Kontospårning

En pålitlig kontohantering är viktig för team för försäljning och kundframgång. Med Asana kan du enkelt spåra dina prospekt och kunder, se deras kontostatus och veta vem som är ansvarig för varje konto.

Skapa ett projekt för kontospårning

 1. Skapa ett nytt projekt. Ge det namnet ”Kontospårning”.Lägg till projektet till ditt team för försäljning och kundframgång.
 2. Skapa anpassade fält baserat på pipeline eller klientstadier. För försäljning kan anpassade fält skapas efter insamlingsstadier. För kundframgång kan de skapas efter teamstorlek eller livscykelstadier. Skapa anpassade fält genom att klicka på den blå länken Lägg till anpassade fält högst upp i projektet. När du har skapat dina anpassade fält kan du ändra vyn för att sortera efter anpassat fält.
  • Se till att också lägga till ett fält för leads som inte svarar eller stängda konton så att du fortfarande kan spåra dem men vet att de är inaktiva.
 3. Skapa en uppgiftsmall för teamkollegor att duplicera och ge den namnet ”MALL, DUPLICERA - Nytt konto”.Skapa en uppgift för varje kund. Du kanske inte markerar dessa uppgifter som slutförda allt eftersom relationen fortsätter. Det är okej. Alla uppgifter i Asana behöver inte bockas av direkt.
  • Du kan också skapa underuppgifter i uppgiftsmallen för att spåra standardaktiviteter som du gör för varje konto.
 4. Så snart kontot har en ägare kan du tilldela uppgiften till den personen så att alla vet vem som är ansvarig för relationen.
  • Omtilldela kontot till den nya ägaren om kontoägaren ändras.
 5. Använd uppgiftsbeskrivningar , uppgiftskommentarer och bilagor för att lägga till anteckningar och relevanta filer om kontot alltigenom dess livscykel. Vem som helst kan se kontostatusen och läsa informationen.
 6. När du har skapat projektet kan du spara det som en mall genom att klicka på det nedrullningsbara projektsidhuvudet och välja Konvertera till mall. Om du vill kopiera mallen för varje nytt konto kan du enkelt göra det genom att gå till fliken Mallar och skapa ett nytt projekt.
Sales and customer success teams can use Asana for account tracking

 

För att kunna genomföra det mest effektiva projektet för kontospårning krävs kraften i Asana Premium. Kom igång gratis med en Premium-provperiod.

Starta provperiod

 

Tips för att hantera ditt projekt för kontospårning

Integrera Salesforce med Asana

Använd en av våra Salesforce-partnerintegreringar för att synkronisera data och processer mellan Asana och Salesforce för att påskynda livscykeln för försäljning. Både försäljningsteam och övriga team kommer att ha en enda informationskälla och arbeta med det verktyg som passar deras arbetsflöde.

 

Asana Enterprise-medlemmar kan använda sig av vår avancerade Salesforce-integrering.

Läs mer om Enterprise

 

Filtrera och sortera ditt projekt

Du kan anpassa din vy i ett projekt för att sortera dina uppgifter för kontospårning. Du kan till exempel sortera dem i alfabetisk ordning, efter tilldelad person, efter anpassat fält eller efter slutförda/ej slutförda uppgifter. På så sätt kan du snabbt se kontonas namn, ägare, om det är ett öppet eller avslutad ärende osv.

Customize view highlighted in dropdown

Spåra kontodetaljer med anpassade fält

Om du behöver fler sätt att filtrera eller organisera konton kan du skapa fler anpassade fält i projektet för kontospårning. Några ytterligare fält kan vara:

 • Kontostorlek
 • Kontostatus
 • Geografiska platser
 • Industri.

Samla in information om leads med formulär

Få information om leads i Asana genom att skapa ett formulär för prospekt eller kunder att fylla i. När informationen i webbformuläret har skickats in mappas den till en Asana-uppgift och motsvarande anpassade fält som är automatiskt inställda så att du har den information du behöver. Alla kan skicka in formulär - även de som inte använder Asana - om du skickar formulärlänken till dem.

Skapa ett formulär genom att följa de steg som beskrivs här.

Vidarebefordra e-postmeddelanden till Asana

Om du använder e-post för att prata med dina kunder kan du göra konversationer genomförbara genom att skapa uppföljningsuppgifter med våra e-postintegreringar Gmail och Outlook direkt från din e-postinkorg. Du kan också vidarebefordra viktig korrespondens till Asana för att samla den i ett projekt i stället för att försöka hantera allt från din e-postinkorg. På så sätt är det enklare att hitta och referera till annat arbete du spårar i Asana.

Om du vill komma ihåg att följa upp ett e-postmeddelande kan du gå till den uppgiften, klicka på knappen för uppgiftsåtgärder högst upp i det högra fönstret och välja Skapa uppföljningsuppgift.

Att använda Asana för kontospårning är ett effektivt sätt att hantera kontoinformation och det arbete du behöver göra för varje konto. Du och ditt team får en tydlig bild över kontots historia och kan planera framtida möjligheter.