Wprowadzenie nowych produktów na rynek

Jak stworzyć projekt wprowadzenia produktu na rynek w Asanie

Projekt można utworzyć na kilka sposobów. Aby szybko rozpocząć:

 1. Zacznij od naszego szablonu wprowadzania produktu na rynek i dostosuj go do potrzeb swojego zespołu.
 2. Zaimportuj istniejący arkusz kalkulacyjny, w którym aktualnie zarządzasz premierami.
 3. Utwórz osobny projekt dla każdego wprowadzanego na rynek produktu. W sekcji poświęconej raportowaniu (poniżej) dowiesz się, jak zarządzać wszystkimi premierami w jednym widoku.

Jak uzyskać dostęp do wszystkich szablonów Asany

GIF demonstrating how to access templates in Asana from the +button in the top bar

Jeśli korzystasz z darmowej wersji Asany, wolisz utworzyć własny projekt premiery od podstaw lub chcesz poznać ogólne, najlepsze praktyki dotyczące projektów w Asanie, rozpocznij od tych wskazówek.

Wskazówki, jak zarządzać działaniami związanymi z wprowadzaniem produktu na rynek

1. Zaplanuj premierę, używając widoku Osi czasu i modyfikuj go w razie potrzeby

Większość planów związanych z wprowadzeniem produktu na rynek obejmuje wiele ważnych terminów i zależności. Widok osi czasu pozwala na ich wyznaczenie przed rozpoczęciem prac, aby mieć pewność, że wszystkie elementy tworzą spójną całość.

GIF of project plan creation with Asana Timeline feature

Jak utworzyć plan korzystając z Osi czasu:

 1. Utwórz zadania dla wszystkich czynności do wykonania w widoku listy.
 2. Kliknij zakładkę Oś czasu znajdującą się u góry projektu, aby przełączyć się na widok osi czasu.
 3. Przeciągaj i upuszczaj zadania na osi czasu, aby je zaplanować. Jeśli wykryjesz konflikty czasowe, po prostu przełóż zadanie na inny termin.
 4. Dodaj daty rozpoczęcia i wykonania, aby przypisana do nich osoba mogła łatwiej rozplanować pracę i terminowo ją zrealizować.
 5. Jeśli zadania muszą być wykonane w określonej kolejności, utwórz zależności przeciągając ikonę kropki, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, do powiązanego z nim zadania.

W miarę postępów kampanii, widok osi czasu pozwala również na szybkie wykrycie i rozwiązanie konfliktów, zanim opóźnią one cały projekt. Na przykład, jeśli znalezienie użytkowników chętnych do przetestowania produktu lub funkcji zajmuje dłużej, niż zaplanowano, możesz zmienić daty wykonania zadań, które są od nich zależne, za pomocą Osi czasu. Przypisane do danych zadań osoby otrzymają automatyczne powiadomienie o tym, że daty wykonania uległy zmianie. Dzięki temu, prace mogą rozpocząć się we właściwym momencie, bez konieczności organizowania dodatkowych spotkań czy ryzyka, że coś zostanie przeoczone.

2. Uprość i zoptymalizuj komunikację dzięki centralnym aktualizacjom statusu

Wprowadzenie na rynek nowego produktu wymaga zaangażowania wielu zespołów, więc może wydawać się, że zapraszanie na spotkania wszystkich ich członków i dodawanie ich do wątków e-mail to dobry pomysł. W rzeczywistości jednak jest to bardzo czasochłonne i może prowadzić do jeszcze większej liczby nieporozumień.

SCREENSHOT status update post in Asana Progress View with @mentioned tasks and stakeholders

Wyznacz członka zespołu odpowiedzialnego za regularną aktualizację statusu w widoku postępu. Te aktualizacje będę udostępniane wszystkim członkom projektu i wyświetlane w portfolio. Możesz @wspomnieć członków zespołu, zadania i inne projekty, aby zapewnić potrzebny kontekst.

