Sprintplanering

Många produkt- och teknikteam arbetar i agila sprintcykler för att hålla ett konstant och effektivt produkttionsschema. Sprintplaneringsmöten kan vara tidskrävande och resultaten från dem kan hamna i enstaka kalkylark eller tavlor. Asana är ett flexibelt verktyg som du på ett enkelt sätt kan anpassa till dina scrummetoder, även när de förändras. Genom att planera sprints i Asana kan team ha full klarhet i sprintplaner, milstolpar, lanseringsdatum och backloggar med arbetsinsater och kommunikation samlade på ett och samma ställe.

Läs vidare för att skapa ditt eget sprintplaneringsprojekt och ta en titt på andra resurser direkt nedanför.

Resurser för att skapa sprintplaner Länk
Asana-skapad mall Använd mall
Fallstudier och webbinarier Se hur Hudl planerar effektivare sprintar med Asana

Skapa ett sprintplaneringsprojekt

  1. Skapa ett nytt projekt (antingen som en lista eller tavla) för din sprint. Produktchefen eller den tekniska projektledaren bör vara projektägare.
  2. Lägg till projektmedlemmar och ställ in dem så att de får aviseringar när statusuppdateringar sker.
  • Se till att projektägaren ger statusuppdateringar i början och i slutet av varje sprint (eller vid behov) för att dela med sig om förloppet.
  • Medarbetare kan kommentera sina uppgifter för sprintmilstolpar vid behov för att dela med sig av uppdateringar.
  1. Lägg till avsnitt (listlayout) eller kolumner (tavellayout) för att organisera ditt arbete efter dina egna sprintar eller efter kategorier såsom ”redo”, ”pågående”, ”klar” och ”backlog”.Kom ihåg att flytta uppgifterna till olika sektioner eller kolumner allt eftersom teamet gör framsteg.
  2. Lägg till anpassade fält för sprintar så att du kan spåra när arbetet planeras vara slutfört, förväntade timmar och prioritet. Lägg till anpassade fält för ditt sprintplaneringsprojekt genom att klicka på den blå länken Lägg till anpassade fält högst upp i projektet.
  3. Skapa uppgifter för att representera sprintarbetet och tilldela dem till teamkollegor. Du kan ställa in ett specifikt slutdatum inom sprinten eller låta milstolparna förfalla på sprintens sista dag. Använd startdatum för att visa hur lång tid du behöver för att arbeta med något under en sprint.
  4. Lägg till regler för att automatiskt tilldela uppgifter, uppdatera anpassade fält och mer. Du kan till exempel ställa in en regel som flyttar en uppgift till en annan kolumn, uppdaterar ett anpassat fält eller markerar det som slutfört.
  5. När du har skapat ditt sprintplaneringsprojekt kan du spara det som en mall genom att klicka på det nedrullningsbara projektsidhuvudet och välja Omvandla till mall. Därefter kan du skapa en kopia av mallen för att direkt börja med din sprintplanering.
Plan your sprints in Asana with boards

När team kontrollerar och uppdaterar projektet regelbundet kan det behövas färre standup-möten och sprintplaneringsmötena kan bli kortare och mycket effektivare.

Tips för att hantera ditt sprintprojekt

Planera din sprint med tidslinjen

Gå till fliken Tidslinje för ditt projekt för att kartlägga din sprint och se till att du hinner med allt prioriterat arbete. Du kan använda den för att se eventuella sprintuppgiftsberoenden och dra och släppa uppgifter för att lösa konflikter. Tidslinjen är ett snabbt sätt att kontrollera alla rörliga delar av sprintarbetet för att se till att du når dina mål i slutet av sprinten. Använd filtrering på din tidslinje för att se uppgifter efter anpassat fält för att säkerställa att prioriteringarna är i rätt fas.

Hantera sprintarbetsbelastning och övervaka sprintprojektförlopp med portfolior och arbetsbelastning

För att mäta teamets arbetskapacitet för sprintplanering är ledare benägna att spåra kostnader, timmar eller poäng manuellt och vid olika möten, vilket kan var tidskrävande och bli felaktigt. Skapa i stället en projektportfolio med alla dina sprintprojekt.

Använd sedan fliken Arbetsbelastning för att visualisera teamets kapacitet baserat på uppgifter som de redan har tilldelats i Asana. Arbetsbelastning hjälper dig att fatta välgrundade beslut om bemanning för att hålla arbetsbelastningen balanserad och viktiga sprintarbeten i fas. Använd portfolion för att se förlopp, deadliner och prioriteringar i realtid, allt på ett och samma ställe.

SCREENSHOT of work being rebalanced between assignees in Workload view

Se till att ställa in anpassade fält för insats, timmar eller t-shirtstorlek för alla sprintprojekt för en mer exakt planering för arbetskapacitet.