Planowanie celów firmowych w Asanie

Wiele organizacji wkłada mnóstwo czasu w wyznaczanie celów lecz mimo to nie udaje im się ich osiągnąć. Dzięki Celom w Asanie zyskasz jedno źródło informacji na temat tego, jakie są cele Twojej organizacji i w jaki sposób są one powiązane z pracą wymaganą do ich osiągnięcia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli Twoja organizacja nie określiła jeszcze celów, ani kluczowych rezultatów, zacznij od przeczytania naszego e-booka poświęconego planowaniu celów.

Czym są cele i kluczowe wyniki (OKR-y)?

Każda organizacja postrzega te koncepcje inaczej, ale w tym artykule omówimy, jak my rozumiemy je w Asanie. OKR-y to dwuczęściowe podejście do wyznaczania i mierzenia celów, składające się z celów i kluczowych rezultatów (KR-ów). Cel odpowiada na pytanie „dokąd zmierzamy?”, natomiast KR-y pozwalają określić, czy cel został osiągnięty. Wspólnie elementy te stanowią podstawę funkcji celów.

Na przykład, jeśli Twoim założeniem jest „zyskanie lojalności klientów”, kluczowymi rezultatami, potrzebnymi do oceny, czy udało Ci się osiągnąć ten cel, mogą być:

 1. Osiągnięcie celu dla rocznych, cyklicznych dochodów
 2. Osiągnięcie wskaźnika NPS o wyniku 40
 3. Publikacja 20 studiów przypadku w kluczowych segmentach

W Asanie oznaczałoby to, że „zyskanie lojalności klienta” jest Twoim głównym celem, a kluczowe rezultaty są celami podrzędnymi.

W jaki sposób funkcja celów łączy się z pracą w Asanie?

Organizacje działają najlepiej wtedy, gdy wszyscy mają zapewnioną przejrzystość odnośnie misji, celów i codziennej pracy wymaganej do ich osiągnięcia. Asana zapewnia na ten temat pełną jasność, niezależnie od tego, czy chodzi o podzadanie przypisane do nowego stażysty, czy założenie, za które odpowiedzialny jest dyrektor generalny firmy.

Asana's pyramid of clarity, showing the organization's mission at the top, followed by objectives, which are tracked across work in portfolios comprised of projects, which have assigned tasks

Większość zespołów rozpoczyna zarządzanie pracą od zadań i projektów. Z chwilą gdy osiągniesz pewną liczbę projektów, możesz dodać je do portfolio, dzięki czemu uzyskasz wgląd w czasie rzeczywistym w status najważniejszych inicjatyw. W praktyce oznacza to, że wraz z celami, organizacje dysponują teraz pojedynczym systemem, w którym mogą nie tylko wyznaczać cele, ale i zarządzać całą pracą, która prowadzi do ich realizacji - coś, co bez Asany byłoby praktycznie niemożliwe.

Jak wyznaczać i śledzić cele w Asanie?

SCREENSHOT of the Goals feature in Asana showing company wide goals, with the goal creation button highlighted to show users where to click to create a goal

Tworzenie celu przypomina tworzenie zadania. Rozpocznij od odpowiedzi na te pytania:

 1. Czy cel, który wyznaczam dotyczy całej firmy, czy tylko mojego zespołu? → Użyj nagłówków Cele firmowe i Cele zespołowe, aby określić cel dla całej firmy lub tylko jednego zespołu. Twój cel będzie widoczny dla wszystkich w firmie lub w ramach danego zespołu. Aby wyświetlić swoje cele, przejdź do zakładki „Moje cele”.
 2. Kto jest docelowo odpowiedzialny za osiągnięcie celu? Czy posiada on termin wykonania? → Przypiszesz cel do wybranego członka zespołu i ustalisz okres. Administrator w Asanie może dostosować okresy do roku podatkowego organizacji w Konsoli administratora.
 3. Jak będziesz śledzić postępy w realizacji celów? → Tworząc cel możesz wybrać preferowaną „metodę aktualizacji”Automatyczny pomiar postępu będzie obliczany na podstawie celów podrzędnych lub projektów (dodanych na stronie szczegółów celu po utworzeniu). W przypadku celów ręcznych dodaj wskaźnik postępu, aby pokazać procent realizacji, osiągniętą kwotę w dolarach lub czy cel został osiągnięty czy nie.
 4. Jak ocenisz, czy cel zostanie osiągnięty? → Kliknij cel i dodaj cele podrzędne lub projekty, reprezentujące kluczowe wyniki. Cele podrzędne mogą również mieć osoby odpowiedzialne i terminy wykonania. Można je również skonfigurować tak, aby były mierzone automatycznie.
 5. Dodaj nowe cele używając symbolu + 

Nie wiesz jak odpowiedzieć na powyższe pytania? Nie martw się. Nasze ramy metodologii celów mogą Ci w tym pomóc.

Więcej wskazówek dotyczących korzystania z celów

 • Każdy właściciel celu powinien regularnie aktualizować jego status. Skonfiguruj zadanie cykliczne, aby o tym nie zapomnieć.
 • Aby otrzymywać aktualizacje na temat statusu pracy prowadzącej do osiągnięcia celu, skorzystaj z aktualizacji statusu projektów. Tworząc portfolio wszystkich projektów przyczyniających się do osiągnięcia celu, zyskasz jedno miejsce, w którym możesz śledzić aktualizacje dotyczące wszystkich projektów w czasie rzeczywistym.
 • Cele powinny dotyczyć całej organizacji lub poszczególnych zespołów. W przypadku celów osobistych, skorzystaj z celów prywatnych, które możesz wyświetlić na swojej liście „Moje cele”, i połącz je z projektami spotkań 1:1, aby udostępnić je swoim przełożonym lub członkom zespołu. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule w naszym przewodniku o rozpoczynaniu pracy z celami.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie poświęconej celom w Przewodniku.

Dodatkowe zasoby związane z planowaniem celów

Zasoby dotyczące tworzenia projektu celów i założeń firmy Link
Szablon Asany Użyj szablonu
Kurs online Zarejestruj się w Akademii Asany
Studium przypadku Zobacz, jak Car Next Door osiąga lepszą synchronizację działań dzięki śledzeniu OKR-ów w Asanie
E-book Pobierz ramy Asany do wyznaczania i mierzenia celów, kluczowych rezultatów oraz naszego ogólnego podejścia do celów.

Co jeśli nie mam dostępu do funkcji celów?

Cele są dostępne dla wszystkich klientów planu Business. Jeśli go nie posiadasz, możesz nadal śledzić cele wewnątrz projektu w Asanie, przypisując każdy cel jako zadanie i prosząc właściciela o udostępnianie regularnych aktualizacji (np. okresowych) w formie komentarzy. Więcej wskazówek na ten temat znajdziesz w naszym szablonie celów i założeń firmy.

 

Chcesz wypróbować za darmo Cele oraz pozostałe funkcje planu Asana Business? Zarejestruj się na 30-dniowy, darmowy okres próbny.

Rozpocznij darmowy okres próbny

 

Wyznaczając i śledząc cele w Asanie, możesz poprawić zarówno produktywność zespołu, jak i swoją własną. Pomoże Ci to również upewnić się, że Twoja organizacja jest skoncentrowana na priorytetach, które prowadzą do osiągnięcia oczekiwanych wyników.