Zakładka Przegląd projekt

Dodawanie opisu projektu

W sekcji opisu projektu możesz powitać swój zespół i nadać kształt waszej współpracy w Asanie. Możesz dodać w niej szczegóły dotyczące spotkań, kanałów komunikacji oraz inne ważne informacje.

Aby dodać opis, kliknij pole opisu i zacznij wpisywać tekst.

Edytowanie szczegółów projektu

Aby uzyskać dostęp do szczegółów projektu lub je edytować, kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy projektu. Następnie wybierz Edytuj szczegóły projektu.

How to edit project details.png
 

Przypisywanie ról w projekcie

W sekcji „Role w projekcie” w przeglądzie projektu możesz zobaczyć, kto jest właścicielem projektu, a także przypisać poszczególne role, np. osobę zatwierdzającąwspółautora lub inną wybraną przez Ciebie rolę. Nie musisz wybierać zdefiniowanych wstępnie ról.

Edytowanie i dodawanie ról

Aby edytować rolę członka projektu, kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy członka.

How to edit project roles.png

Z menu rozwijanego możesz:

 1. Dodaj lub zmień rolę
 2. Ustaw członka jako właściciela projektu
 3. Usuń członka z projektu

Kluczowe zasoby

W zakładce przeglądu projektu możesz łatwo dołączyć pliki z komputera, Dropbox, Dysk Google lub OneDrive/Sharepoint.

Aby dołączyć plik, kliknij ikonę spinacza.

key resources

Tworzenie briefu projektu

Dodanie briefu projektu umożliwia wyjaśnienie zespołowi zakresu i celu projektu.

Aby dodać brief projektu, kliknij ikonę Utwórz brief projektu w sekcji „Kluczowe zasoby” w przeglądzie projektu.

Następnie podaj dodatkowy kontekst, dodając więcej szczegółów. Możesz też skorzystać z sekcji Sugerowane treści na pasku bocznym po prawej stronie.

project brief 2

+ icon

Za pomocą ikony + w briefie projektu możesz szybko @wzmianka o członkach zespołu, zadaniach, projektach lub portfolio, wstawić linki, emoji, podziały sekcji, tabele, obrazy lub multimedia.

+ icon

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi briefu projektu umożliwia formatowanie tekstu i @wzmianka o członkach zespołu, zadaniach, projektach lub portfolio, wstawianie linków, emoji, podziałów sekcji, obrazów lub multimediów.

toolbarEdytowanie istniejącego briefu projektu

Aby edytować istniejący brief projektu, kliknij ikonę ołówka.

Dodawanie obrazów i multimediów do briefu projektu

Dodawanie obrazów

Możesz łatwo dodawać obrazy do briefu projektu.

adding images

Aby dodać obrazy do briefu projektu:

 1. Kliknij ikonę „+”.
 2. Wybierz obraz

Dodawanie multimediów

Aby dodać multimedia z aplikacji takich jak Adobe XD, Canva, Figma, InVision, InVision Freehand, Looker, Loom, Lucidchart, Miro, Vimeo, Whimsical, Wistia lub YouTube do briefu projektu, kliknij ikonę Multimedia na pasku narzędzi.

adding media 1

Aby dodać multimedia do briefu projektu:

 1. Kliknij ikonę „+”.
 2. Wybierz dowolną opcję multimediów 
 
 
adding media 2

W następnym oknie wklej link URL.

Możesz również wkleić link z jednej z tych usług bezpośrednio do briefu projektu. Następnie zostanie automatycznie wyświetlone osadzanie.

Drukowanie briefu projektu

Aby wydrukować brief projektu, kliknij ikonę z trzema kropkami i wybierz Drukuj.

print

Przeciąganie i upuszczanie

Użyj funkcji przeciągania i upuszczania, aby łatwo przenosić lub zmieniać kolejność bloków treści.

drag and drop

Wstawianie tabeli do briefu projektu

Tabelę można wstawić w taki sam sposób, jak inne elementy formatowania. Możesz dodawać wiersze i kolumny, wybierać wiersze lub kolumny do usunięcia lub skopiowania, kopiować i wklejać tabele z dokumentów, a nawet wstawiać listy lub obrazy do komórek.

Możesz wstawić tabelę, klikając strzałkę listy rozwijanej obok Wstaw na pasku narzędzi. Następnie wybierz Tabela.

table

Polecenia z ukośnikiem do wstawiania tekstu sformatowanego

Wpisz „/”, aby wstawić elementy do dokumentu. Następnie możesz filtrować sugerowane opcje, wpisując ich nazwy i/lub używając klawiszy strzałek, aby wybrać je z menu rozwijanego. Ta metoda może być również używana do wstawiania wierszy i kolumn do tabeli.

Przekształcanie tekstu w zadania w briefie projektu

Aby przekształcić tekst w zadania w briefie projektu:

 1. Otwórz brief projektu
 2. Zaznacz tekst
 3. Kliknij Przekształć w zadanie na pasku narzędzi
 4. Następnie zadanie pojawi się w projekcie. Kliknij nazwę zadania, aby je przypisać lub dodać więcej informacji.
convert text to task

Możesz również przekształcić tekst w zadanie w briefie projektu, używając skrótu klawiaturowego Ctrl/Cmd+shift+enter.

Kamienie milowe projektu

Kamienie milowe projektu są dostępne i widoczne w przeglądzie projektu. Kliknij kamień milowy, aby go wyświetlić lub edytować. Kliknij ikonę +, aby dodać nowy kamień milowy. Kamienie milowe są dostępne w ramach płatnej subskrypcji Asana.

Milestones

Podoba Ci się to, co widzisz? Rozpocznij darmowy okres próbny Asana już dziś. Wypróbuj za darmo.

Postęp projektu i aktualizacje statusu

Możesz wyświetlić postęp lub zaktualizować status dowolnego projektu, nad którym pracujesz, w zakładce przeglądu projektu. 

project progress

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback