Vanliga frågor

Du kan hitta svaren på de vanligaste frågorna om fakturering här.

Arbetsytor och organisationer

Är jag i en arbetsyta eller en organisation?

Om det är företagets e-postdomän är du i en organisation. Om det är din personliga e-postdomän är du i en arbetsyta.

Från ditt Asana-konto kan du skapa eller gå med i så många organisationer eller arbetsytor som du behöver.

Organisation vs arbetsyta

Organisationer är baserade på en dedikerad e-postdomän för företaget. Alla som registrerar sig i Asana med företagets e-postdomän kommer automatiskt att bli medlemmar i företagets organisation.

Till exempel, om du använder Asana för ditt jobb, Acme Co., skulle du skapa en acmeco.com-organisation. Se till att lägga till din jobb-e-postadress till ditt Asana-konto.

Använd en arbetsyta om du använder Asana för dina personliga mål och uppgifter, eller för arbetet om ditt företag inte har en unik e-postdomän. Arbetsytor fungerar som enskilda team.

Kan jag använda båda?

Ja!

Du kan använda båda om du använder Asana på ditt företag men även vill använda Asana för dina egna intressen.

Tabellen nedan beskriver skillnaderna mellan arbetsytor, team och organisationer.

Arbetsytan Team Organisation
Kan skapas med en personlig e-postadress   Måste skapas med en jobb-e-postadress
Fungerar som ett team för personligt bruk eller för ett litet team Fungerar som ett team inom en organisation Rymmer flera team
Kan inte skapa nya team   Kan skapa flera team
Vem som helst kan läggas till som medlem eller medlem med begränsad åtkomst Medlemskapet styrs av teambehörighetsinställningarna Medlemskap i en organisation styrs av företagets e-postdomän. Alla andra går med i organisationen som gäster

Hur omvandlar jag min arbetsyta till en organisation?

Lägg till företagets e-postadress till ditt konto om du inte redan har gjort det.  

Om ditt konto har en e-postadress för företaget kan du omvandla en av dina arbetsytor till en organisation.  

Om du inte ser alternativet att omvandla arbetsytan till en organisation kan du kontakta vårt supportteam för att få hjälp.

Din arbetsyta blir det första teamet i din organisation. Om din arbetsyta har uppgraderats kommer även teamet att uppgraderas. Du kan flytta ditt abonnemang till organisationsnivå från fliken Fakturering.

Vem äger min arbetsyta eller min organisation?

Arbetsytor och organisationer är delade utrymmen som kan hanteras av alla medlemmar. I den kostnadsfria versionen av Asana är äganderätten till en arbetsyta eller organisation kollektiv och hanteras av alla medlemmar som har åtkomst till dem.

Vem äger arbetsytan eller organisationen i ett Premium-konto?

I en Premium-arbetsyta eller -organisation är det fortfarande medlemmarna som kollektivt hanterar projekt och uppgifter, men faktureringen hanteras av den betalningsansvariga och medlemskapet i organisationen hanteras via adminkonsolen.  

Vem kan se min arbetsyta eller min organisation?

Endast medlemmarna i en viss arbetsyta eller organisation kan se den i sidofältet.

Om du är medlem i en arbetsyta som heter "Resor" som du har skapat åt dig själv och som också är medlem i ditt företags organisation, acmeco.com, kommer ingen i acmeco.com att se att du är medlem i Resor såvida de inte själva är medlemmar i Resor.

På samma sätt kan inte heller du se vilka arbetsytor och organisationer som andra användare är medlemmar i.

Hur ändrar jag namnet på en organisation?

Det är bara superadministratörer och administratörer i Premium-organisationer som har möjlighet att ändra namnet på organisationen.

Om du är med i en gratisorganisation kommer ditt organisationsnamn att vara detsamma som e-postdomänen för din jobb-e-post. Till exempel, om ditt företag heter ”Acme Co” och din jobb-e-postadress är ”acme.co”, kommer ditt företags Asana-organisation att heta ”acme.co”.

Hur inaktiverar jag en organisation?

Organisationer delas. Användare kan skapa privata uppgifter och projekt i organisationer som du kanske inte känner till. Därför finns det ingen Ta bort alla-knapp.

Du kan göra det här i stället:

Organisationer är hur företag är utformade i Asana. Om du följer alla ovan nämna steg och lämnar organisationen tom, kommer en ny användare som registrerar sig i Asana med sin jobb-e-postadress automatiskt att gå med i organisationen som du har lämnat.

Om du i stället vill skapa en helt ny organisation för företagets e-postdomän när en ny användare går med är det bara att kontakta oss. Vi kommer att ta bort företagets e-postadress från vårt system och göra domänen tillgänglig igen.

Det är inte lämpligt att ta bort en organisation till förmån för en arbetsyta. Vi kommer så småningom enbart att erbjuda organisationer. Dessutom är det inte nödvändigt att ta bort en organisation för att ”börja om” eftersom du helt enkelt kan ta bort projekt och uppgifter från organisationen.

Konton

Hur börjar jag om från början med ett personligt konto i stället för ett företagskonto?

När du registrerar dig i Asana skapar du ett eget individuellt konto som är kopplat till ditt namn, din e-postadress och ditt foto (om du laddar upp ett). Det finns inget alternativ för att välja ett företagskonto eller ett personligt konto i något av installationsskedena, de är likadana.

Om du planerar att använda Asana i arbetet kan du börja med en organisation. Om det är för personligt bruk kan du välja en arbetsyta.

Hur byter jag från en organisation till en arbetsyta?

Det är inga problem om du började med en organisation och nu vill skapa en arbetsyta. Inaktivera inte ditt kontolämna bara organisationen och skapa en arbetsyta.

Att inaktivera ditt konto kommer inte att inaktivera organisationen, men du kommer inte längre att ha åtkomst till innehållet.

Du kan inte lämna en organisation om du inte lägger till en e-postadress till ditt konto som inte är kopplad till organisationen.

Från ditt Asana-konto kan du skapa, gå med i eller lämna flera organisationer och arbetsytor. Du kan navigera mellan dem i dina inställningar för arbetsytor och organisationer genom att klicka på din profilbild i det övre fältet.

Mitt företag ändrar e-postdomäner. Vad behöver jag göra i Asana?

Det första steget är att lägga till din nya e-postadress till ditt Asana-konto.

Uppdatera organisationens domän

När du har en ny e-postadress öppnar du adminkonsolen, går till fliken Inställningar och klickar på Associerade e-postdomäner. Härifrån kan du skicka in ett formulär till vårt supportteam som kommer att göra de nödvändiga ändringarna. Se till att verifiera den nya e-postadressen innan du skickar in formuläret. Du kan hitta mer detaljerad information om att lägga till, ta bort och ändra e-postdomäner här.

Update domain

Du kan enkelt konvertera din arbetsyta till en organisation.

Kan en gratisorganisation ändra e-postdomän?

Även gratisorganisationer kan begära att ändra e-postdomän i adminkonsolen.

Att byta domän är tillgängligt för alla abonnemang.

Varför togs min e-postadress bort från mitt Asana-konto?

I fria organisationer har alla medlemmar möjlighet att avprovisionera andra medlemmar från organisationen.

I Premium-organisationer kan superadministratörer avprovisionera medlemmar ifrån organisationen och ta bort deras åtkomsträttigheter.

Om du behöver få tillbaka åtkomst till organisationen kan du kontakta en organisationsmedlem eller superadministratören.

Hur återaktiverar jag en inaktiverad användare?

Gå till fliken Medlemmar och sök efter namnet på en inaktiverad medlem i administratörskonsolen för att återställa den. Klicka på trepunktsikonen och välj Återställ.

Kontakta vårt supportteam om du har ytterligare frågor.

Jag har redan ett konto, varför har jag fastnat på sidan för skapande av konto?

När någon bjuder in dig att gå med i ett team med en annan e-postadress än den som redan lagts till i ditt Asana-konto, kommer du att se en ny skärm för skapande och du kan då bli uppmanad att skapa nya team. För att lösa det här kan du logga in på ditt befintliga konto med en annan webbläsare eller ett inkognitofönster och lägga till den nya e-postadressen. På så sätt kan du gå med i teamet som du har bjudits in till med ditt eget konto.

Du kan även klicka på Fortsätt under menyn för teamskapande och fortsätta till ditt nya konto. Du kan sedan sammanfoga det här kontot med ditt befintliga konto. När du har sammanfogat dina konton kommer du att kunna logga in med vilken som helst av e-postadresserna och komma åt alla de organisationer och arbetsytor som du deltar i.

