Wdrażanie nowych pracowników

Kiedy nowo zatrudnieni pracownicy rozpoczynają pracę, może być wyzwaniem (i wymagać wielu e-maili), aby uzyskać im wszystkie potrzebne informacje, upewnić się, że wypełniają wymagane dokumenty i zapewniają płynne przejście na nowy poziom zatrudnienia. Ogólnie rzecz biorąc, osiągnięcie pełnej produktywności zajmuje nowozatrudnionemu pracownikowi osiem miesięcy. Korzystając z szablonu projektu w Asana, możesz śledzić proces wdrażania nowych pracowników od początku do końca. Pracownicy będą wiedzieli, co muszą zrobić i gdzie znaleźć informacje, aby mogli szybko rozpocząć pracę.

Zapoznaj się z poniższym artykułem, aby utworzyć własny projekt do zarządzania wdrażaniem nowych pracowników i sprawdź dodatkowe zasoby.

Zasoby dotyczące wdrażania nowych pracowników Link
Szablon Asany Użyj szablonu
Studium przypadku Zobacz, w jaki sposób marketing Dow JonesThe Education Trust-WestPOMT skalują się w szybkim tempie, wdrażając nowych pracowników z Asana

Jak utworzyć projekt do wdrażania nowych pracowników

  1. Utwórz projekt, aby wykorzystać go jako szablon. Nazwij swój projekt „[Imię i nazwisko pracownika] Szablon wdrożenia”.Duplikuj projekt dla każdego nowego pracownika i aktualizuj nazwę, dodając imię i nazwisko osoby, której on dotyczy.

  2. Uporządkuj projekt, dodając do niego sekcje, takie jak „Świadczenia”, „Plan emerytalny”, „IT”, „referencje”.

  3. Dodaj zadania do każdej sekcji, takie jak „Zarejestrować się do planu świadczeń pracowniczych”, „Zapisać się do funduszu emerytalnego”, „Połączyć komputer z drukarkami” itp.W opisie zadania wpisz dokładne instrukcje i załącz ważne pliki lub @ wspomnij o powiązanych zadaniach lub projektach. Przypisz zadania takie jak „Zamówić komputer” do pracownika zespołu odpowiedzialnego za jego wykonanie.

  4. Zapisz swój projekt jako szablon. Kliknij listę rozwijaną nagłówka projektu i wybierz opcję Przekształć w szablon. Dzięki temu możesz po prostu skopiować szablon za każdym razem, gdy zaczynasz pracę z nowym pracownikiem. Z uwagi na to, że nowi pracownicy otrzymują informacje zwrotne, możesz zaktualizować szablon, aby upewnić się, że każdy z nich ma jak najlepsze doświadczenia.

  5. Zaproś do projektu członków zespołu, którzy są zaangażowani w proces wdrożenia i zacznij przypisywać zadania także nowemu członkowi zespołu.

  6. Kiedy nowa osoba rozpocznie pracę, od razu będzie wiedziała, jakich formalności musi dopełnić i które zadania wykonać, aby zakończyć proces wdrożenia. Nowi pracownicy mogą także zadawać pytania w formie komentarzy do zadania, którego one dotyczą i samodzielnie wykonać dalsze kroki.

HR Onboarding Template project in Asana

Wskazówki dotyczące zarządzania projektem wdrażania nowych pracowników

Wdrażasz wielu pracowników do firmy jednocześnie? Monitoruj ich postępy za pomocą Portfolio

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem ds. rekrutacji czy członkiem zespołu kadrowego - jeśli koordynujesz działania związane z zatrudnieniem wielu osób na raz, uzyskanie bieżących informacji na temat ich postępów może być wyzwaniem. Możesz śledzić każdego, dodając projekt wdrażania każdego z nowych pracowników do portfolio, bez konieczności czasochłonnego kontaktowania się z każdym pracownikiem osobno. W ten sposób możesz monitorować postępy w jednym miejscu, a w razie pojawienia się trudności, natychmiast je rozwiązać.

 

 

Twórz osobne szablony dla różnych zespołów

Oprócz głównego projektu HR, zawierającego informacje związane z formalnościami i świadczeniami, każdy członek zespołu lub menedżer może utworzyć własny projekt służący do wdrażania nowych pracowników, dopasowany do potrzeb danego zespołu. Utwórz zadanie w szablonie dla nowych pracowników, aby mogli oni zapoznać się z celami firmy i zespołu i szybciej rozpocząć pracę. Projekt wprowadzania nowych pracowników do zespołu może obejmować zadania specyficzne dla danego działu. Jeśli niektóre zadania są takie same, dodaj je do wielu projektów, aby uniknąć powielania pracy i wyeliminować niejasności.

Na przykład, zespół ds. sprzedaży może utworzyć zadanie dotyczące przejrzenia materiałów o procesie sprzedaży oraz ocenie leadów i załączyć do niego dane dokumenty. Inne zadania mogą obejmować na przykład „Zorganizować nieformalne spotkanie” lub „Dokonać przeglądu planów strategicznych”.Przypisz zadania do odpowiednich członków zespołu, aby ułatwić nowemu pracownikowi rozpoczęcie współpracy.

Używaj pól niestandardowych, aby skategoryzować zadania według priorytetu lub rodzaju

Pola niestandardowe umożliwiają szybkie sprawdzenie ważnych informacji dotyczących danego zadania. Nazwy i wartości pól można dostosować do swoich potrzeb, wybierając pomiędzy listą rozwijaną, wartością liczbową a polem tekstowym. Użyj listy rozwijanej określającej priorytet, aby wskazać, które zadania są najważniejsze i umożliwić nowemu pracownikowi wykonanie ich we właściwej kolejności.

Możesz również określić dla zadań kategorie, takie jak „Do wykonania” czy „Materiał referencyjny”, aby nowi pracownicy mogli łatwo znaleźć praktyczne materiały, np. mapę budynku, czy zapisać informacje i mieć do nich łatwy dostęp nawet po ukończeniu danego zadania, przeprowadzając wyszukiwanie według pola niestandardowego.

Dodaj pola niestandardowe, klikając niebieski link Dodaj pola niestandardowe, znajdujący się u góry projektu. Tutaj możesz utworzyć i zarządzać polami niestandardowymi dla kosztów czy innych ważnych danych.

Custom field creation in Asana by clicking the blue link at the top of the project

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback