Asanas datacenter i Japan

Översikt

Vårt uppdrag på Asana är att hjälpa människor att blomstra genom att göra det enklare att arbeta tillsammans. Och när vi säger hela världen så menar vi det. I dag använder fler än 126 000 betalande organisationer Asana för att organisera sitt arbete.

I takt med att vi fortsätter att utöka vårt globala fotavtryck och stödja en bredare och mer varierad grupp av team och branscher runtom i världen, vill vi säkerställa att kunderna får mer kontroll över var deras data lagras. För att tillgodose våra kunder har vi lanserat ett nytt datacenter i Tokyo, Japan, som i dag är tillgängligt för Asana Enterprise+ -kunder. Data Residency kan köpas som ett tillägg i Enterprise. Kontakta ditt team för mer information

Organisationer kan hantera sina skyldigheter för datahemvist genom att lagra uppgifter, projekt, bilagor och immateriella rättigheter i Tokyo. Asana har ingått partnerskap med Amazon Web Services för att erbjuda lagring med hög tillförlitlighet och prestanda i regionen. Med tillgång till ett nytt regionalt datacenter kan kunderna lättare följa både interna datapolicyer och myndighets- och tredjepartsförordningar som ständigt utvecklas, för att upprätthålla kraven på datahemvist.

Datacenter i Japan: vanliga frågor - Vad du behöver veta

Vilka data lagras i datacentret i Japan?

Behöriga Asana kunder kan välja att ha alla sina kunddata, inklusive team, projekt, uppgifter, domän-/CSV-exporter och bilagor, lagrade i datacentret i Japan. Profildata, såsom e-postadress och lösenord, kommer även fortsättningsvis att lagras i USA.

Mitt företag är inte etablerat i Japan. Kan jag fortfarande lagra mina data där?

Ja! Din geografiska plats begränsar inte din möjlighet att lagra data i datacentret i Japan.

Kommer något att ändras vad beträffar service eller dataåtkomst om jag flyttar mina data till det nya datacentret i Japan?

Nej, din verksamhet kommer fortsatt att ha tillgång till samma fantastiska Asana-upplevelse som i dag.

Vilka ramverk för sekretess- och dataskydd följer datacentret i Japan?

Asana har etablerat ett omfattande sekretess- och dataskyddsprogram. Vi åtar oss att samarbeta med kunder och leverantörer för att tillgodose deras globala behov av efterlevnad av sekretess, inklusive att följa nationella och regionala lagar. Asana är även ISO 27701-certifierad. ISO 27701 är en standard för hantering av sekretessinformation som stödjer efterlevnad av internationella sekretesslagar.

Vilka ramverk för efterlevnad av säkerhet och dataskydd har Asana slutfört?

Asana har framgångsrikt slutfört SOC 2-granskningarna (typ 1) och (typ 2), ISO 27001, ISO 27018, ISO 27017 och ISO 27701. Kunddata är krypterade vid vila och vid överföring och skyddade vid inter-regionala säkerhetskopieringar.

Låt oss göra fantastiska saker tillsammans

Lanseringen av det nya datacentret är bara det senaste exemplet på våra fortsatta investeringar i funktioner på Enterprise-nivå och global efterlevnad av sekretess. För att läsa mer om varför fler än en miljon team i 190 länder förlitar sig på oss för att skydda sina data kan du besöka Asana sekretesspolicy och Asana sekretessåtagande.

Är du redo att komma igång?

Kontakta vårt försäljningsteam i dag.