Integracja z Power BI

Integracja Asana dla Power BI jest dostępna dla wszystkich klientów planu Business oraz Enterprise.

 

Informacje ogólne

Integracja z usługą Power BI oferuje użytkownikom Asany korzystającym z planów Business i Enterprise możliwość raportowania na temat kluczowych danych z Asany z poziomu usługi Power BI.

Łącznik Asana-Power BI umożliwia połączenie usługi Power BI z Asaną w celu pobierania danych dotyczących zadań w określonym projekcie, zespole lub portfolio.

Przed synchronizacją danych z Power BI należy upewnić się, że następujące informacje są wypełnione w Asanie:

 1. Standardowe szczegóły zadania (tytuł, osoba odpowiedzialna, data wykonania itp.)
 2. Pola niestandardowe w zadaniach
 3. Dane projektu nadrzędnego
 4. Tagi

Podzadania nie są obsługiwane, chyba że dane podzadanie jest zadaniem najwyższego poziomu w innym projekcie w określonym zespole lub portfolio.

Wszystkie te elementy można udostępnić innym użytkownikom korzystającym z integracji Asana dla Power BI w organizacji.

Wymagania dotyczące instalacji

Upewnij się, że masz dostęp do Asany oraz do Power BI Desktop lub Power BI Online.

Wymagania dotyczące Power BI:

 • Dostęp do BI Desktop (tylko system Windows) w celu pełnego dostosowywania oraz tworzenia i publikowania pulpitów nawigacyjnych
 • Dostęp do usługi Power BI (online) w celu przeglądania danych za pomocą szablonu lub opublikowanych pulpitów nawigacyjnych

Aby zsynchronizować dane zespołu, musi on korzystać z planu Asana Business lub Enterprise.

Jak skonfigurować integrację

Connect from desktop

Jak połączyć się z Power BI Desktop:

 • Otwórz program Power BI Desktop
 • Kliknij „Get Data” (Pobierz dane) i wybierz Asanę z listy „Online Services
 • Kliknij „Connect” (Połącz
 • Pojawi się monit z prośbą o wpisanie linku, wybranie prawidłowego portfolio, zespołu lub linku do projektu
 • Kliknij OK
 • Może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do Asany i udzielenie uprawnień Power BI do pobierania danych. Zaloguj się za pomocą użytkownika, który ma dostęp do Twoich danych
Create a dashboard from Tasks

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny z zadań:

 • Zaznacz pole wyboru Zadania, a następnie kliknij Załaduj.
 • Możesz zmodyfikować uzyskane dane przed użyciem ich do utworzenia pulpitu nawigacyjnego.
 • Twoje dane dotyczące zadań powinny być teraz synchronizowane z usługą Power BI. Może to zająć od kilku sekund do 10 minut, w zależności od wielkości danego zespołu lub portfolio.
 • Po załadowaniu danych możesz rozpocząć tworzenie pulpitu nawigacyjnego, korzystając z dostępnych pól po prawej stronie.

Możesz rozwinąć dane pól niestandardowych i ustawić ich wartości tak, aby były wyświetlane jako pojedyncze kolumny w zestawie danych.

Kluczowe funkcje

Łącznik Asana-Power BI umożliwia połączenie Power BI z Asaną w celu pobierania i prezentowania danych dotyczących zadań.

Power BI umożliwia:

 • Analizę obciążenia, aby upewnić się, że zespoły są na dobrej drodze do osiągnięcia kluczowych wskaźników efektywności
 • Łączenie różnych zestawów danych i przekształcanie ich w model danych
 • Tworzenie wykresów i diagramów w celu wizualizacji na podstawie danych z Asany
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania w czasie rzeczywistym za pomocą indywidualnie dostosowanych raportów Power BI, które mogą pomóc w prognozowaniu wyników

Przykłady zastosowania

Power BI zapewnia lepszy wgląd w informacje biznesowe i zwiększa wartość danych w Asanie. Dzięki lepszej wizualizacji danych i zintegrowanym analizom, Twój zespół może uzyskać szczegółowy wgląd w pracę oraz identyfikować nowe możliwości, a tym samym zdobyć przewagę konkurencyjną.

Na przykład, załóżmy, że kierownik projektu chce dodać dane z Asany do wewnętrznej analizy biznesowej. W takim przypadku mogą dodać Asanę jako źródło danych w usłudze Power BI, aby stworzyć bardziej szczegółowy i aktualny raport.

Z kolei, lider zespołu poproszony o opracowanie raportu na temat zespołu korzystającego z Asany, może filtrować i grupować dane w usłudze Power BI oraz tworzyć bardziej spersonalizowane raporty, ułatwiające dostrzeganie trendów oraz podejmowanie lepszych decyzji.

W jaki sposób łącznik Asana-Power BI zapewnia zespołom szerszą perspektywę:

Zapewnia zespołom całościowe spojrzenie na swoje działania w ramach jednego pulpitu nawigacyjnego, ułatwiając współpracę międzyfunkcyjną oraz podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych.

Dane wizualne

Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe, interaktywne pulpity nawigacyjne na podstawie danych z Asany, takich jak pola niestandardowe, aby uzyskać informacje na temat projektów i przepływów pracy w czasie rzeczywistym.

Lider portfolio, który obecnie używa prostego arkusza kalkulacyjnego do śledzenia projektów, może użyć łącznika Asana-Power BI, tym samym uzyskując bardziej spersonalizowany, wizualny system śledzenia projektów.

Kierownik projektu może uzyskać dostęp do danych z pól niestandardowych w zadaniach, aby tworzyć raporty dostosowane do potrzeb firmy, korzystając z modeli danych wielokrotnego użytku, które zapewniają spójność w raportowaniu.

Optymalizuj procesy

Postępy w realizacji celów zespołu można śledzić i analizować w celu zidentyfikowania mocnych stron i wąskich gardeł w projekcie. Dzięki temu szybko zorientujesz się w sytuacji i wyeliminujesz przeszkody.

Twórz raporty z możliwością udostępniania

Użytkownicy mogą również łączyć dane z Asany z informacjami z innych ważnych aplikacji biznesowych, aby uzyskać pełny obraz pracy swojego zespołu.

Lider zespołu marketingowego może dodać Asanę jako źródło danych do usługi Power BI online, aby w ciągu kilku sekund utworzyć aktualne, przejrzyste i wyczerpujące raporty z możliwością udostępniania.

Aby wygenerować wszystkie dostępne raporty, wymagana jest licencja Power BI. Aby utworzyć miary niestandardowe, musisz użyć programu Power BI Desktop. Wprowadź adres URL zespołu w Asanie lub portfolio, które chcesz przeanalizować.

Przykładowy pulpit nawigacyjny

Power BI Asana overview

Ten przykład pokazuje, w jaki sposób dane dotyczące zarządzania pracą w Asanie mogą pomóc w analizie wydajności zespołu.

Użyj integracji Asana dla Power BI, aby uzyskać dostęp do Asany, w tym do zadań, pól niestandardowych, tagów, projektów i nie tylko.

Połącz dane z Asany z innymi zbiorami danych, aby uzyskać całościowy obraz działań swojej firmy.

Ograniczenia

Integracja Asana dla Power BI obsługuje:

 • Projekty zawierające mniej niż 10 tys. zadań

Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asanę, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo.