Moms

Översikt

Asanas kunder kommer att debiteras VAT eller GST i vissa jurisdiktioner till följd av lagstiftning som kräver att utländska företag som tillhandahåller digitala tjänster, såsom Asana, ska samla in VAT eller GST.

Vissa jurisdiktioner kräver inte att VAT eller GST ska debiteras när kunderna är registrerade för VAT- eller GST-ändamål. Sådana kunder bör uppge sina VAT- eller GST-registreringsnummer till Asana för att säkerställa att de inte debiteras VAT eller GST.

Observera att ingen av de uppgifter som lämnas här bör betraktas som skatterådgivning, utan en allmän översikt över relevanta skatteregler och krav. Rådgör med din professionella skatterådgivare för skatterådgivning baserat på dina specifika fakta och omständigheter.

Lägga till ditt momsregistreringsnummer

Så här lägger du till ditt VAT-nummer:

 1. Gå till Adminkonsolen för betalande organisationer och avdelningar, eller Teaminställningar för betalande team.
 2. Klicka på fliken Fakturering 
 3. Välj Lägg till VAT-nummer

Lägg till momsnummer via fliken Fakturering i adminkonsolen som finns tillgänglig i betalande organisationer och avdelningar.

adding

Lägg till momsnummer via fliken Fakturering i Teaminställningar för betalande team.

adding-team

Vad du kan göra om du har glömt att ange ditt VAT-nummer

Du kan lägga till ditt momsnummer när som helst via fliken Fakturering i adminkonsolen eller teaminställningarna. När du gör det kommer framtida fakturor inte att innehålla moms.

Om du har glömt att ange dit VAT-nummer och sedan har debiterats moms från EU, kan du kontakta Asanas supportteam så får du hjälp.

Åtgärder som stöds av momsinitiativet

Adminkonsol

Du kan nu lägga till ditt momsummer på ditt konto via fliken Fakturering i adminkonsolen för betalande organisationer och avdelningar, eller fliken Fakturering i teaminställningarna för betalande team.

 

Direktkontakt med Asanas supportteam

Uppdateringen gör det möjligt för dig att direkt kontakta Asanas supportteam som sedan kan lägga till VAT-numret till Asana-kontot för din räkning.

 

Direktkontakt för återbetalning

Du kommer också att ha möjlighet att kontakta Asanas supportteam direkt om du vill ha en återbetalning.

Fördelar med VAT-funktionen

Momsfunktionen kommer att göra det möjligt för användare utanför EU att erhålla undantag från mervärdesskatt/GST. Olika länder har rätt till olika undantag beroende på var de ligger och vilka krav som gäller för VAT/GST.

Sales tax (USA)

Kunder i USA kan omfattas av statliga och lokala försäljnings- och användningsskatter.

Sålt till-adressen används för att avgöra om din faktura är skattepliktig. Denna information kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Om du är berättigad till skattebefrielse i USA bör du som Asana-användare skicka in dokument gällande din skattebefrielse (t.ex. ett befrielseintyg, ett återförsäljningsintyg eller ett direktbetalningstillstånd) till vårt supportteam.

Därefter granskas dokumenten och din skattebefrielsestatus för kontot uppdateras i enlighet därmed.

Försäkra dig om att dokumenten gällande skattebefrielse motsvarar den amerikanska delstat som anges i din ”Sålt till” -adress och att namnet på certifikatet stämmer överens med kundnamnet i din kundprofil.

GST (Australien)

Asana är registrerad som en icke-bosatt säljare enligt det förenklade GST-systemet.

Asana måste ta ut GST från alla kunder i Australien om de inte är registrerade för GST och tillhandahåller ett ABN (Australian Business Number). Adressen ”Sålt till” som är kopplad till kundkontot kommer då att användas för att avgöra om du befinner dig i Australien eller inte.

Om du är registrerad för GST i Australien och lägger till ditt ABN (Australian Business Number) i adminkonsolen kommer GST inte att läggas till på framtida fakturor. Du kan dock vara skyldig att rapportera köpet enligt metoden för omvänd betalningsskyldighet. Rådgör med dina skatterådgivare för att avgöra vilka eventuella skyldigheter som kan finnas.

Så här lägger du till ditt VAT-nummer:

 1. Gå till Adminkonsolen för betalande organisationer och avdelningar, eller Teaminställningar för betalande team.
 2. Klicka på fliken Fakturering 
 3. Välj Lägg till VAT-nummer

Den här informationen, inklusive Sålt till-adressen, kommer att kontrolleras och godkännas.

EU VAT

EU-moms debiteras utifrån det land du har angett i din kundprofil.

Detta omfattar alla 27 medlemsstater i EU:

 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike (inklusive Monaco i fråga om mervärdesskatt)
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

Moms i EU - Satser

Asana är registrerat under Non-Union One Stop Shop “oss”.

Enligt oss måste Asana ta ut moms enligt den skattesats som gäller på din plats, om inte ett giltigt VIES-momsnummer/moms-ID inom gemenskapen tillhandahålls.

”Sålt till” -adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om en kund befinner sig i EU och i så fall i vilket EU-land.

 

Moms - Undantag

När du har bekräftats i VIES-databasen kommer du, om du anger ett giltigt momsregistreringsnummer, inte att debiteras moms. Du kan dock bli skyldig att rapportera köpet enligt omvänd betalningsskyldighet.

Moms i EU - Välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer

 

De flesta välgörenhetsorganisationer kommer i allmänhet inte att registreras för moms i EU eftersom de inte har någon affärsverksamhet. Om organisationen inte är registrerad kan moms ändå tas ut på inköp från Asana.

Moms i EU - Article 151 undantag

 

EU: s momsdirektiv innehåller ett undantag för vissa internationella organ enligt artikel 151 i direktivet.

Om du är berättigad till undantaget kommer du att få ett skriftligt dokument som visar att du är skattebefriad från skattemyndigheten i den EU-medlemsstat där du är momsregistrerad. Det är nödvändigt att du vidarebefordrar det dokumentet till Asanas supportteam så att de kan granska det.

Alternativt kan du vara berättigad till återbetalning av moms direkt från din lokala skattemyndighet.

Moms i Schweiz

Den schweiziska federala skatteförvaltningen kräver att företag med hemvist i Schweiz, eller som levererar varor eller tjänster till kunder i Schweiz, är momspliktiga. Kravet gäller även för företag som är baserade utomlands. Ytterligare information om krav på momsregistrering i Schweiz för de som saknar hemvist i landet finns här. Asana tar därför ut schweizisk moms enligt gällande satser för leveranser till alla kunder (B2C och B2B) i Schweiz.

Eftersom Asana är momsregistrerat i Schweiz och då det finns ett rättsligt avtal mellan Schweiz och Furstendömet Liechtenstein om införlivandet av schweizisk momslagstiftning i den egna statens lagstiftning, är Asana även skyldig att ta ut moms från kunder i Liechtenstein.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Schweiz eller Liechtenstein med avseende på moms.

Moms i Indonesien

Utländska leverantörer av immateriella varor och/eller tjänster genom ett e-handelssystem är skyldiga att ta ut moms på sina leveranser till indonesiska kunder. Asana har utsetts till momsindrivare av generaldirektören för skatt (DGT) i Indonesien. Asana tar ut indonesisk moms enligt gällande satser för leveranser till alla kunder (B2C och B2B) i Indonesien.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Indonesien med avseende på moms. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Moms i Indonesien – E-faktura/e-Faktur Pajak

 

Asana, som är en utländsk leverantör, är inte skyldig att tillhandahålla en elektronisk faktura. I stället tillhandahåller Asana ett momskvitto i form av en faktura som kan användas för att bekräfta kreditfordringar på ingående moms. Se till att förse Asana med ett giltigt skatteregistreringsnummer (15 siffror), ett fullständigt registrerat namn och en e-postadress (valfritt).

För mer information kan du gå till Lägga till ditt momsnummer för att få hjälp med att lägga till ditt momsnummer för att det ska visas på din faktura.

Moms i Sydafrika

Utländska leverantörer av elektroniska tjänster är skyldiga att ta ut moms på sina leveranser till kunder i Sydafrika. Asana är registrerad som momspliktig säljare i Sydafrika. Därför tar Asana ut sydafrikansk moms enligt gällande satser för sina elektroniskt levererade tjänster till alla kunder (B2C och B2B) i Sydafrika.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Sydafrika med avseende på moms. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt och att kunden anses befinna sig i Sydafrika med avseende på moms.

GST i Singapore

Utländska leverantörer av elektroniska tjänster är skyldiga att registrera och samla in skatt på varor och tjänster (GST) på elektroniskt levererade tjänster till kunder i Singapore som inte är registrerade i Singapore med avseende på GST (dvs. endast B2C-leveranser).

Om en kund tillhandahåller ett giltigt singaporianskt GST-registreringsnummer kommer Asana inte att debitera GST eftersom leveransen betraktas som en B2B-leverans. Om du inte är registrerad för singaporiansk GST, men befinner dig i Singapore, måste Asana debitera GST för sina tjänster.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Singapore med avseende på GST.

Vissa B2B-kunder kan ha skyldighet att själva rapportera GST enligt den omvända betalningsskyldigheten.

GST i Nya Zeeland

Utländska leverantörer av elektroniska tjänster är skyldiga att registrera och samla in skatt på varor och tjänster (GST) på elektroniskt levererade tjänster till kunder i Nya Zeeland som inte är registrerade i Nya Zeeland med avseende på GST (dvs. endast B2C-leveranser).

Om en kund tillhandahåller ett giltigt nyzeeländskt GST-registreringsnummer eller bolagsnummer kommer Asana inte att debitera GST eftersom leveransen betraktas som en B2B-leverans. Om du inte är registrerad för nyzeeländsk GST men befinner dig i Nya Zeeland, måste Asana debitera GST för sina tjänster.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Nya Zeeland med avseende på GST. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Vissa B2B-kunder kan ha skyldighet att själva rapportera GST enligt den omvända betalningsskyldigheten.

Moms i Norge

Utländska leverantörer av elektroniska tjänster är skyldiga att registrera och samla in moms på elektroniskt levererade tjänster till kunder i Norge som inte är registrerade i Norge med avseende på moms (dvs. endast B2C-leveranser).

Om en kund tillhandahåller ett giltigt norskt momsregistreringsnummer kommer Asana inte att debitera moms eftersom leveransen betraktas som en B2B-leverans. Om du inte är registrerad för norsk moms men befinner dig i Norge, måste Asana debitera moms för sina tjänster.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Norge med avseende på moms. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Vissa B2B-kunder kan ha skyldighet att själva rapportera moms enligt den omvända betalningsskyldigheten.

Moms i Island

Utländska leverantörer av elektroniska tjänster är skyldiga att registrera och samla in moms på elektroniskt levererade tjänster till kunder i Island som inte är registrerade i Island med avseende på moms (dvs. endast B2C-leveranser).

Om en kund tillhandahåller ett giltigt isländskt momsregistreringsnummer kommer Asana inte att debitera moms eftersom leveransen betraktas som en B2B-leverans. Om du inte är registrerad för isländsk moms men befinner dig i Island, måste Asana debitera moms för sina tjänster.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Island med avseende på moms. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Vissa B2B-kunder kan ha skyldighet att själva rapportera moms enligt den omvända betalningsskyldigheten.

Moms i Sydkorea

Utländska leverantörer av elektroniska tjänster är skyldiga att registrera och samla in moms på elektroniskt levererade tjänster till kunder i Sydkorea som inte är registrerade i Sydkorea med avseende på moms (dvs. endast B2C-leveranser).

Om en kund tillhandahåller ett giltigt sydkoreanskt bolagsregistreringsnummer kommer Asana inte att debitera moms eftersom leveransen betraktas som en B2B-leverans. Om du inte är registrerad för sydkoreansk moms men befinner dig i Sydkorea, måste Asana debitera moms för sina tjänster.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Sydkorea med avseende på moms. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Vissa B2B-kunder kan ha skyldighet att själva rapportera moms enligt den omvända betalningsskyldigheten.

GST/hst i Kanada

Utländska leverantörer av vissa varor och tjänster, såsom programvarulicenser, måste debitera kanadensisk GST/hst (harmoniserad försäljningsskatt) för sina leveranser till kunder i Kanada som inte är registrerade i Kanada med avseende på GST/hst.

Om en kund tillhandahåller ett giltigt kanadensiskt gst-/HST-registreringsnummer kommer Asana inte att debitera GST/hst. Om du inte är registrerad för kanadensisk GST/hst men befinner dig i Kanada, måste Asana debitera GST/hst för sina tjänster.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Kanada med avseende på GST, och om så är fallet, vilken gst-/HST-sats som är tillämplig. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Vissa kunder kan ha skyldighet att själva rapportera GST/hst enligt den omvända betalningsskyldigheten.

QST i Kanada

Utländska leverantörer av vissa varor och tjänster, såsom programvarulicenser, måste debitera försäljningsskatt i Quebec (QST) för sina leveranser till kunder som inte är registrerade i Quebec med avseende på QST.

Om en kund tillhandahåller ett giltigt QST-registreringsnummer kommer Asana inte att debitera QST. Om du inte är registrerad för QST men befinner dig i Quebec, måste Asana debitera QST för sina tjänster.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i Quebec med avseende på QST. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Vissa kunder kan ha skyldighet att själva rapportera QST enligt den omvända betalningsskyldigheten.

Moms i provinserna British Columbia och Saskatchewan i Kanada

Utländska leverantörer av vissa tjänster, såsom programvarulicenser, måste debitera provinsiell försäljningsskatt (PST) för sina leveranser till kunder som befinner sig i British Columbia eller Saskatchewan.

Sålt till-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om du befinner dig i British Columbia eller Saskatchewan med avseende på PST. Informationen kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Vissa begränsade undantag för PST kan vara tillgängliga för kunder (t.ex. vid köp för återförsäljning). Kontakta vår kundtjänst med all nödvändig dokumentation för att få undantaget granskat och behandlat.