Schrijf geweldige doelen met Asana Doelen

Het bijhouden van doelen wordt een succes als teams het eens zijn over wat een goed geschreven doel is.

Lees verder als je nog niet eerder doelen hebt bijgehouden of op zoek bent naar advies om je teams doelen te laten schrijven die werken.

Geweldige doelen hebben drie karakteristieken:

1. Een duidelijke intentie

Doelen vallen afhankelijk van hun bedoeling meestal onder een van de volgende twee categorieën: inspirerend of meetbaar.

Inspirerende doelen zijn gedurfde, uitdagende uitspraken die een bestemming beschrijven. Ze moeten weergeven hoe er voortgang wordt geboekt in de realisatie van de missie van de organisatie.

Als de missie van een bedrijf bijvoorbeeld is: "Het populairste veganistische ijs ter wereld worden", dan zou een voorbeeld van een inspirerend doel kunnen zijn "Dit jaar het populairste ijsmerk op sociale media zijn."

Inspirerende doelen zijn geen missies of strategieën - ze moeten een resultaat beschrijven dat binnen het tijdsbestek van het doel kan worden bereikt. Ze zijn bedoeld om je teams in dezelfde richting te laten werken en ze te helpen concrete doelen te bedenken om daar te komen. Die concrete doelen zijn de tweede categorie doelen.

Als je bekend bent met OKR 's - doelstellingen (Objectives, de O van de OKR) hebben een inspirerende functie.

Meetbare doelen zijn deze specifieke targets die moeten worden gehaald. Bijvoorbeeld: “Elke maand van het jaar een 'trending topic' op Twitter worden.”

Als inspirerende doelen de bestemming zijn, dan vormen meetbare doelen de kaart die toont hoe je voortgang wilt boeken om daar aan te komen.

Schrijf je meetbare doelen zo op dat ze verbonden zijn met je inspirerende doel. Je inspirerende doel is bereikt als alle meetbare doelen die ermee verbonden zijn, zijn voltooid.

Als je bekend bent met OKR 's - belangrijkste resultaten (Key Results, de K van OKR) hebben een inspirerende functie.

Meetbare doelen zouden altijd inspirerende doelen moeten ondersteunen. Als je meetbare doelen niet verbindt met “Dit jaar het populairste ijsmerk op sociale media zijn.” zal het moeilijk worden om te weten of je dat doel bereikt hebt.

Moedig je teams aan zich af te vragen of hun doel inspirerend of meetbaar is.

2. Een nauwkeurige definitie van succes

Een duidelijke definitie van succes vormt de basis van een geweldig doel. Het heeft twee componenten: de doelbeschrijving en de beoordelingscriteria om de voltooiing ervan te evalueren.

De beschrijving van het doel

De beschrijving geeft een antwoord op:

 • Waarom stellen we dit doel?
 • Wat proberen we te bereiken?

In die gevallen dat er geen duidelijke beoordelingscriteria zijn voor een doel, kan de beschrijving van het doel antwoord geven op de vraag "Hoe ziet succes eruit, hoe voelt het aan?"

De beoordelingscriteria

In Asana kunnen doelen worden beoordeeld als bereikt, gedeeltelijk bereikt of gemist, het is dus belangrijk om criteria op te nemen om ze te evalueren.

Voor inspirerende doelen zijn de beoordelingscriteria gekoppeld aan de meetbare subdoelen die ze ondersteunen. De beoordelingscriteria voor deze doelen kunnen vele vormen aannemen, bijvoorbeeld:

 • Bereikt: “5 van de 5 subdoelen zijn bereikt.”
 • Gedeeltelijk bereikt: “Minstens 3 subdoelen zijn bereikt” of “Subdoelen X, Y en Z zijn bereikt.”
 • Gemist: “Minder dan 3 subdoelen zijn bereikt.”

Asana kan automatisch het behaalde percentage van een bovenliggend doel berekenen uit het percentage van zijn subdoelen. Meer informatie over automatische voortgang-rollups.

Elk doel moet 3-5 subdoelen hebben, maximaal 10. Anders wordt het moeilijk om de relatie tussen subdoelen en hun bovenliggende doelen te begrijpen.

Meetbare doelen moeten targets omvatten die hun succesniveau vaststellen. Deze targets moeten falsifiseerbaar zijn - het moet makkelijk zijn te zeggen of ze zijn gehaald of niet.

Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Binair (Ja/Nee): “We hebben een bedrijfsbrede enquête uitgevoerd.”
 • Percentage: “We hebben ons klantenbestand met 120% laten groeien.”
 • Getal: “We hebben 12 nieuwe cursussen ontworpen en gelanceerd.”
 • Valuta: “We realiseren 100 MILJOEN dollar aan jaarlijkse inkomsten.”

Cijfers worden ook gecombineerd met beoordelingsniveaus

 • Bereikt: “We realiseren 100 MILJOEN dollar aan jaarlijkse inkomsten.”
 • Gedeeltelijk: “We realiseren 80 MILJOEN dollar of meer aan jaarlijkse inkomsten.”
 • Gemist: “We realiseren minder dan 80 MILJOEN dollar aan jaarlijkse inkomsten.”

In gevallen waar het succes afhankelijk is van de voltooiing van mijlpalen, projecten of doelen, kan Asana automatisch de voortgang van een doel dat op deze items is gebaseerd bijwerken. Je kunt ook cijfers definiëren en deze handmatig bijwerken.

3. Specificiteit

Maak de inhoud van je doel specifiek om dubbelzinnigheid te verminderen en afstemming te creëren. Voeg het volgende toe:

Wat

 • Gebruik een heldere en beknopte naam die de geest van het doel overbrengt.
 • Doelen moeten ambtieus, maar ook haalbaar zijn. Ze moeten uitdagend zijn, maar ook een duidelijk pad bieden om het te bereiken.
 • Indien mogelijk, moet het details omvatten met betrekking tot het plan van uitvoering (bijv. de belangrijkste mijlpalen)

Wie

Aanjagers:

 • Wijs een eigenaar toe aan het doel. Asana is zo ontworpen dat doelen slechts één eigenaar kunnen hebben voor duidelijke verantwoordelijkheid. Eigenaren kunnen de aan hen toegewezen doelen zien in hun tabblad "Mijn doelen" in Asana.
 • Wijs waar mogelijk niet-bedrijfsdoelen toe aan een aanjaagteam. Asana-teams kunnen specifieke teams zijn of grotere groepen zoals een afdeling, functie, regio of cross-functionele groep. Teamleden kunnen de aan hun teams toegewezen doelen zien in hun tabblad "Teamdoelen" in Asana.

Belanghebbenden:

 • Wanneer meer mensen bij een doel betrokken zijn, kunnen ze als leden worden toegevoegd.
 • Als verschillende belanghebbenden een duidelijke rol hebben in het doel, is het een goede gewoonte om dat toe te voegen aan de beschrijving ervan (bijvoorbeeld een RACI-tabel die de verantwoordelijkheden beschrijft).

Wanneer:

 • Zorg ervoor dat je tijdsperioden toewijst aan doelen, zoals 'Q1', waarbinnen ze moeten zijn voltooid.
 • Tijdsperioden zijn essentieel om vast te stellen wanneer de doelen moeten worden beoordeeld.
 • Als je doel aan een meer specifieke datum gekoppeld is, voeg dan een aangepaste vervaldatum toe aan je doel. Asana zal de eigenaar van het doel een week voor de aangepaste vervaldatum een herinnering sturen om het doel af te sluiten.

Hoe

 • Voeg de doelen als subdoelen toe aan het bovenliggende doel of de bovenliggende doelen waar ze direct aan bijdragen.
 • Voeg het werk toe dat bijdraagt aan een doel:
  • Projecten kunnen met automatische voortgang-rollups als direct aan de voortgang van een project bijdragend worden toegevoegd.
  • Gerelateerde projecten en portfolio 's kunnen worden toegevoegd als referentiewerk in de sectie Referenties van een doel.

Goede doelen schrijven kan gemakkelijk zijn. Door duidelijke intenties voor je doel te formuleren kun je bepalen welke resultaten je wilt bereiken en hoe succes eruit zal zien. Je moet ook bepalen hoe je de voortgang van je doel wilt evalueren.

Onthoud dat je specifiek moet zijn over hoe en wanneer je doel moet worden bereikt, de aanjagers van een doel moet definiëren voor het bepalen van de verantwoordelijkheid en je belanghebbenden op de hoogte moet houden over hoe hun werk bijdraagt aan de voortgang van het doel.

Meer Asana Doelen-middelen