Aby usprawnić publikację aktualizacji, utwórz kamienie milowe projektu, które pomogą Ci śledzić postępy w realizacji najważniejszych celów lub etapów działań bezpośrednio w widoku postępu. W ten sposób możesz też łatwo odnosić się do danych kamieni milowych w swoich aktualizacjach, wspominając, czy prace realizowane są na czas, czy zagrożone.

3. Dodawaj konkretne i wykonalne komentarze bezpośrednio na makietach produktu

Możliwość dostarczenia i wprowadzenia informacji zwrotnych na makietach produktu oraz zasobach znacznie ułatwia pracę i może przyczynić się do sukcesu premiery. Funkcja adnotowania w Asanie umożliwia osobom dokonującym przeglądu pozostawianie komentarzy bezpośrednio na plikach, dzięki czemu informacje widoczne są w kontekście. Każdy komentarz jest przekształcany w wykonalne podzadanie, a jego twórca decyduje, w jaki sposób go wykorzystać.

GIF of image proofing workflow in Asana

Nasza integracja z Adobe Creative Cloud umożliwia twórcom otrzymywanie informacji zwrotnych bezpośrednio w aplikacji Illustrator, Photoshop lub InDesign, zapewniając potrzebny kontekst i eliminując konieczność czasochłonnego przełączania się pomiędzy narzędziami.

4. Zaoszczędź czas w trakcie przyszłych premier produktowych i nie przeocz żadnego kroku korzystając z szablonów

Każda premiera jest inna, ale wszystkie łączą pewne kluczowe elementy. Zamiast każdorazowo odtwarzać plan lub przechowywać jego szablon w osobnym dokumencie, z dala od miejsca, gdzie toczą się działania, utwórz szablon premiery w Asanie.

GIF of saving an Asana project as a template to reuse

 1. Utwórz w projekcie listę kontrolną, zawierającą najważniejsze działania związane z wprowadzaniem produktu na rynek. O ile za każdym razem ta sama osoba nie wykonuje tego samego zadania, nie przypisuj do nich ani nie dodawaj do nich dat wykonania.
 2. Kliknij... w nagłówku projektu i wybierz Zapisz projekt jako szablon.
 3. Zapobiegaj przypadkowemu wprowadzaniu zmian w szablonie, zmieniając jego ustawienia na „tylko do komentowania”.
 4. Skopiuj swój szablon dla każdej premiery, klikając pomarańczowy przycisk + Projekt, a następnie przechodząc do zakładki z szablonami Twojej organizacji.
 5. Z czasem możesz dopracowywać swoją listę kontrolną, aby nie powtarzać błędów lub strategii, które nie były skuteczne.

5. Przekształcaj konwersacje w wykonalne działania dzięki naszej integracji ze Slack

Wiele zespołów korzysta z Asany i aplikacji Slack, aby koordynować działania i prowadzić konwersacje, zwłaszcza w dniu premiery. Zamiast wybierać pomiędzy tymi narzędziami, połącz je ze sobą korzystając z integracji Asana dla Slack.

GIF of creating an Asana task from a Slack message with integration

Jeśli członek Twojego zespołu zgłosi Ci przez Slack niedziałający link w poście na blogu, przekształć jego wiadomość w zadanie w Asanie bezpośrednio z aplikacji Slack, aby nie zapomnieć o zgłoszeniu i umożliwić przypisanej do niego osobie łatwy dostęp do wszystkich informacji kontekstowych.

Wskazówki dotyczące raportowania na temat czynności wykonywanych w związku z wydarzeniem i ich

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć raporty i analizować postępy w ramach premier produktów, zacznij tutaj.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób publikować i śledzić aktualizacje statusu przed premierą, zacznij tutaj.

