Kampania produktowa

Jak utworzyć projekt kampanii produktowej w Asanie

Projekt kampanii produktowej można utworzyć na kilka sposobów. Aby szybko rozpocząć:

 1. Zacznij od szablonu kampanii produktowej i dostosuj go do potrzeb swojego zespołu.
 2. Zaimportuj istniejący arkusz kalkulacyjny, w którym aktualnie śledzisz prace związane ze swoją kampanią produktową.

Jak uzyskać dostęp do wszystkich szablonów Asany

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Jeśli pracujesz nad wprowadzeniem na rynek kilku produktów na raz, utwórz osobny projekt dla każdego z nich.

Jeśli korzystasz z darmowej wersji Asany, wolisz utworzyć własny projekt kampanii produktowej od podstaw lub chcesz poznać ogólne, najlepsze praktyki dotyczące projektów w Asanie, rozpocznij od tych wskazówek dotyczących tworzenia projektu.

Wskazówki dotyczące prowadzenia prac związanych z kampanią projektową i zarządzania nimi

Jeśli masz już gotowy projekt swojej kampanii produktowej, możesz skorzystać z tych wskazówek, aby nim zarządzać w miarę realizacji zadań.

1. Rozpocznij kampanię od jasnego określenia jej briefu i zakresu obowiązków

SCREENSHOT of Overview view showing project brief and roles for a product marketing project

Każdy członek zespołu pracującego nad kampanią produktową powinien starać się zachować spójny ton komunikacji i mieć łatwy dostęp do planu marketingowego, aby na bieżąco sprawdzać, jakie produkty są wprowadzane na rynek i dlaczego. Umieść brief projektu i plan wprowadzenia produktu na rynek w zakładce Przegląd , aby każdy członek zespołu mógł w dowolnym momencie uzyskać dostęp do tych dokumentów, dzięki czemu możesz zapobiec ponownemu kontaktowi z kierownictwem marketingu produktu w tej samej sprawie.

Określ role w zakładce Przegląd, aby każdy wiedział, do kogo zwrócić się w celu uzyskania zatwierdzenia lub odpowiedzi na pytania dotyczące premiery.

2. Zaplanuj swój projekt, używając widoku Osi czasu i modyfikuj go w razie potrzeby

Większość kampanii produktowych ma wiele ważnych terminów i zależności międzyfunkcyjnych składających się na premierę. Widok osi czasu pozwala na ich wyznaczenie przed rozpoczęciem prac, aby mieć pewność, że wszystkie elementy tworzą spójną całość.

GIF of project plan creation with Asana Timeline feature

Jak utworzyć plan kampanii produktowej korzystając z Osi czasu:

 1. Utwórz zadania dla wszystkich elementów w widoku listy.
 2. Kliknij zakładkę Oś czasu znajdującą się u góry projektu, aby przełączyć się na widok Osi czasu.
 3. Przeciągaj i upuszczaj zadania na osi czasu, aby je zaplanować. Jeśli wykryjesz konflikty czasowe, po prostu ponownie przeciągnij i upuść zadanie, aby przełożyć je na inny termin.
 4. Wydłuż zakres dat w zadaniu, aby przypisana do niego osoba mogła łatwiej oszacować czas i terminowo zrealizować prace.
 5. Jeśli zadania muszą być wykonane w określonej kolejności, wyznacz zależności przeciągając ikonę kropki, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, do powiązanego z nim zadania.

W miarę postępów kampanii, widok osi czasu pozwala również na szybkie wykrycie i rozwiązanie konfliktów, zanim opóźnią one cały projekt. Na przykład, jeśli przygotowanie strategii komunikacji kampanii trwa dłużej, niż zaplanowano, możesz zmienić daty wykonania zadań, które są od niego zależne, za pomocą Osi czasu. Przypisane do danych zadań osoby otrzymają automatyczne powiadomienie o tym, że daty wykonania uległy zmianie. Dzięki temu, prace mogą rozpocząć się we właściwym momencie, bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań czy ryzyka, że coś zostanie przeoczone.

3. Zaoszczędź czas w trakcie każdej kampanii i nie przeocz żadnego kroku korzystając z szablonów

Kampanie mogą różnić się pomiędzy sobą, wszystkie jednak zawierają kluczowe zadania wspólne dla każdego rodzaju kampanii. Zamiast każdorazowo odtwarzać plan lub przechowywać jego szablon w osobnym dokumencie, z dala od plików z pracą i instrukcjami, utwórz szablon kampanii w Asanie.

GIF saving an Asana project as a template to copy in the future

 1. Stwórz podstawowy proces wprowadzania nowego produktu na rynek za pomocą projektu.
 2. Kliknij... w nagłówku projektu i wybierz Zapisz projekt jako szablon.
 3. Jeśli chcesz ograniczyć liczbę osób, które mogą modyfikować szablon, zmień ustawienia projektu na „tylko do komentowania
 4. Skopiuj swój szablon dla każdej kampanii, klikając pomarańczowy przycisk + Projekt, a następnie przechodząc do zakładki z szablonami Twojej organizacji.

4. Uprość i zoptymalizuj komunikację dzięki centralnym aktualizacjom statusu

Wprowadzenie na rynek nowego produktu wymaga zaangażowania wielu zespołów, więc może wydawać się, że zapraszanie na spotkania wszystkich ich członków i dodawanie ich do wątków e-mail jest pomocne. W rzeczywistości jednak jest to bardzo czasochłonne i może prowadzić do jeszcze większej liczby nieporozumień.

SCREENSHOT status update post in Asana Progress View with @mentioned tasks and stakeholders

Wyznacz członka zespołu odpowiedzialnego za regularną aktualizację statusu w widoku postępu. Te aktualizacje będę udostępniane wszystkim członkom projektu i wyświetlane w portfolio. Możesz @wspomnieć członków zespołu, zadania i inne projekty, aby zapewnić potrzebny kontekst.

Aby usprawnić publikację aktualizacji, utwórz kamienie milowe projektu, które pomogą Ci śledzić postępy w realizacji najważniejszych celów lub etapów działań bezpośrednio w widoku postępu. W ten sposób możesz też łatwo odnosić się do danych kamieni milowych w swoich aktualizacjach, wspominając, czy prace realizowane są na czas, czy zagrożone.

Wskazówki dotyczące raportowania na temat pracy i postępów w zakresie kampanii produktowej

1. Publikuj aktualizacje statusu i śledź informacje dotyczące aktywności w widoku przeglądu

SCREENSHOT of a project status update in Asana with activity feed showing task updates

W miarę postępów prac nad planem wdrożenia, korzystaj z zakładki „Przegląd”, aby publikować aktualizacje i sprawdzić listę aktywności w projekcie. W aktualizacji statusu możesz przeciągać i upuszczać kluczowe dane, aby udostępniać wykresy lub kamienie milowe. Asana zapisze Twój szablon aktualizacji statusu, jeśli chcesz wykorzystać go dla kolejnych aktualizacji.

2. Zarządzaj priorytetami i zorganizuj działania związane z kampanią za pomocą pól niestandardowych

Jeśli zazwyczaj korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, sortuj i filtruj kolumny, aby łatwiej zobaczyć kluczowe dane. Pola niestandardowe są znacznie potężniejsze, ponieważ umożliwiają śledzenie informacji w kontekście pracy, której one dotyczą.

GIF of accessing and creating custom fields by clicking the blue link at the top of a project in Asana

Na przykład, dodając do projektu wdrożenia pole niestandardowe „Priorytet”, możesz określić priorytet każdego zadania, aby wszyscy członkowie zespołu wiedzieli, nad czym należy się skupić w pierwszej kolejności. Następnie możesz posortować swój projekt według priorytetu, aby zobaczyć najważniejsze zadania na górze listy i upewnić się, że są one realizowane na czas.

Możesz również wyświetlać swoje zadania na Osi czasu według pola niestandardowego, aby łatwiej wizualizować plany i wykrywać blokady na podstawie kolorów.

3. Monitoruj postępy i zarządzaj przydziałem osób do kampanii dzięki Portfolio i widokowi Obciążenia pracą

Aby zrozumieć postępy projektów i ocenić moce przerobowe zespołu, menedżerowie ds. marketingu często zbierają informacje na spotkaniach, poprzez e-maile lub arkusze kalkulacyjne, co może być czasochłonne i niedokładne. Zamiast tego, utwórz portfolio, dodając do niego wszystkie kluczowe projekty, aby śledzić w czasie rzeczywistym postępy, terminy wykonania i priorytety w jednym miejscu.

Następnie przejdź do zakładki Obciążenie pracą, aby zwizualizować wydajność zespołu marketingowego w oparciu o zadania przypisane w Asanie. Widok ten pomoże Ci podejmować świadome decyzje kadrowe, aby utrzymać zrównoważony przydział zadań i zapewnić terminową realizację zadań związanych z wprowadzaniem produktu na rynek.

SCREENSHOT of using Workload to see teammate who’s overloaded and reassigning their work

Obciążenie pracą odnosi się do liczby zadań, ale nie wszystkie zadania są sobie równe. Dlatego, możesz dodać pole niestandardowe wysiłku do projektów w swoim portfolio, aby uzyskać lepszy wgląd w liczbę godzin/wysiłek, jakiego wymaga każde zadanie.

Zasoby dotyczące planowania i zarządzania kampaniami produktowymi

Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci zarządzają kampaniami produktowymi? Sprawdź te zasoby:

Zasoby Link
Szablon kampanii produktowej Użyj szablonu
Kurs na żądanie Zarejestruj się w Akademii Asany
Studium przypadku i webinary Zobacz w jaki sposób Bobbi BrownInVision oraz The Citizenry planują i zarządzają skutecznymi kampaniami produktowymi w Asanie
Artykuł ze wskazówkami dotyczącymi wprowadzania nowego produktu na rynek Przeczytaj blog
Połącz się ze Społecznością Weź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności