Podstawy pracy w aplikacji na Androida

Aplikacja Asany na Androida umożliwia pracę nad zadaniami i pozostawanie w kontakcie z członkami zespołu.

Możesz korzystać w niej ze swojej listy „Moje zadania”, projektów, wiadomości, Skrzynki odbiorczej, funkcji szybkiego dodawania i wyszukiwania. Zarówno aplikacja internetowa, jak i aplikacja na Androida aktualizują się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twoje zadania i wiadomości są synchronizowane automatycznie bez względu na to, z jakiego urządzenia akurat korzystasz.

Pobierz Asanę na Androida ze sklepu Google Play.

Aplikacja Asany na Androida jest kompatybilna z systemem w wersji 9.0 lub nowszej.

Rejestracja i logowanie

Załóż nowe konto

Jeśli używasz Asany po raz pierwszy, możesz założyć konto przy użyciu dowolnego konta Google zalogowanego na urządzeniu z Androidem lub przy użyciu adresu e-mail.

Po zweryfikowaniu konta możesz zalogować się z aplikacji na Androida lub na komputerze przy użyciu jednej z obsługiwanych przeglądarek.

 

Zaloguj się do swojego konta

Jeśli masz już konto, możesz zalogować się do aplikacji na Androida dokładnie w taki sam sposób, w jaki logujesz się do aplikacji komputerowej.

Z poziomu strony logowania, stuknij Wejdź przez Google, aby zalogować się przy użyciu logowania jednokrotnego Google (SSO) lub stuknij Zaloguj się, aby zalogować się za pomocą hasła lub przez SAML

 

Logowanie przez SAML

Jeśli jesteś członkiem organizacji Enterprise, w której włączono uwierzytelnianie SAML, możesz się zalogować klikając Zaloguj i wpisując jedynie swój adres e-mail oraz pozostawiając pole hasła puste. Spowoduje to przekierowanie do strony logowania lub aplikacji dostawcy tożsamości Twojej firmy.

 

Logowanie przez Google

Stuknij w Logowanie przez Google, aby zalogować się korzystając z logowania jednokrotnego Google ( Możesz zalogować się za pomocą dowolnego konta Google powiązanego z Twoim urządzeniem z systemem Android.

Używanie Asany w trybie offline

Możesz używać aplikacji Asany na Androida w trybie offline, aby sprawdzać powiadomienia, komentować zadania i wiadomości, zmieniać daty wykonania lub osoby odpowiedzialne oraz wykonywać zadania w drodze.

Oto akcje, które możesz wykonać w Asanie w trybie offline:

 • Tworzenie zadań, wiadomości lub projektów
 • Przypisz zadania
 • Ustawić daty wykonania
 • Dodaj lub usuń współpracowników
 • Dodać lub usunąć tagi
 • Dodawać zadania do projektów lub je usuwać
 • Ukończyć zadania
 • Usuń zadania
 • Polubić zadania, wiadomości lub powiadomienia
 • Dodawać lub usuwać komentarze
 • Zaproś członków zespołu
 • Zarchiwizować powiadomienia lub przywrócić je z archiwum w Skrzynce odbiorczej

Asana offline

Kiedy utworzysz zadanie lub dodasz komentarz w trybie offline, zobaczysz jasnoszarą ikonę chmury obok tych elementów, które nie zostały jeszcze zsynchronizowane. Oznacza to, że są obecnie widoczne tylko dla Ciebie. Zmiany te zostaną zsynchronizowane, gdy następnym razem będziesz online, a zaktualizowane zadania, projekty i konwersacje będą widoczne dla członków zespołu z odpowiednimi uprawnieniami.

Zestawienie u dołu aplikacji zlicza działania wykonane w trybie offline. Gdy wrócisz do trybu online, zobaczysz odliczanie do momentu zsynchronizowania wszystkich aktualizacji w Asanie. W rezultacie ikony szarej chmury znikną.

Jeśli dany projekt zawiera zadania i konwersacje, które nigdy wcześniej nie były otwierane w aplikacji, nie będą one widoczne w trybie online. Możesz jednak dodawać do niego zadania w trybie online.

Interfejs

Gdy zalogujesz się na swoje konto po raz pierwszy, zostaniesz przeniesiony do swojej listy „Moje zadania”.

interface 1

Z poziomu ekranu „Moje zadania” możesz:

 1. Stuknij w strzałkę menu rozwijanego, aby uzyskać dostęp do Kalendarza „Moje zadania” lub edytować profil użytkownika
 2. Zmiana widoku sortowania na liście „Moje zadania”
 3. Dostęp do stronygłównej
 4. Uzyskaj dostęp do Skrzynki odbior
 5. Użyj funkcji wyszukiwania 
 6. Przejdź do swojego Konta.

 

Strona główna

Aby przejść do Strony głównej, stuknij w ikonę Strona główna na swoim ekranie.

Homepage 2

Z poziomu Strony głównej możesz:

 1. Przełączaj się między projektami i portfolio
 2. Przejdź do Ulubionych Najnowszych i Wszystkich projektów
 3. Przełączanie między widokiem listy lub tablicy
 4. Utwórz nowy projekt

Portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planu Asana Business oraz Enterprise.

Konto

Wyświetlanie profilu

Aby wyświetlić swój profil, stuknij w monit „Wyświetl profil” z poziomu ekranu „Konto”.

view profile

view or edit account 2

Z poziomu ekranu Wyświetl profil możesz:

 1. Edytuj swój profil
 2. Pokaż się jako nieobecny
 3. Wyświetl zadania przypisane Tobie lub zadania utworzone przez Ciebie

Edytowanie profilu

Aby edytować profil, stuknij w ikonę ołówka na ekranie Wyświetl profil.

edit user profile

Z poziomu ekranu edycji profilu użytkownika możesz:

 1. Prześlij/zmień zdjęcie profilowe
 2. Edytować nazwę użytkownika
 3. Określić, czy jesteś na urlopie
 4. Zmień swoją bieżącą rolę
 5. Zmień swój bieżący dział
 6. Edytować sekcję „O mnie

 

Wylogowywanie się z Asany

Aby wylogować się z Asany, kliknij zakładkę Konto z poziomu pulpitu nawigacyjnego. Następnie przewiń na dół strony i stuknij w Wyloguj się.

Powiadomienia push

Jeśli masz włączone powiadomienia na urządzeniu z systemem Android, będziesz otrzymywać powiadomienia push o następujących aktualizacjach:

 • Przypisano Ci zadanie
 • Opublikowano komentarz do zadania, które zostało Ci przypisane lub w którym jesteś współpracownikiem
 • Zadanie, nad którym współpracujesz zostanie oznaczone jako ukończone
 • Zbliża się data wykonania przypisanego do Ciebie zadania (to powiadomienie jest wysłane około północy w dniu daty wykonania zadania)
 • Opublikowano wiadomość lub aktualizację statusu w zespole lub obszarze roboczym, do którego należysz
 • Ktoś doda załącznik do zadania, nad którym współpracujesz

Gdy wybierzesz ikonę Asany u góry telefonu, aby wyświetlić powiadomienia, zobaczysz, że są one zgrupowane. Rozsuń palce, aby zobaczyć więcej informacji, lub stuknij, aby przejść do Skrzynki odbiorczej Asany.

Domyślnie powiadomienia push są włączone.

 

Zarządzanie powiadomieniami push

Aby uzyskać dostęp do ustawień powiadomień push, stuknij w ikonę Push w zakładce „Konto”. Na następnym ekranie możesz włączyć lub wyłączyć wybrane powiadomienia push.

Tworzenie zadania

Create Task

Aby utworzyć zadanie:

 1. Stuknij w przycisk szybkiego dodawania 
 2. Dodaj tytuł do zadania
 3. Stuknij, aby dodać osobę odpowiedzialną lub datę wykonania
 4. Dodaj opis
 5. Dodaj zadanie do projektu
 6. Dodaj podzadanie
 7. Stuknij, aby dodać współpracowników

Zadanie pojawi się w sekcji „Moje zadanie” po stuknięciu w przycisk „Utwórz”.

Utworzone zadanie będzie domyślnie prywatne dla Ciebie. Po utworzeniu zadania pojawi się wskaźnik prywatności informujący o tym, czy dane zadanie jest prywatne czy publiczne.

 

Wyświetl lub edytuj szczegóły zadania

Edycja zadania pozwoli Ci uwzględnić w nim wszystkie niezbędne informacje, takie jak pola niestandardowe, opis, projekty, podzadania i załączniki. Posiadanie wszystkich najważniejszych informacji w zadaniach da Ci pewność, że wszystko znajduje się we właściwym miejscu.

task details

Z ekranu edycji szczegółów zadania możesz:

 1. Oznacz zadanie jako ukończone, polub je lub prześlij je dalej
 2. Stuknij w ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić więcej opcji
 3. Dodaj tytuł do zadania
 4. Edytuj osobę odpowiedzialną lub datę wykonania
 5. Dodaj pola niestandardowe do swojego zadania
 6. Dodaj opis zadania
 7. Dodaj swoje zadanie do określonego projektu
 8. Utwórz w swoim zadaniu podzadania 
 9. Dodaj obraz, załącznik, naklejkę uznania lub link
 10. Dodaj współpracowników do zadania

Sortowanie i filtrowanie zadań

my tasks

W sekcji „Moje zadania” możesz:

 1. Zmienić opcję wyświetlania (lista lub kalendarz)
 2. Filtrować zadania i zmienić opcję sortowania

 

Zmiana opcji sortowania

sorting option

Na stronie projektu możesz również:

 1. Wybierz żądaną opcję sortowania.
 2. Uzyskaj dostęp do większej liczby opcji

Tworzenie projektu

Create project

Aby utworzyć projekt możesz:

 1. Stuknij w przycisk szybkiego dodawania 
 2. Dodaj nazwę projektu
 3. Wybierz widok listy lub tablicy
 4. Stuknąć w przycisk Utwórz po wprowadzeniu wszystkich szczegółów projektu

Edytowanie projektu

Edit project

Aby edytować projekt:

 1. Stuknij w projekt
 2. Stuknij w strzałkę menu rozwijanego obok nagłówka projektu
 3. Następnie w stuknij ikonę z trzema kropkami.

edit a project 2

Z tego miejsca możesz:

 1. Ustaw jako publiczny lub prywatny dla członków projektu
 2. Edytuj nazwę projektu
 3. Zmień ikonę projektu
 4. Kopiuj adres URL projektu
 5. Archiwizowanie projektu
 6. Usuń projekt

Postęp projektu

 

Sekcja postępu projektu zapewnia pełny obraz statusu projektu, nad którym pracujesz. Raporty o statusie ułatwiają tworzenie szczegółowych, powtarzalnych i praktycznych aktualizacji statusu oraz udostępnianie swojej pracy kluczowym interesariuszom.

Dostęp do strony postępu projektu

accessing project progress

Aby wyświetlić stronę postępu projektu:

 1. Stuknij w projekt
 2. Stuknij w strzałkę menu rozwijanego obok nagłówka projektu
 3. Następnie w stuknij ikonę z trzema kropkami.

Aktualizowanie statusu projektu

updating your project progress

Aby zaktualizować postępy w projekcie:

 1. Kliknij Aktualizuj status na stronie postępu projektu.
 2. Wybierz, czy Twój projekt jest realizowany na czas, zagrożony, czy opóźniony  
 3. Dodaj opis
 4. Stuknij, aby dodać załącznik
 5. Kliknij Opublikuj, gdy aktualizacja statusu będzie gotowa do udostępnienia.

Twoja aktualizacja statusu automatycznie pojawi się w zakładce postępu.

Skrzynka odbiorcza na systemie Android

Skrzynka odbiorcza to Twoje centrum powiadomień w Asanie. Skrzynka odbiorcza wyświetla aktualizacje dotyczące wszystkich projektów, których jesteś członkiem oraz zadań, nad którymi współpracujesz lub które są przypisane w ramach danego obszaru roboczego lub organizacji.

Aby przejść do Skrzynki odbiorczej, stuknij w ikonę Skrzynka odbiorcza na ekranie głównym.

Inbox overview

W swojej skrzynce odbiorczej możesz:

 1. Rozwiń wszystko
 2. Filtruj swoją skrzynkę odbiorczą według wszystkich@wzmianekprzypisanych do mnie lub przypisanych przeze mnie
 3. Stuknąć w ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić więcej opcji

 

Tworzenie zadań uzupełniających

Zadania uzupełniające umożliwiają użytkownikom otrzymywanie aktualizacji od swojego zespołu i odpowiadanie na nie w czasie rzeczywistym, bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej.

Aby utworzyć zadanie uzupełniające, przesuń palcem w lewo na powiadomieniu. Kliknij Więcej. Możesz utworzyć zadanie uzupełniająceoznaczyć je jako nieprzeczytane lub zarchiwizować to powiadomienie.

Używaj funkcji wyszukiwania, aby odszukać zadania, projekty, zespoły, wiadomości, tagi, portfolio, cele lub osoby w Twoim obszarze roboczym lub organizacji.

search

Aby wyszukać:

 1. Kliknij ikonę Wyszukaj na ekranie głównym.
 2. Zacznij wpisywać tekst, aby wyszukać zadania, projekty, zespoły, wiadomości, tagi, portfolio, cele lub osoby.

Możesz także użyć paska wyszukiwania Google, aby wyszukać wyniki w Asanie.

Podczas wyszukiwania wyniki będą wyświetlać:

 • Zespoły - wybierz zespół, aby wyświetlić jego projekty i członków
 • Projekty - wybierz projekt, aby wyświetlić listę powiązanych z nim zadań
 • Zadania - wybierz zadanie, aby wyświetlić jego szczegóły
 • Wiadomości - wybierz wiadomość, aby wyświetlić jej szczegóły
 • Tagi - wybierz tag, aby wyświetlić odpowiadającą mu listę zadań
 • Osoby - wybierz osobę, aby wyświetlić jej listę „Moje zadania

 

Wyszukiwanie zaawansowane

FIltry wyszukiwania zaawansowanego pozwalają szybko znaleźć konkretny projekt, zadanie, wiadomość, zespół (i więcej!), którego szukasz. Te filtry pozwalają określić dodatkowe wymagania, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Masz również dostęp do szybkich filtrów lub skrótów, które automatycznie dodają filtry do wyszukiwania.

advanced search

 

Po wpisaniu zapytania, zastosuj jeden z filtrów wyszukiwania zaawansowanego, aby zawęzić rezultaty. W razie potrzeby możesz później wybrać dodatkowe filtry, aby wyniki były jeszcze dokładniejsze. W naszym przykładzie użytkownik wybrał termin „marketing” i zastosował filtr zawężający wyniki do samych zadań.

Następnie zastosowano filtr „w projekcie”, aby wyszukiwanie obejmowało tylko elementy należące do projektu „Marketing kreatywny - jesień 2021”.

Portfolio na systemie Android

Portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planów Business i Enterprise .

Portfolio umożliwiają śledzenie projektów z całego zespołu, a nawet organizacji. Dzięki Portfolio możesz podzielić projekty w Asanie na kategorie, wyświetlać i prosić o aktualizację statusu oraz organizować projekty według priorytetu, wykresu wypalania, a nawet utworzonych przez Ciebie pól niestandardowych.

Możesz uzyskać dostęp do swoich portfolio na ekranie głównym, stukając w kartę Portfolio.

 

Tworzenie portfolio

Create Portfolio

Aby utworzyć nowe portfolio:

 1. Stuknij w ikonę szybkiego dodawania 
 2. Dodaj nazwę portfolio
 3. Dodaj projekt lub wiele projektów jednocześnie, wpisując nazwę projektu, który chcesz dodać, lub wybierz go z listy sugerowanych projektów. Po wybraniu projektów, stuknij w przycisk Zapisz.

Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asanę, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo

Przegląd portfolio

 

Po utworzeniu portfolio i dodaniu do niego projektów, możesz śledzić ich status w jednym miejscu.

W widoku portfolio można wyświetlić następujące dane:

 • Sprawdź aktualny status każdego z projektów
 • Wyświetl postęp każdego projektu w wartości procentowej
 • Zobacz datę wykonania lub zakres dat każdego z projektów
 • Sprawdzić, do którego zespołu należy dany projekt
 • Wyświetl właściciela każdego projektu
 • Dodać do portfolio więcej projektów

Jeśli do Twojego portfolio zostały dodane pola niestandardowe za pośrednictwem aplikacji internetowej Asany, możesz wyświetlić wszystkie dodane wartości bezpośrednio z przeglądu portfolio.

Aby wyświetlić wartości pól niestandardowych w przeglądzie portfolio, przesuń po wierszu nagłówka, aby wyświetlić wartości pól niestandardowych dla każdego projektu.

Obecnie dodawanie pól niestandardowych do portfolio możliwe jest wyłącznie w aplikacji internetowej Asany.

 

Adnotowanie

Adnotowanie umożliwia interesariuszom zostawianie konkretnych, wykonalnych informacji zwrotnych na obrazach, dzięki czemu każdy w zespole wie, co trzeba zrobić, aby doprowadzić zadanie do końca. Możliwość automatycznego tworzenia podzadań z adnotacji pozwala usprawnić proces przekazywania i otrzymywania informacji zwrotnych, zmniejszyć poziom frustracji i wprowadzić przejrzystość do zespołu.

Proofing 1

Po przejściu do załączonego obrazu w zadaniu:

 1. Stuknij  w ikonę adnotowania u góry ekranu
 2. Stuknij w obszar na obrazie, w którym chcesz zostawić informację zwrotną
 3. Wprowadź informację zwrotną i kliknij Utwórz.
 4. Oznacz adnotację jako ukończoną lub nieukończoną/ dodaj osobę odpowiedzialną / dodaj datę wykonania
 5. Napisz komentarz / dołącz dodatkowe pliki / lub dodaj współpracownika.

Po przejściu do zadania nadrzędnego, zobaczysz te adnotacje w formie listy wykonalnych podzadań.

Akcje skrótów

Stuknij i przytrzymaj ikonę aplikacji Asany, aby utworzyć nowe zadanie, przejść do Skrzynki odbiorczej lub otworzyć wyszukiwanie bezpośrednio z ekranu głównego.

Shortcut actions

Te akcje skrótów są dostępne tylko na urządzeniach z Androidem w wersji 9.0 lub nowszej.