Projectdashboards

Beschikbaar op Asana StarterAdvancedEnterprise, en Enterprise+ tiers, evenals legacy tiers Premium, Bedrijf, en Legacy Enterprise.

Ga naar onze pagina met prijzen voor meer informatie.

Dashboards zijn tabbladen op projectniveau met grafieken en visualisaties waarmee u van dag tot dag kunt uitzoomen om snel inzicht te krijgen in de vorderingen van uw team. Deze grafieken helpen om onmiddellijk potentiële blokkades in het werk van je team op te sporen en het project vervolgens vooruit te helpen.

Het tabblad Dashboard is een goed referentiepunt om gegevens te vinden om snel een indruk te krijgen van de voortgang van het project.

starting chart

 

Toegang krijgen:

 • Klik vanuit je gekozen project op het tabblad Dashboard.

Het kan zijn dat u op Meer moet klikken om op uw dashboard te komen, afhankelijk van de grootte van uw scherm/venster.

Componenten

De grafieken in dashboards worden automatisch ingevuld wanneer u voor het eerst op het tabblad komt. U kunt ook aangepaste grafieken en numerieke berekeningen toevoegen. Dashboards worden automatisch bijgewerkt telkens als u het tabblad bezoekt of de pagina vernieuwt, zodat u weet dat de informatie altijd actueel is.

Grafiektypen

Kolomgrafiek

Niet-voltooide taken per sectie.

bar chart

Aanpassen:

Klik op het pictogram Potlood. U hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om de sectie te vervangen door de voltooiingsstatus of door een aangepast veld in het menu. Zo kunt u een verticale verdeling van gegevenspunten zien om te vergelijken en te contrasteren.

U kunt:

 • Bekijk het aantal taken per sectie om te begrijpen waar in het proces van je team potentiële knelpunten zitten.
 • Je kunt om het even welk van je aangepaste velden inwisselen om de projectstatus te zien en waar er blokkades zijn.

Donutgrafiek

Taak aantal per voltooiingsstatus.

donut chart

Hier kun je:

 • Krijg snel inzicht in hoe groot elk deel van je werk is. Vormen je onvoltooide taken bijvoorbeeld een klein of een groot deel van de taart?
 • Het aangepaste veld Taken per voltooiingsstatus of taken per sectie visueel weergeven door de ene voor de andere te verwisselen of op het pictogram Potlood te klikken om je grafiek aan te passen.

Verantwoordelijke-grafiek

Taak tellen per verantwoordelijke.

lollipop

U kunt:

 • Begrijp hoe het werk over uw team is verdeeld. In één oogopslag kun je zien wie presteert en wie overbelast is.
 • Klikken op het pictogram Potlood om uw grafiek aan te passen.

Als je met de muis over de lolly van de verantwoordelijke gaat, kun je zien hoeveel aankomende taken ze hebben.

Burnup-grafiek

Taak voltooiing binnen een bepaalde tijd.

burnup chart

Met deze grafiek kunt u de snelheid van uw team in de loop van de tijd volgen en nagaan hoe snel uw team het werk voltooit.

Lijngrafiek

line chart

Lijngrafieken helpen u trends gedurende een bepaalde periode te illustreren en te begrijpen welke processen effectiever zijn binnen uw team. Lijngrafieken kunnen teams helpen om processen te standaardiseren en beste praktijken te delen

Som van numerieke aangepaste velden

U kunt een getalveld aan uw project toevoegen om de waarde ervan in deze grafiek te zien.

Verrijk uw gegevensrapport met een optelsom van uw bestaande numerieke aangepaste velden in een bepaald project. Wat uw individuele aangepaste velden ook zijn, zij zullen de grafiek vullen om een berekende samenvatting te maken. U kunt ook op het pictogram Potlood klikken om uw grafiek aan te passen.

Number CF

Wij kunnen elk van uw numerieke aangepaste velden over het project optellen. We raden aan deze grafiek te gebruiken wanneer je ramingen met de werkelijkheid vergelijkt, zoals budget met werkelijke kosten, of als je snel de uren wilt optellen die je team aan het project heeft besteed.

Als je numerieke velden hebt, dan worden deze automatisch naar het dashboard gehaald.

Aanpasbare grafieken of numerieke berekeningen toevoegen

Groepeer of filter gegevens op verantwoordelijke, aangepast veld, taaktype, voltooiing, status of datum. Je kunt meerdere filters in lagen plaatsen om gedetailleerde inzichten te krijgen en aangepaste titels aan je grafieken toevoegen.

Wanneer u een nieuwe grafiek maakt, kunt u kiezen tussen KolomLijn , Burn-up, DonutLolly of Nummer.

Types of charts
Om uw grafiek of numerieke berekening toe te voegen, klikt u op de knop Grafiek toevoegen.
add chart 1

Er is een limiet van 20 items die aan uw dashboard kunnen worden toegevoegd.

In het volgende venster kunt u uw grafiek of numerieke berekening aanpassen.

add chart 2

U moet een titel aan uw grafiek toevoegen voordat u het opslaat.

Een grafiek bewerken

Als u een grafiek aanpast, kunt u:

 • Het formaat kiezen van de grafiek (donut, kolom, lolly, lijn, burn-up) of numerieke berekening.
 • Beslis of u gegevenslabels in uw grafiek wilt weergeven of verbergen door gegevenslabels in of uit te schakelen. 
 • Bepaal hoe u uw grafiekgegevens wilt groeperen (x-as). Bijvoorbeeld op verantwoordelijke, maker, enum aangepast veld, sectie, soort taak, voltooiingsstatus, taakstatus (aankomend, vervallen, voltooid, ongepland), en Tijdperiode. Houd er rekening mee dat het filter voor de Tijdperiode beschikbaar is op Asana Advanced en het verouderde niveau Bedrijf.
 • Kies hoe u uw gegevens wilt meten ( y-as). Gebruik bijvoorbeeld de voltooiingstijd, het aantal taken of de som/het gemiddelde van numerieke aangepaste velden als meeteenheid op grafieken en samenvattingen. Donutgrafieken kunnen geen gemiddelde als meeteenheid gebruiken, omdat de getallen delen van een geheel moeten zijn.
 • Maak lagen van filters op een enkele grafiek of numerieke berekeningen. Bijvoorbeeld, verantwoordelijke, enkele geselecteerde aangepaste veldoptie, sectie, taaktype, voltooiingsstatus, taakstatus (aankomend, te laat, ongepland), datumfilters. Binnen relatieve datumbereiken kunt u ook kiezen welke datum (aanmaak, voltooiing, vervaldatum) u wilt gebruiken. Dit zijn grafiekspecifieke, niet dashboard-specifieke filters.

Hoe kunt u uw grafiek bewerken

Om je grafiek te bewerken, klik je op het pictogram Potlood naast de gekozen grafiek.

edit chart

In het volgende venster kunt u uw grafiek aanpassen aan uw specificaties.

edit chart 2

Wanneer u klaar bent met uw bewerkingen, klikt u op Opslaan.

Je grafieken opnieuw ordenen

U kunt de lay-out van uw grafieken herschikken met de sleepfunctie.

drag and drop charts

Je grafiekweergave uitvouwen

Klik op het uitvouw-pictorgram om meer gegevens weer te geven en uw grafiek in een groter formaat te bekijken.

expand chart

Grafiekacties

U kunt elk van de grafieken afzonderlijk naar een afbeelding (png) exporteren. U kunt niet het hele dashboard als één geheel exporteren.

Als u grafieken aan uw statusupdate wilt toevoegen, downloadt u de grafiek en voegt u die gewoon als bijlage toe in de statusbouwer. U kunt het dan in een e-mail, een Slack-bericht of een presentatiedia slepen om verslag uit te brengen over de vorderingen van het team.

 

chart actions from the three dot icon.png

Klik op het driepunten-pictogram om:

 • Het formaat van uw grafieken op halve of volledige grootte wijzigen
 • Uw grafiek dupliceren
 • Afbeelding downloaden
 • Grafiek verwijderen

Je grafiek aanpassen op kleur

Door grafieken en tabellen in kleur aan te passen, kunt u in één oogopslag potentiële blokkades voor uw team identificeren en onderscheiden. Door een unieke kleur toe te passen op verschillende grafieken, kun je taken visueel weergeven op voltooiingsstatus of aangepaste velden op sectie. Aangepaste kleuren kunnen worden gebruikt voor zowel gefilterde als gegroepeerde grafieken.

Hoe kunt u uw grafiek bewerken

 1. Klik op het pictogram Potlood naast de geselecteerde grafiek.
 2. Kies uw gewenste kleur met de kleur kiezer en klik op Opslaan
Types of charts

Kleuren van numerieke aangepaste velden

Om de kleuren gebaseerd te houden op de nummer aangepaste velden, kiest u de grijze ("geen") kleur linksboven in de kleur kiezer.

Number CF

Als u ervoor kiest om te groeperen per aangepast veld, zetten wij de kleur van de grafieken automatisch op geen, om ervoor te zorgen dat u de kleuren van de aangepaste velden het eerst ziet.

Use cases

Dashboards geven belangrijke prestatie-indicatoren met betrekking tot specifieke projecten weer. Het kan cijfers weergeven over de algemene prestaties en de voortgang van een project, of bepaalde problemen aangeven die nadere aandacht vereisen.

Door in uw rapporten visuele gegevens aan te bieden, wordt het voor uw publiek gemakkelijker om de gepresenteerde informatie snel te begrijpen en vervolgens de uitkomsten van die gegevens te overwegen.

Gebruik deze functies om:

 • Toezicht houden op het werk van een of meer projecten en beperkingen of blokkades vaststellen
 • Vooruitgang ten opzichte van de doelstellingen bijhouden en de status rapporteren aan senior leidinggevenden
 • Distilleer de grootste pijnpunten tot een probleemstelling/grafische weergave voor de belanghebbenden
 • Krijg waardevolle inzichten in uw projecten
 • Breng gegevens tot leven en loop voorop
 • Krijg een volledig overzicht van het projecttraject

Door deze grafieken te gebruiken om verslag uit te brengen, kun je:

 • Workflow stimuleren & vereenvoudigen
 • Verantwoordelijk zijn en duidelijkheid geven
 • Uw gegevens omzetten in bruikbare inzichten
 • Sneller een boodschap met meer impact versturen

Was dit artikel nuttig?

Thanks for your feedback