Zatwierdzenia

Będziemy wdzięczni, jeśli podzielisz się z nami swoją opinią na temat zatwierdzeń.

Dostępne na poziomach Asana AdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z cenami.

Zatwierdzenia to typ zadań w Asanie pozwalający użytkownikom otrzymać szybką odpowiedź w sprawie prośby lub projektu, który wymaga zatwierdzenia. Osoba zatwierdzająca może łatwo zobaczyć, jakie są wobec niej oczekiwania i podjąć odpowiednie działania. Natomiast, osoba wysyłająca prośbę otrzymuje jasną informację zwrotną na temat tego, co zostało zatwierdzone, a co nie.

Dowiedz się, jak usprawnić cykle informacji zwrotnych dzięki zatwierdzeniom w naszym wirtualnym szkoleniu z zakresu międzyfunkcyjnych przepływów pracy. Zarejestruj się już teraz.

Jak utworzyć zadanie zatwierdzania

Możesz oznaczyć zadanie jako zatwierdzenie w dowolnym momencie.

create approval

Aby oznaczyć zadanie jako zatwierdzenie

  1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku zadania
  2. Kliknij Oznacz jako zatwierdzenie.

Jak ukończyć zadanie zatwierdzania

Istnieją trzy sposoby na ukończenie zatwierdzenia.

complete approval

Możesz oznaczyć je jako:

  1. Zatwierdzone
  2. Zażądano zmian
  3. Odrzucone

Nieukończone zadania mają status „oczekujące” na zatwierdzenie.

Jak rozpoznać zadanie zatwierdzania

Zatwierdzenia będą widoczne w Asana (na osi czasu, w kalendarzu, na liście i w widokuMoje zadania”) w postaci ikony kwadratu, która będzie pusta, jeśli zatwierdzenie ma status „Nieukończone”, zielona w przypadku statusu „Zatwierdzone”, pomarańczowa dla statusu „Zażądano zmian” i czerwona dla statusu „Odrzucone”.

identifying an Approval

Możesz oznaczyć zatwierdzenie jako zatwierdzonezażądać zmian lub odrzucić, klikając ikonę kwadratu w widoku listy projektu.

Kilka ważnych uwag o zatwierdzeniach

  • W przeciwieństwie do kamieni milowych, nie możesz utworzyć zatwierdzenia jako głównego działania w widoku listy.
  • Podobnie jak w przypadku zadań, każdy może ukończyć zatwierdzenie - nie tylko osoba odpowiedzialna. W razie potrzeby możesz użyć projektów tylko do komentowania, aby upewnić się, że tylko osoba odpowiedzialna może zatwierdzić dane zadanie.
  • Podzadania mogą zostać oznaczone jako zatwierdzenia.
  • Jeśli dokonasz przejścia niższy plan z poziomu Asana Advanced lub starszego poziomu business, Twoje zadania będące zatwierdzeniami utracą tę funkcję. Ukończone zatwierdzenia (o statusie „Zatwierdzone”, „Zażądano zmian” lub „Odrzucone”), będą wyglądały jak zwykłe, ukończone zadania.