Zapier i Asana

Zapier umożliwia połączenie różnych aplikacji internetowych z Asana.

Połącz konto w Asanie za pomocą Zapier

Jeśli jeszcze nie posiadasz konta Zapier, rozpocznij od utworzenia go tutaj.  

Jeśli masz już konto w Zapier, zacznij od zalogowania się tutaj.  

Pierwszym krokiem po zalogowaniu się do konta Zapier jest połączenie go z kontem w Asanie.

 

Aby połączyć swoje konto w Asana z Zapier:

 1. Kliknij strzałkę menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu.
 2. Z menu rozwijanego wybierz Połączone konta.

Na kolejnej stronie:

 1. Kliknij pole wyszukiwania i zacznij wpisywać Asana
 2. W polu z sugestiami wybierz Asana.

 

Po wybraniu Asana pojawi się nowe okno Asana. Kliknij Zezwól, aby połączyć konto Asana z Zapier.

 

Po połączeniu konta Asana z Zapier, Asana powinna pojawić się w sekcji Połączone konta na Twoim koncie Zapier.

 

Utwórz Zap

Zap łączy ze sobą dwie aplikacje. Każdy Zap składa się z dwóch elementów: wyzwalacza i akcji.

Po aktywacji wyzwalacza w jednej aplikacji następuje wykonanie akcji w drugiej z nich.

Istnieją dwa sposoby korzystania z Asany i Zapier:

 • Wyzwalacz w Asanie wykonuje akcję w innej aplikacji
 • Wyzwalacz w innej aplikacji wykonuje akcję w Asanie

Utwórz Zap z Asaną jako aplikacją wyzwalającą

W tym typie Zapu, wyzwalacz w Asanie spowoduje wykonanie akcji w innej aplikacji.

Oto niektóre z możliwych wyzwalaczy w Asanie, których możesz użyć, aby Twój Zap wykonał akcję w innej aplikacji:

 • Opublikowanie nowego komentarza w zadaniu
 • Dodanie nowego zadania do projektu
 • Powiązanie zadania z tagiem
 • Utworzenie nowego podzadania
 • Utworzenie nowego projektu
 • Utworzenie nowego zespołu
 • Ukończenie zadania

Aby utworzyć Zap, kliknij Make a Zap! (Utwórz Zap!) u góry ekranu.

W tym przykładzie skonfigurujemy Zap, który w przypadku dodania zadania do projektu w Asanie (wyzwalacz), wykona działanie w innej aplikacji (akcja).

 

Rozpocznij od wybrania Asana jako aplikacji wyzwalającej.

Na kolejnej stronie:

 1. Wybierz żądany wyzwalacz.
 2. Następnie kliknij Zapiszikontynuuj.

Na kolejnej stronie:

 1. Wybierz konto Asana, które wcześniej zostało połączone z Zapier
 2. Następnie kliknij Zapiszikontynuuj.

Jako, że ustawiliśmy wyzwalacz jako nowe zadanie dodane do projektu, następnym krokiem jest wybranie projektu wyzwalającego dla tego Zapu:

 1. Rozpocznij wpisywanie nazwy projektu, który ma zostać użyty dla tego Zapu
 2. W polu z sugestiami wybierz żądany projekt.

Następnie kliknij Fetch & Continue (Pobierz i kontynuuj), aby przetestować, czy wyzwalacz działa poprawnie.

Jeśli test przebiegł pomyślnie, kliknij Continue (Kontynuuj), aby zakończyć konfigurację wyzwalacza.

Następnie, wybierz aplikację, w której Zap wykona akcję. Do wyboru są setki możliwości, więc od Ciebie zależy rodzaj Zapu, jaki utworzysz.

Utwórz Zap z Asaną jako aplikacją, w której wykonywana jest akcja

W tym typie Zapu, wyzwalacz w innej aplikacji spowoduje wykonanie akcji w Asanie.

Oto niektóre z możliwych akcji, które Twój Zap może wykonać w Asanie:

 • Utwórz nowe zadanie
 • Utwórz nowy projekt
 • Aktualizowanie aktywności zadania
 • Skomentuj zadanie
 • Przesłanie załącznika do zadania

Aby utworzyć Zap, kliknij Make a Zap! (Utwórz Zap!) u góry ekranu.

W tym przykładzie skonfigurujemy Zapa, który w przypadku odebrania wiadomości e-mail w Gmailu (wyzwalacz), spowoduje utworzenie zadania w Asanie (akcja).

Rozpocznij od wybrania Gmaila jako aplikacji wyzwalającej.

Na kolejnej stronie:

 1. Wybierz żądany wyzwalacz.
 2. Następnie kliknij Zapiszikontynuuj.

Na kolejnej stronie:

 1. Wybierz konto Gmail, aby połączyć je z Zapem (jeśli Zap nie został utworzony wcześniej, wybierz + Connect a New Account
 2. Następnie kliknij Zapiszikontynuuj.

Ponieważ wyzwalaczem jest nowa wiadomość w Gmailu, następnym krokiem jest wybranie wyzwalającego folderu Gmail dla tego Zapu:

Rozpocznij wpisywanie nazwy folderu Gmail, który ma zostać użyty dla tego Zapu i wybierz go w polu z sugestiami.

Następnie kliknij Fetch & Continue (Pobierz i kontynuuj), aby przetestować, czy wyzwalacz działa poprawnie.

Jeśli test przebiegł pomyślnie, kliknij Continue (Kontynuuj), aby zakończyć konfigurację wyzwalacza.

Następnie wybierz Asana jako aplikację dla Zapa:

Zacznij wpisywać Asana w polu i wybierz ją z sugerowanych wyników.

Na następnych stronach skonfigurujesz akcję w Asanie w podobny sposób jak w poprzednim przykładzie, w którym to Asana była aplikacją wyzwalającą.

Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę pomocy technicznej Zapier tutaj.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback