Subtaken

Gebruik subtaken om het werk van een taak in kleinere delen op te splitsen of om het werk over meerdere mensen te verdelen. Subtaken werken als onafhankelijke taken met dezelfde velden als een bovenliggende taak, maar zijn ingesloten in een bovenliggende taak.

Maak een subtaak

Een subtaak maken:

 • Klik op de knop Subtaken in het Deelvenster met taakdetails
 • Of druk op Tabblad+S op uw toetsenbord nadat u een bovenliggende taak hebt gekozen
 • Nadat u één subtaak hebt gemaakt, selecteert u de subtaak en drukt u op Enter op uw toetsenbord om een andere te maken
Create Subtask

Details van subtaak

Om de details van een subtaak te openen en te wijzigen:  

Klik op het chatballon-pictogram naast de naam van de subtaak.

subtask details
 
 • U kunt subtaken binnen subtaken maken, maar u kunt maar maximaal 5 niveaus van subtaken hebben.
 • In de details van de subtaak ziet u alle opties die u voor een bovenliggende taak zou hebben, inclusief de mogelijkheid om meer subtaken aan te maken.
parent task
 • Wanneer je de details van een subtaak bekijkt, zie je dat de naam van de bovenliggende taak boven de naam van de subtaak verschijnt. Klik op de naam van de bovenligggende taak bovenaan het Deelvenster met taakdetails om terug te keren naar de details van de bovenligggende taak.
 • Het voltooien van een bovenliggende taak voltooid de subtaken erin niet. De subtaken worden apart voltooid en worden binnen de bovenliggende taak grijs weergegeven wanneer ze voltooid zijn.

Weergave van het tellen van de subtaken bij projecten

Screenshot of board view with focus on icon for subtasks

 

Je kunt gemakkelijk zien of een taak subtaken heeft met de verschillende weergaven en functies in Asana, zoals borden, agenda of werkbelasting. Zoek naar het pictogram voor het tellen van subtaken naast de naam van een taak

Subtaken in lijstweergave

Met de lijstweergave kunnen projectteams projecten georganiseerd weergeven in een lay-out die het gebruikers mogelijk maakt om snel te begrijpen wat er nog moet gebeuren in het project. Teams kunnen een momentopname zien van tijdlijnen, kritieke paden, goedkeuringsstatus, duur van taken, mijlpalen, afhankelijkheden, subtaken en meer.

Subtaken verschijnen ook op de lijst en worden best gebruikt in geval een project op verschillende levels beweegt.

subtask list view

 

Asana-gebruikers kunnen veldwaarden instellen, inclusief aangepaste velden, op subtaken en subtaken samenvouwen/uitvouwen voor het grotere geheel of de details.

Door een enorm project op te splitsen in beter beheersbare delen, krijgen gebruikers meer vertrouwen in een succesvolle voltooiing van het project.

De visuele lijst met subtaken helpt om knelpunten, potentiele problemen en inefficiënties in een oogopslag te identificeren.

Subtaken in tijdlijnweergave

Je kunt subtaken zien in je tijdlijnweergave, zodat je een globaal overzicht van je projecten hebt. Lees hier meer over hoe subtaken werken in de tijdlijnweergave.

Subtaak en projectkoppeling

Je kunt handmatig een subtaak aan een project toevoegen als je wilt dat deze samen met je andere taken verschijnt in de takenlijst, agenda en tijdlijn van je project. U kunt ook een verantwoordelijke opgeven, omdat subtaken deze niet overnemen van hun bovenliggende taken.

subtask project association

Een project aan een subtaak koppelen:

 • Klik op de chatballon om de details van de subtaak te openen
 • Klik op de knop Taakacties
 • Selecteer Toevoegen aan Project in het vervolgkeuzemenu
 • Typ de naam van het project waaraan u de subtaak wilt toevoegen

Zodra de subtaak is gekoppeld aan een project:

 • De subtaak verschijnt in de takenlijst van het project
 • De naam van het project verschijnt in de details van de subtaak

Druk op Tabblad+P op uw toetsenbord om te focussen op het projectveld van de subtaak.

De subtaak zal ook worden weergegeven in de bestanden-, voortgang- en agenda weergaven van het project.  

Toestemmingen voor subtaken

Subtaken zijn zichtbaar voor iedereen die de bovenliggende taak kan zien. Meer informatie over taaktoestemmingen.

Als u aangepaste velden aan een subtaak wilt toevoegen, moet de subtaak eerst handmatig aan een project worden toegevoegd.

Taken omzetten in subtaken

convert task to subtask

Een taak omzetten in een subtaak:

 • Klik op de taak die u als nieuwe bovenliggende taak wilt hebben om de details ervan in het Deelvenster met taakdetails te laden
 • Klik en sleep de taak die je wilt omzetten naar de subtakensectie van het geopende Deelvenster met taakdetails van de nieuwe bovenliggende taak
 • Om een taak om te zetten in een subtaak, moeten beide taken in dezelfde lijst in het hoofdvenster staan (een project-, label-, of mijn taken-lijst).

U kunt ook het omgekeerde doen om een subtaak om te zetten in een taak.

U kunt een bovenliggende taak niet naar zijn eigen subtaken slepen.

Subtaken verwijderen

delete_subtask

Om een subtaak te verwijderen:

 1. Klik op de subtaak die u wilt verwijderen
 2. Klik op het driepunten-pictogram
 3. Selecteer Geselecteerde Subtaak Verwijderen

Geneste subtaken

Om subtaken te zien die aan uw bovenliggende taken zijn gekoppeld, klikt u op het zwarte driehoek-pictogram in de lijstweergave van uw project.

nested subtask

Om geneste subtaken te kunnen zien, moet uw project gesorteerd zijn op geen.

Op zoek naar een betere manier om je werk te beheren? Begin met een gratis proefperiode van 30 dagen met Asana. Probeer het gratis.

Was dit artikel nuttig?

Thanks for your feedback