Najlepsze funkcje, które warto poznać

 

Jednym z najważniejszych momentów w korzystaniu z Asany jest to, gdy klienci zdają sobie sprawie, z tego, że mogą połączyć w niej całą swoją pracę i przeglądać ją w różnych kontekstach, bez konieczności powielania wysiłków ani utraty kontekstu.

 

Zwróć uwagę członków zespołu i odwołuj się do innych zadań i projektów dzięki @ wzmiankom

@ mentioning

Do @wzmianki:

Wpisz @, a następnie nazwę zadania, projektu, wiadomości lub użytkownika.

@wzmianki tworzą odnośniki do projektów, wiadomości lub zadań w dowolnym polu opisu lub komentarzu w Asanie.

Kiedy używać @wzmianek

  • Odwoływanie się do dodatkowych informacji—@wspomnij inne zadanie, projekt lub wiadomość, aby mieć pod ręką kontekst i historię dotyczącą całej pracy. Dzięki temu członkowie zespołu nie będą musieli wyszukiwać tych informacji samodzielnie.

  • Przywołaj powiązane zadania - jeśli dane zadanie jest powiązane z innym, możesz @wspomnieć je w komentarzu lub opisie zadania, aby zwrócić na nie uwagę członków zespołu.

  • Skieruj komentarz do określonego członka zespołu—@wspomnij członka zespołu w zadaniu lub komentarzu, aby dodać go jako obserwującego. Otrzyma on powiadomienie i będzie mógł zobaczyć Twój komentarz.

Zapobiegaj duplikowaniu pracy, dodając to samo zadanie do wielu projektów

Wpisz Tab + P i użyj przycisku +, który się pojawi, aby dodać zadanie do tylu projektów, ilu potrzebujesz. Jeśli zadanie zostanie zaktualizowane, zmiany będą widoczne w obu projektach (jest to to samo zadanie, ale znajdujące się w dwóch projektach).

Kiedy dodawać zadania do wielu projektów

  • Kiedy chcesz omówić zadanie na spotkaniudodaj zadanie do projektu spotkania, zachowując je w pierwotnym projekcie. Dzięki temu nie zapomnisz o omówieniu go na spotkaniu, a także będziesz mógł zobaczyć je w kontekście innych zadań.

  • Zadanie jest istotne dla większej liczby projektów- dodaj zadania, które wymagają przekazania prac lub współpracy pomiędzy dwoma zespołami w ramach obydwu projektów. To pozwoli każdemu śledzić postępy, bez konieczności powielania informacji lub dyskusji na temat zadania.

  • Twoje zadanie jest powiązane z kluczowym celem lub kamieniem milowymśledź cele w projekcie wspólnie z zespołem lub firmą. Jeśli masz projekt, który służy do śledzenia kroków prowadzących do realizacji tego celu, możesz dodać zadanie z celem do projektu dotyczącego celu, a także do projektu śledzącego Twoją inicjatywę.

Upewnij się, że zadania są rozpoczynane we właściwym momencie i kolejności dzięki zależnościom

Aby usprawnić proces przekazywania prac, oznacz zadania jako zależne od innych. Członkowie zespołu będą wiedzieli czyja praca może zostać zablokowana, a także, na które zadania oczekują. Możesz ustawić je w zadaniu lub przeciągając i upuszczając w widoku osi czasu.

Drawing Dependencies Gif

Jeśli zmieni się data wykonania pierwszego zadania, otrzymasz powiadomienie i będziesz mógł odpowiednio zaktualizować datę wykonania zadania zależnego.

Kiedy używać zależności

Filtruj, sortuj i śledź określone szczegóły za pomocą pól niestandardowych

Dodawanie pól niestandardowych do projektu oznacza, że możesz śledzić jeszcze więcej informacji w każdym zadaniu. Utwórz różne rodzaje pól niestandardowych, aby rejestrować uporządkowane informacje i łatwiej śledzić postęp, status, koszt, obciążenie pracą, priorytet i wiele innych punktów danych dotyczących projektów i pracy Twojej organizacji.

Track anything with custom fields in Asana. Use Asana for your editorial calendar and sort by custom fields to see all your work by stage, for example

Kiedy używać pól niestandardowych

Skorzystaj z pól niestandardowych, jeśli:

  • Chcesz dodać konkretne dane do wszystkich zadań w projekcie
  • Chcesz śledzić ustandaryzowane informacje w różnych projektach (np. poziom priorytetu, czas trwania, etap pracy)
  • Chcesz upewnić się, że członkowie zespołu uzupełniają określone informacje dla każdego zadania w projekcie
  • Potrzebujesz wyszukać określonych pól (np. priorytet, godziny, etap itp.) lub sporządzić w oparciu o nie raport
Viewing custom fields in an advanced search in Asana

Otrzymuj briefy projektów oraz niezbędne szczegóły, aby działać szybciej dzięki formularzom

Być może Twój zespół przyzwyczaił się do przesyłania zleceń lub przekazywania wymogów dotyczących projektu w formie dokumentów lub poprzez wiadomości e-mail. Często jednak te informacje są niezorganizowane i niekompletne, przez co powodują niejasności, opóźnienia, a nawet zwyczajnie przepadają. Zamiast tego możesz tworzyć formularze, aby ustandaryzować proces przesyłania zleceń. Po ich przesłaniu, formularze łączą się z określonym projektem, dzięki czemu masz wszystkie informacje pod ręką i możesz łatwo śledzić je w jednym miejscu.

Formularze mogą być przesyłane przez wszystkich, nawet jeśli nie używają oni Asany, za pomocą linku do formularza. Po przesłaniu, szczegóły formularza zostaną przekształcone w zadania w Twoim projekcie, co umożliwi Ci ich priorytetyzację.

Utwórz formularz, wykonując kroki zawarte w tej instrukcji.

Połącz pracę z różnych narzędzi, a także z pocztą e-mail dzięki integracjom

Asana pomaga Ci zarządzać i koordynować Twoją pracę, ale prawdopodobnie używasz różnych narzędzi do wykonywania swoich zadań w aplikacjach G SuiteMicrosoftSlackAdobe Creative Cloudinnych.

Dlatego Asana integruje się z najważniejszymi narzędziami i aplikacjami, umożliwiając połączenie całej pracy, ograniczenie powielania wysiłków i usprawnienie współpracy. Szczególnie potężne są jej integracje z pocztą e-mail oraz komunikatorami, gdyż pozwalają przekształcać wiadomości w wykonalne zadania. Dzięki integracjom z Gmailemprogramem Outlook lub aplikacją Slack, możesz łatwo przekształcić konwersacje w zadania bez konieczności przełączania się pomiędzy narzędziami. Integracja z Adobe Creative Cloud pozwala zespołom kreatywnym na wyświetlanie zadań z Asany i podejmowanie działań z nimi związanych bezpośrednio w programach Illustrator, Photoshop lub InDesign.

SCREENSHOT of Adobe Creative Cloud integration with Asana task visible in Adobe program

Zobacz wszystkie integracje Asany na stronie aplikacji.