Planering med Asana-kalendern

Vad har du inbokat i kalendern i dag? Den här veckan? Den här månaden? Med Asana kan du se uppgifter och projekt i en kalender som hjälper dig att hantera din tid, arbetsbelastning och deadliner.

 

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod i dag. Prova gratis


Se din kalender

SCREENSHOT of Calendar View in My Tasks to plan and manage your work schedule

Det finns några olika kalendervyer i Asana. Du kan se dina personliga uppgifter och projekt i en kalender. Nästa gång en teamkollega frågar om du är tillgänglig kan du dubbelkolla din kalender i Mina uppgifter. Kalendern är även synlig i vår mobilapp så att du snabbt kan granska eller boka om arbete när du är borta från kontoret.

För att planera projekt med en deadline kan du prova tidslinjen i stället. Med funktionen Tidslinje kan du hantera beroenden och skapa en rimlig tidsplan innan du börjar och hålla ditt team i rätt fas under arbetet.


Tips för kalendervyn

GIF of dragging and dropping a task on a project’s calendar to reschedule the due date

  • Om en viss dag verkar vara överbelastad kan du flytta slutdatumet genom att dra och släppa uppgifterna till ett nytt datum.
  • Om du föredrar att se alla dina uppgifter i kalendervyn kan du ställa in den som standardvy i Mina uppgifter eller i ett projekt.
  • Skapa nya uppgifter genom att dubbelklicka på det önskade slutdatumet. Du kan också märka uppgifter som slutförda genom att hålla muspekaren över slutdatumet och klicka på bockmärket.
  • Använd kalendervyn för projekt såsom redaktionella kalendrar för att enkelt se var du har innehållsluckor eller händelser och sprintplaneringsprojekt för att se till att dina deadliner är rimligt utspridda.
  • Använd kalenderfiltrering för att sortera efter anpassade fält i ett projekt och därigenom snabbt upptäcka högprioriterade uppgifter, innehållstyper och godkännandestatus (eller vad du nu har anpassade fält för).
  • Använd start- och slutdatum för uppgifter för att se hur lång tid du kommer att arbeta med dem. Det är lika viktigt att veta när du ska börja som när du ska vara klar.
  • Gå till fliken Visning i Mina inställningar... för att ändra vilken veckodag som ska inleda kalendern.


Kalender vs Tidslinje

Tidslinjen och kalendervyn ger dig olika insikter och bör användas för olika ändamål. De är båda projektvyer, så du kan alltid växla mellan dem, men det här bör du tänka på:
 

Använd Visa tidslinjen om... Visa kalender om...
Deadline Ditt projekt har ett slutdatum Ditt projekt är pågående
Arbetsflöde Ditt projekt har beroenden och arbetet sker i en viss ordning Uppgifterna är mer oberoende av varandra
Schema Du vill skapa ett projektschema och se hur arbetet fortlöper Du vill få en överblick över det arbete som pågår den här veckan eller månaden
Publik Du vill dela planen med chefer, andra team och intressenter i projektet Du ser över ditt eget schema i Mina uppgifter eller det övergripande schemat för hela teamet

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod i dag. Prova gratis


Lär dig mer om att använda Asana

Se Asana-kalendern i praktiken och lär dig mer genom att följa med i guiden ”Använda Asana”.