Asana na iOS

Dzięki aplikacji Asany na iOS możesz organizować swoje zadania na dany dzień i komunikować się ze swoim zespołem z dowolnego miejsca.

Pobierz aplikację Asana na iPhone 'a i iPada ze sklepu App Store.

Możesz uzyskać dostęp do swojej listy „Moje zadania”, projektów, wiadomości, Skrzynki odbiorczej, wyszukiwania i nie tylko na urządzeniu z systemem iOS. Zarówno aplikacja internetowa, jak i aplikacja na iOS aktualizują się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twoje zadania i konwersacje są synchronizowane automatycznie bez względu na to, z jakiego urządzenia akurat korzystasz.

Aplikacja mobilna Asana jest kompatybilna z systemem iOS w wersji 13 lub nowszej.


Zakładanie konta w Asanie

Po otwarciu aplikacji po raz pierwszy możesz założyć nowe konto lub zalogować się do istniejącego konta.


Logowanie jednokrotne Google (SSO)

Możesz użyć swoich poświadczeń konta Google, aby zalogować się do Asany korzystając z logowania jednokrotnego Google (SSO).


Logowanie za pomocą adresu e-mail

Wprowadź adres e-mail, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Możesz wpisać swoje hasło ręcznie lub, jeśli wolisz, możemy przesłać Ci magiczny link e-mailem.


Logowanie za pomocą SAML

Dostępne w planach Asana Enterprise i Enterprise+, a także wcześniejsze plany legacy Enterprise. 

Jeśli w Twojej organizacji włączono uwierzytelnianie SAML, możesz się zalogować klikając „Zaloguj” i wpisując jedynie swój adres e-mail oraz pozostawiając pole hasła puste. Spowoduje to przekierowanie do strony logowania lub aplikacji dostawcy tożsamości Twojej firmy.


Logowanie przez 1Password

Możesz również zalogować się do Asany za pomocą 1Password, jeśli ta aplikacja jest zainstalowana na Twoim urządzeniu z systemem iOS.


Organizacje

Jeśli zakładasz konto w Asanie używając firmowej domeny poczty e-mail, zostanie wyświetlony monit o utworzenie zespołu w nowej organizacji lub, jeśli istnieje już skonfigurowana organizacja, możesz poprosić o dołączenie do istniejących w niej zespołów.


Tworzenie zespołu w nowej organizacji:

Po zarejestrowaniu się w Asanie używając firmowej domeny poczty e-mail i utworzeniu organizacji, zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowego zespołu. Wpisz nazwę zespołu i stuknij w ikonę Dalej w prawym górnym rogu ekranu.


Dołączanie do istniejącej organizacji:

Po zarejestrowaniu się w Asanie używając firmowej domeny poczty e-mail, z którą powiązana jest organizacja możesz poprosić o dołączenie do istniejących w niej zespołów. Wybierz zespoły, do których chcesz dołączyć i stuknij w ikonę Dalej u góry ekranu.

Domena poczty e-mail może być jednocześnie powiązana tylko z jedną organizacją, ale z jedną organizacją można powiązać wiele domen.


Używanie Asany w trybie offline

Możesz używać aplikacji Asany na iOS w trybie offline, aby sprawdzać powiadomienia, komentować zadania, zmieniać daty wykonania lub osoby odpowiedzialne oraz wykonywać zadania będąc w drodze. Tworząc zadanie lub komentarz w trybie offline, u dołu aplikacji zobaczysz baner informujący, że „Asana jest w trybie offline”.

W przypadku bardziej zaawansowanych działań, takich jak tworzenie lub edytowanie zadań, podzadań, projektów lub komentarzy, obok tych, które nie zostały zsynchronizowane, pojawi się jasnoszara ikona chmury. Oznacza to, że są obecnie widoczne tylko dla Ciebie. Gdy będziesz online, zmiany te zostaną zsynchronizowane, a cały Twój zespół będzie mógł zobaczyć zaktualizowane zadania, projekty i konwersacje.

Zestawienie u dołu aplikacji zlicza działania wykonane w trybie offline. Gdy wrócisz do trybu online, zobaczysz odliczanie do momentu zsynchronizowania wszystkich aktualizacji w Asana. W rezultacie ikony szarej chmury znikną.

Jeśli dany projekt zawiera zadania i konwersacje, które nigdy nie były otwierane w aplikacji, nie będą one widoczne w trybie online. Możesz jednak dodawać do niego zadania w trybie online.


Powiadomienia push

Jeśli masz włączone powiadomienia na urządzeniu z systemem iOS, będziesz otrzymywać powiadomienia push o następujących aktualizacjach:

 • Przypisano Ci zadanie
 • W zadaniu, które zostało Tobie przypisane i/lub nad którym współpracujesz zostanie opublikowany nowy komentarz
 • Zadanie, nad którym współpracujesz zostanie oznaczone jako ukończone
 • Zbliża się data wykonania przypisanego do Ciebie zadania (to powiadomienie jest wysłane około północy w dniu daty wykonania zadania)
 • Opublikowano wiadomość lub aktualizację statusu w zespole lub obszarze roboczym, do którego należysz
 • Ktoś doda załącznik do zadania, nad którym współpracujesz

Gdy wybierzesz ikonę Asany u góry telefonu, aby wyświetlić powiadomienia, zobaczysz, że są one zgrupowane. Rozsuń palce, aby zobaczyć więcej informacji, lub stuknij, aby przejść do Skrzynki odbiorczej Asany.

Domyślnie powiadomienia push są włączone.


Zarządzanie powiadomieniami push

Aby uzyskać dostęp do ustawień powiadomień push, stuknij w ikonę Push w zakładce „Konto”. Na następnym ekranie możesz włączyć lub wyłączyć wybrane powiadomienia push.


Tworzenie zadania

create task

Aby utworzyć zadanie z projektu lub listy „Moje zadania”:

 1. Stuknij w + Nowe zadanie
 2. Możesz stuknąć u góry wyskakującego okna, aby wyświetlić wszystkie pola zadania
 3. Dodaj nazwę zadania
 4. Dodaj osobę odpowiedzialną, datę wykonania, zdjęcia, załącz pliki, zrób i udostępnij zdjęcia oraz twórz zadania z plikami audio


Wyświetl lub edytuj szczegóły zadania

task details

Z poziomu ekranu szczegółów zadania możesz:

 1. Ukończ, polub, udostępnij zadanie i wyświetl więcej opcji
 2. Wpisz lub edytuj nazwę zadania
 3. Dodaj osobę odpowiedzialną i datę wykonania
 4. Wyświetl projekty, do których należy zadanie i dodaj więcej projektów
 5. Wyświetlanie pól niestandardowych
 6. Dodaj opis
 7. Dodaj podzadania
 8. Dodaj załączniki
 9. Opublikuj komentarz, dodaj obrazy, załączniki, doceń, dodaj link do osoby, zadania, wiadomości, zespołu, projektu lub portfolio oraz dodaj lub usuń współpracowników

Stuknięcie w ikonę z trzema kropkami u góry otworzy ekran z dodatkowymi opcjami.


Sortowanie i filtrowanie zadań

sort

 

 1. Możesz sortować zadania według zadań nieukończonych, ukończonych lub wszystkich
 2. Filtruj według osoby odpowiedzialnej, daty wykonania lub pola niestandardowego
 3. Sortuj według daty wykonania, osoby odpowiedzialnej, liczby polubień, kolejności alfabetycznej, pól niestandardowych oraz sortuj w ramach sekcji
 4. Pokaż lub ukryj pola niestandardowe


Tworzenie zadań za pomocą funkcji rozpoznawania głosu

Twórz zadania za pomocą poleceń głosowych na systemie iOS. Aplikacja mobilna Asany może przetworzyć dźwięk na tekst w oparciu o rezultat transkrypcji.

Aby utworzyć zadanie za pomocą funkcji rozpoznawania głosu możesz:

 • Przytrzymaj przycisk Nowe zadanie 
 • Stuknąć w Nowe zadanie, a następnie w ikonę mikrofonu

Zadanie zostanie utworzone automatycznie po zatrzymaniu nagrywania. Na ekranie zobaczysz powiadomienie z potwierdzeniem.

Możesz utworzyć zadanie przy użyciu pliku audio o maksymalnej długości 1:30 min. Aplikacja mobilna Asany wykorzysta pierwszy wers zapisanego tekstu jako nazwę zadania, a pełna transkrypcja zostanie dodana do jego opisu.

Funkcja transkrypcji będzie ograniczona do języków skonfigurowanych na urządzeniu z systemem iOS i może nie być dostępna we wszystkich językach.

Przed utworzeniem zadania,
możesz określić inne ważne szczegóły, takie jak data wykonania, edytować opis lub ustawić wybraną osobę z zespołu lub organizacji jako osobę odpowiedzialną.

Możesz w łatwy sposób rozpoznać zadania utworzone za pomocą funkcji rozpoznawania mowy oraz odtworzyć nagranie. Oryginalny plik dźwiękowy z możliwością odtworzenia zostanie dołączony do zadania, a dla zadań utworzonych za pomocą funkcji rozpoznawania mowy w systemie iOS zostanie wyświetlone powiadomienie. Możesz usunąć oryginalny plik audio z zadania stukając w nie.


Tworzenie projektu

create project

Aby utworzyć projekt:

 1. Przejdź do strony głównej
 2. Kliknij Nowy projekt.
 3. Dodaj nazwę projektu
 4. Wybierz zespół
 5. Wybierz układ
 6. Określ prywatność projektu
 7. Kliknij Utwórz.


Wyświetlanie szczegółów projektu

Aby wyświetlić szczegóły projektu stuknij w strzałkę listy rozwijanej znajdującą się pod nazwą projektu.

create project

Z tego miejsca możesz:

 1. Wyświetl projekt jako listę, tablicę lub kalendarz
 2. Wyświetl postępy w realizacji projektu i zaktualizuj jego status
 3. Przeczytać wcześniejsze wiadomości lub wysłać nowe
 4. Wyświetlić i edytować opis projektu
 5. Dodaj projekt do ulubionych
 6. Wyświetlić ustawienia projektu,


Skrzynka odbiorcza w aplikacji na iOS

Skrzynka odbiorcza to Twoje osobiste centrum powiadomień w Asanie.

inbox

Aby wykonać działanie na skrzynce odbiorczej:

 1. Stuknij Skrzynka odbiorcza.
 2. Użyj różnych filtrów, aby wyświetlić zadania
 3. Wyświetl wiadomości i wyślij nową
 4. Stuknij w ikonę z trzema kropkami, aby wyświetlić więcej działań


Wyszukiwanie na iOS

Używaj funkcji wyszukiwania, aby odszukać zadania, projekty, zespoły, wiadomości, portfolio, cele, tagi lub osoby w Twoim obszarze roboczym lub organizacji.

search

Aby wyszukać:

 1. Stuknij Szukaj.
 2. Wybierz, co chcesz wyszukać
 3. Użyj szybkich filtrów do filtrowania zadań
 4. Użyj skrótów, aby przyspieszyć wyszukiwanie


Portfolio na iOS

Dostępne na poziomach Asana AdvancedEnterpriseEnterprise+, a także wcześniejsze plany business i legacy Enterprise.

Portfolio umożliwiają śledzenie projektów w ramach całego zespołu lub organizacji. Dzięki Portfolio możesz podzielić projekty w Asanie na kategorie, wyświetlać i prosić o aktualizację statusu oraz organizować projekty.


Tworzenie portfolio

create portfolio

Aby utworzyć portfolio:

 1. Przejdź na ekran główny.
 2. Kliknij Nowe portfolio.
 3. Wprowadź nazwę portfolio
 4. Zacznij dodawać projekty lub portfolio

Przegląd
portfolio

Po utworzeniu portfolio i dodaniu do niego kilku projektów, możesz monitorować ich status z jednego miejsca.

W widoku portfolio można wyświetlić następujące dane:

 • Bieżący status każdego z projektów
 • Postępy projektów w wartości procentowej
 • Datę wykonania lub zakres dat każdego z projektów
 • Wartości pól niestandardowych
 • Liczbę zaległych zadań
 • Właściciela projektu

Organizuj i monitoruj stan swojej pracy za pomocą portfolio. Wypróbuj Asana, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo

Widżet
„Dzisiaj” dla systemu iOS14

Widżet Asany „Zadania do wykonania dzisiaj” przeznaczony dla systemu iOS14 umożliwia szybkie sprawdzenie statusu Twoich zadań w Asanie.

Dostępny bezpośrednio z ekranu głównego, widżet ten umożliwia szybkie i łatwe wyświetlanie zadań do wykonania dzisiaj oraz bieżące sprawdzanie statusu najważniejszej dla Ciebie pracy.

Widżet „Zadania do wykonania dzisiaj” dla systemu iOS14 jest kompatybilny z aplikacją Asana dla systemu iOS w wersji 8.40 lub nowszej. Odwiedź sklep z aplikacjami, aby pobrać aplikację Asana lub zaktualizować swoją bieżący wersję.


Jak dodać widżet „Dzisiaj”

Aby dodać widżet Dzisiaj, przytrzymaj pusty obszar na Twoim ekranie głównym, aż ikony aplikacji zaczną się ruszać. Następnie, stuknij w ikonę w kształcie plusa, znajdującą się w prawym górnym rogu Twojego ekranu. Następnie, wpisz Asana w polu wyszukiwania i wybierz ją z menu opcji. Następnie, wybierz Dodaj widżet.

Po dodaniu widżetu, pojawi się on na Twoim ekranie głównym. Stuknij w widżet, aby wyświetlić lub edytować zadania lub oznaczyć je jako ukończone.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Poznaj wszystkie funkcje oferowane przez aplikację Asany w wersji mobilnej i na komputer.