Integracja GitHub + Asana

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę z cenami.

Dzięki integracji Asana dla GitHub, możesz automatycznie synchronizować aktualizacje statusu pull requestów w GitHub z zadaniami w Asanie, aby usprawnić współpracę międzyfunkcyjną.

Ta integracja zwiększa widoczność i przejrzystość dotyczącą działań inżynieryjnych pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi. Dzięki tej nowej integracji deweloperzy mogą łatwo komunikować się przez Asanę, aby na bieżąco informować międzyfunkcyjnych interesariuszy o postępach i zapobiec wymykaniu się zadań spod kontroli.

Ta integracja nie obsługuje GitHub Enterprise Server.

Instalacja dla Asany i GitHub Actions

Połącz Asanę z GitHub, aby synchronizować statusy pull requestów. Konfiguracja integracji jest możliwa z poziomu Asany, a w celu korzystania z dodatkowych funkcji również z GitHub.

screen of adding app with customize menu

Konfiguracja w Asanie:

  1. Przejdź do projektu, w którym chcesz zainstalować integrację Asana dla GitHub. Kliknij przycisk „Dostosuj” znajdujący się w prawym górnym rogu.
  2. Przewiń w dół do sekcji „Aplikacje”, a następnie wybierz „+ Dodaj aplikację”.
Github app
  • Wybierz GitHub
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zezwolić na dostęp do Twojego konta GitHub.
  • Integracja Asana dla GitHub zostanie zainstalowana na poziomie projektu.

Gratulacje, teraz możesz połączyć pull requesty z GitHub z zadaniami w Asanie. Jeśli chcesz włączyć dodatkowe funkcje dla integracji zapoznaj się z następną sekcją. W przeciwnym przypadku przejdź bezpośrednio do części Kluczowe funkcje poniżej.

Konfiguracja GitHub Actions:

Ta sekcja wymaga podstawowej wiedzy na temat  Gita i tajnych repozytoriów na GitHub. Jeśli nie masz dostępu do ich tworzenia, skontaktuj się z właścicielem repozytorium.

Obsługujemy dwa rodzaje akcji w GitHub Actions:

  1. Automatyzuj powiadomienia o pull requestach z GitHub w Asana: to działanie dodaje status pull requesta w formie komentarza do zadania w Asana. Obejmuje on tytuł oraz link do powiązanego z nim zadania w Asanie. Aby skonfigurować tę funkcję, odwiedź stronę GitHub Action.
  2. Połącz załączniki pull requestów z opisów pull requestów w GitHub z Asana: ta akcja automatycznie łączy pull request z GitHub z zadaniem lub zadaniami w Asana, dodając link do zadania do opisu pull requesta. Aby skonfigurować tę funkcję, odwiedź stronę GitHub Action.

Podobnie do innych akcji GitHub Actions, zostaną one uruchomione tylko w przypadku określonego wydarzenia w danym repozytorium. Możesz na przykład skonfigurować akcję, która będzie uruchamiana za każdym razem, gdy ktoś scali zmiany w ramach pull requesta lub doda w nim komentarz.

Każdą z tych akcji należy ustawić indywidualnie, chyba że w danym repozytorium istnieje wiele identycznych akcji. Możesz na przykład skonfigurować akcję, która opublikuje komentarz w zadaniu dodanym do opisu pull requesta po ukończeniu testu oraz inną akcję, która spowoduje dodanie komentarza do pull requesta po scaleniu zawartych w nim zmian.

GitHub Actions można również dodać jako część istniejącego przepływu pracy. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z przewodnikiem GitHub Actions.

Anulowanie tajnych tokenów

Po ustawieniu GitHub Actions w poprzedniej sekcji możesz anulować tajne tokeny. Odwiedź tę stronę konfiguracji i wybierz Odwołaj wszystkie.

Anuluje to wszystkie istniejące tajne tokeny dla GitHub Actions.

Nadal będzie możliwe wyświetlenie informacji dotyczących pull requestów w istniejących projektach Asana, do których dodano tę integrację.

Kluczowe funkcje

Jak dołączyć pull request do zadania w Asanie (z poziomu Asany):

Po zainstalowaniu integracji z GitHub w Asanie, w każdym zadaniu powiązanego z nim projektu pojawi się pole „GitHub”.

Github field on task

Aby załączyć do zadania w Asanie pull request, pobierz jego adres URL i wklej go w pustym polu GitHub. W danym zadaniu powinien pojawić się wtedy widżet zawierający poniższe informacje: status przeglądu, status kompilacji, status PR, zmodyfikowane wiersze oraz liczba konwersacji wewnątrz GitHub.

Github pull request link

Jak załączyć pull request do zadania w Asanie (z poziomu GitHub):

Po zainstalowaniu integracji z GitHub w Asanie i skonfigurowaniu GitHub Actions możesz automatycznie załączyć pull request do zadania w Asanie za pomocą opisu w GitHub.

Github pull request description

Wklej adres URL zadania w Asanie do opisu pull requesta w GitHub. Podczas wyświetlania danego zadania w Asanie powinien pojawić się widżet zawierający następujące informacje: status przeglądu, status kompilacji, status pull requesta oraz zmodyfikowane wiersze.

Wszelkie błędy powinny pojawić się w zakładce „GitHub Actions” w GitHub.

Jak otrzymywać aktualizacje dotyczące scalania zmian zawartych w pull requestach oraz ich zamykania:

Kiedy odpowiedni zespół przejrzy i scali zmiany w ramach pull requesta, można zamknąć go w GitHub. Status w widżecie Asana zostanie automatycznie zaktualizowany.

Aby załączyć nowy pull request z GitHub, dodaj link do zadania w Asana do jego opisu, a widżet zostanie zastąpiony automatycznie. Zamknięty pull request można również usunąć z Asana klikając menu znajdujące się u góry po prawej stronie. Po usunięciu możesz wprowadzić nowy adres URL pull requesta z GitHub.

Po zainstalowaniu integracji z GitHub w Asana i skonfigurowaniu GitHub Actions będziesz otrzymywać komentarze do zadań w Asana z załączonym, otwartym pull requestem. Będzie to obejmować aktualizacje dotyczące scalenia lub zamknięcia pull requesta.

updates

Często zadawane pytania

Czy ten sam wygenerowany token można wykorzystać w wielu repozytoriach?

Tak

Czy członkowie mojego zespołu zobaczą informacje o pull requestach dodanych do zadania w Asanie, nawet jeśli nie mają dostępu do oryginalnego pull requesta?

Tak. Każda osoba wyświetlająca zadanie ma dostęp do informacji zawartych w widżecie.

Czy wygenerowanie nowego tokenu automatycznie wyłączy wcześniejszy token?

Nie, wcześniejsze tajne tokeny wciąż będą działać. Jeśli chcesz je anulować, możesz zrobić to tutaj.

Czy ten sam wygenerowany token można wykorzystać w wielu repozytoriach?

Tak

Podczas ładowania pliku z przepływem pracy, git wyświetla powiadomienie o braku dostępu do tworzenia przepływów pracy. Co mam zrobić?

W przypadku korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego i używania GitHub w wierszu poleceń, GitHub wymaga użycia osobistego tokenu dostępu jako hasła. Utwórz nowy osobisty token dostępu dla GitHub dla swojego przepływu pracy.

Dlaczego wymagana jest autoryzacja GitHub?

Ta integracja odczytuje i zapisuje informacje z pull requestów. Autoryzacja na stronie uwierzytelnienia to najbardziej ograniczone uprawnienie, na które zezwala GitHub i umożliwia nam ono uzyskanie dostępu do pull requestów.

Co stanie się, jeśli GitHub Action załączy pull request do zadania w projekcie, w którym integracja nie jest aktywna?

Załącznik, który zawiera odsyłacz do pull requesta będzie widoczny wśród komentarzy do zadania, ale nie pojawi się widżet, który synchronizuje status pull requesta.

Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asana, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo.

Czy ten artykuł był pomocny?

Thanks for your feedback