Projecttoestemmingen

 

 

Toegang tot een project in Asana is contextueel, en er zijn verschillende situaties die invloed hebben op wie toegang heeft tot een project en de taken ervan.

Als iemand toegang heeft tot een project, dan heeft hij toegang tot alle taken en berichten binnen dat project.

Project: Toegangkelijk via:
Privéproject Projectleden
Openbaar project in aanvraag voor lidmaatschap van team of privé team Team- en projectleden
Openbaar project in openbaar team Organisatie, team en projectleden

In dit artikel leggen we het volgende uit:

 • Projecttoestemmingen identificeren
 • Wie kan een project zien
 • Een project delen
 • Toegang tot uw project beperken

 

Alleen reageren op projecten zijn beschikbaar op Asana StarterAdvancedEnterprise en Enterprise+ niveaus, evenals op legacy Premium, Bedrijf en Legacy Enterprise niveaus. 

Privé-projecten

c17eb2.png

Een privéproject identificeren:

Een privéproject toont Privé voor projectleden in de koptekst van het project.

Als een project alleen voor jou privé is, zal de koptekst van het project Privé voor jou tonen.

Wie kan een privéproject zien?

Project leden kunnen een privéproject zien. Alleen mensen die voor het project uitgenodigd zijn, kunnen het vinden.

Hoe kan ik een privéproject delen?

 1. Klik op de knop delen in projectweergave
 2. Klik op de optie 'Delen met het team'

Hoe kan ik de toegang tot een privéproject beperken?

U kunt alle meldingen beheren vanuit dit pop-upvenster.

U kunt bepalen of projectleden projectbeheerders, redacteuren zijn of alleen opmerkingen kunnen toevoegen. Je kan ook de eigenaar van het project veranderen of een lid uit het project verwijderen.

Leden toegang geven tot een project of een lid uit een project verwijderen:

 1. Naast de naam van elk lid staat een vervolgkeuzemenu met 4 opties
 2. Vanuit dit vervolgkeuzemenu kun je leden bepaalde rechten geven door een van de opties te kiezen

Wanneer u een projectlid uit een privéproject verwijdert, zal hij geen toegang meer hebben tot de taken en berichten van dat project.

Meldingen beheren

U kunt alle meldingen beheren vanuit dit pop-upvenster.

Klik naast Project leden op Meldingen beheren in de pop-up voor delen.

Vervolgens biedt een pop-up met meldingen voor Lid u een vak om u aan te melden voor statusupdates, gesprekken en taakmeldingen die in Asana zijn toegevoegd voor elk projectlid.

Openbare projecten

Screenshot 2023-09-27 at 11.04.14.png

Het identificeren van een openbaar project:

Om een openbaar project te identificeren, ga je met de muis over de knop Delen waar het project Gedeeld met [team name] zal tonen. Openbare projecten zijn toegankelijk voor projectleden en voor alle leden van het team.

 

In openbare teams kunnen organisatieleden die geen deel uitmaken van het team ook openbare projecten binnen het team zien. Controleer de toestemmingen van je team om te zien of andere organisatieleden dit openbare project wel of niet kunnen zien.

Een openbaar project delen

Om een openbaar project te delen, klikt u op de knop Delen, waar u de volgende opties hebt:

 1. Leden uitnodigen op naam of e-mail
 2. Schakel een link in om het project te delen met iedereen in de organisatie

Hoe kan ik de toegang tot een openbaar project beperken?

Om de toegang tot een openbaar project te beperken:

 • Verwijder projectleden - als iemand ook lid is van het team waarin het project zich bevindt, zal hij/zij nog steeds toegang tot het project hebben.
 • Wijzigen naar een privéproject - wijzigen naar een privéproject betekent dat alleen projectleden toegang hebben tot dat project. Teamleden zullen geen toegang meer hebben tot dat project.

Projectleden verwijderen

 

Een projectlid verwijderen uit het project:

 1. Klik op de vervolgkeuzelijst met machtigings
 2. Selecteer Van dit project verwijderen.

 

Wijzigen in een privéproject:

Klik op de vervolgkeuzelijst P roject privacy en selecteer dan de optie Privé voor leden

Toegang tot een privéproject vragen

screen that displays the option to request access to a private project

U kunt als volgt contact opnemen met de eigenaar van een privéproject om toegang te vragen:

 1. Wanneer u probeert toegang te krijgen tot een privéproject, belandt u op een pagina waarop staat dat u geen toegang hebt.
 2. Klik op de knop Toegang aanvragen om toegang aan te vragen bij de projecteigenaar.
 3. De projecteigenaar krijgt een melding dat u toegang tot dat project hebt gevraagd.

Het is niet mogelijk om toegang te vragen tot alleen-reageren-projecten.

Aanvaard of weiger aanvragen om leden aan een project toe te voegen

Mensen die geen toegang hebben tot een privéproject hebben de mogelijkheid om er toegang toe te vragen. Om hen toegang te geven tot dat project, moet hun aanvraag eerst aanvaard worden.

 • Wanneer iemand toegang tot een privé project vraagt, krijgt de projecteigenaar een taak toegewezen om aan te geven dat een persoon toegang gevraagd heeft. De projecteigenaar kan die persoon dan aan het project toevoegen om hem toegang te verlenen.
 • Als er geen eigenaar aan dat project is toegewezen, wordt de taak om toegang te verlenen of te weigeren toegewezen aan de projectmaker.
 • Als er geen eigenaar aan dat project is toegewezen en de projectmaker geen beheerderstoegang heeft, ontvangt het eerste lid van het project met bewerkingstoegang het verzoek en kan hij de toegang tot het project aanvaarden of weigeren.

Alleen reageren toestemmingen

Met alleen reageren-toestemmingen voor projecten kunnen gebruikers projecten bekijken en erop reageren zonder dat ze bewerkingstoegang hebben. Zo wordt het makkelijker om de informatie in een project te delen met iedereen die deze nodig heeft, terwijl je onbedoelde of onnodige wijzigingen vermijdt. Leg feedback vast op projecten en werk belanghebbenden bij, terwijl de structuur van uw projecten intact blijft. Alleen reageren-toestemmingen zijn perfect voor bedrijfswiki 's, sjablonen, referentiepunten en processen die vastliggen en niet gewijzigd mogen worden.

Alleen reageren toestemmingen zijn beschikbaar op Asana StarterAdvancedEnterprise, en Enterprise+ niveaus, evenals Premium, Bedrijf, en Legacy Enterprise legacy niveaus.

Toestemmingen wijzigen in Alleen reageren

Je kunt de toestemmingsinstellingen openen via de deelknop op de projectpagina.

Alleen projectleden met projectbeheerder- of bewerkingstoestemmingen kunnen een alleen reageren-project wijzigen. Degenen die geen lid zijn van het project kunnen nog steeds toegang hebben tot het project als geheel of tot de afzonderlijke taken daarin, maar zij zullen enkel toegang hebben tot het project met alleen reageren-toestemmingen.

Comment only permissions

De toestemmingsinstellingen van het project veranderen in alleen reageren:

 1. Navigeer naar de knop Share (delen) in de rechterbovenhoek van uw project
 2. Onder Leden bovenaan de lijst zie je het team waarmee het project wordt gedeeld. Klik op de vervolgkeuzepijl om Reageerder in het menu te selecteren.

Van hieruit kun je er ook voor kiezen om een project te delen met het team of het privé te maken voor projectleden en beperken wat deze leden erin kunnen doen.

Zodra je deze instelling verandert, zal je openbaar project alleen-reageren zijn voor mensen die in je team of organisatie zitten, maar niet voor degenen die projectleden zijn. Het aanbrengen van deze verandering zal geen invloed hebben op de toegangsinstellingen van het project voor bestaande projectleden.

Toegangsinstellingen voor individuele projectleden wijzigen

De projecteigenaar en projectleden met projectbeheerder of bewerkingstoestemmingen kunnen andere projectleden bewerkingstoegang geven door hun individuele instellingen te veranderen in Project beheerder of Bewerker.

change member access settings

De toegangsinstellingen van projectleden wijzigen:

 • Klik op het vervolgkeuzemenu naast de naam van het projectlid waarvoor je de toegangsinstellingen wijzigt
 • Selecteer Project admin om hen volledige projecttoestemmingen te geven, inclusief het verwijderen van het project, Bewerker om hen bewerkingsrechten te geven, of Reageerder om de toestemmingen te beperken tot alleen reageren
 • De projecteigenaar kan het projecteigenaarschap toewijzen aan een ander projectlid
 • Sluit het menu om je wijzigingen op te slaan

 

0c1de8.png

Project leden kunnen in de taakweergave boven de projectnaam in een banner zien welke toestemmingen ze hebben.

Projecttoestemmingen voor individuele gebruikers

Projectleden kunnen individuele toestemmingen krijgen, ongeacht de standaardinstelling van het project. Op projectniveau kunnen leden met alleen reageren-toestemmingen of leden aan wie een taak is toegewezen met alleen reageren-toestemmingen, alleen projectberichten en projectstatusupdates plaatsen.

De tabel hieronder zet de mogelijkheden uiteen van projectleden met Project admin, Bewerker en Reageerder permissies. Commentatoren kunnen ook taken toegewezen krijgen, wat hen wat extra machtigingen geeft voor die specifieke taken.

Actie Project Admin Bewerker Reageerder Reageerder met toegewezen taak
Project verwijderen of archiveren
Naam van project veranderen
Projectprivacy of team wijzigen

Project naar een ander team verplaatsen

Links om te delen en alleen-lezen links maken / verwijderen
Toestemmingen aanpassen
Projectoverzicht toevoegen of wijzigen
Meldingen voor alle leden bewerken
Projectbriefing toevoegen of wijzigen
Projecten delen en lidmaatschappen beheren
Taken toevoegen en aanpassen, inclusief subtaken, afhankelijkheden en multihoming
Het uiterlijk van het project wijzigen, zoals Standaard weergave, pictogram en kleur voor iedereen
Voeg workflowfuncties toe en wijzig deze, zoals aangepaste velden, regels, formulieren, taaksjablonen, bundels, automatisch verschuivende vervaldatums en integraties
Voltooi taken, wijzig verantwoordelijke of vervaldatum
Projectstatus instellen
Stuur bericht naar project
Formulieren verzenden
Aangepaste veldwaarden wijzigen
Bijlagen toevoegen / verwijderen
Reageren op taken of berichten
Taken of reacties leuk vinden

 

Als u alleen-reageren-toegang hebt en u krijgt een taak toegewezen, dan moeten de subtaken van die taak ook aan u toegewezen zijn om er actie op te kunnen ondernemen. In dit geval zou je alleen reageren-toegang hebben tot de subtaken.

Taken gekoppeld aan meerdere projecten

Als een taak multihomed is, zullen projectleden die toegang hebben tot alle projecten waarin de taak leeft, de grootste toestemmingen erven.

Iemand die bijvoorbeeld volledige bewerkingstoegang heeft voor een taak in één project, zal die toegang niet verliezen als die taak wordt toegevoegd aan een ander project waarin hij alleen reageren-toegang heeft. Dit betekent dat je je bewerkingsrechten op taken niet verliest als ze ook toegevoegd worden aan projecten waarvoor je als commentator toegang hebt.

Dit betekent ook dat iedereen met commentatortoestemmingen in het ene project de mogelijkheid krijgt om een taak te bewerken die toegevoegd is aan een ander project waar ze Bewerker of projectbeheerderstoestemmingen hebben.

Aanpassen van projecttoestemmingen

In Enterprise, Enterprise+ en Legacy Enterprise niveaus kunnen projectbeheerders hun projectmachtigingen aanpassen om extra beperkingen toe te voegen. Deze instellingen zijn te vinden in het menu Projectmachtigingen beoordelen naast de projectnaam.

Alleen projectbeheerders kunnen projecttoestemmingen aanpassen.

Project beheerders kunnen redacteuren beperken in het wijzigen van workflows of het wijzigen van het uiterlijk van het project. Dit beperkt redacteuren in het toevoegen of wijzigen van:

 •  Aangepaste velden
 •  Integraties
 •  Regels
 •  Taaksjablonen
 •  Formulieren
 •  Standaardworkflows
 •  Bundels
 •  Automatisch verschuiven van vervaldatums
 •  Sla indeling op als Standaard
 •  Project pictogram en kleur voor iedereen

Frame 629754.png

Met Asana Enterprise, Enterprise+ en Legacy Enterprise kunnen projectbeheerders ook beperken wie projectlidmaatschappen kan delen en beheren. Kies tussen Alleen Project beheerders en Project beheerders en redacteuren.