Prywatność i bezpieczeństwo

Wiadomości e-mail dotyczące wykrywania logowania

Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z powiadomieniem jeśli zauważymy nowe logowanie do ich konta.

Ten e-mail zostanie wysłany do użytkowników, gdy użyją po raz pierwszy danej przeglądarki oraz adresu IP.

Dotyczy to logowania z użyciem nazwy użytkownika/hasła oraz logowania Google SAML/SSO.

Replikacja danych i ich odzyskiwanie oraz kopie zapasowe

Asana korzysta z usługi relacyjnej bazy danych (RDS) firmy Amazon do zarządzania danymi użytkowników. Baza danych jest replikowana synchronicznie, dzięki czemu możemy w kilka sekund wykonać operację jej odzyskiwania po zaistnieniu błędu.

Dodatkowo, regularnie wykonujemy migawki bazy danych i bezpiecznie przenosimy je do oddzielnego centrum danych, aby móc je odzyskać w razie potrzeby z innego miejsca, nawet w przypadku regionalnej awarii usługi Amazon.

Dowiedz się więcej na temat usługi relacyjnej bazy danych firmy Amazon tutaj.

Eksportuj

Możesz wyeksportować dane z każdego projektu do formatów plików tekstowych JSON lub CSV, z których drugi można wyświetlić w aplikacji do wyświetlania arkuszy kalkulacyjnych, takiej jak Microsoft Excel lub Arkusze Google.

Eksportowanie:

 1. Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nagłówka
 2. Wybierz Eksportuj/Drukuj
 3. Wybierz format JSON lub CSV.

Oprócz projektów możesz też wyeksportować zapisane wyszukiwanie lub listę „Moje zadania”.  

JSON

Jeśli wybierzesz plik w formacie JSON, link do niego otworzy się w nowej zakładce. Adres URL jest odnośnikiem bezpośrednim, podanym jako https i podlega kontroli dostępu. Tylko osoby, które mogą wyświetlać treści w Asanie będą miały dostęp do zawartości w adresie URL pliku JSON i to wyłącznie po zalogowaniu się do Asany.

Pliki JSON można przekonwertować na inne formaty. Skontaktuj się w tym celu z działem IT lub wyszukaj instrukcje online (Asana nie oferuje instrukcji dotyczących konwertowania plików).

CSV

Po wybraniu opcji pliku CSV, plik zostanie pobrany na komputer za pomocą przeglądarki.

Eksportuj zespół do pliku CSV

Administratorzy i superadministratorzy płatnych organizacji lub działów mogą eksportować zespoły do pliku CSV z zakładki Zespoły w konsoli administratora.

premium org

Z poziomu konsoli administratora:

 1. Przejdź do zakładki Zespoły 
 2. Kliknij Eksportuj plik CSV.

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania.

Pobierz listę zespołów, aby zyskać pełny wgląd w zespoły należące do Twojej domeny oraz sprawdzić listę członków i dane każdego z nich.

Pobrany plik CSV zawiera następujące pola:

 • Zespół
 • Liczba członków
 • Prywatność
 • Utworzono
 • Utworzone przez
 • Opis
 • Członek (adres e-mail)
 • Członkowie z ograniczonym dostępem (e-mail)
 • Oczekujące zaproszenie (e-mail)

Wypełnij ankietę dotyczącą eksportowania w Asanie, aby powiedzieć nam, co jeszcze chcesz zobaczyć.

Pełny eksport dla organizacji

Ta opcja umożliwia administratorowi lub superadministratorowi organizacji Enterprise wyeksportowanie wszystkich projektów, zadań i wiadomości dla całej organizacji z poziomu ustawień organizacji lub API Asany.

 

Ta funkcja jest dostępna tylko dla organizacji korzystających z planu Enterprise. Dowiedz się więcej tutaj!

 

Poproś o pełny eksport organizacji Enterprise

 1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe znajdujące się na pasku górnym i wybierz Konsola administratora.
 2. Przejdź do zakładki „Ustawienia”.
 3. Wybierz opcję Eksport domeny

Pełny eksport danych z organizacji Enterprise będzie zawierał także usunięte projekty i zespoły oraz zadania usunięte w ciągu 30 dni przed datą wykonania eksportu.

Po zakończeniu eksportowania administrator otrzyma link do pobrania danych. Dane te będą dostępne wyłącznie w formacie pliku JSON. Nie można otrzymać ich w formacie pliku CSV.

Plik JSON będzie zawierał następujące elementy:

 • zadania (włącznie z ich nazwą i numerem identyfikacyjnym)
 • data_utworzenia
 • data_modyfikacji
 • opis zadania
 • status ukończenia (prawda/fałsz)
 • status_dla_osoby_odpowiedzialnej (później, nadchodzące, dzisiaj, skrzynka odbiorcza)
 • ukończono
 • due_on
 • obszar roboczy/zespół (włącznie z jego nazwą i numerem identyfikacyjnym)
 • liczba_polubień
 • przypisana osoba
 • polubienia
 • tagi
 • współpracownicy (włącznie z ich nazwą użytkownika i numerem identyfikacyjnym)
 • projekty (włącznie z ich nazwą użytkownika i numerem identyfikacyjnym)
 • pola niestandardowe
 • sekcje: informacje takie jak w zadaniach
 • nazwy kolumn (tablice)
 • załączniki (załączniki są eksportowane, ale tylko jako materiały referencyjne). Zawartość załącznika należy pobrać osobno.
 • komentarze
 • podzadania
 • data wykonania projektu
 • właściciel projektu
 • statusy projektów 
 • wiadomości
 • szablonów zadań
 • szablony projektów

Eksportuj dane swojej organizacji za pomocą API Asany

Używaj kont usług, aby tworzyć kopie zapasowe i zautomatyzować eksporty wszystkich danych organizacji za pośrednictwem API Asany. Pozwala to:

 • Regularne audytowanie całej zawartości w Twojej organizacji
 • Przechowywanie kopii zapasowych danych z Asany w Twoich systemach wewnętrznych

Prywatność danych i bezpieczeństwo aplikacji

Automatyczne kontrole

Asana zawsze korzysta z połączenia SSL.

Wszystkie dane dotyczące dostępu do Asany podlegają kontroli, aby upewnić się, że osoby spoza firmy nie mogą wyświetlić ani modyfikować Twoich danych.

Asana przestrzega najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa aplikacji i zapobiega popularnym atakom internetowym.

Członkowie i goście

Każdy użytkownik będący członkiem z pełnym dostępem do Twojego obszaru roboczego lub organizacji ma dostęp do danych, które nie zostały oznaczone jako prywatne przez innych członków.

Goście mają dostęp do danych w projektach i zadaniach, które zostały im udostępnione.

Dowiedz się więcej o uprawnieniach.  

Dowiedz się więcej o członkach i gościach.  

Zespół Asany

Członków zespołu Asany obowiązuje umowa o zachowaniu poufności, ale mogą oni uzyskać dostęp do Twoich danych, jeśli jest to konieczne do zdiagnozowania i naprawy błędów produktu.

Zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o prywatności.  

Bezpieczeństwo fizyczne i w sieci

Wszystkie serwery Asany są hostowane w bezpiecznych centrach danych sprawdzonych w ramach audytów SOC 2. Wszystkie serwery są zabezpieczone zaporami, a dostęp do nich mają wyłącznie Ci pracownicy Asany, którzy mają ku temu prawdziwą potrzebę biznesową.

Nie oferujemy wersji Asany do używania na własnych serwerach (w wersji lokalnej).

Informacje dodatkowe

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Podoba Ci się to, co widzisz? Już dziś wypróbuj Asanę, korzystając z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. Wypróbuj za darmo