Tray.io + Asana

Om du har tillgång till tray.io-formulär kan du integrera arbetsflöden i Asana med Google Formulär och Salesforce. Läs mer om hur du använder tray.io med Asana här.

Salesforce

Att ansluta med hjälp av tray.io gör att Salesforce- och Asana-integreringen går snabbt och är enkel att konfigurera samt möjliggör fortsatt anpassning av arbetsflöden mellan Salesforce och Asana.

salesforce and asana

Anslut Salesforce och Asana till:

  • Standardisera dina CRM-processer
  • Skapa Asana projekt för konton och möjligheter
  • Automatisera dina uppgiftslistor

För varje möjlighet som skapats i Salesforce skapas automatiskt en uppgift i Asana med hjälp av en malluppgift som du tidigare har skapat i Asana.

Google Formulär

Skapa uppgifter och projekt i Asana från nya Google Formulär-inlämningar för att standardisera interna processer, samla in information och hjälpa till att hålla ditt team i fas.

google forms and asana

 

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod i dag.

Prova gratis