Zarządzanie zatwierdzonymi obszarami roboczymi

Ta funkcja bezpieczeństwa jest dostępna na poziomie Asana Enterprise+ , a także wcześniejsze plany legacy Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

Jest ona również dostępna w wersji internetowej Asana, aplikacja komputerowa i urządzenia mobilne z systemem iOS w wersji 8.77, Android w wersji 6.79 lub nowszej. Obecnie nie jest dostępna dla interfejsu API, integracji ani innych obszarów powierzchni.

 

Duże organizacje często używają zarządzanych urządzeń lub sieci w celu zabezpieczenia danych pracowników.

Wcześniej administratorzy w Asanie musieli zdecydować o blokowaniu lub zezwalaniu na dostęp do wszystkich obszarów roboczych w Asanie. Teraz administratorzy w Asana mogą zarządzać firmowymi urządzeniami sieciowymi lub poszczególnymi urządzeniami pracowników, aby ograniczyć korzystanie z Asana wyłącznie do zatwierdzonych obszarów roboczych lub organizacji.

Ograniczając dostęp do niezatwierdzonych obszarów roboczych i organizacji za pomocą narzędzi opartych na proxy, takich jak bezpieczeństwo dostępu do chmury (CASB), administratorzy mogą pomóc w przestrzeganiu wewnętrznych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa i przechowywaniu poufnych danych w zatwierdzonych obszarach roboczych.

Po skonfigurowaniu tego rozwiązania administratorzy będą mogli ustawić zatwierdzoną listę obszarów roboczych i działów. Dzięki temu użytkownicy korzystający z urządzeń zarządzanych lub sieci zarządzanej nie będą mogli uzyskać dostępu do niezatwierdzonych obszarów roboczych ani organizacji. 

Włączanie zatwierdzonych obszarów roboczych

Aby włączyć tę funkcję, administrator musi najpierw skonfigurować swoje rozwiązanie tak, aby wysyłało dwa nagłówki na wszystkie żądania z Asana.

workspace ID

Z tego miejsca:

  1. Pierwszy nagłówek musi zawierać identyfikator domena lub identyfikator działu. Znajdziesz go w zakładce Ustawienia w konsoli administratora. Nagłówek powinien mieć następujący format: Asana-Allowed-Domains-Requester-Id: abc. Administratorzy działów muszą skontaktować się z obsługą klienta Asana, aby uzyskać identyfikator administratora działu w celu skonfigurowania tego nagłówka.

  2. Drugi nagłówek musi zawierać rozdzielone przecinkami identyfikatory zatwierdzonych domen i mieć następujący format: Asana-Allowed-Domain-Ids: abc,123,xyz. Wszystkie wymienione identyfikatory obszarów roboczych będą widniały jako zatwierdzone obszary robocze i organizacje.

Asana Web wymusza te ograniczenia zarówno podczas początkowego ładowania strony, jak i uzgadniania protokołu WebSocket. Jeśli chcesz, aby otwarta strona w Asana aktualizowała określone ograniczenia po przełączeniu sieci przez urządzenie, pamiętaj, aby dodać te nagłówki w żądaniach http do punktów końcowych protokołu WebSocket (wss://), które są poddomenami aplikacji Asana.

Uzyskiwanie dostępu do niezatwierdzonych obszarów roboczych

Po skonfigurowaniu listy zatwierdzonych obszarów roboczych użytkownicy zarządzanego urządzenia lub sieci mogą otrzymać komunikat o błędzie kontekstowym podczas próby uzyskania dostępu do niezatwierdzonych obszarów roboczych w kilku różnych sytuacjach.

Logowanie do konta w Asanie nieposiadającego zatwierdzonych domen

Jeśli próbujesz zalogować się do konta w Asanie, które nie posiada zatwierdzonych domen, zostanie wyświetlony następujący monit:

try again

Ten błąd informuje, że nie jesteś członkiem zatwierdzonego obszaru roboczego i dlatego możesz:

  1. Wyloguj
  2. Spróbuj ponownie (przeglądarka ponownie spróbuje uzyskać dostęp do domeny).

Przełączanie się na niezatwierdzoną domenę w sieci firmowej

Próba zalogowania się do osobistego obszaru roboczego lub konta z wieloma niezatwierdzonymi domenami również spowoduje wyświetlenie błędu kontekstowego.

access workspace

Tutaj możesz:

  1. Wyloguj się. Wybór tej opcji spowoduje przekierowanie na stronę logowania do Asana, skąd możesz zalogować się na inne konto.
  2. Spóbuj ponownie (po przełączeniu się na inną sieć). Przeglądarka ponownie spróbuje uzyskać dostęp do domeny.
  3. Jeśli dostępna jest opcja Dostęp do obszaru roboczego, kliknij ją, aby uzyskać dostęp do zatwierdzonej domeny.

Próba uzyskania dostępu do niezatwierdzonej domeny za pomocą linku URL

Kliknięcie niezatwierdzonego adresu URL również spowoduje wyświetlenie błędu kontekstowego.

slack url
not accessible

Podobnie jak w poprzednim scenariuszu, zobaczysz następujące opcje:

  1. Wyloguj się (po przełączeniu się na inną sieć). Wybór tej opcji spowoduje przekierowanie na stronę logowania do Asana, skąd możesz zalogować się na inne konto.
  2. Spóbuj ponownie (po przełączeniu się na inną sieć). Przeglądarka ponownie spróbuje uzyskać dostęp do domeny.
  3. Jeśli dostępna jest opcja Dostęp do obszaru roboczego, kliknij ją, aby uzyskać dostęp do zatwierdzonej domeny.

Jeśli chcesz rozszerzyć plan do Enterprise lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespół sprzedaży.

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback