Asana-tillägg för Chrome

Om du använder Google Chrome kan du ladda ned Asana-tillägget för Chrome från Chrome Web Store för att snabbt kunna skapa uppgifter medan du besöker andra webbplatser.

click chrome icon

När du har installerat tillägget klickar du på Asana-logon i närheten av det övre högra hörnet av Google Chrome-fönstret.

 

Chrome extension actions

Från tillägget kan du:

  1. Sök efter befintliga uppgifter i Asana
  2. Välj arbetsytan eller organisationen som uppgiften ska skapas i
  3. Tilldela uppgiften
  4. Lägga till uppgiften till ett projekt
  5. Lägg till ett uppgiftsnamn
  6. Ange en uppgiftsbeskrivning
  7. Lägg till ett slutdatum
  8. Klistra in den aktuella sidans URL i uppgiftsbeskrivningen
  9. Redigera värdena i ett projekts befintliga anpassade fält
  10. När du är klar klickar du på Skapa uppgift