Uppdateringar av projektstatus och rapportering

 

Att få meddelanden om projektuppdateringar blir snabbt stressigt och tidskrävande. Med Asanas översikts- och panelvyer har du en informationsdriven metod för att förstå projektanalyser och en och samma plats för att sammanställa, dela och automatisera uppdateringarna.
   


Hur fungerar översikts- och panelvyer?

Översikt och panel är projektvyer i Asana (så att du kan växla mellan dem när som helst).

Använd översikt för att bekanta dig med ett projekt och starta det. Översikt är även vyn för att skriva utkast, dela och se ett projekts samlade statusuppdateringar och aktiviteter.

SCREENSHOT of project overview and status updates


Dra och släpp höjdpunkter till uppdateringar för att dela diagram och milstolpar. Asana sparar din mall för statusuppdateringar om du vill använda samma format varje gång.

GIF of dragging a highlight into Asana project status update post template to show a graph of completed tasks by assignee

Är du intresserad av att rapportera om flera projekt samtidigt? Kolla in vår artikel om bästa praxis för portfolior istället.

Panel erbjuder en samling anpassningsbara diagram fyllda med er projektinformation och visar uppgiftsförlopp efter slutförande, tilldelad person, slutdatum och mer. Diagrammen hjälper dig att svara på viktiga frågor för att inte bara kunna fatta mer strategiska beslut snabbt, utan också använda information för att motivera och kommunicera dessa beslut.

SCREENSHOT of Dashboard view in Asana, showing five different visualizations across bar graphs, pie charts, burnup charts, and budget sums to see incomplete or complete tasks by section, assignee, and more.


Rapportering i Asana-exempel

I Asana är fungerar ingenting separat. Här är några exempel på rapporteringsfrågor och hur man kan besvara dem och vidta åtgärder i hela företaget.

Startfråga Vad man kan kontrollera i Panel Hur man kan agera på insikter
Hinner vi slutföra de prioriterade uppgifterna? Uppgifter efter slutförandestatus eller prioriterat anpassat fält Hör med de ansvariga för uppgiften genom att kommentera på uppgiften och markera allt som riskerar att fördröja projektuppdateringen.
Varför är vi försenade? Ej slutförda uppgifter efter avsnitt Använd tidslinjen för att flytta flera deadliner och utvärdera konsekvenserna av att göra det. Dela sedan den nya planeringen i en förloppsuppdatering.
Är någon överbelastad? Ej slutförda uppgifter efter tilldelad person Använd tidslinje- eller listvyn för att flytta runt arbetet i ett specifikt projekt. (Använd arbetsbelastningen i en portfolio för att göra ändringar i arbetskapaciteten i flera projekt.)
Hur går det med uppskattningarna jämfört med de faktiska resultaten? Se till att du har numeriska anpassade fält i projektet och kontrollera sedan summan i panelen Har ni överskridit budgeten? Använd projektinformationen för att be om mer resurser.


Hur man bygger en bra statusuppdatering

Post status updates in Asana from the overview tab at the top of any project

  1. Ställ in projektets deadline (om det finns någon) så att den syns i förloppsdiagrammet för att alla ska kunna se den slutliga deadlinen.
  2. Ställ in milstolpar för projektet för att markera viktiga projektmål eller kritiska arbetsuppgifter som behöver slutföras för att projektet ska kunna utvecklas och/eller avslutas.
  3. Uppdatera projektstatusen regelbundet. Välj en färg (grön, gul, röd) för att ange om ett projekt är "i fas", "i riskzonen" eller "ur fas".
  4. Använd statusverktyget och höjdpunkter för att snabbt dra och släppa detaljer i uppdateringen baserat på den befintliga informationen i Asana.
    • Använd @omnämn för att berömma teamkollegor och hänvisa till arbete i Asana. Du kan till exempel @omnämna en uppgift med de slutliga formgivningarna bifogade ifall någon behöver dem som referens.
    • Projektmedlemmar får en inkorgsavisering  när någon lägger upp en ny statusuppdatering och portfolion uppdateras i realtid så att alla håller sig uppdaterade.

Nu kan du berätta en övertygande, visuell historia med hjälp av informationen som redan finns i Asana för att ge intressenterna de tydliga uppdateringarna de behöver.

Vill du lära dig mer? Upptäck alla funktionerna i Asana-statusuppdateringar.

 

Det är ingen hemlighet -- Asana erbjuder 30-dagars gratis provperioder. Starta din idag. Prova gratis