eDiscovery resurscenter

Översikt

Asana vet om att kunder ibland kan behöva samla in data från Asana-plattformen i samband med juridiska, personalrelaterade eller efterlevnadsrelaterade fall. Sådana kan uppstå i samband med elektronisk upptäckt (”eDiscovery”), vilket avser processen i rättsliga förfaranden, till exempel rättstvister eller statliga utredningar, där information söks i elektroniskt format.

Den här sidan är avsedd att ge Asana-kunder en centraliserad plats för aktuell information om insamling av data från Asana-plattformen i samband med eDiscovery. Läs den här guideartikeln om du vill ha mer information om Asanas Audit Suite.
 

Exportera data

Asana Adminkonsol ger Asana-administratörer ett sätt att exportera alla data i organisationen som en JSON-fil. Se instruktionerna här för att följa stegen för den processen.

Tjänster från tredje part

Tredje parter har utvecklat funktioner för att underlätta eDiscovery-processen för Asana-användare. Om du vill veta mer om Exterros tredjepartsintegrering med Asana kan du läsa den här artikeln.

Kontakt

Om du har frågor om det här resurscentret för eDiscovery kan du höra av dig till kontaktpersonen för teamet för användarframgång eller skriva till support@asana.com.