględnianie informacji zwrotnych o kampanii może wpłynąć na jej sukces. Skorzystaj z tych wskazówek, aby szybko i w zrozumiały sposób przeprowadzać zadania przez etapy zatwierdzeń:

GIF approval workflow with custom fields in Asana to show when work is ready or already approved

 1. Dodaj reguły projektu, aby zadania były automatycznie przypisywane do odpowiednich osób, oznaczane jako ukończone lub przenoszone do innych sekcji projektu w miarę postępów w ich realizacji.
 2. Użyj powiadomień dotyczących pól niestandardowych, aby informować interesariuszy o postępach. Otrzymają oni powiadomienia, jeśli pola zostaną zaktualizowane, np. z etapu „Oczekuje na informację zwrotną” do „Zatwierdzone”.
 3. Użyj zatwierdzeń, aby jasno informować o zasobach gotowych do zatwierdzenia. Jeśli zasób wymaga zatwierdzenia przez kilku interesariuszy, rozważ dodanie podzadań zatwierdzenia do zadania nadrzędnego zawierającego zasób, aby w jednym miejscu śledzić wszystkie zatwierdzenia.
 4. Recenzenci mogą dodawać komentarze bezpośrednio do obrazów dzięki funkcji adnotowania. Każdy komentarz jest przekształcany w wykonalne podzadanie, a jego twórca może śledzić i uwzględniać informacje zwrotne w razie potrzeby.

GIF of image proofing workflow in Asana

Nasza integracja z Adobe Creative Cloud umożliwia twórcom otrzymywanie opinii zwrotnych bezpośrednio w aplikacji Adobe, bez dodatkowych danych kontekstowych i konieczności przełączania się pomiędzy narzędziami.

SCREENSHOT of Adobe Creative Cloud integration with Asana task visible in Adobe program

Znacznie ułatwia to proces przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych, ponieważ osoby dokonujące przeglądu mogą łatwo wyrazić swoje opinie, a twórcy - zadecydować, w jaki sposób je wprowadzić, lub nie (a wszystkie te informacje można śledzić w jednym miejscu).

6. Zaoszczędź czas w trakcie każdej kampanii i nie przeocz żadnego kroku korzystając z szablonów

Kampanie mogą znacznie różnić się pomiędzy sobą, wszystkie jednak zawierają kluczowe elementy wspólne dla każdego rodzaju kampanii. Zamiast każdorazowo odtwarzać plan lub przechowywać jego szablon w osobnym dokumencie, z dala od plików z pracą i instrukcjami, utwórz szablon kampanii w Asanie.

GIF of saving an Asana project as a template to reuse

 1. Utwórz w projekcie zadania, zawierające kluczowe działania związane z kampanią. O ile za każdym razem ta sama osoba nie wykonuje tego samego zadania, nie przypisuj do nich ani nie dodawaj do nich dat wykonania.
 2. Kliknij... w nagłówku projektu i wybierz Zapisz projekt jako szablon.
 3. Jeśli chcesz ograniczyć liczbę osób, które mogą modyfikować szablon, zmień ustawienia projektu na „tylko do komentowania
 4. Skopiuj swój szablon dla każdej kampanii, klikając pomarańczowy przycisk + Projekt, a następnie przechodząc do zakładki z szablonami Twojej organizacji.
 5. Z czasem możesz dopracowywać swój szablon, aby nie powtarzać błędów lub strategii, które nie były skuteczne.

I gotowe! Teraz możesz rozpocząć dowolną kampanię za pomocą kilku kliknięć.

Wskazówki dotyczące raportowania na temat pracy związanej z kampanią marketingową i jej postępów

1. Publikuj aktualizacje statusu i śledź informacje dotyczące aktywności w widoku przeglądu

SCREENSHOT of a project status update in Asana with activity feed showing task updates

W miarę postępów prac nad kampanią, korzystaj z zakładki „Przegląd”, aby publikować aktualizacje i sprawdzić listę aktywności w projekcie. W aktualizacji statusu możesz przeciągać i upuszczać kluczowe dane, aby udostępniać wykresy lub kamienie milowe. Asana zapisze Twój szablon aktualizacji statusu, jeśli chcesz wykorzystać go dla kolejnych aktualizacji.

