Sekretessinställningar för projekt

I Asana är det kontexten som definierar åtkomsten till ett projekt och det finns många olika omständigheter som avgör åtkomsten. En person som har åtkomst till ett projekt har åtkomst till alla uppgifter och meddelanden inom det.

Relaterade artiklar

Introduktion till projektsekretessinställningar

Se tabellen nedan för en snabb översikt

Sekretessinställningar för projekt

Tillgängligt projekt för

Privat för medlemmar Projektets medlemmar
Endast team Projektmedlemmar och medlemmar i vårt team
Delas med organisationen

Projektmedlemmar, medlemmar i ett team och medlemmar i en organisation

Observera att projektets sekretessinställningar är åtskilda från skrivskyddade länkar.

Privat för medlemmar

En privat för medlemmar är en projektsekretessinställning som begränsar åtkomsten till dem som redan är projektmedlemmar eller som avsiktligt bjuds in till projektet. Icke-medlemmar måste begära åtkomst. Icke-medlemmar kan inte se projektnamn som är privata för medlemmar i sina sökresultat.

Identifiera ett projekt som är privat för medlemmar

Identifiera ett projekt som är privat för medlemmar genom att föra muspekaren över medlemsprofilbilderna i projektsidhuvudet eller genom låsikonen bredvid knappen Dela.

Frame 630803.png

Dela ett projekt som är privat för medlemmar

Dela ett privat till medlemmars projekt i större utsträckning genom att klicka på knappen Dela i projektsidhuvudet. Att dela ett privat projekt med ett team eller organisationen innebär att projektet inte längre är privat för medlemmar.Screenshot 2023-12-07 at 15.23 1.png

 1. Klicka på delningsknappen i projektsidhuvudet
 2. Välj organisationsnamnet som ska delas med organisationen, eller team bara för att dela med projektets team.
screen that displays the option to request access to a private project

Om du presenteras med en sida som anger att du inte har åtkomst, kontakta ägaren av ett privat till medlemmar-projekt enligt följande:

 1. Klicka på knappen Begär åtkomst.
 2. Projektägaren kommer att underrättas om din förfrågan.

Godkänn eller avvisa förfrågningar om att lägga till medlemmar i ett projekt

Personer som inte har åtkomst till ett privat projekt kan begära åtkomst, men för att få åtkomst till projektet måste begäran först godkännas.

När någon begär åtkomst tilldelas projektägaren en uppgift som aviserar om begäran. Projektägaren kan därefter lägga till dem i projektet eller neka begäran.

 • Om det inte finns någon projektägare tilldelas uppgiften till projektets skapare.
 • Om det inte finns någon projektägare och om projektets skapare inte har administratörsbehörighet får projektets första medlem med redigeringsbehörighet begäran.

Endast team

Endast team är en projektsekretessinställning som ger åtkomst till projektet för medlemmar i det team där projektet finns. Med den här inställningen har alla medlemmar och inbjudna medlemmar i projektets team åtkomst till projektet.

För privata team begränsar den här inställningen effektivt åtkomsten till projektet till medlemmar i ett privat team.

För offentliga team, medan den här inställningen också begränsar åtkomsten till projektet till medlemmar i det offentliga team, kan alla medlemmar eller gäster i organisationen välja att gå med i det offentliga team och därigenom få åtkomst till projektet. Kontrollera behörigheterna för det team som projektet lever i för att verifiera om andra användare kan komma åt ett projekt genom att gå med i ett öppet team.

Identifiera ett projekt som endast är team

Identifiera ett projekt som är team endast genom att hålla muspekaren över knappen Dela i projektsidhuvudet, där team namnet kommer att visas.

Frame 630805.png

Dela ett projekt som endast är för team

Frame 630806.png

 1. Klicka på delningsknappen i projektsidhuvudet
 2. Välj organisationsnamnet som ska delas med organisationen eller privat för medlemmar för att ge åtkomst endast till projektmedlemmarna.

Begränsa åtkomsten till ett projekt som endast är team

Om du vill begränsa åtkomsten till ett projekt endast för team har du två alternativ:

 • Ta bort befintliga projektmedlemmar
  • Om någon också är medlem i det team där projektet befinner sig kommer de fortfarande att kunna komma åt projektet, eftersom projektsekretessen endast är inställd på team.
 • Ändra sekretessinställningar till privata för projektmedlemmar
  • I det här fallet kommer endast projektmedlemmar att ha åtkomst till projektet. Medlemmar i det team där projektet ingår har inte längre automatiskt åtkomst till projektet.

Ta bort projektmedlemmar

Screenshot 2023-12-07 at 15.30 1.png

Ta bort en projektmedlem från ett projekt:

 1. Klicka på rullgardinsmenyn för behörighetsnivå
 2. Välj Ta bort från projektet

Ändra till privat för medlemmar

Screenshot 2023-12-07 at 15 5.png

Ändra sekretessinställningarna genom att klicka på listrutan Sekretess och välja privat för medlemmar.

Delas med organisationen

Asana har infört en tydlig sekretessinställning för projekt som delas med organisationen. Den här inställningen gör det möjligt att dela ett projekt med dem i Asana organisationen, oavsett projekt- eller team medlemskap.

De som har åtkomst till ett Shared with organization-projekt inkluderar:

 1. Medlemmar i en organisation (exkluderar gäster)
 2. Projektets medlemmar, som kan inkludera gäster.
 3. Medlemmar i projektets team, vilket kan inkludera gäster.

Sekretessinställningen som delas med organisationen är tillgänglig i betalande organisationer. Det är inte tillgängligt med en prenumeration på ett team eller en avdelning.

Identifiera ett projekt som delas med organisationen

Identifiera ett projekt som delas med organisationen genom att hålla muspekaren över Dela-knappen i projektsidhuvudet, organisationens namn visas.

Screenshot 2023-12-07 at 15.04.46.png

Begränsa åtkomsten till ett projekt som delas med organisationen

För att begränsa åtkomsten till ett delat med organisationsprojekt måste du ändra projektsekretessinställningen till antingen endast team eller privat för medlemmar.

Screenshot 2023-12-07 at 15.28 1.png

Inaktivera delad med organisationsinställning för nya projekt

Superadministratörer kan inaktivera den delade med organisationens projektsekretessinställning för sin organisation.

Screenshot 2024-03-07 at 10.01 1.png

Superadministratörer kan välja mellan de två alternativen som visas ovan:

1. Alla i organisationen kan dela projekt med hela organisationen, förutsatt att de är projektadministratörer.

2. Ingen kan dela projekt med hela organisationen. Administratörer för projekt kan fortfarande använda sekretessinställningarna endast för medlemmar och team.

Observera att denna funktion är tillgänglig för betalande organisationer och inte är tillgänglig med ett team eller en avdelningsprenumeration. Funktionen kan endast aktiveras eller inaktiveras av en superadministratör.

Hur sekretess för team påverkar projektsekretessen

Med lanseringen av mer explicita projektdelningsalternativ på projekt kommer team integritetsändringar inte längre att direkt påverka projektintegriteten. Till exempel skulle ett projekt med inställningen Öppet för team tidigare automatiskt ha delats med organisationen om typen av team ändrades från medlemskap på begäran till Offentligt för medlemmar.

Med de uppdaterade projektsekretessinställningarna fortsätter ett team only-projekt att vara begränsat till team även om det team ets integritet görs mer offentlig.

En anmärkning om befintliga integrationer, API skript och gamla mobilklienter

Hur kommer befintliga integreringar, API skript och gamla mobilklienter att läsa och skriva projektsekretess tills de är uppdaterade?

När du skriver en sekretessinställning mappas projekt till närmaste nya sekretessinställning:

 • Projekt som är offentliga för offentliga team kommer att delas med organisationen.
 • Projekt som är öppna för medlemskap genom förfrågan eller privata team kommer endast att bli team.
 • Projekt som är privata för medlemmar kommer att förbli privata för medlemmar.

Samma kartläggning upprätthålls på äldre versioner av våra mobilapplikationer.

När du läser en sekretessinställning indikerar projekt den närmaste mappningen mellan våra gamla och nya sekretessinställningar. Uppdatering av sekretessinställningen för ett team kommer inte längre att uppdatera sekretessinställningen för något av de innehållande projekten.

Var denna artikel till hjälp?

Thanks for your feedback