Zależności zadań

Dostępne w ramach planów Asana StarterAdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany Premium, Business i legacy Enterprise.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

Zależności to powiązania między zadaniami wyznaczające kolejność działań, które należy podjąć. Dzięki zależnościom, możesz oznaczyć zadanie jako blokujące inne zadanie lub zablokowane przez inne zadanie.

Zespoły korzystające z przepływów pracy opartych na współpracy mogą w łatwy sposób zobaczyć, które zadania oczekują na wykonanie innych i dowiedzieć się, kiedy mogą rozpocząć swoją część pracy. Po ukończeniu pierwszego zadania osoba odpowiedzialna za następne zadanie zostanie powiadomiona o tym, że może nad nim rozpocząć pracę.

Dołącz do naszego wirtualnego szkolenia  Tworzenie podstawowych przepływów pracy w Asana i dowiedz się, jak połączyć powiązane zadania za pomocą zależności. Zarejestruj się już teraz.

Powiązane artykuły

Oznacz zadania jako zależne


Aby oznaczyć zadanie jako zależne:

  1. Kliknij zadanie, a następnie kliknij Dodaj zależności na pasku bocznym.Następny:

  1. Zacznij wpisywać nazwę poprzedzającego zadania
  2. Wybierz zadanie z pojawiającej się sugestii wyszukiwania
  3. Zadanie to będzie teraz wskazywać, przez jakie zadanie jestzablokowane

Baner wskazania będzie widoczny tylko w okienku ze szczegółami zadania zależnego.

Przeciągnij zależności na oś czasu

Możesz ustawiać zależności bezpośrednio na swojej osi czasu, klikając ikonę łącznika, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie, a następnie przeciągając go do innego zadania.

Drawing Dependencies Gif

Aby wyznaczyć zależności na osi czasu:

  • Kliknij ikonę konektora, która pojawi się po najechaniu kursorem na zadanie.
  • Przeciągnij łącznik do zadania, które chcesz oznaczyć jako Zależne od.

Wiele zależności

Pojedyncze zadanie może być zależne od wielu zadań. Podobnie, wiele zadań może być zależnych od pojedynczego zadania.

Zadanie poprzedzające będzie teraz pokazywać zadania, które są przez nie zablokowane, wskazując zadania oczekujące na jego ukończenie. Jeśli pojedyncze zadanie jest zależne od wielu zadań, każde poprzedzające zadanie pojawi się w okienku ze szczegółami zadania zależnego.

Aby usunąć zależność, najedź kursorem na istniejący baner zależności i kliknij symbol „X”, który się pojawi.

Powiadomienia

Osoba odpowiedzialna za zadanie zależne otrzyma powiadomienia o następujących działaniach:

  • Zadanie poprzedzające zostanie oznaczone jako ukończone
  • Data wykonania zadania poprzedzającego zostanie zmieniona lub usunięta

Jeśli zadanie jest zależne od wielu zadań, otrzymasz tylko jedno powiadomienie o ukończeniu wszystkich zadań poprzedzających.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback