Zatwierdzenia

Dostępne w ramach planów Asana AdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

Zatwierdzenia to typ zadań w Asanie pozwalający użytkownikom otrzymać szybką odpowiedź w sprawie prośby lub projektu, który wymaga zatwierdzenia. Osoba zatwierdzająca może łatwo zobaczyć, jakie są wobec niej oczekiwania i podjąć odpowiednie działania. Natomiast, osoba wysyłająca prośbę otrzymuje jasną informację zwrotną na temat tego, co zostało zatwierdzone, a co nie.

Dowiedz się, jak usprawnić cykle informacji zwrotnych dzięki zatwierdzeniom w naszym wirtualnym szkoleniu z zakresu międzyfunkcyjnych przepływów pracy. Zarejestruj się już teraz.

Jak utworzyć zadanie zatwierdzania

Możesz oznaczyć zadanie jako zatwierdzenie w dowolnym momencie.

create approval

Aby oznaczyć zadanie jako zatwierdzenie

  1. Kliknij ikonę z trzema kropkami w okienku zadania
  2. Kliknij Oznacz jako zatwierdzenie.

Jak ukończyć zadanie zatwierdzania

Istnieją trzy sposoby na ukończenie zatwierdzenia.

complete approval

Możesz oznaczyć je jako:

  1. Zatwierdzone
  2. Zażądano zmian
  3. Odrzucone

Nieukończone zadania mają status „oczekujące” na zatwierdzenie.

Jak rozpoznać zadanie zatwierdzania

Zatwierdzenia będą widoczne w Asana (na osi czasu, w kalendarzu, na liście i w widokuMoje zadania”) w postaci ikony kwadratu, która będzie pusta, jeśli zatwierdzenie ma status „Nieukończone”, zielona w przypadku statusu „Zatwierdzone”, pomarańczowa dla statusu „Zażądano zmian” i czerwona dla statusu „Odrzucone”. 

identifying an Approval

Możesz oznaczyć zatwierdzenie jako zatwierdzonezażądać zmian lub odrzucić, klikając ikonę kwadratu w widoku listy projektu.

Kilka ważnych uwag o zatwierdzeniach

  • W przeciwieństwie do kamieni milowych, nie możesz utworzyć zatwierdzenia jako głównego działania w widoku listy.
  • Podobnie jak w przypadku zadań, każdy może ukończyć zatwierdzenie - nie tylko osoba odpowiedzialna. W razie potrzeby możesz użyć projektów tylko do komentowania, aby upewnić się, że tylko osoba odpowiedzialna może zatwierdzić dane zadanie.
  • Podzadania mogą zostać oznaczone jako zatwierdzenia.
  • Jeśli dokonasz przejścia niższy plan z poziomu Asana Advanced lub starszego poziomu business, Twoje zadania będące zatwierdzeniami utracą tę funkcję. Ukończone zatwierdzenia (o statusie „Zatwierdzone”, „Zażądano zmian” lub „Odrzucone”), będą wyglądały jak zwykłe, ukończone zadania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback