Skróty klawiaturowe

 

 

Używaj skrótów klawiaturowych, aby przyspieszyć swoją pracę. Poniżej znajdziesz listę głównych skrótów klawiaturowych.

Dowiedz się więcej na temat formatowania tekstu z tego artykułu.  

Niektóre skróty mogą nie działać, jeśli korzystasz z klawiatury o innym układzie niż angielski.

użytkownicy iPada mogą nacisnąć i przytrzymać klawisz Command, aby zobaczyć listę dostępnych skrótów.

Skrzynka odbiorcza

Skrzynka odbiorcza macOS Windows
Ruch w górę/w dół KJ KJ
Przejdź do zakładki „Skrzynka odbiorcza H H
Przejdź do zakładki Archiwum  S S
Obserwuj lub przestań obserwować P P
Archiwizuj I I
Przenieś do skrzynki odbiorczej U U

Akcje zadania

Akcje zadania macOS Windows
Nowe zadanie
Usuń wybrane zadanie lub zadania Tab-BKSP Tab-BKSP
Usuń bieżące zadanie (jeśli nazwa zadania jest pusta) BKSP BKSP
Ukończ wybrane zadanie lub zadania ⌘↵ Ctrl-↵
Ruch w górę/w dół ⌘↑⌘↓ Ctrl-↑Ctrl-↓
Przejdź w górę/w dół do następnej sekcji ⌘⇧↑⌘⇧↓ Ctrl-Shift-↑Ctrl-Shift-↓
Skopiuj wybrane zadania *C Ctrl-C
Wklej zadania (jedno na wiersz) # # # Ctrl-V
Przypisz do mnie Tab-M Tab-M
Przejdź do karty Strona główna  Tab-H Tab-H
Utwórz sekcję   Tab-N Tab-N
Dodaj do projektu Tab-P Tab-P

Nawigacja

Nawigacja macOS Windows
Przejdź do listy „Moje zadania   Tab-Z Tab-Z
Przejdź do Skrzynki odbiorczej   Tab-I Tab-I
Zwiń pasek boczny   Tab-O Tab-O
Dodaj komentarz w wybranym zadaniu   Tab-C Tab-C
Przypisz wybrane zadanie   Tab-A Tab-A
Ustaw datę wykonania   Tab-D Tab-D
Dodaj współpracownika   Tab-F Tab-F
Dodaj tag do zadania   Tab-T Tab-T
Skup się na podzadaniach   Tab-S Tab-S
Wyszukaj projekt, tag, osobę lub zadanie   Tab-/ Tab-/
Włącz przejście do pola w widoku listy →→ →→

Wybieranie

Wybieranie macOS Windows
Zmień wybór  /    /  
Wybierz zakres ⇧-Kliknięcie Shift-Kliknięcie
Wybierz zakres ⇧↑/  ⇧↓ Shift-↑Shift-↓
Wybierz wiele zadań na raz      ⌘-Kliknięcie Ctrl-Kliknięcie

Aplikacja

Aplikacja macOS Windows
Pokaż skróty klawiaturowe ⌘/ Ctrl-/
Zwiń prawe okienko   ESC ESC
Przejdź do trybu skupienia   Tab-X Tab-X
Szybkie dodawanie   Tab-Q Tab-Q
Opublikuj komentarz (z pola komentarzy)   Tab-↵ Tab-↵
Bonus Tab-B Tab-B

Aby możliwe było korzystanie ze skrótu klawiaturowego Tab-B, należy włączyć dodatek Tab-B w  sekcji Moje ustawienia.