Asana en compliance van wereldwijde handelsregels

De Verenigde Staten hebben, samen met andere landen, exportcontrole- en economische sanctieregelingen die de export van bepaalde goederen en diensten verbieden. Dit betekent dat Asana momenteel geen toegang tot haar platform kan verlenen of andere producten en diensten kan leveren aan personen en bedrijven die gevestigd zijn in de volgende onder embargo staande landen en regio 's:

  • Cuba
  • Iran
  • Noord-Korea
  • Syrië
  • de Krim-, Donetsk- of Loehanskregio van Oekraïne

Het is Asana ook verboden om verboden partijen toegang te geven tot haar platform of te genieten van andere Asana-producten en -diensten. Dit betekent dat personen die op een lijst van gesanctioneerde partijen van de Amerikaanse overheid staan of op een andere lijst van verboden partijen, geen toegang tot Asana kunnen krijgen. Om te bepalen of u op een Amerikaanse lijst van verboden partijen staat, gaat u naar deze pagina.

Wat betekent dit voor u?

trade compliance prompt

Als u dit of een soortgelijk bericht te zien kreeg, mogen wij ons platform of onze diensten niet aan u ter beschikking stellen en kan uw mogelijkheid om het platform van Asana en andere diensten van Asana te downloaden, te openen of te gebruiken beperkt zijn.

U bent ook verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wereldwijde handelswetten en het is verboden om het platform, de producten of de diensten van Asana te exporteren, te herexporteren, over te dragen of ter beschikking te stellen, hetzij direct of indirect, aan een geweigerde partij.

Als u denkt dat u dit bericht per vergissing hebt ontvangen, vanwege uw locatie of identiteit, neem dan contact met ons op via Asana Support.

 

Was dit artikel nuttig?

Thanks for your feedback