Twoje konto w Asanie

 

Informacje ogólne

Konta w Asanie są darmowe i powiązane z indywidualnymi osobami. Umożliwiają dostęp do współdzielonych obszarów roboczych i organizacji w celu współpracy z innymi użytkownikami Asany.

W ramach pojedynczego konta w Asanie możesz utworzyć lub dołączyć do wielu obszarów roboczych i organizacji, aby współpracować z różnymi grupami użytkowników Asany. Przestrzenie te stanowią niezależne jednostki skupiające unikalne grupy osób, projektów oraz zadań.

Masz problemy z połączeniem? Ten artykuł może okazać się pomocny.

 

asana account diagram

 

Ponieważ obszary robocze i organizacje stanowią niezależne jednostki w Asanie, Twoi współpracownicy nie mogą zobaczyć innych przestrzeni, do których Ty należysz, a Ty nie możesz zobaczyć innych przestrzeni, do których należą Twoi współpracownicy.

Dowiedz się więcej o prywatności w ramach każdego z tych obszarów.

Dowiedz się więcej o ustawieniach uprawnień do projektów i zadań w ramach poszczególnych obszarów roboczych i organizacji.

Utwórz konto

Możesz założyć konto w Asana samodzielnie lub zaakceptować zaproszenie, aby dołączyć. Utworzenie konta jest bezpłatne.

Podczas zakładania konta poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz dodać inne adresy e-mail do swojego konta później. Użyj firmowego adresu e-mail, jeśli chcesz dołączyć do organizacji w ramach swojej firmy w Asanie. Jeśli rejestrujesz się za pomocą korporacyjnego adresu e-mail, a w ramach firmowej domeny utworzono już organizację, możesz wysłać prośbę o dołączenie do istniejących w niej zespołów.

Nie musisz zakładać wielu kont. Możesz dołączyć, utworzyć lub opuścić dowolną liczbę organizacji lub obszarów roboczych z jednego konta, jak pokazano powyżej.

Na stronie głównej

Aby utworzyć konto dla siebie, wejdź na stronę https://asana.com i kliknij Rozpocznij.

create account from homepage
 

Możesz zarejestrować się na jeden z następujących sposobów:

 • Wpisując adres e-mail i tworząc nowe, unikalne dla Asany hasło
 • Używając swojego konta Google, jeśli masz już płatną subskrypcję Asana.
 • Dzięki SAML dla użytkowników planów Asana Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany legacy Enterprise.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pomocą swojego konta Google:

 • Użyjemy danych logowania konta Google, do którego jesteś aktualnie zalogowany, lub poprosimy Cię o zalogowanie się do Twojego konta Google
 • Nie będziesz mieć unikalnego hasła do Asany, ale możesz je utworzyć w dowolnym momencie, korzystając z procesu odzyskiwania zapomnianego hasła (opisanego w dalszej części tego artykułu).

Pamiętaj, że Twoje hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków.

Z zaproszenia

Po otrzymaniu zaproszenia:

Przesłanie zdjęcia profilowego jest opcjonalne podczas procesu tworzenia konta. Jeśli zdecydujesz się nie przesyłać go w tym momencie, zawsze możesz to zrobić później w sekcji Moje Ustawienia.

Zaloguj się

Aby zalogować się do Asana, wejdź na stronę https://app.asana.com/ lub https://asana.com. Możesz dodać jedną z nich do zakładek.

log in page
 

Na stronie logowania możesz zalogować się do:

 1. Kliknięcie przycisku Kontynuuj za pomocą Google
 2. Wpisując adres e-mail swojego konta Asana. Na następnej stronie pojawi się monit o podanie hasła.

Jeśli obecnie logujesz się do swojego konta przez Google i chcesz przełączyć się na logowanie za pomocą hasła, możesz poprosić o link do zresetowania hasła.

Logowanie za pomocą SAML

Dostępne w planach Asana Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany legacy Enterprise. 

Jeśli Twoja organizacja ma włączone logowanie przez SAML, nie musisz mieć hasła, aby zalogować się na swoje konto. Twoje konto zostanie uwierzytelnione tylko przy użyciu Twojego adresu e-mail.

Aby zalogować się do swojego konta przez SAML:

Alternatywnie użytkownicy w organizacjach z włączonym logowaniem przez SAML mogą również logować się do swojego konta przy użyciu niestandardowego adresu URL. Po prostu dodaj domenę poczty e-mail swojej firmy na końcu adresu URL https://app.asana.com/a/, aby uzyskać dostęp do niestandardowego portalu logowania.

Na przykład, członkowie organizacji acme.com mogą zalogować się do swojego konta z adresu https://app.asana.com/a/acme.com .

Członkowie organizacji, które wymagają uwierzytelniania SAML, muszą logować się do swojego konta przy użyciu adresu e-mail połączonego z SAML, niezależnie od liczby adresów e-mail powiązanych ze swoim kontem.

Wykrywanie logowania

Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem, że zauważyliśmy nowe logowanie do ich konta. Jest to funkcja bezpieczeństwa rozpoznająca, że wykrywamy aktywność związaną z logowaniem.

Ten e-mail zostanie wysłany do użytkowników, gdy:

 • Używają danej przeglądarki oraz adresu IP po raz pierwszy

Dotyczy to logowania z użyciem nazwy użytkownika i hasła oraz logowania jednokrotnego Google (SSO) opartego na protokole SAML.

Wyloguj

log out
 

Aby wylogować się z Asana:

 1. Kliknij zdjęcie profilowe.
 2. Kliknij Wyloguj.

Wylogowanie się z Asana spowoduje wylogowanie Cię ze wszystkich aktywnych sesji, w tym sesji mobilnych.

Resetowanie hasła

Twoje hasło do Asany jest tworzone podczas zakładania konta. W przypadku, gdy użytkownik zarejestrował się za pomocą swojego konta Google, nie ma hasła do Asana, ale może je utworzyć za pomocą linku Nie pamiętasz hasła?.

Jeśli nie pamiętasz hasła lub chcesz je zmienić, możesz zresetować hasło na stronie logowania.

Zresetowanie hasła spowoduje wylogowanie z konta ze wszystkich innych komputerów i urządzeń mobilnych, na których użytkownik był wcześniej zalogowany.

forgot password
 

Aby wygenerować link do zresetowania hasła:

Kliknij link „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania i postępuj zgodnie z instrukcjami na następnej stronie

Kliknij tutaj, aby zresetować swoje hasło.

Odszukaj w swojej skrzynce odbiorczej wiadomość e-mail od Asany, aby zresetować hasło. Ta wiadomość zawiera link, za pomocą którego możesz zalogować się do swojego konta i ustawić nowe hasło.

W przypadku, gdy członkowie organizacji posiadają wiele adresów e-mail połączonych ze swoim kontem, link do resetowania hasła będzie zawsze wysyłany na adres e-mail powiązany z domeną organizacji.

Scalanie wielu kont

Jeśli masz kilka kont i chcesz je scalić, możesz dodać adres e-mail powiązany z jednym kontem do drugiego konta w sekcji „Moje Ustawienia”.

Scalenie kont spowoduje, że:

 • Adresy e-mail z obu oryginalnych kont zostaną powiązane z jednym nowym kontem
 • Nowe konto będzie miało dostęp do wszystkich organizacji i obszarów roboczych z każdego oryginalnego konta
add email
 

Zaloguj się do swojego głównego konta, a następnie:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Moje Ustawienia.
 2. Przejdź do przekazywania wiadomości e-mail
 3. Kliknij + Dodaj nowy e-mail.

Link z zaproszeniem może wymagać ponownego zalogowania się do konta Asana. Zaloguj się do konta, które masz scalić.

 
account verification email 2
 
 1. Wprowadź swój nowy adres e-mail
 2. Kliknij Wyślij e-mail weryfikacyjny.

Asana poprosi Cię o odszukanie linku w dodatkowej skrzynce odbiorczej, aby potwierdzić scalenie kont.

Po zakończeniu scalania możesz zalogować się do swojego konta przy użyciu dowolnego adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem. Po zakończeniu scalania, nie będzie możliwe rozdzielenie kont.

Jeśli korzystasz z opcji Kontynuuj przez Google, musisz zweryfikować swoje konto Google. Pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o zalogowanie się do Google i wprowadzenie danych uwierzytelniających dla adresu e-mail aktualnie powiązanego z Twoim kontem Asana, aby rozpocząć proces.

 

Jeśli należysz do więcej niż jednej organizacji, która wymaga logowania jednokrotnego Google (SSO) lub przez SAML, nie możesz scalić swoich kont. Musisz zalogować się na każde z kont w Asanie powiązane z każdą organizacją i zalogować się osobno dla każdej organizacji.

Bezpieczeństwo Twojego konta jest naszym najwyższym priorytetem, a ten środek ma na celu ochronę Twoich danych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa procesu logowania dla użytkowników, którzy należą do wielu płatnych organizacji.

Dezaktywacja konta

Dezaktywuj swoje indywidualne konto Asana tylko wtedy, gdy nie chcesz już korzystać z Asany. Dezaktywacja konta jest operacją trwałą i nie można jej cofnąć.

 

Możesz dezaktywować swoje konto w zakładce „Konto” w sekcji „Moje ustawienia”.

deactivate account
 

Aby dezaktywować konto:

 1. Przejdź do zakładki „Konto” w sekcji „Moje Ustawienia”.
 2. Kliknij Dezaktywuj konto u dołu okna.

Po dezaktywacji konta nie będziesz mieć już dostępu do żadnych danych konta. Jeśli chcesz ponownie korzystać z Asany, musisz założyć nowe konto.

Dezaktywacja dotyczy tylko Twojego indywidualnego konta Asana. Organizacje i obszary robocze, do których należysz, są przestrzeniami współdzielonymi i będą one nadal istnieć.

Wiele przestrzeni w ramach jednego konta

W ramach pojedynczego konta w Asanie możesz utworzyć lub dołączyć do wielu przestrzeni, takich jak obszary robocze i organizacje. Ponieważ obszary robocze i organizacje stanowią odrębne jednostki, konieczne jest przełączanie się między nimi, aby uzyskać dostęp do projektów i zadań w obrębie danej przestrzeni.

topbar drop down
 

Aby przełączać się między obszarami roboczymi i organizacjami:

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.
 2. Z menu rozwijanego wybierz obszar roboczy lub organizację, do której chcesz uzyskać dostęp.