Planera företagsmål

Många organisationer slösar tid och resurser på att fastställa mål som snabbt blir inaktuella. Med mål i Asana har du en referenskälla för vilka målen är och de är knutna till arbetet som behövs för att uppnå dem. Läs vidare för att få veta mer.

Om din organisation inte har börjat med att fastställa mål och nyckelresultat kan du börja med vår e-bok om målplanering för att lära dig och prova på strukturen.

Vad är mål och nyckelresultat (OKR)?

De här begreppen kan skilja sig åt mellan olika organisationer, så därför följer här definitioner av begreppen i Asana. OKR är ett tillvägagångssätt för att fastställa och mäta mål som består av mål och nyckelresultat (KR). Ett mål svarar på frågan ”vart är vi på väg?” och nyckelresultat gör det tydligt om ni har nått dit eller inte. Tillsammans utgör de grunden för funktionen mål.

Om ditt mål till exempel är ”vinn kundlojalitet”, kan nyckelresultaten för att mäta om du har uppnått målet vara:

 1. Nå målsättningen för återkommande årliga intäkter.
 2. Uppnå 40 NPS-poäng.
 3. Publicera 20 fallstudier i nyckelsegment.

I i Asana skulle det betyda att ”vinn kundlojalitet” är ditt huvudmål, och att nyckelresultaten är underordnade mål för huvudmålet.

Hur passar funktionen mål in med arbete i Asana?

Tillgänglig på nivåerna Asana AdvancedEnterprise och Enterprise+, samt på och tidigare abonnemang på nivåerna Business och Legacy Enterprise.

Organisationer fungerar bäst när alla har en klar uppfattning om organisationens uppdrag, mål och det dagliga arbete som krävs för att uppnå dem. Med Asana har du en klar uppfattning om allt från en deluppgift som tilldelas till en ny praktikant till ett mål som vd: n tar ansvar för.

Asana's pyramid of clarity, showing the organization's mission at the top, followed by objectives, which are tracked across work in portfolios comprised of projects, which have assigned tasks

De flesta team börjar med uppgifter och projekt för att hantera arbetet. När det finns tillräckligt många projekt kan man lägga till dem i en portfolio för att få en översikt i realtid över vad som händer med de viktigaste initiativen. Genom att lägga till mål har organisationen nu ett enda system för att definiera sina mål och hantera allt arbete som krävs för att uppnå dem - något som vore nästintill omöjligt utan Asana.

Hur fastställer och spårar man mål i Asana?

SCREENSHOT of the Goals feature in Asana showing company wide goals, with the goal creation button highlighted to show users where to click to create a goal

Att skapa ett mål är ungefär som att skapa en uppgift. Börja genom att svara på de här frågorna:

 1. Fastställer jag ett mål för hela företaget eller bara för teamet? → Använd rubrikerna Företagsmål och Mål för team för att välja en organisation eller ett visst team. Målet kommer att vara synligt för alla i företaget eller i det teamet. Gå till Mina mål för att se målen du äger.
 2. Vem är ytterst ansvarig för att målet uppnås? Finns det en deadline? → Du tilldelar målet till en teamkollega och anger en tidsperiod. Tidsperioder kan anpassas till organisationens räkenskapsår av din Asana <mmt:gls_c:9>-administratör via adminkonsol.
 3. Hur spårar du förloppet för dina mål? → När du skapar ett mål kan du välja ”uppdateringsmetod”Automatiskt förlopp beräknas från delmål eller projekt (som läggs till på målets detaljsida efter skapandet). För manuella mål kan du lägga till en förloppsindikator för att visa hur många procent som har slutförts, belopp som har uppnåtts eller ett tydligt ja/nej om målet är slutfört.
 4. Hur kommer du att mäta huruvida du har nått målet? → Klicka på målet och lägg till delmål som representerar nyckelresultat. Delmålen kan också ha tilldelade personer och deadliner, och kan även ställas in för att mätas automatiskt.
 5. Lägg till nya mål genom att använda + -symbolen

Har du svårt att svara på dessa frågor? Oroa dig inte. Vår strukturmetodik för mål hjälper dig att hitta de rätta svaren.

Fler tips för att använda mål

 • Den som är ägare av ett mål bör uppdatera dess status regelbundet. Skapa en återkommande uppgift så att du inte glömmer det.
 • Om du vill få statusuppdateringar om arbetet som leder fram till målet kan du använda projektstatusuppdateringar. Genom att skapa en portfolio med alla projekt som bidrar till att målet uppnås kan du se uppdateringar i realtid för varje projekt på ett och samma ställe.
 • Målen bör gälla för hela organisationen eller för team. När det gäller personliga individuella mål kan du använda privata mål som du kan se i Mina mål och koppla dem till projekt för individuella möten som du kan dela med chefer eller teamkollegor. Läs mer ingående i vår guideartikel Hur man kommer igång med mål.

Fördjupa dina kunskaper på vår sida med fokus på funktioner i hjälpavsnittet.

Vad gör jag om jag inte har funktionen Mål?

Det finns mål tillgängliga på Asana AdvancedEnterprise och Enterprise+ nivåer, samt och tidigare abonnemang på Business och Legacy Enterprise. Om du inte prenumererar på en av dessa nivåer kan du fortfarande spåra mål i ett Asana projekt genom att tilldela varje mål som en uppgift och be ägaren att ge regelbundna uppdateringar i form av kommentarer som till och med kan sammanställas till en periodisk statusuppdatering. Kom igång med vår projektmall för företagsmål som har fler tips för dig.

Att fastställa och spåra mål med Asana kan hjälpa till att öka teamets och individens prestanda, medan det säkerställer att organisationen fokuserar på prioriteter för att skapa de resultat du vill se.

Ytterligare resurser för målplanering

Resurser för att skapa ett projekt för företagsmål Länk
Asana-skapad mall Använd mall
En onlinekurs Registrera dig för Asana Academy
Fallstudie Se hur Car Next Door använder OKR för ökad samordning med spårning i Asana
E-bok Läs om Asana: s struktur för att fastställa och mäta mål, nyckelresultat och vårt synsätt på målsättningar i allmänhet.