Om du vanligtvis använder Google enkel inloggning för att logga in eller om du har några problem, kan du kontakta vårt supportteam för att få hjälp med att gå vidare.

Hur inaktiverar jag mitt konto?

Du kan inaktivera ditt konto via fliken Konto i Mina inställningar

När du har inaktiverat ditt konto kommer du inte längre att ha tillgång till några uppgifter i kontot. Om du vill använda Asana i framtiden måste du registrera dig för ett nytt konto.

Att inaktivera ditt konto inaktiverar bara ditt personliga konto. De arbetsytor eller organisationer du tillhör kommer inte att inaktiveras. Om du även vill inaktivera de arbetsytor eller organisationer som du är medlem i måste du ta bort alla projekt, uppgifter och medlemmar innan du själv kan lämna utrymmet. Kontakta vårt supportteam om du har frågor.

Uppgifter och underuppgifter

Hur avaktiverar jag ”Överväg att uppdatera projektstatusen” -uppgifter?

Om du är projektägaren kommer systemet att tilldela dig en uppgift för att uppdatera projektstatusen. I uppgiftsbeskrivningen finns en länk till de projekt du äger.

Updated project reminder

Öppna projektet, gå till sidan Statusuppdatering och slå på eller av alternativet Påminn mig om att uppdatera varje fredag.

Vad händer med en användares uppgifter om personen lämnar företaget?

I gratisorganisationer och -arbetsytor

Uppgifter och projekt som den tidigare anställda hade som privata kommer inte längre att kunna visas. Uppgifter som var öppna eller kopplade till ett delat projekt kommer att förbli tillgängliga men är kanske inte längre tilldelade.

I en betalande organisation

Ett privat projekt, som innehåller både öppna och privata uppgifter som varit tilldelade till den tidigare anställda, skapas åt administratören.

Kan vi fortfarande se deras kommentarer ?

De uppgiftskommentarer som gjorts av en tidigare anställd är fortfarande synliga i båda abonnemangen men deras profilfoto visas inte längre och det går inte att klicka på deras namn.

Anställda som har avprovisionerats kan inte längre se ditt företags arbetsyta eller organisation i det övre fältet på sitt Asana-konto och har inte längre tillgång till de tillhörande projekten och uppgifterna.

Varför visas inte mina underuppgifter i kalendern?

Underuppgifter ärver inte projekt, taggar eller de tilldelade personerna från sina överordnade uppgifter.

Underuppgifter är oberoende uppgifter i förhållande till sina överordnade uppgifter.

Underuppgifter måste ha ett slutdatum och läggas till i projektet manuellt för att de ska visas i din projektkalender.

Gäster

Hur arbetar jag med kunder i min organisation?

Du kan bjuda in kunder till din organisation som gäster.  

Medlemskap i en organisation definieras av ditt företags e-postdomän (michael @ dittföretag.com är en del av organisationen dittföretag.com). Du kan bjuda in de som inte har en e-postadress på ditt företags domän som organisationsgäster till din organisation.    

Vad exakt kan en organisationsgäst se?

Det finns begränsade behörigheter.  

Gäster har begränsad åtkomst till arbetsytan eller organisationen de har bjudits in till och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

Varför visas jag som en privat användare?

Om två personer ser varandra som privata användare är båda gäster.

Gäster har begränsad åtkomst till arbetsytan eller organisationen de har bjudits in till och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

Kan gäster se varandras namn?

För att gäster ska kunna se varandras namn måste de vara medlemmar i minst ett gemensamt projekt. Om du lägger till gästerna som medlemmar i samma projekt kommer de att kunna se varandras namn.

Jag tog bort en användare men personen visas fortfarande i söklistan när jag tilldelar en uppgift. Varför?

Organisationer kan ha flera team. När du tog bort den här personen, var det från ett team i din kostnadsfria organisation, men du valde inte att ta bort personen från organisationen.

Personen visas därför inte i några team men finns fortfarande kvar i organisationen och visas också i söklistan när du tilldelar uppgifter. För att ta bort personen måste du bjuda in personen till ett team igen enbart för att kunna avprovisionera personen, på det sätt som beskrivs i den här artikeln i hjälpcentret.  

De som har tagits bort från en arbetsyta eller organisation får en e-postavisering.

Vad gör jag när jag lämnar mitt företag?