1. Monitoruj postępy i zarządzaj przydziałem osób do zadań w ramach premier produktów dzięki Portfolio i widokowi Obciążenia pracą

Aby zrozumieć postępy projektów i ocenić moce przerobowe zespołu, menedżerowie produktu często zbierają informacje na spotkaniach, poprzez e-maile lub arkusze kalkulacyjne, co może być czasochłonne i niedokładne. Zamiast tego, utwórz portfolio, dodając do niego wszystkie kluczowe projekty, aby śledzić w czasie rzeczywistym postępy, terminy wykonania i priorytety w jednym miejscu.

Następnie przejdź do zakładki Obciążenie pracą, aby zwizualizować wydajność zespołu marketingowego w oparciu o zadania przypisane w Asanie. Widok ten pomoże Ci podejmować świadome decyzje kadrowe, aby utrzymać zrównoważony przydział zadań i zapewnić terminową realizację zadań związanych z wprowadzaniem produktu na rynek.

SCREENSHOT of using Workload to see teammate who’s overloaded and reassigning their work

Obciążenie pracą odnosi się do liczby zadań, ale nie wszystkie zadania są sobie równe. Dlatego, możesz dodać pole niestandardowe wysiłku do projektów w swoim portfolio, aby uzyskać lepszy wgląd w liczbę godzin/wysiłek, jakiego wymaga każde zadanie.

2. Zarządzaj priorytetami i zorganizuj działania związane z kampanią za pomocą pól niestandardowych

Jeśli zazwyczaj korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych to z pewnością sortujesz i filtrujesz kolumny, aby łatwiej zobaczyć kluczowe dane. Pola niestandardowe są znacznie potężniejsze, ponieważ umożliwiają śledzenie informacji w kontekście pracy, której one dotyczą.

Na przykład, dodając do projektu wdrożenia pole niestandardowe „Priorytet”, możesz określić priorytet każdego zadania, aby wszyscy członkowie zespołu wiedzieli, nad czym należy się skupić w pierwszej kolejności. Następnie możesz posortować swój projekt według priorytetu, aby zobaczyć najważniejsze zadania na górze listy i upewnić się, że są one realizowane na czas.

Możesz również wyświetlać swoje zadania na Osi czasu według pola niestandardowego, aby łatwiej wizualizować plany i wykrywać blokady na podstawie kolorów.

3. Korzystaj z raportów z wyszukiwania zaawansowanego, aby wykryć zagrożone działania i podjąć niezbędne działania

Kolejną zaletą korzystania z pól niestandardowych do śledzenia priorytetów i statusu zadań jest to, że informacje te przesyłane są do raportów z wyszukiwania zaawansowanego. Te raporty gromadzą informacje z wszystkich działań wykonywanych w Asanie, umożliwiając na przykład szybkie sprawdzenie, które priorytety są zagrożone i jakie działania oczekują na informacje zwrotne, bez konieczności wykonywania żadnych czynności manualnych.

SCREENSHOT of advanced search report results in Asana

Chociaż możliwe jest utworzenie raportów z wyszukiwania na prawie każdy temat, raporty dotyczące działań zagrożonych oraz raporty dotyczące zatwierdzeń pomagają wykryć blokady zanim spowodują one opóźnienia. Z poziomu raportu możesz również skontaktować się z osobami przypisanymi do zadania i interesariuszami, komentując je.

Aby dowiedzieć się, jak tworzyć inne rodzaje raportów z wyszukiwania zaawansowanego, zacznij tutaj.

Zasoby dotyczące wprowadzania produktów na rynek

Chcesz uzyskać więcej wskazówek? Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Sprawdź te zasoby:

Zasoby dotyczące wprowadzania produktów na rynek Link
Szablon wprowadzania produktu na rynek Użyj szablonu
Kurs na żądanie Zarejestruj się w Akademii Asany
Studium przypadku i webinary Zobacz, jak StanceFigmaGivenchy zarządzają premierami nowych produktów w Asanie
Artykuł ze wskazówkami dotyczącymi wprowadzania nowego produktu na rynek Przeczytaj blog
Połącz się ze Społecznością Weź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności