Teamtoestemmingen

De toegang tot een team in Asana is contextueel en er zijn een aantal toestemmingsinstellingen die bepalen wie toegang heeft tot een team, de openbare projecten ervan en teamberichten.

Als iemand tot een team behoort, dan heeft hij of zij toegang tot alle teamberichten en openbare projecten binnen dat team.

Organisatiegasten moeten tot een team behoren om toegang te krijgen tot alle openbare projecten en teamberichten. Als ze niet tot een team behoren, hebben ze geen toegang tot dat team, noch kunnen ze vragen om er lid van te worden, ongeacht de toestemmingen die voor dat team ingesteld zijn.

Team: Toegangkelijk via: Kan aanvragen om lid te worden van:
Lidmaatschap op aanvraag Teamleden Ja
Privé Teamleden Nee
Openbaar voor organisatie Team- en organisatieleden Ja

 

Openbaar team en privéteam-opties zijn alleen beschikbaar in de Premium-, Business- en Enterprise-versie van Asana. Meer informatie!

De toestemmingsinstellingen van een team identificeren

Om te bepalen wie tot een team in Asana behoort en wie de projecten ervan kan zien, moet je toegang krijgen tot de teaminstellingen.

Access team settings

Om toegang te krijgen tot teaminstellingen:

Beweeg in de zijbalk met de muis over de naam van een team, klik dan op het driepunten-pictogram dat verschijnt en kies Teaminstellingen bewerken.

Wie heeft toegang tot een team?

Team met lidmaatschap op aanvraag

team members

Voordat iemand toegang kan krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van een team met lidmaatschap op aanvraag, moet hun verzoek om lid te worden goedgekeurd worden door een actief teamlid of een teambeheerder. Alleen teamleden hebben toegang tot de openbare projecten en teamberichten van een team met lidmaatschap op aanvraag. Je kunt de volledige lijst met teamleden bekijken op het tabblad Leden van de Teaminstellingen.

Privéteam

private team

Alleen teamleden hebben toegang tot de openbare projecten en teamberichten van een privéteam. Je kunt de volledige lijst met teamleden bekijken op het tabblad Leden van de Teaminstellingen.

Openbaar team

Technisch gezien kunnen alleen teamleden toegang krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van een openbaar team. Organisatieleden kunnen echter ook automatisch lid worden zonder goedkeuring om toegang te krijgen tot de openbare projecten en teamberichten.

Wie kan verzoeken lid te worden van een team?

Team met lidmaatschap op aanvraag

Teams met lidmaatschap op aanvraag zijn zichtbaar voor elk organisatielid. Alle organisatieleden vragen aan om lid te worden van een team met lidmaatschap op aanvraag.

Om aan te vragen om lid te worden van een team met lidmaatschap op aanvraag:

 1. Ga naar de onderkant van de zijbalk en selecteer Blader door meer teams
 2. Zoek een team waarvan u lid wilt worden en klik op Vragen om lid te worden

Voordat iemand toegang kan krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van een team met lidmaatschap op aanvraag, moet hun verzoek om lid te worden goedgekeurd worden door een actief teamlid.

Privéteam

De enige manier om toegang te krijgen tot een privéteam is door uitgenodigd te worden door een lid van dat team.

Gebruikers zien in de zijbalk geen privéteams waartoe ze geen toegang hebben en kunnen dus niet vragen om lid te worden, of zelfs maar een privéteam in hun zijbalk zien staan.

Openbaar team

Alle organisatieleden zien openbare teams in hun zijbalk en kunnen er lid van worden zonder goedkeuring.

Lid worden van een openbaar team:

 1. Ga naar de onderkant van de zijbalk en selecteer Blader door meer teams
 2. Zoek een team waarvan je lid wilt worden en klik op Lid worden

Je kunt lid worden van elk openbaar team zonder goedkeuring, dus je hebt direct toegang tot de openbare projecten en teamberichten van dat team nadat je lid bent geworden.

Organisatiegasten zien in de zijbalk geen teams waartoe ze geen toegang hebben en kunnen dus niet vragen om lid te worden, of zelfs maar een openbaar team in hun zijbalk zien staan.

Een team delen

Team met lidmaatschap op aanvraag

Er zijn twee manieren om een team met lidmaatschap op aanvraag te delen:

 1. Nieuwe teamleden uitnodigen - door iemand uit te nodigen voor een team met lidmaatschap op aanvraag, krijgt hij of zij toegang tot de openbare projecten en teamberichten van dat team.
 2. Veranderen naar een openbaar team - door te veranderen naar een openbaar team kunnen alle organisatieleden automatisch toegang krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van dat team zonder te hoeven worden goedgekeurd. Organisatiegasten kunnen nog altijd geen lid worden van een openbaar team en zien zelfs geen openbaar team in hun zijbalk.

Er zijn twee manieren om iemand uit te nodigen voor een team met lidmaatschap op aanvraag:

 1. Klik vanuit de koptekst op de + 
 2. Klik op de + in de zijbalk en klik op Teamleden uitnodigen
public team

Om over te schakelen naar een openbaar team:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Openbaar naar organisatie, klik dan op de knop Team bijwerken.

Privéteam

Er zijn drie manieren om een privéteam te delen:

 • Nieuwe teamleden uitnodigen - door iemand uit te nodigen voor een privéteam, krijgt hij of zij toegang tot de openbare projecten en teamberichten van dat team.
 • Veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag - door te veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag kunnen alle organisatieleden verzoeken om lid te worden van dat team vanuit hun zijbalk, maar hun verzoek moet worden goedgekeurd voordat ze toegang krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van het team. Organisatiegasten kunnen nog altijd geen lidmaatschap aanvragen en kunnen zelfs geen team met lidmaatschap op aanvraag zien in hun zijbalk.
 • Veranderen naar een openbaar team - door te veranderen naar een openbaar team kunnen alle organisatieleden automatisch toegang krijgen tot de openbare projecten en teamberichten van dat team zonder te hoeven worden goedgekeurd. Organisatiegasten kunnen nog altijd geen lid worden van een openbaar team en zien zelfs geen openbaar team in hun zijbalk.

Er zijn twee manieren om iemand uit te nodigen voor een privéteam:

 1. Klik vanuit de koptekst op de + 
 2. Klik op de + in de zijbalk en klik op Teamleden uitnodigen

Team met lidmaatschap op aanvraag wijzigen:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Lidmaatschap op aanvraag, klik dan op de knop Team bijwerken.

Om over te schakelen naar een openbaar team:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Openbaar naar organisatie, klik dan op de knop Team bijwerken.

Openbaar team

Alle organisatieleden kunnen openbare teams zien en er lid van worden zonder goedkeuring. Organisatiegasten moeten expliciet uitgenodigd worden voor een openbaar team om er toegang toe te krijgen:

 • Organisatiegasten uitnodigen - als je een organisatiegast uitnodigt voor een openbaar team, dan krijgt deze toegang tot de openbare projecten en teamberichten van dat team.

Er zijn twee manieren om iemand uit te nodigen voor een openbaar team:

 1. Klik vanuit de koptekst op de + 
 2. Klik op de + in de zijbalk en klik op Teamleden uitnodigen

 

De toegang tot een team beperken

De toegang tot een team met lidmaatschap op aanvraag beperken

Er zijn vier manieren om de toegang tot een team met lidmaatschap op aanvraag te beperken:

 • Iemands aanvraag om lid te worden van het team weigeren.
 • Een bestaand teamlid verwijderen - het verwijderen van iemand uit een team met lidmaatschap op aanvraag zal diens toegang verwijderen voor alle projecten van dat team, zowel openbaar als privé, alsook voor de teamberichten.
 • Veranderen naar een privéteam - veranderen naar een privéteam betekent dat andere organisatieleden niet langer kunnen verzoeken lid te worden van dat team vanuit de zijbalk.
 • Goedkeuring van de teambeheerder vereisen - een teambeheerder kan vereisen dat alle uitnodigingen voor het team eerst moeten worden goedgekeurd. Dit is alleen beschikbaar voor Asana Enterprise-klanten.

Toegang weigeren:

Navigeer naar de teaminstellingen vanuit de teamnaam in je zijbalk. Als iemand heeft gevraagd om lid te worden van het team, wordt 'Leden in behandeling goedkeuren' weergegeven.

Klik op Weigeren om de persoon toegang tot het team te weigeren.

Een teamlid verwijderen:

Ga naar het tabblad Leden van de teaminstellingen, ga dan met de muis over de naam van het teamlid en klik op de knop Verwijderen.

Om over te stappen naar een privéteam:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Privé, klik dan op de knop Team bijwerken.

Privéteam

Er zijn twee manieren om de toegang tot een privéteam te beperken, aangezien privéteams alleen toegankelijk zijn via uitnodiging:

 • Teamleden verwijderen - het verwijderen van iemand uit een privéteam zal diens toegang verwijderen tot alle projecten van dat team, zowel openbaar als privé, alsook tot de teamberichten.  
 • Goedkeuring van de teambeheerder vereisen - een teambeheerder kan vereisen dat alle uitnodigingen voor het team eerst moeten worden goedgekeurd. Dit is alleen beschikbaar voor Asana Enterprise-klanten.

Een teamlid verwijderen:

Ga naar het tabblad Leden van de teaminstellingen, ga dan met de muis over de naam van het teamlid en klik op de knop Verwijderen.

Openbaar team

Er zijn vier manieren om toegang tot een openbaar team te beperken:

 • Organisatiegasten verwijderen - het verwijderen van een organisatiegast uit een openbaar team zal hun toegang verwijderen tot alle projecten van dat team (zowel openbaar als privé) en teamberichten.
 • Veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag - door te veranderen naar een team met lidmaatschap op aanvraag kunnen alle organisatieleden aanvragen om lid te worden van dat team vanuit hun zijbalk, maar hun verzoek moet worden goedgekeurd voordat ze toegang krijgen tot de openbare projecten en berichten van het team.
 • Veranderen naar een privéteam - veranderen naar een privéteam betekent dat andere organisatieleden niet langer kunnen verzoeken lid te worden van dat team vanuit de zijbalk en het team ook niet kunnen zien.
 • Goedkeuring van teambeheerders vereisen voor gasten - een teambeheerder kan vereisen dat alle uitnodigingen van gasten voor het team eerst moeten worden goedgekeurd.   Dit is alleen beschikbaar voor Asana Enterprise-klanten.

Een teamlid verwijderen:

Ga naar het tabblad Leden van de teaminstellingen, ga dan met de muis over de naam van het teamlid en klik op de knop Verwijderen.

Technisch gezien kun je een organisatielid uit een openbaar team verwijderen, maar aangezien dat team openbaar is, kunnen ze echter gewoon weer lid worden zonder goedkeuring om hun toegang tot de openbare projecten en teamberichten te herstellen.

Team met lidmaatschap op aanvraag wijzigen:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Lidmaatschap op aanvraag, klik dan op de knop Team bijwerken.

Om over te stappen naar een privéteam:

Navigeer naar het tabblad Instellingen van de teaminstellingen en selecteer Privé, klik dan op de knop Team bijwerken.