 1. Lägg till en e-postadress som inte är kopplad till företaget till ditt konto för att inte förlora åtkomst till Asana.

 2. Omtilldela dina uppgifter till de som ska ta över ditt arbete. Använd multival för att omtilldela flera uppgifter samtidigt.

 3. Om du är betalningsansvarig för en Premium-organisation, -team eller -arbetsyta ska du tilldela det ansvaret.

 4. Om du är administratör för en Premium-organisation bör du se till att det finns andra administratörer.

 5. Överväg att ta bort dina privata uppgifter eller att göra dem öppna.

 6. Lämna företagets organisation eller arbetsyta. Troligtvis kommer en superadministratör att avprovisionera dig från det förstnämnda alternativet.

Oavsiktliga raderingar

Jag kan inte hitta ett projekt!

Om du känner till projektets ID är det inga problem.

Om så inte är fallet kan du kontakta personen som tog bort projektet. Personen borde ha fått ett e-postmeddelande med projektets ID och instruktioner för att återställa det automatiskt. Be dem att kontakta oss och tillhandahålla projektets ID.

Om du råkade ta bort det skickar du oss följande information:

 • Namnet på arbetsytan eller organisationen där projektet fanns.
 • URL: en till en av projektets uppgifter (som du säkert kan hitta i en gammal e-postavisering för uppgiften).

Hur återställer jag en uppgift eller en underuppgift?

 • Försök att hitta uppgiften genom att göra en sökning - den kan fortfarande vara aktiv eller så har den kanske flyttats till borttagna objekt.

 • Om den verkligen är borttagen kan du gå till borttagna uppgifter eller be personen som tog bort den av misstag att leta.

Kontakta oss om du inte kan återställa uppgiften eller projektet.

Borttagning av projekt/uppgift/tagg

Du fick en avisering om eller en inbjudan till ett objekt som sedan togs bort.

Åtkomst och behörigheter

Vad betyder felet ”Du verkar inte ha åtkomst till det här”?

Om du stöter på felet Det verkar som om du inte har åtkomst till det här kan det bero på en eller flera av följande händelser:

Fel e-postadress

Det är möjligt att du har flera konton. En teamkollega kan ha bjudit in dig med en annan e-postadress än den du registrerade dig med.

Lösning:

 • Logga ut
 • Logga in igen med samma e-postadress som du fick inbjudan eller aviseringen på.

Behörighetsändringar

Du fick en uppgiftsavisering eller en inbjudan som sedan märktes som privat.

Lösning:

 • Du måste be någon som har åtkomst att lägga till dig igen, om det är lämpligt.

Inaktuella bokmärken

Du har bokmärkt en URL för en särskild uppgift eller ett särskilt projekt och det här objektet finns inte längre.

Om du vill skapa ett bokmärke i webbläsaren för att lättare komma åt Asana varje dag bör du använda http://app.asana.com i stället för URL: en till en särskild uppgift eller ett särskilt projekt.

Annullerade inbjudningar

Någon bjöd in dig till ett projekt av misstag och avbröt sedan inbjudan.

Lösning:

 • Fråga personen som bjöd in dig att skicka en ny inbjudan, eller bara ignorera det.

Åtkomst till mål

Om du får en länk till ett mål har du inte åtkomst till målet om du är gäst i en organisation. Gäster kan inte se mål och kan inte läggas till som ägare eller medarbetare.

Avprovisionering av användare

När en användare avaktiveras via en identitetsleverantör som Okta, vad händer med deras uppgifter?

Ett projekt genereras automatiskt för de uppgifter som har tilldelats till den inaktiverade användaren. Superadministratörer blir medlemmar i det här automatiskt genererade projektet och har tillgång till den inaktiverade användarens uppgifter.

Vem blir projektägare?

En av organisationens superadministratörer blir projektägare. Projektägaren blir aviserad om projektets skapande via en uppgift i Asana.

En ny inställning i adminkonsolen gör det möjligt för en organisations superadministratör att definiera vilken superadministratör som blir ägare till projektet som bär en avprovisionerad användares tidigare tilldelade uppgifter efter att de har avprovisionerats via SCIM eller API.

Vem meddelas när projektet skapas?

Superadministratören som har valts som projektägare kommer att tilldelas en uppgift att granska projektet när det har genererats.

Vad händer med projekt, portfolior och paneler som ägs av inaktiverade användare när det inte finns några andra medlemmar närvarande?

Inaktivering överför för närvarande inte dataägande för projekt, portfolior eller paneler.

Använda Asana

Var kan jag hitta arkiverade projekt?

Klicka på ditt team i sidofältet för att visa översiktssidan. I avsnittet Projekt klickar du på Filtrera för att visa alla arkiverade projekt i ditt team.

Var kan jag hitta mål, portfolior och/eller rapportering?

 • Dessa finns i sidofältet under avsnittet Insikter. Du kan behöva skrolla ner för att se detta avsnitt.
 • Om du vill ha enklare åtkomst till dessa funktioner kan du dra och släppa avsnittet högst upp i ditt sidofält.
 • Du kan också stjärnmärka enskilda mål, portfolior och rapporter för att fästa dem i avsnittet Stjärnmärkta.

Var kan jag hitta mina borttagna uppgifter?

Klicka på din avatar i det övre högra hörnet i appen, som öppnar en rullgardinsmeny. Expandera menyalternativet Mer och leta efter Visa mina borttagna uppgifter och meddelanden.

Avsnittet Projekt i mitt sidofält fortsätter att ändras - hur stoppar jag det?

 • Dina projekt kan vara inställda på de senaste projekten. Du kan ändra den här inställningen till de bästa projekten.
 • Du kan också stjärnprojekt för att sammanställa en lista över arbeten. Dessa projekt kommer att hamna i avsnittet Stjärnmärkta.

Hur lägger jag till eller tar bort projekt i avsnittet Projekt i mitt sidofält?

 • Du kan inte manuellt lägga till eller ta bort projekt i det här avsnittet eftersom det visar antingen dina bästa eller senaste projekt.
 • Om du vill lägga till projekt manuellt i sidofältet kan du lägga till dem i avsnittet Stjärnmärkta.

Var kan jag hitta mina sparade sökningar?

 • De sparade standardsökningarna har tagits bort från sidofältet. Om du klickar på sökfältet visas dock tre sparade sökningar: uppgifter som jag har skapat, uppgifter som jag har tilldelat till andra och nyligen slutförda uppgifter.
 • Du kan också se sparade sökningar i det stjärnmärkta avsnittet om du har några sökningar som du tidigare har favoritmarkerat.
 • Du kan också skapa mer genom att söka efter det du vill och sedan stjärnmärka söksidan.

Vad betyder (pad)låssymbolen?

Låssymbolen indikerar ett privat projekt eller en privat portfolio.

Andra vanliga frågor

Hur använder andra företag Asana?

Förslag på hur team kan använda Asana för att anpassa sina arbetsflöden finns  i våra exempelartiklar och på Asana-communityforumet.

Är Asana tillgänglig på andra språk än engelska?

Asana är för närvarande tillgänglig på engelska, traditionell kinesiska, ryska, nederländska, polska, italienska, svenska, koreanska, franska, tyska, portugisiska, spanska och japanska. Byt språk i fliken Visning i Mina inställningar.

Hur ändrar jag kalendervyn så att måndag är den första dagen i veckan?

Om du vill justera kalendervyn så att måndag är veckans första dag går du till Mina inställningar, navigerar till fliken Visning och väljer måndag i den nedrullningsbara menyn.

calendar-start-day

Var i Asana kan jag lägga till textlänkar?

Du kan lägga till en länk till en uppgiftsbeskrivning via infoga länk-knappen, och i en uppgiftskommentar via rik text-knappen.

Hur ändrar jag min tidszon i Asana?

Klockan i Asana följer den tidszon som är inställd på din dator. Om du åker på semester eller reser utomlands och din dators tidszon ändras, kommer även din tidszon i Asana att ändras.

Hur gör jag med påminnelser via e-post?

Det är för närvarande inte möjligt att ändra tidsinställningarna för e-post. Som det är nu är de baserade på Pacific Standard Time (PST). Detta är 8 timmar efter Coordinated Universal Time (UTC).

Vad har Asana för GDPR-policy?

Enligt GDPR måste organisationer som samlar in, underhåller, använder eller på annat sätt behandlar EU-invånares personuppgifter (oavsett organisationens plats) införa vissa integritets- och säkerhetsgarantier för informationen. Asana har etablerat ett omfattande DSF-efterlevnadsprogram. Läs mer om de viktiga stegen som Asana har tagit för att anpassa sina metoder till GDPR.

 

Hitta svar på ännu fler frågor i Asana-communityforumet.

Besök communityn