Regels

Regels zijn beschikbaar voor klanten die Asana Premium, Business en Enterprise gebruiken. Bepaalde functies binnen regels, waaronder de aangepaste regelbouwer, aangepaste regels met voorwaarden, gewijzigde goedkeuringsstatustrigger en reactie toevoegen zijn alleen beschikbaar voor Business- en Enterprise-klanten.

Met regels kun je routinetaken stroomlijnen en eenvoudig workflows opzetten. Voor de werking van een regel heb je een trigger nodig die de regel activeert en een actie die automatisch wordt uitgevoerd. Er kan bijvoorbeeld een regel worden gemaakt om automatisch een taak toe te wijzen (actie) wanneer een vervaldatum is ingesteld (trigger).

Verbeter uw processen met Asana-regels. Neem deel aan onze virtuele training Basisworkflows maken in Asana om te leren hoe. Registreer nu.

Een regel kan een andere regel activeren. U kunt ook meerdere acties toevoegen aan één trigger om een soortgelijke functionaliteit te creëren.


Een regel maken

Er zijn twee manieren om een regel voor je project te maken: door een regel te kiezen uit de regelgalerij in je project, of door je eigen aangepaste regel te maken. De aangepaste regels-bouwer is beschikbaar voor alle Asana Business- en Enterprise-klanten.

Rules

Om een regel uit de galerij te maken:

 1. Navigeer naar Aanpassen in de rechterbovenhoek van je project
 2. Klik op + Regel toevoegen
 3. Selecteer een regel uit de galerij
 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Uitvoeren op taken of Uitvoeren op taken en subtaken
 5. Klik op het driepunten-pictogram om bijkomende instellingen toe te voegen
 6. Vul de gespecifieerde parameters in
 7. Klik op Regel maken

  .
custom rules

Een aangepaste regel maken:

 1. Navigeer naar Aanpassen in de rechterbovenhoek van je project
 2. Klik op + Regel toevoegen
 3. Selecteer Aangepaste regel maken.
 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Uitvoeren op taken of Uitvoeren op taken en subtaken
 5. Klik op het driepunten-pictogram om bijkomende instellingen toe te voegen
 6. Een naam kiezen voor je regel
 7. Triggers en acties kiezen
 8. Wanneer je de gewenste opties hebt geselecteerd, klik je op Maak regel.`

Regels worden alleen uitgevoerd op subtaken van het eerste niveau (d.w.z. niet op sub-subtaken, sub-sub-subtaken, enz.)


Een regel bewerken

Bewerk je regels op elk gewenst moment door terug te navigeren naar het project en de regel te selecteren die je wilt bijwerken.

Je kunt een regel bewerken door op het potloodpictogram naast de regel op je zijbalk te klikken.

edit

Alle bewerkingen die u in uw regels aanbrengt, zijn alleen van toepassing op de taken en inhoud van een project. Bewerkingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast.


Een regel pauzeren

Je kunt een regel op elk moment pauzeren door te klikken op het potloodpictogram naast de regel op je zijbalk.

rule pause

Pause rule

Klik op het toggle-pictogram om je regel te pauzeren.


Een regel verwijderen

U kunt een regel op elk moment verwijderen door te klikken op het potlood-pictogram naast de regel in uw zijbalk, en vervolgens te klikken op de knop Verwijderen.

rule delete


Sectiegebaseerde regels

Voor Premium-, Business- en Enterprise-gebruikers verschijnt het regelpictogram in secties (in lijst- en bordweergave) die regels hebben. Zodra de regel geactiveerd wordt, zal het icoon gaan animeren. Door op het icoon te klikken wordt een regelsmenu geopend voor die sectie, waarmee gebruikers nieuwe regels kunnen toevoegen of bestaande regels kunnen bewerken.

U kunt een regel bewerken door op het potloodpictogram te klikken dat verschijnt als u er met de muis overheen gaat.

section based rule


Triggercombinaties en meervoudige acties

Aangepaste regels met condities, de trigger Gewijzigde goedkeuringsstatus en de actie Reactie toevoegen zijn alleen beschikbaar voor Business- en Enterprise-klanten.

Je kunt ook triggercombinaties en/of voorwaardelijke logica en meerdere acties gebruiken om routinetaken te automatiseren, zodat je team er niet over hoeft na te denken.

multiple triggers & actions

Het is nu mogelijk om tot 20 verschillende triggercombinaties toe te voegen en tot 5 verschillende acties te selecteren bij het maken van een aangepaste regel. Terwijl u dezelfde trigger meer dan eens kunt selecteren bij het maken van een aangepaste regel, kunt u een actie maar één keer gebruiken.

rule in action

Zodra een taak aan het project is toegevoegd vanuit de lijst- of bordweergave, via een formulier, e-mail of een ander deel van het product, zou de aangepaste regel meteen in werking moeten treden.

Aanvullende triggers en acties

additional triggers

Gebruik van andere triggers en acties:

 1. Wanneer de status van een goedkeuring verandert, kunt u de actie opgeven die als gevolg daarvan gebeurt
 2. Maak een opmerking die Asana zal posten telkens wanneer een geselecteerde trigger gebeurt

Vervaldatum nadert trigger

Enterprise- en Business-klanten kunnen een aangepaste regel maken in het dialoogvenster Regels en de vervaldatum naderen in de lijst met triggers. Je kunt kiezen uit een paar vooraf ingestelde opties of klikken op Aangepast voor meer opties.

Due date is approaching 1

Met de optie Aangepast kun je opgeven hoeveel minuten, uren, dagen of weken voor de vervaldatum de regel moet worden getriggerd.

Due date is approaching 2

Trigger
voor vervallen taak

Enterprise- en Business-klanten kunnen de Taak is vervallen-trigger vinden bij het maken van een aangepaste regel. U kunt kiezen uit een paar vooraf ingestelde opties of klikken op Aangepast voor meer opties.

Task is Overdue 1

Met de optie Aangepast kun je het aantal minuten, uren, dagen of weken nadat de taak is vervallen opgeven die moeten zijn verstreken voordat de regel wordt getriggerd.

Task is Overdue 2

Als u dagen of weken kiest bij het instellen van uw trigger, dan worden vervaltijden genegeerd en wordt de actie gestart alleen op basis van vervaldatum. Kiest u echter minuten of uren, dan worden ook de vervaltijden gerespecteerd.


Enkele opmerkingen over de naderende vervaldatum en de triggers voor vervallen taken

 • Deze triggers worden geactiveerd op basis van het moment dat een taak vervalt of te laat is, niet alleen omdat een taak vervalt of te laat is.
 • Beide triggers zullen niet met terugwerkende kracht afgaan bij het maken van de regel voor alle bestaande taken in het project die aan hun criteria voldoen. Zij zullen alleen afgaan voor verschuldigde gebeurtenissen die na het maken van de regel plaatsvinden.
 • Deze triggers gaan alleen af voor onvolledige taken.
 • Regels met dag- of weekprecisie worden niet precies om middernacht uitgevoerd. In plaats daarvan zullen deze regels worden uitgevoerd in het venster tussen 00:00 en 01:00 uur.

Taakactie maken

Met een Enterprise- of Business-abonnement kun je regels gebruiken om automatisch taken, mijlpalen en goedkeuringen in je project aan te maken. Kies een trigger of combinatie van triggers en Asana zal de taak aanmaken wanneer de regel wordt uitgevoerd. Je kunt vooraf de naam van de taak, de verantwoordelijke, de relatieve vervaldatum en meer selecteren.

Om een taak met een regel te maken:

 1. Navigeer naar Aanpassen in de rechterbovenhoek van je project
 2. Klik op + Regel toevoegen en vervolgens op Aangepaste regel maken
 3. Kies een trigger of combinatie van triggers
 4. Als de trigger is geselecteerd, klik je op het tabblad Acties 
 5. Selecteer onder Nieuw  

Create task action

Je kunt de taak aanpassen door vooraf details te selecteren:

 1. Taaknaam
 2. Verantwoordelijke
 3. Vervaldatum (ten opzichte van de aanmaakdatum van de taak)
 4. Klik op Bekijk alle velden om het deelvenster met taakdetails te openen voor verdere aanpassingen.
 5. Kies een projectassociatie, taakbeschrijving, medewerkers en subtaken


Subtaakactie maken

Enterprise- en Business-klanten kunnen een aangepaste regel maken in het dialoogvenster Regels en subtaken vinden in de lijst met acties.

Met subtaken kun je automatisch een voorgedefinieerde lijst van subtaken aan een taak toevoegen.

Add rule


Een subtaak toevoegen:

 1. Klik op Subtaken.
 2. Schrijf de naam van de subtaak.

Add Substask

Zodra een subtaak is toegevoegd, kan de regel worden aangemaakt.

Edit subtask

Je kunt tot 20 subtaken maken


Om de regel te bewerken klik je op het potloodpictogram naast de regel op je zijbalk. De gemaakte wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

Edit rule
Edit subtask2


Regelsoorten en -beperkingen

Ongeacht of de regels in een Premium- of een Business-project staan, de limiet is 50 regels per project


Aangepaste regels

Triggers

 • U kunt tot 20 triggers per aangepaste regel toevoegen.
 • U kunt de trigger meer dan eens kiezen
 • U kunt niet kiezen de vervaldatum nadert of taak is vervallen triggers voor subtaken. Om een van deze triggers te gebruiken, moet u de regel wijzigen in Draait op taken.

Meerdere acties

 • Wanneer een of meer triggers activeren, kun je tot 5 acties kiezen die als gevolg daarvan gebeuren.
 • Je kunt dezelfde actie niet meer dan één keer toevoegen.

Triggers op basis van
kolommen of secties

Kolom- of sectiegebaseerde triggers zijn voor bordweergaveprojecten of projecten die bijgewerkt zijn om de nieuwe, samenvouwbare secties te gebruiken.


Aangepaste veldregels

Regels voor aangepaste velden zijn beschikbaar voor alle projecten met aangepaste velden. Aangepaste velden voor personen worden ook ondersteund.

custom rules

Om deze regels te ontgrendelen, moet u eerst een aangepast veld aan uw project toevoegen.


Triggerregels

Je kunt een regel overal vandaan triggeren (web, mobiel, externe integraties). Als je iets bijwerkt op een taak, dan controleren wij of die taak voorkomt in projecten met regels, en of je actie de trigger is op één van die regels.


Projecten waartoe u geen toegang hebt

Je kunt regels activeren op projecten waar je geen toegang toe hebt. Het gele bliksemschicht-pictogram, dat aangeeft dat er een regel actief is, wordt echter niet getoond.

Iedereen kan een regel activeren, ook gasten.


Toestemmingen: enkele overwegingen

Regels, net als aangepaste velden, zijn nu standaard bewerkbaar door andere leden van het project. Regels die multihoming taken in andere projecten onderbrengen zijn nu ook zichtbaar in het menu aanpassen. Deze regels kunnen direct vanuit hun project worden gepauzeerd.

multi-hone rules
 • U hebt nu de optie om anderen toegang voor bewerking te geven zodat zij regels kunnen bewerken. Nu zullen regels die aangemaakt worden standaard worden ingesteld op bewerkbaar.
 • Alleen de eigenaar van een regel kan een regel verwijderen.
 • Bij het bijwerken van regels op projecten en sjablonen, moet de bewerker de juiste rechten hebben om alle regels te kunnen opslaan. Als de regel bijvoorbeeld taken toevoegt aan een ander project, dan moet de bewerker ook in dat andere project toestemmingen hebben om te bewerken.
 • Wanneer een regel wordt gedupliceerd via projectduplicatie, wordt de duplicerende gebruiker de eigenaar met onvoldoende bevoegdheden. In dit geval is de regel uitgeschakeld, maar de eigenaar heeft nog steeds bewerkingsrechten.
 • Regels zijn ontworpen om te blijven werken, zelfs wanneer de toegangsrechten van de eigenaar veranderen. Bijvoorbeeld, als een regel is ingesteld om taken aan een project toe te voegen en je later de toegang tot dat project verliest, dan zal de regel actief blijven.
 • Wanneer een regel wordt gekopieerd of gedupliceerd via projectsjablonen (nieuwe en oudere versies), zal de sjabloongebruiker de eigenaar van de regel worden. Hierbij wordt de regel alleen uitgeschakeld als de sjabloonduplicator onvoldoende toegangsrechten heeft voor de regel. U kunt bijvoorbeeld geen project bewerken waar de regel taken aan wil toevoegen.
 • Als een gebruiker een project verlaat, zal de regel niet verbroken worden. Als er echter geen andere gebruikers zijn die met het project interageren, zal de regel worden uitgeschakeld.


Wie kan een regel in- of uitschakelen?

Elke gebruiker met bewerkingstoegang tot een project waarin een regel loopt, zal een regel die door iemand anders gemaakt is, kunnen in- of uitschakelen.

enable rules

Gebruikers met bewerkingstoegang zijn ook de enigen die de wijzigingsgeschiedenis kunnen bekijken.

Een gebruiker met bewerkingstoegang kan een regel pauzeren of activeren, maar alleen de eigenaar kan de triggers en acties van een regel bewerken.

De regeleigenaar is nog steeds de enige persoon die een regel kan bewerken of verwijderen.


Toestemmingen intrekken

Als je iemand verwijdert die regels heeft, dan wordt de regel van die persoon gepauzeerd en worden alle regels op projecten overgezet op de projecteigenaar.

Als er geen projecteigenaar is, zal het eigendom worden overgedragen aan de beheerder die de gebruiker het eigenaarschap ontnam. Alleen de nieuwe eigenaar van een regel kan de regel opnieuw activeren zodat deze blijft worden uitgevoerd.

Wanneer een regeleigenaar gedeactiveerd wordt en de nieuwe eigenaar voldoende toestemmingen heeft, betekent dit dat de regel zal blijven lopen die de nieuwe eigenaar dan zal kunnen bewerken.


Updates over verkeerd geconfigureerde regels

Als een regel verkeerd geconfigureerd wordt (voorbeeld: "Gemarkeerd als voltooid > Taak verplaatsen naar kolom "Gereed" en iemand verwijdert je kolom"Gereed"), dan sturen wij de eigenaar van de regel een e-mail om hem/haar te laten weten de kolom hersteld moet worden.

 • We sturen je een e-mail als een regel voor de eerste keer geactiveerd wordt, maar niet kan worden uitgevoerd omdat deze verkeerd geconfigureerd is. We sturen je pas opnieuw een e-mail als dit gecorrigeerd is en de regel minstens één keer met succes uitgevoerd is voordat deze opnieuw verkeerd geconfigureerd wordt.

 • Alle gebruikers met leestoegang tot de regel in kwestie kunnen de juiste status van de regel zien.

 • Zodra je de regel bijwerkt naar een correcte configuratie en de bijwerkingen opslaat, verdwijnen die waarschuwingen.


Regelintegraties

Regels vormen een belangrijk deel van veel workflows en hetzelfde geldt voor integraties met services van derden (bijvoorbeeld Slack). Je kunt nu een regel gebruiken om de favoriete tools van je team te integreren in je werk in Asana en de regels automatisch het zware werk laten doen. Je kunt specifieke triggers instellen in je Asana-projecten en erop vertrouwen dat regels je workflow automatiseren wanneer aan de door jou gekozen criteria wordt voldaan.

Met de Slack + Asana-regelintegratie kun je  bijvoorbeeld een bericht naar een teamgenoot in Slack sturen, getriggerd door de voltooiing van een taak of een project.

Je kunt een regel maken die een specifiek kanaal pingt in Microsoft Teams, gebaseerd op criteria zoals een wijziging aan een waarde van een aangepast veld.

Je kunt ook nieuwe issues maken in Jira Cloud en Jira Server wanneer een taak aan een specifieke projectsectie wordt toegevoegd.

Onlangs gelanceerde regels voor integraties ondersteunen ook acties binnen GmailPagerDuty en Twilio. Vind hier meer informatie over het configureren van hun respectievelijke regels voor integraties.
 

Regels die integraties gebruiken, vereisen de juiste instellingen voor app-beheer en gebruikersverificatie met de services van derden.

Acties
triggeren binnen apps

Er zijn drie soorten triggers voor regels, en dit geldt ook voor het triggeren van regels voor integraties.

Triggertype taak toegevoegd

 • Taak toegevoegd aan een sectie
 • Taak aan dit project toegevoegd

Triggertype taak bijgewerkt

 • Gebaseerd op goedkeuringsstatus
 • Gebaseerd op voltooiingsstatus
 • Gebaseerd op verantwoordelijke
 • Gebaseerd op vervaldatum
 • Gebaseerd op bijlagen toegevoegd
 • Gebaseerd op reacties bijgevoegd

Triggertype timing taak

 • De taak wordt niet meer geblokkeerd
 • Vervaldatum nadert
 • Taak is vervallen


Formulieren

Wanneer taken vanuit formulieren worden aangemaakt, kunnen ze een van de volgende triggers activeren:


Taak toegevoegd aan een project

Deze trigger zal gelden voor alle taken die aan een project worden toegevoegd, niet alleen vanuit formulieren.


Aangepast veld ingesteld

Voor elk uitvouwbaar aangepast veld in het project zie je een trigger en een actie. Als je project de aangepaste velden "Prioriteit" en "Fase" heeft, zie je "Prioriteit ingesteld" en "Fase ingesteld" als triggers. Je kiest op welke waarde op dat aangepaste veld je een regel wilt activeren.

Voorbeeld: op je formulier heb je een uitvouwbaar aangepast veld voor Type aanvraag, met de opties "Blog" en "Website". Je kunt op het project een regel instellen om "Wanneer ‘Type aanvraag’ ingesteld is op ‘Blog’, die taak toe te voegen aan het project ’Blog-aanvragen’."

Dit werkt alleen voor uitklapbare aangepaste velden op het project. Sommige uitvouwbare velden op een formulier zijn geen aangepaste velden.


Triggers voor formulierinzendingen

Met triggers voor formulierinzendingen kun je je formulieren automatisch verplaatsen naar een nieuw proces, zonder dat je ze handmatig hoeft te sorteren. Triggers voor het inzenden van formulieren kunnen je helpen je intakeproces te standaardiseren en formulieren in je workflows te automatiseren.

form submission trigger

Een trigger voor formulierinzending instellen:

 1. Klik op het tabblad Triggers op Naar een project
 2. Kies Formulierinzendingen als bron
 3. Kies een formulier
 4. Een actie kiezen

Nadat je de trigger hebt ingesteld, kun je de regel zien in je menu Aanpassen

Elke keer wanneer een formulier wordt ingezonden, ontvang je een melding. Je kunt ook de geschiedenis van het ingezonden formulier bijhouden via het deelvenster met taakdetails.

Toestemmingen
voor gasten

Gasten kunnen geen regels maken of bezitten, maar ze kunnen wel regels activeren.


Prijsberekening

Business- en Enterprise-klanten

De aangepaste regels-bouwer is beschikbaar voor alle Business- en Enterprise-klanten.


Een subset van regels is beschikbaar voor Premium-klanten:

 • Ga naar kolom/sectie > Markeer voltooid
 • Markeren als voltooid > Verplaats naar kolom/sectie
 • Custom field changed > Move to column/section
 • Ga naar kolom/sectie > Aangepast veld instellen
 • Aangepast veld gewijzigd > Markeer voltooid
 • Markeren als voltooid > Aangepast veld instellen


Omgekeerde acties voor regels

Business- en Enterprise-klanten

Inverse acties zijn een aanvulling op bestaande regels die nu de mogelijkheid bieden om gegevens terug te zetten of te verwijderen. Door de mogelijkheid van inverse acties voor regels te bieden, hebben wij een robuustere regel-engine gecreëerd die de structuur, kwaliteit en efficiëntie van klantenworkflows beter in kaart brengt.

Beschikbare inverse acties:

 • Toewijzing taak ongedaan maken
 • Taak naar een ander project verplaatsen
 • Vervaldatum wissen
 • Taak markeren als niet voltooid
 • Medewerkers verwijderen
inverse actions

Met omgekeerde actiemogelijkheden kunt u taken herverdelen, terugzetten of verplaatsen van het ene project naar het andere.


Variabelen in regels

Het is nu mogelijk om te verwijzen naar dynamische waarden, variabelen genaamd, bij het maken van regels. Gebruikers kunnen een beroep doen op variabelen zoals  Taakverantwoordelijke, Taakmaker, Vervaldatum en Aangepaste veldwaarden voor meer duidelijkheid en flexibiliteit.


Actie: een reactie toevoegen

Variabelen kunnen worden gebruikt in het tekstveld Een opmerking toevoegen bij het maken van een regel.

screenshot_title

Om de lijst met variabelen te openen wanneer u de actie Een opmerking toevoegen gebruikt, klikt u op het + pictogram in de rechterbenedenhoek van het tekstveld wanneer u een opmerking toevoegt.

Vervolgens kiest u de juiste variabele uit de lijst. Variabelen zijn gerangschikt onder vier takken: TaakPersonenDatums en Aangepaste velden. Zie hieronder de lijst van dynamische waarden waarnaar de variabele kan verwijzen.

Taak Mensen: maker van de taak Personen: Taakverantwoordelijke Datums Aangepaste velden
Taaknaam Naam Naam Startdatum Waarde met één keuze
Taakbeschrijving E-mail E-mail Vervaldatum Waarde met meerdere opties
ID van de taak ID ID - Datumwaarde
URL van de taak URL URL - Waarde voor mensen
- - - - Tekstwaarde
- - - - Getalwaarde


screenshot_title

Dit voorbeeld toont een opmerking die verwijst naar de variabelen Naam verantwoordelijke, TaaknaamVervaldatum van de taak en E-mail van de maker van de taak, zelfs als ze veranderen.

 

custom fields

Om een aangepaste veldwaarde toe te voegen wanneer u de actie Een opmerking toevoegen gebruikt, klikt u op het + pictogram in de rechterbenedenhoek van het tekstveld wanneer u een opmerking toevoegt.

Selecteer vervolgens Aangepast veld als de variabele uit de lijst. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst met aangepaste velden binnen dat project. Kies het veld waarvan de waarde de variabele in de reactie moet vervangen. Klik op Opslaan.

 

custom fields comment

De variabele die in dit geval wordt gebruikt, is het aangepaste veld Prioriteit. Wanneer de opmerking wordt geplaatst, wordt de huidige waarde van het prioriteitsveld van de taak gebruikt in plaats van de variabele. Merk op dat de opmerking Medium leest, omdat het prioriteitsveld van de taak was ingesteld op Medium toen de regel werd geactiveerd.


Actie: taak toewijzen

screenshot_title

De taakactie Toewijzen kan verwijzen naar de volgende variabelen:

Variabele Beschrijving
Maker van de taak Gebruiker die de taak heeft gemaakt
Verantwoordelijke Gebruiker toegewezen aan de triggertaak
Regel-activeerder Gebruiker die deze regel activeert


Actie: taak maken

screenshot_title

De taakactie Maken kan gebruik maken van de volgende variabelen in regels bij het instellen van een relatieve vervaldatum zodra de regel is geactiveerd:

Variabele Beschrijving
Triggertijd Het tijdstip waarop deze regel wordt getriggerd
Startdatum De startdatum van de triggertaak
Vervaldatum De vervaldatum van de triggertaak
Aanmaaktijd Wanneer de triggertaak is gemaakt

 

Bevalt het wat je ziet? Ga vandaag nog aan de slag met een gratis Asana-proefperiode van 30 dagen. Probeer het gratis.