Czym jest przepływ pracy?

Informacje ogólne

Codzienna praca może być chaotyczna. Ale często toczy się to w przewidywalny sposób. Przyjmujemy nowych członków zespołu wykonując tę samą sekwencję kroków. Nowe prośby i zlecenia przechodzą przez serię spójnych etapów. W sposobie, w jaki posuwamy się naprzód w pracy, powtarzalne są wzorce.

Mowa o przepływach pracy.

Czym jest przepływ pracy?

workflow

Pomyśl o przepływach pracy jak o drogach i autostradach.

Praca, podobnie jak pojazd zmierza do celu. Przepływ pracy może być tak mały, jak droga z Twojego domu do sklepu na rogu lub tak duży jak sieć autostrad.

I podobnie jak na drodze, blokady, słaba widoczność i wypadki mogą Cię spowolnić.

Wykres pracy Asany

workgraph

Unikalny wykres pracy Asany pozwala tworzyć potężne przepływy pracy, które przekształcają chaotyczne wiadomości e-mail i arkusze kalkulacyjne w automatyczne procesy.

Zaplanuj swój przepływ pracy

Możesz zbudować przepływ pracy dla praktycznie każdej części pracy, która zawiera szereg kroków wykonywanych w powtarzalny, systematyczny sposób.

Pierwszym krokiem do utworzenia przepływu pracy w Asanie jest zrozumienie obecnego procesu.

map

Określ punkt początkowy i końcowy przepływu pracy.

Przykładowo, zespół, który zarządza opiniami klientów, określa, że początek ich przepływu pracy przypada na otrzymanie informacji zwrotnej od zespołu zajmującego się obsługą klienta. Koniec ich przepływu pracy następuje po podjęciu działań w związku z tą informacją zwrotną i są gotowi, aby wrócić do osób, które ją przesłały.

local field

Stwórz sekwencję działań od początku do końca procesu.

Ustal, kto co musi wykonać oraz jakich narzędzi używa.

stages

Pogrupuj kroki w etapy.

Na przykład, „Nowe”, „Przetwarzanie” i „Zrealizowane”.

Typowe etapy przepływu pracy

stages

Wszystkie przepływ pracy są na swój sposób unikalne, ale często składają się z tych samych podstawowych etapów:

 1. Planowanie

  Przykładowe działania na etapie planowania to:
 • Zbieranie pomysłów lub informacji
 • Przyjmowanie próśb
 • Priorytetyzacja i przydzielenie zasobów dla projektów
 1. Realizacja

  Przykładowe działania na etapie realizacji obejmują:
 • Opracowanie i przegląd produktów końcowych
 • Śledzenie postępów prac
 1. Przejrzyj

  Przykładowe działania na etapie przeglądu obejmują:
 • Informacje zwrotne i zatwierdzenie produktów końcowych
 • Raportowanie do interesariuszy

Oto kilka przykładów:

workrequests

Prośby i zlecenia

sprint

Planowanie sprintów

applicant

Śledzenie kandydatów

Po zaplanowaniu przepływu pracy nadszedł czas, aby utworzyć dla niego podstawy. Przeczytaj następny artykuł z tej serii