Asana för försäljnings- och kontohanteringsteam

Team som hanterar kundkonton förlitar sig på verktyg såsom e-post och Salesforce, men de har inte alltid en central plats där de kan planera och utföra arbetet som behövs för att leverera värde under hela livscykeln. I den här artikeln tar vi upp tips som visar hur team som arbetar med kundkonton kan använda Asana.

Allmänna tips för projekt för kontohantering

De här tipsen bygger på vår bästa praxis för allmän projekthantering och finns här för att hjälpa sälj- och kontohanteringsteam att göra tydliga leveranser vid överlämning, hantera kommunikation mellan olika plattformar och spåra åtgärdspunkter. Dessa tips kan hjälpa dig att komma igång med pipelinespårning eller allmän kontohantering.

SCREENSHOT of example workflow for a pre-sales deal support and which features in Asana help you through each step

Ett enkelt flöde för kontohantering

För varje steg i processen före försäljning finns det en Asana-funktion som hjälper dig att gå vidare i arbetet.

SCREENSHOT of Asana and Salesforce integration showing an account to-do in Salesforce that turns into an Asana task

Integrera Salesforce med Asana

 1. Integrera Salesforce med Asana för att skala upp och automatisera processer för nya konton och förbättra överlämningar. Informationen synkroniseras mellan Asana och Salesforce och håller båda uppdaterade.
 2. För de kundstrategier och försäljningsmetoder du använder regelbundet kan du skapa anpassade mallar för att spara tid och säkerställa smidiga överlämningar.
 3. Börja med våra projektmallar för försäljning eller användarframgång för att spara tid och få tips om hur du organiserar dina egna anpassade mallar.

GIF of setting a custom field in a pipeline project in Asana and using it to sort your project by field

Om du inte använder ett CRM-verktyg kan du prova vår mall för kontospårning.

SCREENSHOT of using the Asana for Outlook or Gmail integration for email to create tasks, add comments, and more

Asana och e-post

Se till att viktiga kunduppgifter och åtgärdspunkter inte försvinner i e-post. Integrera Gmail- eller Outlook-konton för att omvandla e-postkonversationer direkt till uppgifter och kommentarer i Asana.

 

Behöver du hjälp av en specialist för att ställa in dina projekt och processer i Asana? Utforska våra professionella tjänster.

 

Tips för projekt för introduktion av kunder

Introduktion av kunder är en viktig fas för teamet. De behöver vara effektiva och snabbt leverera värde. Ett av de bästa sätten att göra det på är att skapa ett projekt för introduktion av kunder. Så här kan Asana hjälpa dig:

SCREENSHOT of an Asana meeting agenda project for a customer meeting
 • Skapa en introduktionsmall för att snabbt komma igång med rätt steg för varje kund. Med Salesforce-integreringen kan du till exempel automatiskt generera ett projekt för introduktion av kunder från en mall i Asana, när en Salesforce-möjlighet flyttas till stängd och vunnen.
 • Du kan bjuda in kunderna till introduktionsprojektet i Asana där de kan hitta utbildningsmaterial, se deadliner och kontakta team på ett och samma ställe, utan att något går förlorat via e-post.
 • Skapa ett avsnitt för mötesagendan i projektet för att kunna lägga till och dela ämnen som du vill diskutera vid nästa möte.
 • Om det skulle vara till hjälp att lägga till en befintlig uppgift från ett annat projekt i introduktionsprojektet, kan du lägga till uppgiften i flera projekt utan att kopiera arbetet.
 • Använd Asana-mobilappen för att fånga upp mindre aktiviteter som uppgifter i introduktionsprojektet, ta anteckningar eller visa viktigt arbete vid besök eller möten.

Tips för projekt för kundfeedback

När kundrelationerna fördjupas kan du få relevant feedback som hjälper dig att göra förbättringar, hantera buggar och skapa en översikt med mer kunddrivna insikter. Så här kan det se ut i Asana:

GIF of sorting a customer feedback project in Asana by sentiment to gauge feedback at a glance

 • Spåra feedback på ett enhetligt sätt och identifiera trender med anpassade fält och sortering. Du kan till exempel skapa ett fält för att spåra antalet kunder som rapporterar samma feedback, eller ett nedrullningsbart fält för ”positiv”, ”neutral” eller ”negativ” feedback.
 • Om en feedback behöver åtgärdas omedelbart kan du tilldela uppgiften med ett slutdatum. Uppgiften kommer redan att ha all nödvändig information och den tilldelade personen kan på så sätt lösa den snabbare.
 • Skapa ett formulär för att göra det ännu enklare för kunderna att lämna feedback. När formuläret har skickats in kommer det att omvandlas till en uppgift i feedbackprojektet, och du kan då vidta nödvändiga åtgärder.
 • Dela projektet med tvärfunktionella intressenter i hela organisationen. Genom att till exempel bjuda in personer från produktteamet kommer de att kunna lägga till kundinsikter i sin planeringsprocess. Det går även att spåra det genom att skapa ett anpassat fält som anger för vilket team feedbacken kan vara relevant.

Fler resurser för team som hanterar försäljning, användarframgång och kundkonton

Tar du lättare till dig information visuellt? Vill du se hur våra användare möter sina kunders förväntningar med Asana? Kolla in de här resurserna:

Resurser Länk
Teamspecifika mallar Bläddra bland försäljningsmallar eller bläddra bland mallar för användarframgång 
Videohandledning Se hur man använder Asana
Fallstudie Läs hur GoSpotCheck, Stride och Social Factor hanterar kundresan med Asana
Anslut till gemenskapen Delta i en kommande utbildning eller starta en tråd på vårt forum