2. Organizuj bardziej produktywne spotkania korzystając z projektu jako agendy

Regularne spotkania umożliwiają poinformowanie współpracowników o postępach i upewnienie się, że ich działania zmierzają we właściwym kierunku. Korzystanie z projektu kampanii jako agendy spotkania podczas rozmów z agencją lub członkami zespołów międzyfunkcyjnych umożliwia łatwiejsze sprawdzenie statusu prac oraz określenie ważnych tematów. Dzięki temu, zamiast prowadzenia ogólnych rozmów, będziecie mogli od razu zagłębić się w dyskusję dotyczącą strategii i pomysłów.

W trakcie spotkania, na bieżąco twórz zadania dla działań do wykonania, aby niczego nie pominąć.

3. Zarządzaj priorytetami i zorganizuj działania związane z kampanią za pomocą pól niestandardowych

Jeśli zazwyczaj korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, sortuj i filtruj kolumny, aby łatwiej zobaczyć kluczowe dane. Pola niestandardowe są znacznie potężniejsze, ponieważ umożliwiają śledzenie informacji w kontekście pracy, której one dotyczą.

Na przykład, dodając do kampanii pole niestandardowe „Priorytet”, możesz określić priorytet każdego zadania, aby wszyscy członkowie zespołu wiedzieli, nad czym należy się skupić w pierwszej kolejności. Następnie możesz posortować swój projekt według priorytetu, aby zobaczyć najważniejsze zadania na górze listy i upewnić się, że są one realizowane na czas.

Możesz również wyświetlać swoje zadania na Osi czasu według pola niestandardowego, aby łatwiej wizualizować plany i wykrywać blokady na podstawie kolorów.

Monitoruj postępy i zarządzaj przydziałem osób do kampanii dzięki Portfolio i widokowi Obciążenia pracą

Aby otrzymywać informacje o postępach i ocenić moce przerobowe zespołu tworzącego treści, kierownictwo często zbiera informacje na spotkaniach, poprzez e-maile lub arkusze kalkulacyjne, co może być czasochłonne i niedokładne. Zamiast tego, utwórz portfolio zawierające harmonogram publikacji i inne ważne projekty związane z tworzeniem treści, aby śledzić postępy, terminy wykonania, priorytety i odpowiedzialne osoby w jednym miejscu.

Następnie przejdź do zakładki Obciążenie pracą, aby zwizualizować wydajność zespołu w oparciu o zadania przypisane w Asanie. Widok ten pomoże Ci podejmować świadome decyzje kadrowe, aby utrzymać zrównoważony przydział zadań i zapewnić terminową realizację projektów.

SCREENSHOT of work being rebalanced between assignees in Workload view

Obciążenie pracą odnosi się do liczby zadań, ale nie wszystkie zadania są sobie równe. Dlatego, możesz dodać pole niestandardowe wysiłku do projektów w swoim portfolio, aby uzyskać lepszy wgląd w liczbę godzin/wysiłek, jakiego wymaga każde zadanie.

Zasoby dotyczące planowania i zarządzania kampaniami

Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci prowadzą kampanie marketingowe? Sprawdź te zasoby:

Zasoby Link
Szablon kampanii marketingowej Użyj szablonu
Kurs na żądanie Zarejestruj się w Akademii Asany
Studium przypadku Dowiedz się, w jaki sposób Dow Jones marketing i Culture Amp prowadzą kampanie marketingowe i zarządzają produkcją w Asanie.
Webinarium i studium przypadku Sprawdź, w jaki sposób InVision i Leukaemia Foundation planują kampanie marketingowe i zarządzają nimi w Asanie
Artykuł na blogu ze wskazówkami dotyczącymi kampanii Przeczytaj blog
Połącz się ze Społecznością Weź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności