Goście - często zadawane pytania

Gość to użytkownik w danej organizacji, który nie posiada adresu e-mail w domenie tej organizacji. Goście mogą być zapraszani do organizacji, aby pracować nad konkretnymi zadaniami, lub do udziału w określonych projektach albo zespołach.

Możesz współpracować z klientami, wykonawcami, podwykonawcami lub kimkolwiek innym, kto nie posiada adresu e-mail w zatwierdzonej przez organizację domenie (np. „@gmail.com” lub „@yahoo.com”). Po zaproszeniu tacy użytkownicy otrzymają status gościa organizacji.

Guests

Uprawnienia i widoczność jako gość

Do czego mają dostęp goście organizacji?

Goście mają ograniczony dostęp do organizacji i mogą wyświetlać wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

  • Jeśli udostępnisz gościowi konkretne zadanie, to tylko to zadanie będzie dla niego widoczne.
  • Jeśli udostępnisz gościowi cały projekt, to będzie on mógł wyświetlać dany projekt oraz zadania, które on zawiera.
  • Jeśli zaprosisz gościa do zespołu, zobaczy on wszystkie publiczne projekty w danym zespole (wyłącznie jeśli zostanie również dodany jako członek zespołu).
  • Jeśli zaprosisz gościa do portfolio, będzie on mógł wyświetlać w nim tylko te projekty, do których konkretnie został zaproszony.
  • Goście nie mogą tworzyć ani posiadać reguł, ale mogą je wyzwalać.
  • Goście nie mogą tworzyć ani edytować szablonów zadań.
  • Goście nie mogą tworzyć ani edytować ustawień pól niestandardowych.
  • Goście nie mogą tworzyć zespołów ani edytować ich ustawień.
  • Goście nie mogą nagrywać filmów za pomocą integracji Vimeo + Asana.

Goście organizacji mogą zazwyczaj korzystać z płatnych funkcji w sposób pasywny. Jeśli gość otrzyma dostęp do danego projektu, może on wybrać z listy wartość pola niestandardowego, ale nie może edytować samego pola. Przykładowo, gość może zmienić wartość pola niestandardowego „ważność” ze średniej na wysoką, ale nie może edytować nazwy „ważność” ani opcji wartości pola.

Jaka jest różnica pomiędzy gościem a członkiem z ograniczonym dostępem?

Goście Członkowie z ograniczonym dostępem
Nie posiada adresu e-mail w domenie Twojej organizacji Posiada adres e-mail w domenie Twojej organizacji
Występuje wyłącznie w organizacjach, nie w obszarach roboczych Występuje zarówno w organizacjach, jak i obszarach roboczych
Nie wlicza się do limitu miejsc w ramach płatnego planu Wlicza się do liczby miejsc w płatnych zespołach, obszarach roboczych i organizacjach

Co dokładnie mogą zobaczyć goście organizacji?

Uprawnienia są ograniczone. Goście posiadają ograniczone uprawnienia w ramach obszaru roboczego lub organizacji, do których zostali zaproszeni i mogą wyświetlić wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

Czy goście mogą zobaczyć innych gości organizacji?

private users

Goście mają ograniczony dostęp w ramach organizacji, do której ich zaproszono, i mogą wyświetlać wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

Jeśli dwie osoby widzą się wzajemnie jako „użytkownicy prywatni” oznacza to, że są one gośćmi. Jeśli goście widzą tę informację, oznacza to, że nie pracują nad tym samym projektem ani w ramach tego samego zespołu. Dzieje się tak, aby klienci nie mogli wyświetlać nazwy innego klienta, chyba, że im na to zezwolisz. Jeśli współpracują przy tym samym projekcie lub w tym samym zespole, będą mogli zobaczyć swoje nazwy użytkownika.

Aby goście mogli zobaczyć nazwy użytkownika innych gości, muszą oni współpracować przynajmniej nad jednym projektem lub w ramach jednego zespołu. Wystarczy, że dodasz obu gości tego samego projektu lub zespołu, a zobaczą oni swoje nazwy użytkownika.

Czy goście mogą zobaczyć nazwy innych gości?

Aby goście mogli zobaczyć nazwy użytkownika innych gości, muszą oni współpracować przynajmniej nad jednym projektem. Wystarczy, że dodasz gości jako członków do tego samego projektu, a zobaczą oni nazwy innych gości.

Dlaczego widnieję jako użytkownik prywatny?

Jeśli dwie osoby widzą się wzajemnie jako „użytkownicy prywatni” oznacza to, że są one gośćmi.

Goście posiadają ograniczone uprawnienia w ramach obszaru roboczego lub organizacji, do których zostali zaproszeni i mogą wyświetlić wyłącznie te elementy, które zostały im konkretnie udostępnione.

Goście i rozliczenia

Czy za konto gościa w płatnej organizacji trzeba płacić?

Nie. W przypadku rozszerzenia planu dla całej organizacji goście nie są wliczani do całkowitej liczby członków.

Czy gość może rozszerzyć konto w Asanie do płatnej subskrypcji?

Nie, wyłącznie członek bezpłatnej organizacji lub osoba zarządzająca rozliczeniami w ramach płatnej organizacji może rozszerzyć konto lub wprowadzić zmiany w płatnym planie.

Zarządzanie gośćmi

Kto może zaprosić gości do organizacji?

W zasadzie każdy członek organizacji może dodać do niej gościa. Goście organizacji również mogą zapraszać innych gości do Twojej organizacji poprzez udostępnianie im projektów i zadań, do których został im przyznany dostęp.

Administratorzy i superadministratorzy działów planu Enterprise, Enterprise+ lub legacy Enterprise mogą również utworzyć zasady, dotyczące tego, kto może zapraszać gości zewnętrznych do organizacji, korzystając z ustawień zapraszania gości w konsoli administratora.

Czy gość może stać się administratorem w organizacji?

Nie. Wyłącznie pełni członkowie organizacji mogą stać się administratorami płatnej organizacji.

Czy możliwa jest zmiana statusu użytkownika, z gościa na członka i odwrotnie?

Nie. Zmiana statusu z gościa na członka lub odwrotnie nie jest możliwa.

Gość może stać się członkiem wyłącznie, jeśli otrzyma adres e-mail w domenie Twojej organizacji i doda ten nowy adres do swojego konta w Asanie. W ten sposób zostanie członkiem organizacji i nie będzie już gościem.

Jak mogę współpracować z klientami w ramach mojej organizacji?

Możesz zapraszać klientów do swojej organizacji jako gości.  

Członkostwo w organizacji jest określone przez domenę poczty e-mail Twojej firmy (organizacja michael@yourco.com jest częścią organizacji yourco.com). Osoby, które nie mają adresu e-mail w domenie Twojej organizacji mogą zostać zaproszone do niej jako jej goście.    

Dlaczego mimo usunięcia gościa, nadal pojawia się on w sugestiach przy przypisywaniu zadań?

Organizacje mogą składać się z wielu zespołów i działów. Możliwe, że gość został usunięty z zespołu lub działu w organizacji, ale nie z samej organizacji.

Z tego powodu osoba nie widnieje w Twoich zespołach ani działach, ale nadal może istnieć w organizacji i pojawiać się w sugerowanych opcjach podczas przypisywania zadań. Aby usunąć tę osobę, musisz zaprosić ją z powrotem do zespołu w celu szybkiego anulowania aprowizacji, co przedstawiono i omówiono w tym artykule w Centrum pomocy. Goście i członkowie, którzy zostali usunięci z obszaru roboczego lub organizacji otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem.

Warunki dopuszczalnego użytkowania dla gości

Goście podlegają klauzuli 2.4(b) (Warunki dopuszczalnego użytkowania) Warunków subskrypcji Asana. Konta gości mają na celu umożliwienie współpracy z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, takimi jak klienci czy wykonawcy. Użytkownicy Asany nie mogą tworzyć kont gości dla swoich pracowników, ani dla pracowników swoich partnerów zamiast nabycia dla nich subskrypcji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback